Wat is er nog over van het comfort van de verzorgingshuizen van weleer?

shutterstock

Foto: Shutterstock

Tamelijk geruisloos is de afgelopen jaren de verzorgingshuiscapaciteit in Nederland verdwenen. De zorg is overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Zorg en de Wet Langdurige Zorg. De gebouwen zijn voor een deel overgedragen aan woningcorporaties en beleggingsmaatschappijen. Het gaat om 84.000 verzorgingshuisplaatsen die er in 2010 nog waren.

Door: Wim. G. Kromwijk

In een overzichtelijk artikel (longread) laat Actiz, de brancheorganisatie van zorgaanbieders, zien hoe de verzorgingshuiscapaciteit onder de afgelopen vier kabinetten is begrensd en afgebouwd. Verzorgingshuizen zijn nu “geclusterde woningen waar Wlz-zorg-thuis geboden kan worden”. Knap hoe zorgaanbieders de meest noodzakelijke zorg ook na 2010 zijn blijven bieden. 

Maar per saldo is de kwaliteit van leven in deze gebouwen enorm achteruit gegaan. Heel veel dienstverlening en comfort is verdwenen; winkeltjes, restaurants en maaltijdservice op de kamer, inpandige kroegen, wasserettes, gastvrouwen, georganiseerd vrijwilligerswerk, kapsalons, pedicures, huismeesters, personenalarmering, sleutelplannen, digi-domotica-ondersteuning, enzovoort. 

Petje af ook voor alle initiatieven om het leefklimaat nieuwe vitale impulsen te geven. In ZorgSaamWonen staan keer op keer mooie voorbeelden. Echter, per saldo is de eenzaamheid in de 84.000 verzorgingshuisplaatsen fors toegenomen. Cliëntenraden hebben deze ontwikkeling helaas niet kunnen tegenhouden. 

Vitale clusters comfort-woningen

In het kader van Community-Care kunnen buurtverbinders het gesprek met cliëntenraden aangaan om, in samenwerking, van de verzorgingshuiscapaciteit van voorheen, vitale clusters comfort-woningen te maken die midden in de gemeenschap staan. Er valt onder andere te leren van projecten 'Gestippeld Wonen' en projecten 'Cirkelgroepen'. De kunst is het leggen van een verbinding tussen inpandig appartementen en woningen in een buitencirkel. Domotica diensten kunnen van essentieel nut zijn voor verbinding in de hele cirkel en zelfs voor de hele buurt. Al heel veel senioren zijn bijvoorbeeld al heel gewend om mee te doen aan dagelijks WhatsApp-communicatie al dan niet gecombineerd met beeldbellen. Kleine stap om dat uit te breiden met domotica en digi-zorgcommunicatie.

Community-Care

Buurten zullen in de nabije toekomst een grotere rol krijgen in Community-Care. Welzijn en Zorg zullen op een veel kleinschaliger niveau georganiseerd gaan worden waarbij buurtbewoners gemakkelijker meer naar elkaar kunnen omkijken. Dat is noodzakelijk om de zorg in Nederland betaalbaar te houden en voldoende aandacht te bieden aan de groeiende groep zorgbehoevende senioren en de groeiende groep mensen met Alzheimer (nu al 300.000!). Als mensen aandacht krijgen binnen hun bestaande netwerk/buurt is er minder vraag naar professionele zorg. Cirkelgroepen zullen een belangrijke variant van volkshuisvesting worden. 

Buurtverbinders

Van de overheid vraagt dit meer investering in buurtverbinders. Buurten zullen zich bovendien ook moeten voorbereiden op een samenhang met VPT-zorg en intensieve zorg in verpleeghuizen. Essentieel voor goede zorg is namelijk dat we mensen met een intensieve zorgvraag (vaak door een hoge leeftijd) en mensen met Alzheimer, zoveel mogelijk blijven verzorgen in samenhang met hun vertrouwde netwerk. Dat is vaak het buurtniveau; de plek waar we ooit ook zelf oud zullen zijn.

Lees ook:

Community-Care (welzijn & zorg)
Cirkelgroepen 
Comfortwoningen
Digi-zorg

Ook interessant / voor u geselecteerd

The place to be
23 februari 2024

Een handreiking voor het activeren van gemeenschappen om zelfstandig wonende senioren te ondersteunen.

Lees Verder »
Inspiratieboek Community Building
12 september 2023

Twee jaar geleden schreven we er al over: het Inspiratieboek Community Building van Philadelphia. In 2018…

Lees Verder »
Nieuw magazine Van Wijnen over heden en toekomst van zorgvastgoed
20 juni 2023

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven'. Dat is waar Van Wijnen, partner van ZorgSaamWonen, voor staat.…

Lees Verder »
Woonzorg Flevoland ziet belang van de community
1 juni 2023

Buiten Excel-bestanden om nadenken over en werken aan zogenaamde drempelloze zorgproducten. Dat is wat Woonzorg…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen
25 april 2023

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid…

Lees Verder »
ZSW-Experts en partners: ‘Community Building is mensenwerk'
10 oktober 2022

Zelfs al ontwikkel je de meest gewenste collectieve woonvorm samen met een waaier aan sociale ontmoetingsopties…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.