Community building: geen doel of middel, maar werkwoord

Rondetafel

Rondetafelbijeenkomst georganiseerd door ZorgSaamWonen en Blauwhoed.

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (financiële) aandacht. Aanbestedings- en andere regels, evenals hardnekkige belangenverschillen vormen nog wel eens barrières voor o zo nodige, toekomstbestendige, ‘vitale zorgzame gemeenschappen’, op welke schaal dan ook. Deze kernpunten rond community building kwamen naar voren in een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van bewoners, markt en overheid. De organisatoren, Blauwhoed en ZorgSaamWonen, buigen zich over een volgende, verdiepende stap.

Er zijn intussen voorbeelden te over van talloze vormen van community building, maar wat leren we daar nu van? Welke handvatten reiken ze ons om op te schalen? Wat zijn nu precies de succesfactoren en valkuilen? En wat als we nieuwe buurten maken, zonder de verbinding met de (toekomstige) bewoners en gebruikers te leggen?

Na een inspirerende sessie op het ZorgSaamWonen Congres 2022, nam Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio - het creatieve hart van de Rotterdamse projectontwikkelaar - samen met ZorgSaamWonen het initiatief voor een rondetafelgesprek met een brede vertegenwoordiging van stakeholders over community building. Het gesprek vond plaats in een inspirerende Blauwhoed-ruimte met vergezichten over Rotterdam en omstreken. Gespreksleider was Rob Hoogma, gepokt, gemazeld en blijvend geïnteresseerd in verbeteringen in de wereld van wonen, zorg, techniek en infrastructuur. Zo schrijft hij met Yvonne Witter van ZorgSaamWonen – ‘ons zondagmiddagprojectje’ - een boek over ‘wat maakt een buurt of wijk nu leuk?’ en ‘hoe kan zorg geïntegreerd worden in de samenleving?’ Ook werkte hij aan herontwikkeling van Mies Boumans’ ‘Het Dorp’ in Arnhem toen hij bestuursvoorzitter was bij Siza. Dit ‘Nieuwe Dorp’ wordt een buurt voor alle mensen, ongeacht een beperking.

Woord

Een verkenningsrondje aan tafel aan de hand van een mandje met vragen levert al gelijk eerste inzichten op. Community building is een beladen en trendy woord, zo ervaart iedereen het. Op de vraag wat community building succesvol maakt, zegt omgevingspsycholoog Joren van Dijk: “In het woord succesvol zit al vooringenomen sturing. Moet community building succesvol zijn, waarbij succesvol als de ideale samenleving wordt geformuleerd? Je moet er - in je rol als procesbegeleider - juist zijn als het wat minder goed gaat. Mijn ervaring is dat ‘luisteren’ een belangrijke vaardigheid is; belangrijker dan ‘zenden’.” Ook Tineke van Groenewegen, marketing manager bij Blauwhoed erkent er keihard tegenaan te lopen dat een project bij voorbaat succesvol moet zijn. “Community building is te vergelijken met een sport- of muziekvereniging. Het gaat de ene keer beter dan de andere keer. Wat telt is dat het gaat om mensen die iets met elkaar willen doen.”

Bron

Sabine Megens van On(t)roerend Goed benadrukt dat community building tijd, aandacht, energie en openheid vergt. Haar bedrijf zet zich in om plekken te maken waar mensen elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen. “Soms lukt dat vanzelf, soms hebben bewoners daarbij professionele back-up nodig.” Evert van Schoonhoven, landelijk coördinator Ondersteuningsteam van Nederland Zorgt voor Elkaar gooit een eerste steen in de vijver, door te zeggen dat je professionals in de driehoek overheid, markt en bewoners op een armlengte afstand van bewoners moet houden. “De gemeenschap is de bron van alle initiatieven”, stelt hij. “Overheid en markt moeten zich daartoe, anders verhouden tot een gemeenschap.”

Erwin Drenth, vertegenwoordigt Aedifica, belegger en verhuurder van zorg- en seniorenhuisvesting, gooit er een tweede steen bij door te stellen dat je ‘(dure) zorg’ op afstand van ‘welzijn’ moet houden. Wel benadrukt hij dat we naar een samenleving moeten - gezien de teruglopende arbeidscapaciteit en vergrijzing - waar we elkaar helpen en waarbij een goede woonwaarde-investering kan helpen om zorg zo lang mogelijk uit te stellen. 

“Bij grootschalige ontwikkelingen is extra aandacht nodig voor de menselijke maat.” Katja de Winter van Ponec de Winter.

Contexten

Birgit Oelkers is al 25 jaar werkzaam als community builder en kijkt op basis van deze ervaring naar vraagstukken. Community building is voor haar geen doel, ook geen middel, maar een uitgangspunt dat mensen niet zonder elkaar kunnen. “Dat is de basis. Creëer dus contexten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Ze deelt haar kennis onder meer door te citeren uit interessante literatuur (zie leestips onderaan deze tekst).

Carolien Vermaas van AAG zorgt voor goede bedrijfsvoering bij zorgorganisaties en richt zich onder andere op gebouwen en buurten waar het goed wonen is. ‘De mens’ is daarbij zowel het start-, eind-, als uitgangspunt. “Community building is voor mij een werkwoord”, zegt ze. “Ik zal er altijd veel tijd in stoppen omdat wonen verder gaat dan de stenen. Ik kijk altijd naar wie zitten er aan tafel - met aandacht voor de lege stoel - en welk gat kunnen we samen oplossen. Niemand kan dit alleen.”

Katja de Winter van Ponec de Winter, geeft aan dat ‘het dagelijks leven, de mens in zijn leefomgeving’, voor haar centraal staat als ontwerper van de ruimtelijke omgeving in de stedenbouw en architectuur. Ze haalt Christopher Alexander aan, die de kwaliteit van de leefomgeving omschrijft en inzoomt op de patronen van gebeurtenissen, die een relatie met de plek en met elkaar aangaan. “Onze leefomgeving bestaat uit een netwerk van deze patronen, die we als ruimtelijke ontwerpers faciliteren.” Ze noemt de transformatie van een leegstaande kerk tot een woonhof, met zestien sociale huurwoningen. “Een hechte gemeenschap van bewoners met diverse achtergrond, waarbij de deuren ook open zijn blijven staan voor de wijk. Deze kleinschalige ontwikkeling met een zelfredzame initiatiefnemer is heel goed gelukt, omdat het een niche is. Maar vaak is het niet eenvoudig door de opeenstapeling aan regelgeving.”

Nicolien de Heer van de provincie Zuid-Holland nuanceert deze hartenkreet. “Er zit meer ruimte in regels dan je soms denkt.” Ze illustreert dit met een voorbeeld in Reeuwijk waar bewoners een oud klooster kochten en er in goede samenwerking met de gemeente en via crowdfunding huisvesting voor senioren realiseren. Ook de provincie had de mogelijkheid om eraan bij te dragen via een subsidie voor gemeenschappelijke ruimtes. ”Wij geloven dat community building alleen slaagt als je gemeenschappelijke ruimtes kunt creëren.”

Merel Putman, conceptontwikkelaar bij Blauwhoed moet het tot nu toe hebben van goede voorwaarden scheppen vooraf, zodat er na oplevering ook echt iets gebeurt op het gebied van community building. Zij voorziet overigens dat projectontwikkelaars in de toekomst langere relaties zullen moeten onderhouden met de projecten.

Kapstokken

Op tafel kwamen in willekeurige volgorde meerdere ‘kapstokken’ en ‘ingrediënten’ voor community building, zoals: een gemeenschap erkent sociale relaties en houd je weg van anonimiteit. “Hechte relaties, ‘iemand kent mijn naam’ en ‘ik hoor ergens bij’, staan in de top drie van levensgeluk van mensen”, leert Birgit. “Wat mensen fijn vinden en hoe ‘close’ ze met elkaar willen zijn, verschilt per persoon. Zorg ervoor dat iedereen een kans krijgt binnen een community. De vraag is of een gemeenschap of community zonder ondersteuning continuïteit heeft. In de praktijk zie je dat het nogal eens voorkomt dat een klein groepje gaat domineren en dat het vast gaat lopen.”

Evert ziet dan een oplossing in ‘grenswerkers’ zoals hij ze noemt. “Een gebiedscoördinator vanuit de gemeente, een woonconsulent vanuit de woningbouwcorporatie en een buurtcoördinator vanuit de gemeenschap moeten elkaars telefoonnummer hebben, voor als er een signaal vanuit de gemeenschap komt.”

“Als financieel rendement in deze sector het hoogste doel is, haak ik al af.” Nicolien de Heer van de provincie Zuid-Holland.

Schaal

Het gesprek focust zich vervolgens op de schaalgrootte van community building. Een hot-item, want wat doe je aan community building als je vier- tot vijfhonderd, of meer, nieuwe woningen gaat bouwen en je de toekomstige bewoners nog niet kent? “Bij grootschalige ontwikkelingen is extra aandacht nodig voor de menselijke maat”, bevestigt Katja, “En voor de herkenbaarheid van de omgeving waar je je thuis voelt. Daarom is het essentieel bewust te investeren in collectieve ruimtes per cluster, waar je elkaar tegenkomt. Maar dit is lastig in combinatie met de budgetten, zeker in de sociale huur-sector.”

“Mensen moeten zich onderdeel voelen van een wijk, buurt of gemeenschap, hoe groot de schaal ook is”, benadrukt Yvonne van Mierlo. Erwin oppert de mogelijkheid van verticale hofjes. Sabine haalt een voorbeeld aan van een sociale structuur met ‘chiefs’ en ‘elders’ (inspiratie tribes of clans) in een wooncomplex met jongeren en studenten in Groningen om de sociale cohesie te vergroten en het eigenaarschap om het complex leefbaar te houden met elkaar. “Dat werkte goed, maar zakte ook weer in toen de begeleiding van de chiefs stopte.” Inmiddels is dit weer opgepakt. Evert deelt zijn werkervaring: “Leg de maatschappelijke opgave in het midden, laat iedereen er wat van vinden en inventariseer dan wie wat kan doen.”

Regelgeving

Kort wordt nog ingegaan op de regelgeving en bestaande structuren. Hoewel er wordt beaamd dat regelgeving veel mogelijkheden biedt, zijn er ook belemmeringen. Zowel tussen de sectoren, als binnen een organisatie kunnen de spanningen hoog oplopen tussen het algemeen burgerbelang en bijvoorbeeld de continuïteitsvragen van een instelling. “Maar de intrinsieke uitnodiging om mee te denken en te doen, is heel sterk”, weerlegt Carolien.

Preventie

Community building kan betekenen dat je extra investeert aan de voorkant. Dat geldt ook voor zorgpreventie. Erwin erkent dat ‘iedereen’ baat heeft bij zorgpreventie in seniorenhuisvesting, behalve de vastgoedontwikkelaars. Hoe verhouden deze maatschappelijke opgaven zich met het competitieve karakter van aanbestedingen? Nicolien: “Het helpt mij als je het zichtbaar kunt maken. Dus, als je dit doet, krijg je dit en als je dat doet, krijg je dat. Dat zijn soms eyeopeners.” Bovendien, zegt ze: “Als financieel rendement in deze sector het hoogste doel is, haak ik al af.”

De tafelsprekers stellen dat bewoners soms een andere perceptie hebben van preventie en investeringen. “Het zijn wel de bewoners, individuen, verenigingen en instituten die met elkaar een community vormen; tijdelijk of structureel”, zegt Carolien. "Wij als professionals hebben de neiging om uit te stralen dat wij weten wat goed voor u is. En dat kan niet de bedoeling zijn.” Evert sluit af met de stelling dat de meeste professionals nog niet gewend zijn aan een vorm van eigenaarschap van bewoners. “Maar aan het eind van het project is het de gemeenschap die je helpt en die ook blijft.”

De klok luidde te vroeg het einde van een constructieve bijeenkomst in. Yvonne van Mierlo belooft met Yvonne Witter verder te kijken naar een concrete vervolgstap. 

Auteur: Nettie Bakker, net met pensioen/ZZP en met passie voor wonen, mobiliteit, welzijn, zorg.

Meer kennis over Community Building

Tijdens het rondetafelgesprek worden interessante kijk- en leestips genoemd door Yvonne Witter, Rob Hoogma, Birgit Oelkers, Joren van Dijk en Katja de Winter:
Onderzoek :Universiteit voor Humanistiek: ‘We hopen dat het leuker en 
gezelliger wordt’ 

Herontwikkeling van Het Dorp
‘Altijd nieuw gedoe’. Een boek van en over bewoners wereldwijd die Asset 
Based Community Development (ABCD) hebben ontdekt.

‘Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren’, Twaalf verhalen over 
gemeenschapsgericht leiderschap in de praktijk

‘Tot slot nog even dit’. Verslag van een jaar ‘Gewoon Bijzonder’, een 
community building initiatief van stichting Moved by ABCD in diverse 
wooncentra van ouderen

‘How to kill community building’. 17 tips om géén open en veerkrachtige 
buurtgemeenschappen te creëren
 
‘The connected community’. Boek over het ontdekken van de gezondheid, 
rijkdom en kracht van buurten

‘Inspiratieboek Community Building’. Uitgave van Philadelphia: 
’t Klikt’ van Maite Mallentjer’ over community building in verpleeghuis Sint 
Josef in Antwerpen
 
Kijktip van Joren van Dijk: The secret life of buildings
Boekentip van Katja de Winter: Christopher Alexander, A Pattern Language
 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
Lunchlezing DOS: Zorgaanbod verdubbeld in eerste pilots
23 november 2023

Meer inzet uit een informele schil betekent dat je met dezelfde zorgmedewerkers meer mensen kunt helpen. Dat is…

Lees Verder »
De beste COMMUNITY-CARE ontstaat in samenwerking met een zorgzame buurt
10 november 2023

Gastblog geschreven door: Wim G. Kromwijk

Te vaak wordt zorg geleverd zonder het netwerk van de klant…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
Beter een goede buur dan een virtuele vriend
17 oktober 2023

De digitale publicatie Beter een goede buur dan een virtuele vriend is een handreiking voor iedereen die zijn…

Lees Verder »
Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Uitnodigende plekken voor ontmoeting
12 september 2023

Op 4 oktober aanstaande is het seminar ‘Ik zie je buiten!’. Het belooft om meerdere redenen een bijzonder…

Lees Verder »
BuurSaam IJsselstein: steunpunt in de wijk
11 september 2023

Als het nummer “Utrecht, mijn stad” uit de muziekinstallatie klinkt, barst het gezang echt los. De dertig…

Lees Verder »
Op naar één wijkwinkel
5 september 2023

Martin Bleijenburg, partner bij adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving Companen, heeft al in heel wat…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 3
4 september 2023

Dit jaar staat voor AAG volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg
24 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten
19 juli 2023

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.