Woonzorg Flevoland ziet belang van de community

Annemieke Verburg en Erik Zonnenberg. Foto: Woonzorg Flevoland.

Annemieke Verburg en Erik Zonnenberg. Foto: Woonzorg Flevoland.

Buiten Excel-bestanden om nadenken over en werken aan zogenaamde drempelloze zorgproducten. Dat is wat Woonzorg Flevoland probeert te doen voor haar bewoners. 

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij deze nieuwe partner van ons platform. Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met locaties in Lelystad en Almere van waaruit een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn wordt geboden. We spraken met Annemieke Verburg, bestuurssecretaris bij Woonzorg Flevoland en Erik Zonnenberg, projectmanager vastgoed over de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, hun visie op de zorg en hoe Woonzorg Flevoland van betekenis is in haar werkgebied.

Eén ding is duidelijk. Woonzorg Flevoland zoekt de samenwerking: met partners in het sociaal domein, met de informele zorg, met de buurt. Partner worden van ZorgSaamWonen past heel goed daarbij. Het verbinden van mensen en organisaties rondom belangrijke vraagstukken in het fysieke en sociale domein is één van de speerpunten van ZorgSaamWonen.

logo Woonzorg Flevoland

Erik: “Voor ons is kennisuitwisseling en van elkaar te kunnen leren een belangrijke waarde van het platform. Jullie brengen mensen en organisaties bij elkaar rondom de maatschappelijke opgave die op ons afkomt op gebied van demografie, vastgoed, arbeidsmarkt en zorgverlening.” Annemieke vult aan: “De zorg zal anders moeten. De Rijksoverheid geeft de richting aan met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Meer vanuit preventie werken, inzetten op welzijn en eigen regie, meer samenwerken met de informele zorg, aansluiten bij community building en alleen intramuraal als het echt niet anders kan. Het is nu aan de zorgorganisaties hoe dit vorm te geven. Dat vraagt om schakelen, samenwerken en met elkaar verkennen hoe het slimmer en anders kan. Deze transitie is al begonnen.”

Zo heeft Woonzorg Flevoland de handen ineen geslagen met zorgorganisatie Coloriet, werkzaam in onder andere Lelystad. Samen met het ziekenhuis St. Jansdal bieden zij op de locatie ‘Getijde’ in Lelystad herstelgerichte zorg – zorg tussen ziekenhuis en huisarts- aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dit alles zodat mensen weer zelfredzaam naar huis kunnen, zo nodig met ondersteunende zorg. Of dat zij, wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, binnen tien dagen een passende woonplek vinden bij een zorginstelling. Mensen die (tijdelijk) 24-uurszorg nodig hebben blijven zo niet onnodig lang in het ziekenhuis en huisartsen worden ontlast.

Annemieke: “Ons zorgstelsel is niet ingericht op nieuwe zorgproducten. Het financiële systeem kent voor zorgconcepten als ‘Getijde’ geen betaaltitel. Toch leveren we daar als drie partners, aangevuld met de huisarts én mantelzorgers, passende en efficiënte zorg. Voor dit soort initiatieven is het nodig afspraken te maken  over de experimentstatus. Zodat we buiten Excel-bestanden om kunnen denken over en werken aan zogenaamde drempelloze zorgproducten.’ 

“De zorgvraag wordt de komende jaren niet minder.  In Flevoland zal de vergrijzing harder toeslaan dan in andere delen van het land.” Erik Zonnenberg, projectmanager vastgoed bij Woonzorg Flevoland.

Meedenken met buurtgemeenschap

Woonzorg Flevoland is adaptief en creatief. Waar ze in Lelystad diverse locaties hebben voor intramurale verpleeghuiszorg en beschermd wonen is dat in Almere anders. Daar bestaat de dienstverlening, die overigens ook in Lelystad geleverd wordt, uit thuiszorg en WMO-diensten. Woonzorg Flevoland ziet in Almere kans om vanuit community denken te werken aan gebiedsgerichte zorg. En wil vanuit de diensten en mogelijkheden die zij nu biedt meedenken met de buurtgemeenschap, zorgverleners en partners in de wijk over hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. Met elkaar benoemen waar de uitdagingen liggen en welke hiaten er zijn.  Annemieke: “Wij leveren persoonsgerichte zorg, gericht op eigen regie als focus. Zo zijn bijvoorbeeld onze huishoudelijke ondersteuners in Almere de verbinders in hun eigen wijk. Ze bouwen mee aan een zorgzame community om de cliënten heen.”

Erik: “De zorgvraag wordt de komende jaren niet minder. In Flevoland zal de vergrijzing harder toeslaan dan in andere delen van het land. We hebben hier altijd al een beperkte verpleeghuiscapaciteit en geclusterde woonvormen voor zorg gehad. Dit tekort gaat groter worden. Ook na 2040 als de vergrijzingsgolf in Nederland voorbij is ijlt Flevoland nog na. We kunnen nu nog een stap zetten met nieuwbouw, maar dat zal niet genoeg zijn.” 

Annemieke vult aan: “Onze zorgmedewerkers hebben veel op hun bordje. Mensen blijven langer thuis wonen met complexere zorgvragen. De intramurale zorg zal, mede doordat mensen langer thuisblijven en met een zwaardere zorgvraag binnenkomen, in complexiteit toenemen. We moeten een dringend appèl doen op mantelzorgers en het informele netwerk om onze cliënten heen. Een noodzakelijke, en soms lastige boodschap. We willen niet dat onze medewerkers het kind van de rekening worden. Zorgprofessionals, mantelzorgers, buurtgemeenschap, gemeente, partners in het sociaal domein en het domein wonen; we hebben elkaar hard nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. En dat begint met het vertellen van het verhaal over wat nodig is voor kwalitatief goede, efficiënte en haalbare zorgverlening. Zodat de werkelijkheid de mensen niet overvalt wanneer zorg in hun leven nodig is.”

Gezien en gehoord worden

Samenwerken kan stroperig zijn. Bijvoorbeeld het openstellen van een clubhuis van een sportvereniging voor mensen die behoefte hebben aan een koffie-uurtje. Financiële afwegingen kunnen daarbij in de weg staan. Terwijl de grootste winst zit in het welbevinden en welzijn van mensen. Zij zoeken een plek waar zij ertoe doen, gezien en gehoord worden Bij dit soort initiatieven wil Woonzorg Flevoland een rol spelen. Erik: “We zien voor zorgorganisaties mooie kansen ontstaan om goede zorg te blijven leveren én te werken aan het verlagen van de zorgdruk. Met onze aanwezigheid in buurten, vanuit een fysieke plek of via onze zorgprofessionals, kunnen wij bijdragen aan community building, we krijgen ruimte om nieuwe zorgproducten te ontwikkelen en we werken mee aan het vormen van zorgzame gemeenschappen. We zien voor onszelf hierin een verbindende rol. Dat is ook werken aan toekomstbestendige zorg.”

“We moeten een dringend appèl doen op mantelzorgers en het informele netwerk om onze cliënten heen.” Annemieke Verburg, bestuurssecretaris Woonzorg Flevoland.

Wat ZorgSaamWonen verder nog voor Woonzorg Flevoland kan betekenen? Naast het verbinden van mensen en organisaties rondom vraagstukken wordt het beschrijven van goede voorbeelden erg gewaardeerd. Evenals de verhalen vanuit het werkveld. Goed te horen! Wij gaan rustig door op weg naar meer mooie voorbeelden in Flevoland en elders. 
 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
The place to be
23 februari 2024

Een handreiking voor het activeren van gemeenschappen om zelfstandig wonende senioren te ondersteunen.

Lees Verder »
Wat is er nog over van het comfort van de verzorgingshuizen van weleer?
20 februari 2024

Tamelijk geruisloos is de afgelopen jaren de verzorgingshuiscapaciteit in Nederland verdwenen. De zorg is…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties
22 januari 2024

Woningcorporatie Wooncompagnie in Hoorn heeft het voortouw genomen om voormalig verpleeghuis De Meermin in Edam…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 5
11 januari 2024

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen vrijwel alle…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
Lunchlezing DOS: Zorgaanbod verdubbeld in eerste pilots
23 november 2023

Meer inzet uit een informele schil betekent dat je met dezelfde zorgmedewerkers meer mensen kunt helpen. Dat is…

Lees Verder »
Een terugblik op 40 jaar mantelzorgbeleid
22 november 2023

Rick Kwekkeboom is werkzaam als lector Langdurige zorg en ondersteuning bij de Hogeschool van Amsterdam en…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.