Woonzorg Flevoland ziet belang van de community

Annemieke Verburg en Erik Zonnenberg. Foto: Woonzorg Flevoland.

Annemieke Verburg en Erik Zonnenberg. Foto: Woonzorg Flevoland.

Buiten Excel-bestanden om nadenken over en werken aan zogenaamde drempelloze zorgproducten. Dat is wat Woonzorg Flevoland probeert te doen voor haar bewoners. 

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij deze nieuwe partner van ons platform. Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met locaties in Lelystad en Almere van waaruit een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn wordt geboden. We spraken met Annemieke Verburg, bestuurssecretaris bij Woonzorg Flevoland en Erik Zonnenberg, projectmanager vastgoed over de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, hun visie op de zorg en hoe Woonzorg Flevoland van betekenis is in haar werkgebied.

Eén ding is duidelijk. Woonzorg Flevoland zoekt de samenwerking: met partners in het sociaal domein, met de informele zorg, met de buurt. Partner worden van ZorgSaamWonen past heel goed daarbij. Het verbinden van mensen en organisaties rondom belangrijke vraagstukken in het fysieke en sociale domein is één van de speerpunten van ZorgSaamWonen.

logo Woonzorg Flevoland

Erik: “Voor ons is kennisuitwisseling en van elkaar te kunnen leren een belangrijke waarde van het platform. Jullie brengen mensen en organisaties bij elkaar rondom de maatschappelijke opgave die op ons afkomt op gebied van demografie, vastgoed, arbeidsmarkt en zorgverlening.” Annemieke vult aan: “De zorg zal anders moeten. De Rijksoverheid geeft de richting aan met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Meer vanuit preventie werken, inzetten op welzijn en eigen regie, meer samenwerken met de informele zorg, aansluiten bij community building en alleen intramuraal als het echt niet anders kan. Het is nu aan de zorgorganisaties hoe dit vorm te geven. Dat vraagt om schakelen, samenwerken en met elkaar verkennen hoe het slimmer en anders kan. Deze transitie is al begonnen.”

Zo heeft Woonzorg Flevoland de handen ineen geslagen met zorgorganisatie Coloriet, werkzaam in onder andere Lelystad. Samen met het ziekenhuis St. Jansdal bieden zij op de locatie ‘Getijde’ in Lelystad herstelgerichte zorg – zorg tussen ziekenhuis en huisarts- aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dit alles zodat mensen weer zelfredzaam naar huis kunnen, zo nodig met ondersteunende zorg. Of dat zij, wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, binnen tien dagen een passende woonplek vinden bij een zorginstelling. Mensen die (tijdelijk) 24-uurszorg nodig hebben blijven zo niet onnodig lang in het ziekenhuis en huisartsen worden ontlast.

Annemieke: “Ons zorgstelsel is niet ingericht op nieuwe zorgproducten. Het financiële systeem kent voor zorgconcepten als ‘Getijde’ geen betaaltitel. Toch leveren we daar als drie partners, aangevuld met de huisarts én mantelzorgers, passende en efficiënte zorg. Voor dit soort initiatieven is het nodig afspraken te maken  over de experimentstatus. Zodat we buiten Excel-bestanden om kunnen denken over en werken aan zogenaamde drempelloze zorgproducten.’ 

“De zorgvraag wordt de komende jaren niet minder.  In Flevoland zal de vergrijzing harder toeslaan dan in andere delen van het land.” Erik Zonnenberg, projectmanager vastgoed bij Woonzorg Flevoland.

Meedenken met buurtgemeenschap

Woonzorg Flevoland is adaptief en creatief. Waar ze in Lelystad diverse locaties hebben voor intramurale verpleeghuiszorg en beschermd wonen is dat in Almere anders. Daar bestaat de dienstverlening, die overigens ook in Lelystad geleverd wordt, uit thuiszorg en WMO-diensten. Woonzorg Flevoland ziet in Almere kans om vanuit community denken te werken aan gebiedsgerichte zorg. En wil vanuit de diensten en mogelijkheden die zij nu biedt meedenken met de buurtgemeenschap, zorgverleners en partners in de wijk over hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. Met elkaar benoemen waar de uitdagingen liggen en welke hiaten er zijn.  Annemieke: “Wij leveren persoonsgerichte zorg, gericht op eigen regie als focus. Zo zijn bijvoorbeeld onze huishoudelijke ondersteuners in Almere de verbinders in hun eigen wijk. Ze bouwen mee aan een zorgzame community om de cliënten heen.”

Erik: “De zorgvraag wordt de komende jaren niet minder. In Flevoland zal de vergrijzing harder toeslaan dan in andere delen van het land. We hebben hier altijd al een beperkte verpleeghuiscapaciteit en geclusterde woonvormen voor zorg gehad. Dit tekort gaat groter worden. Ook na 2040 als de vergrijzingsgolf in Nederland voorbij is ijlt Flevoland nog na. We kunnen nu nog een stap zetten met nieuwbouw, maar dat zal niet genoeg zijn.” 

Annemieke vult aan: “Onze zorgmedewerkers hebben veel op hun bordje. Mensen blijven langer thuis wonen met complexere zorgvragen. De intramurale zorg zal, mede doordat mensen langer thuisblijven en met een zwaardere zorgvraag binnenkomen, in complexiteit toenemen. We moeten een dringend appèl doen op mantelzorgers en het informele netwerk om onze cliënten heen. Een noodzakelijke, en soms lastige boodschap. We willen niet dat onze medewerkers het kind van de rekening worden. Zorgprofessionals, mantelzorgers, buurtgemeenschap, gemeente, partners in het sociaal domein en het domein wonen; we hebben elkaar hard nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. En dat begint met het vertellen van het verhaal over wat nodig is voor kwalitatief goede, efficiënte en haalbare zorgverlening. Zodat de werkelijkheid de mensen niet overvalt wanneer zorg in hun leven nodig is.”

Gezien en gehoord worden

Samenwerken kan stroperig zijn. Bijvoorbeeld het openstellen van een clubhuis van een sportvereniging voor mensen die behoefte hebben aan een koffie-uurtje. Financiële afwegingen kunnen daarbij in de weg staan. Terwijl de grootste winst zit in het welbevinden en welzijn van mensen. Zij zoeken een plek waar zij ertoe doen, gezien en gehoord worden Bij dit soort initiatieven wil Woonzorg Flevoland een rol spelen. Erik: “We zien voor zorgorganisaties mooie kansen ontstaan om goede zorg te blijven leveren én te werken aan het verlagen van de zorgdruk. Met onze aanwezigheid in buurten, vanuit een fysieke plek of via onze zorgprofessionals, kunnen wij bijdragen aan community building, we krijgen ruimte om nieuwe zorgproducten te ontwikkelen en we werken mee aan het vormen van zorgzame gemeenschappen. We zien voor onszelf hierin een verbindende rol. Dat is ook werken aan toekomstbestendige zorg.”

“We moeten een dringend appèl doen op mantelzorgers en het informele netwerk om onze cliënten heen.” Annemieke Verburg, bestuurssecretaris Woonzorg Flevoland.

Wat ZorgSaamWonen verder nog voor Woonzorg Flevoland kan betekenen? Naast het verbinden van mensen en organisaties rondom vraagstukken wordt het beschrijven van goede voorbeelden erg gewaardeerd. Evenals de verhalen vanuit het werkveld. Goed te horen! Wij gaan rustig door op weg naar meer mooie voorbeelden in Flevoland en elders. 
 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Tintelende 'matchingmarkt' collectief wonen
17 juni 2024

“Vandaag gaat het over matchmaking”, zegt Yvonne Ebbers van de Leefbaarheidsalliantie, gespreksleider van de…

Lees Verder »
Erfdelen: op voormalig boerenerf samen oud worden
10 juni 2024

De bijna 73-jarige Pieter Parmentier, landelijk coördinator van Erfdelen, is een echte doorzetter. “Fietsen is…

Lees Verder »
De waarde van sport en bewegen
30 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Beweeg je mee?
27 mei 2024

Deze week, maandag 27 t/m vrijdag 31 mei 2024, organiseert het Ouderenfonds met OldStars de Nationale…

Lees Verder »
Een toekomstbestendig thuis voor mensen met dementie
24 mei 2024

Het derde landhuis van QuaRijn in Doorn, genaamd Nieuw Leeuwenburg, is opgeleverd. Dit nieuwe landhuis,…

Lees Verder »
Lunchlezing Thuishuizen gemist? Kijk terug, lees meer of bezoek het ZorgSaamWonen Congres
23 mei 2024

Thuishuisprojecten zijn een effectieve manier om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Ze bestrijden…

Lees Verder »
Antwerpse buurtcoach stimuleert onderlinge betrokkenheid rond het woonzorgcentrum
22 mei 2024

Door: Yvonne Witter

Woonzorgcentrum Nottebohm in Antwerpen biedt plek aan 75 bewoners. Het ligt in de…

Lees Verder »
Voorzorgcirkels bevorderen zelfstandig wonen
21 mei 2024

Voorzorgcirkels dragen bij aan hogere sociale cohesie en minder eenzaamheid. En in potentie ook aan langer …

Lees Verder »
Wooncoöperatie als mini Blue Zone
20 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Doe mee met Wingo, de woon-bingo!
17 mei 2024

“Hoeveel verschillende collectieve woonvormen zijn er wel niet? Tiny houses, ecodorpen, senioren-groepen... en…

Lees Verder »
Blue Zone Festival Award, dien je project in!
16 mei 2024

Op 19 & 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival plaats: hét festival voor de gezonde leefomgeving…

Lees Verder »
Tv-programma BinnensteBuiten, ambassadeur voor projecten Wederkerig Wonen
15 mei 2024

Geschreven door: Wim Kromwijk, directeur LaCoTA

LaCoTA, de Langer…

Lees Verder »
Burgerberaad over woonzorglocatie Rotterdam
10 mei 2024

Voor het eerst konden 50 buurtbewoners tijdens een burgerberaad meedenken over de indeling van de begane grond…

Lees Verder »
Geloof in je eigen verhaal
3 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Woongemeenschap Loppukiri in Helsinki houdt bewoners vitaal
2 mei 2024

Vier Finse dames kwamen in 2000 op het idee om samen te gaan wonen. Zes jaar later…

Lees Verder »
Belemmeringen in wet- en regelgeving voor wooncoöperaties
1 mei 2024

Nederland is niet ingericht op wooncoöperaties. Dat blijkt uit het rapport ‘…

Lees Verder »
Woonzorgchallenge in Den Haag Zuidwest van start
30 april 2024

Twee teams bestaande uit ontwerpers en zorgprofessionals zijn geselecteerd voor deelname aan de…

Lees Verder »
Evaluatie Beschermd Wonen
26 april 2024

HevoFame is een landelijk opererende planontwikkelaar, gespecialiseerd in het ontwikkelen van woonconcepten…

Lees Verder »
Couleur locale binnen strakke(re) regels volkshuisvestingsprogramma
24 april 2024

Het woonbeleid in Nederland gaat op de schop. Met invoering van de Wet Versterking regie op de volkshuisvesting…

Lees Verder »
Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.