Geef me de Vijf: Mick Loos en Victor de Kok

rerer

Het is alweer tijd voor een volgende editie van Geef me de Vijf. Voor deze editie is gesproken met Victor de Kok en Mick Loos van Collectief de Wijkmakers. 

erer

Mick Loos
erre
Victor de Kok

1. Collectief de Wijkmakers? Licht eens toe? Wie/wat?

Wij zijn een collectief waarbinnen zelfstandig ontwikkelaars, onderzoekers en community builders in steeds andere samenstellingen samenwerken. We hebben allemaal andere expertises en aandachtsgebieden. Centraal in al onze projecten staat steeds: hoe kunnen de krachten van een wijk inzetten rondom een maatschappelijke opgave? Veel van onze projecten gaan over wijkontwikkeling, gemeenschapsvorming en een betere samenwerking tussen zorg, welzijn en het fysieke domein.

2. Wat is volgens jullie de grootste uitdaging op het gebied van wonen, zorg en welzijn?

De vergrijzing, personeelstekorten in de zorg, toenemende schuldenproblematiek, de energietransitie: het zijn allemaal complexe problemen waarbij niet één partij aan zet is. De overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en vooral ook bewoners zélf moeten samenwerken dus, maar hoe doe je dat?

Wanneer een samenwerking slecht georganiseerd is, gaat hij juist in de weg staan van de doelen die je wil bereiken. Dan gaat alle energie in het afstemmen van werkprocessen tussen organisaties en voordat je het weet is alle draagvlak weg, omdat het niet duidelijk is hoe zo’n samenwerking bijdraagt aan het probleem dat je wilt oplossen.

Wij proberen samenwerkingen energiek en dynamisch te houden door een afgebakend gebied als uitgangspunt te nemen. Dat is vaak de wijk, maar dat kan ook een complex zijn of eens stadsdeel. Als een samenwerking ‘vanuit’ een gebied groeit is hij al snel relevant omdat hij per definitie aansluit bij de lokale context. Zo zorgen we ervoor dat doelen en ideeën aansluiten bij wat er leeft onder bewoners en uitvoerend professionals.

Daarvoor moet je ook het ‘goede gesprek’ voeren en ook dat is een uitdaging. Aan goede intenties geen gebrek, er is bij heel veel organisaties aanbod om allerlei problemen tegen te gaan. Maar door die focus op individuele hulp blijft het totaalaanbod versnipperd en verkokerd. Wij zeggen: probeer samen na te denken over hoe een goede buurt eruit zou moeten zien. En dan merk je dat er juist allerlei collectieve zaken omhoog komen, zoals plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat buren elkaar steunen. Vanuit zo’n gesprek kan een gezamenlijke visie ontstaan en díe vormt de basis voor samenwerken.

3. Welke project/initiatief inspireert jullie?

Voor onze wijkontwikkelingsprojecten kijken we zeker naar Nationaalprogramma Rotterdam-Zuid. Daar wordt sterk ingezet op de lange termijn en scherpe resultaatgerichte doelen. Dit is noodzakelijk om organisaties in beweging te krijgen en het beleid los te koppelen van individuele werknemers. Als iemand een andere baan vindt, dan blijven de doelen van de samenwerking staan.

Het risico van zo’n aanpak is dat hij nogal ‘top-down’ kan zijn. Daarom proberen wij in onze projecten expliciet ruimte te creëren voor gemeenschapsvorming in de geest van Ased Based Community Development (ABCD). Sommige community builders vinden dat zo’n projectmatige aanpak niet samengaat met community building, maar wij denken juist dat we zo juist voor randvoorwaarden kunnen zorgen. ABCD gaat over het versterken van gemeenschappen, en dat kan op verschillende manier, óók door het een plek te geven in plannen en aanpakken.

Wat we hier ook zeker moeten noemen is Studio BRUIS. We voeren het inmiddels met zijn vieren uit, maar Kees Penninx heeft de methode de afgelopen jaren ontwikkeld. Het is een community building-methode die bewoners verenigt rondom gedeelde activiteiten en interesses. Het heeft ons laten zien dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de dingen die bewoners zelf belangrijk vinden.

4. In hoeverre betrekken jullie senioren bij jullie werk?

Ze staan vaak zelf aan het roer! Zeker in onze Studio BRUIS-projecten, die zich met name richt op wooncomplexen met bewoners ouder dan 55 jaar, helpen we mensen vooral met het ‘zelf doen’. Hieruit ontstaan vaak clubjes rondom koken, wandelen of samen lezen.

In andere projecten werken we met onze methode Samen Verder. Deze helpt opbouwwerkers om stapsgewijs een wijkgerichte eenzaamheidscoalitie op te bouwen. We kijken daarin naar alle belangrijke spelers in de wijk, van imam tot aan de wijkverpleegkundige en de kapper. Een belangrijke rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen. Omdat zo’n coalitie zich vaak richt op eenzaamheid onder ouderen, is dit vaak een ouder iemand.  

5. Jullie werken dus zowel van ‘onderop’ als vanuit de ‘systeemwereld’. Als jullie moeten kiezen tussen de twee, wat is er dan belangrijker?

Van onderop werken, zonder twijfel. Bewoners maken buurten en wijken, en dus de gemeenschap.

Een sterke gemeenschap heeft positieve invloed op tal van de doelen die we met beleid willen bereiken, zoals zelf- en samenredzaamheid, verminderde armoede en het ervaren van veiligheid. Investeren in gemeenschapsvorming die werkt ‘vanuit’ de buurt levert dus altijd wat op. Maar als je écht verandering wilt aanjagen zul je ook naar de systeemwereld moeten kijken.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Vergrijzing in beeld in drie Europese landen
10 augustus 2022

Nederlanders worden ouder en ouder, en dat heeft grote gevolgen. Om de pensioenen betaalbaar te houden, wordt…

Lees Verder »
Hofmakers doen een boekje open
8 augustus 2022

Begin deze zomer is het tweede Knarrenhof boek verschenen. Een vrolijk vormgegeven uitgave die de ins en outs…

Lees Verder »
Langer Thuis Akkoord: filmpjes van inspirerende projecten
29 juli 2022

Vanuit het Langer Thuis Akkoord is de gemeente Rotterdam gestart met het maken van filmpjes van succesvolle en…

Lees Verder »
In een Waaranders-buurtschap kijk je naar elkaar om
27 juli 2022

Ter Steege Bouw Vastgoed uit Apeldoorn is gestart met de bouw van Hugo’s tuin. Hugo’s tuin is niet zomaar een…

Lees Verder »
Frisse zorggebouwen
25 juli 2022

Wim Verheul, installatie- en duurzaamheidadviseur bij bbn adviseurs, ontwikkelde de methode ‘Frisse…

Lees Verder »
Podcast over grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren
18 juli 2022

Vergrijzing en langer zelfstandig thuis vraagt nieuwe woonvormen. Het bouwen en ontwikkelen van woningen is…

Lees Verder »
10 Zeeuwse Woonzorgparels bekendgemaakt
15 juli 2022

Dinsdag 12 juli is het eerste exemplaar van de brochure Zeeuwse Woonzorgparels uitgereikt. Projecten die…

Lees Verder »
Inspiratietool leefomgeving senioren
12 juli 2022

De woonomgeving van ouderen krijgt steeds meer aandacht. Ook in het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en…

Lees Verder »
Jury ZorgSaamwonen Award 2022 bekend
7 juli 2022

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury voor de…

Lees Verder »
Bouwen voor mensen met dementie
7 juli 2022

Dementie is een snelgroeiende ziekte, 1 op de 5 mensen krijgt dementie en de meeste mensen met dementie wonen…

Lees Verder »
Zorgvastgoed.nl organiseert zorgvastgoed challenge
7 juli 2022

Het is geen nieuws dat er grote opgaven liggen om meer ouderenhuisvesting te realiseren. Er komen geen…

Lees Verder »
Wenkend perspectief - wonen, welzijn en zorg in 2040
6 juli 2022

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de…

Lees Verder »
Minister Helder lanceert Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
4 juli 2022

Minister Helder (VWS) lanceerde op maandag 4 juli het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO…

Lees Verder »
‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’
3 juli 2022

In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking…

Lees Verder »
Collectief wonen, een serieus alternatief
1 juli 2022

Een andere kijk op wonen stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Stapel op collectief wonen’ die ZorgsaamWonen…

Lees Verder »
Inschrijving ZorgSaamWonen Award 2022 geopend!
27 juni 2022
De inschrijving van de prijsvraag ‘Buurtroutes’ – plekken voor ontmoeting is geopend. We zijn op zoek naar ideeën…
Lees Verder »
Bijeenkomst zorgvastgoed.nl biedt veel nieuwe inzichten
21 juni 2022

Op woensdag 25 mei kwamen partners, professionals en genodigden van Zorgvastgoed.nl bij elkaar voor een…

Lees Verder »
Vitale Woongemeenschappen vragen permanent onderhoud
20 juni 2022

Vitale woongemeenschappen zijn van groot belang. Professor Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek…

Lees Verder »
Rapport: Je huis een thuis, nu en later
15 juni 2022

55-plussers spelen een steeds belangrijkere rol op de woningmarkt en blijven langer zelfstandig wonen. Door de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.