Voorsorteren op de ouderdom is slim

foto henk geene

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk. Eerder schreef hij de boeken: ‘Vergrijzing en ouderenzorg’en ‘Handboek wonen en zorg thuiswonende ouderen.’ Henk is van mening dat 75 plussers te laat nadenken over het ouder worden. Hij is bezig met het opzetten van voorzorgcirkels in onder andere  Land van Cuijk en Deventer. Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. Zo sorteren mensen voor op het ouder worden. De komende weken schrijft Henk vijf artikelen over de voorzorgcirkels. Volg de reeks en kom zo meer te weten over de voorzorgcirkels. Dit is de eerste aflevering van de reekst van vijf. Op het landelijk congres ‘Lang zullen we wonen’ op donderdag 8 september verzorgt Henk een praktijksessie. https://www.zorgsaamwonencongres.nl/

Het is of de 75-plusser schaatst op het ijs en ziet dat 100 meter verderop het ijs overgaat in water, maar de 75-plusser schaatst gewoon door en verdwijnt in het wak. Zo opent Henk Geene zijn boek ‘Voorzorgcirkels als antwoord op de vergrijzing.’ Binnenkort verschijnt de tweede druk. Henk is van mening dat 75-plussers te laat nadenken over het ouder worden. Dat zouden zij veel eerder moeten doen, vindt hij. Henk licht dit toe: ‘Ook al woon je in een levensloopbestendige woning. Als de ongemakken komen heb je daar weinig aan. Dan heb je een kring aan mensen om je heen nodig die je kunnen helpen. En voor wie jij ook wat kunt betekenen.’ 

Verzekeren tegen ellende
Henk zet zich daarom in om te komen tot voorzorgcirkels. Dat zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. ‘Je inventariseert wie wat kan bijdragen. Dat kan hulp bij administratie of vervoer zijn of het bieden van een luisterend oor en gezelschap. En dan organiseer je onderlinge hulp en steun. Dat is alles. Eenvoudiger kan bijna niet.’ Hij maakt een vergelijking met ZZP'ers. Die sluiten zich aan bij een broodfonds, boeren sloten zich voorheen aan bij een veefonds. ‘Nu zouden senioren zich moeten aansluiten bij een voorzorgcirkel om zich te verzekeren tegen toekomstige ellende. Als je lid bent van zo’n cirkel, heb je garantie op hulp en steun. Dit kun je ontwikkelen voordat de problemen zich voordoen. Je hebt een netwerk nodig, anders loop je vroeg of laat vast.’

Complexe opgave
Vaak liggen de vragen op het terrein van welzijn. Als die vragen beantwoord worden door het inschakelen van het netwerk, kan zorg voorkómen of uitgesteld worden. En dat is volgens Henk hard nodig, gezien de context. Hij doelt daarmee op de vergrijzing, het personeelstekort in de zorg, de overbelasting van de mantelzorgers en de afbouw van verzorgingshuizen.

Henk ziet het langer thuis wonen als een complexe opgave. ‘Mensen die voorheen een indicatie voor het verpleeghuis kregen, wonen nu vaak nog thuis. Dat heeft impact op de omgeving. En als ouderen wel een indicatie krijgen, kunnen ze kiezen voor volledig pakket thuis of modulair pakket thuis. Dat houdt ook een verzwaring van de thuissituatie in. Bovendien bouwt het aantal ziekenhuisplaatsen af omdat het de bedoeling is dat mensen zoveel mogelijk thuis zorg krijgen en er ook via videobellen afspraken met medici kunnen plaatsvinden.’ Deze ontwikkelingen vragen om hulp van anderen.

Nabijheid
In samenwerking met de ouderenorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties is het concept voorzorgcirkels geboren. De voorzorgcirkels kunnen op verschillende manieren opgestart worden. ‘Je kunt het in wijken en buurten doen. Via een professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie kun je de cirkels starten. Nabijheid is belangrijk, dus is het zaak om ouderen die bij elkaar in de straat of buurt wonen bijeen te brengen.’ Henk heeft talloze bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd en geïnventariseerd wat zij willen op het gebied van wonen en zorg. Hij heeft ervaren dat mensen bereid zijn elkaar te helpen, vooral als het gaat om praktische steun. Ook kan een indicatiestelling voor thuiszorg als ingang gezien worden voor het opzetten van een voorzorgcirkel. Als een oudere een indicatie krijgt kan de wijkverpleegkundige of een andere zorgprofessional samen met de oudere en het netwerk kijken wie er een rol kan spelen bij de zorg. ‘Want professionals kunnen het niet alleen.’ Mocht het netwerk te klein zijn dan kan via de welzijnsorganisatie of andere organisatie vrijwilligers ingeschakeld worden.

Zekerheid en veiligheid
Een andere ingang zijn de seniorencomplexen. Ongeveer een kwart van de ouderen woont in een huurwoning. ‘Omdat in huurappartementen ouderen vaak dichtbij elkaar wonen, leent zich dat uitstekend voor de cirkel.’ Samen met de corporatie, zorgorganisatie, welzijnsorganisatie en bewonerscommissie kunnen bijeenkomsten plaatsvinden om ouderen te informeren, vraag en aanbod te inventariseren en zo langzamerhand cirkels op te zetten. ‘Voorzorgcirkels kunnen zorgcirkels worden.’

‘Het is zaak om voor te sorteren en elkaar uit voorzorg op te zoeken. De voorzorgcirkel biedt de zekerheid en veiligheid voor het geval er iets aan de hand is’, aldus Henk. Pas toen hij zelf zeventig werd, ging hij nadenken over de toekomst. Hij begrijpt dat mensen het moeilijk vinden na te denken over het ouder worden.’ Het is ook niet zo leuk. Je schuift het liever voor je uit, maar je moet toch regie nemen.’ Hij is wars van de uitdrukking: de regie houden. ‘Die kom je te pas en te onpas tegen. Het gaat om de eigen regie némen.’ Toch denkt hij dat toekomstige senioren, de vijftigers en zestigers van nu, al veel meer bezig zijn met de toekomst. ‘Het zijn vooral de 75-plussers die moeilijk te activeren zijn. De jongeren weten dat ze meer zelf moeten regelen.’

Een beweging
In Land van Cuijk hebben de zorgorganisatie Pantein, corporatie Mooiland en welzijnsorganisatie Sociom besloten om te werken met voorzorgcirkels. Dit nadat al diverse bijeenkomsten met ouderen waren gehouden om te kijken wat de wensen zijn op het terrein van wonen en zorg. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de voorzorgcirkels. De welzijnsorganisatie gaat het borgen en bestendigen. Zo gaat de welzijnsorganisatie kartrekkers van de cirkels ondersteunen en ervoor zorgen dat de cirkels aansluiten op bestaande structuren. Ook op andere plekken in het land zijn er initiatieven. Voor een zorgorganisatie in Deventer gaat Henk aan de slag met het opzetten van zo’n cirkel. ‘De bestuurder was op zoek naar een methode om de bewoners van een nabijgelegen complex zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Met de cirkel draag je bij aan preventie. Ook in Bathmen is Henk gevraagd om een cirkel op te zetten. In Brabant heeft hij ook contacten, zoals met de koepel voor zorgcoöperaties Zuid-Nederland. ‘Zo komt er een beweging op gang, en die is hard nodig.’

ZorgSaamWonen Congres op 8 september
Henk Geene verzorgt een sessie over voorzorgcirkels op ons jaarcongres, dat plaatsvindt op 8 september. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het ZorgSaamWonen Congres.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Het leven staat centraal, niet de zorg
23 mei 2023

Goed oud worden (in de regio) is een uitdaging waar jeugdliefdes Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht graag…

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Fit en vitaal blijven met oefengids en andere praktische tools
12 mei 2023

Speciaal voor zorgprofessionals die anderen helpen meer te bewegen ontwikkelde Kenniscentrum Sport &…

Lees Verder »
Kom van de bank af en ga op beweegvisite
9 mei 2023

Met een symposium ‘Beweegkansen in de leefomgeving van ouderen’ is de Nationale Beweegweek voor Ouderen in gang…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »
Zorgverbeteraars, aanpakkers, loslaters en samenwerkers van Thebe bouwen verder
3 april 2023

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat…

Lees Verder »
VanThuisUit biedt ouderen steun in de rug
21 maart 2023

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie tanteLouise, hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld:…

Lees Verder »
Hoe vertaal je waarde van sociale basis in cijfers?
16 maart 2023
Het versterken van de sociale basis is een belangrijk doel voor gemeenten, maar cijfers verzamelen over die…
Lees Verder »
Zoek en vind met Atlas Beweegvriendelijke omgeving
14 maart 2023
Hoe word de openbare ruimte in Nederland zo ingericht, dat deze uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten? Dat is…
Lees Verder »
'Er is meer nodig voor het onderhoud van het Nederlandse zorggebouw'
6 maart 2023
Rick Kwekkeboom is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam en is als expert…
Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn
27 februari 2023
Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus passend…
Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.