Voorsorteren op de ouderdom is slim

foto henk geene

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk. Eerder schreef hij de boeken: ‘Vergrijzing en ouderenzorg’en ‘Handboek wonen en zorg thuiswonende ouderen.’ Henk is van mening dat 75 plussers te laat nadenken over het ouder worden. Hij is bezig met het opzetten van voorzorgcirkels in onder andere  Land van Cuijk en Deventer. Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. Zo sorteren mensen voor op het ouder worden. De komende weken schrijft Henk vijf artikelen over de voorzorgcirkels. Volg de reeks en kom zo meer te weten over de voorzorgcirkels. Dit is de eerste aflevering van de reekst van vijf. Op het landelijk congres ‘Lang zullen we wonen’ op donderdag 8 september verzorgt Henk een praktijksessie. https://www.zorgsaamwonencongres.nl/

Het is of de 75-plusser schaatst op het ijs en ziet dat 100 meter verderop het ijs overgaat in water, maar de 75-plusser schaatst gewoon door en verdwijnt in het wak. Zo opent Henk Geene zijn boek ‘Voorzorgcirkels als antwoord op de vergrijzing.’ Binnenkort verschijnt de tweede druk. Henk is van mening dat 75-plussers te laat nadenken over het ouder worden. Dat zouden zij veel eerder moeten doen, vindt hij. Henk licht dit toe: ‘Ook al woon je in een levensloopbestendige woning. Als de ongemakken komen heb je daar weinig aan. Dan heb je een kring aan mensen om je heen nodig die je kunnen helpen. En voor wie jij ook wat kunt betekenen.’ 

Verzekeren tegen ellende
Henk zet zich daarom in om te komen tot voorzorgcirkels. Dat zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. ‘Je inventariseert wie wat kan bijdragen. Dat kan hulp bij administratie of vervoer zijn of het bieden van een luisterend oor en gezelschap. En dan organiseer je onderlinge hulp en steun. Dat is alles. Eenvoudiger kan bijna niet.’ Hij maakt een vergelijking met ZZP'ers. Die sluiten zich aan bij een broodfonds, boeren sloten zich voorheen aan bij een veefonds. ‘Nu zouden senioren zich moeten aansluiten bij een voorzorgcirkel om zich te verzekeren tegen toekomstige ellende. Als je lid bent van zo’n cirkel, heb je garantie op hulp en steun. Dit kun je ontwikkelen voordat de problemen zich voordoen. Je hebt een netwerk nodig, anders loop je vroeg of laat vast.’

Complexe opgave
Vaak liggen de vragen op het terrein van welzijn. Als die vragen beantwoord worden door het inschakelen van het netwerk, kan zorg voorkómen of uitgesteld worden. En dat is volgens Henk hard nodig, gezien de context. Hij doelt daarmee op de vergrijzing, het personeelstekort in de zorg, de overbelasting van de mantelzorgers en de afbouw van verzorgingshuizen.

Henk ziet het langer thuis wonen als een complexe opgave. ‘Mensen die voorheen een indicatie voor het verpleeghuis kregen, wonen nu vaak nog thuis. Dat heeft impact op de omgeving. En als ouderen wel een indicatie krijgen, kunnen ze kiezen voor volledig pakket thuis of modulair pakket thuis. Dat houdt ook een verzwaring van de thuissituatie in. Bovendien bouwt het aantal ziekenhuisplaatsen af omdat het de bedoeling is dat mensen zoveel mogelijk thuis zorg krijgen en er ook via videobellen afspraken met medici kunnen plaatsvinden.’ Deze ontwikkelingen vragen om hulp van anderen.

Nabijheid
In samenwerking met de ouderenorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties is het concept voorzorgcirkels geboren. De voorzorgcirkels kunnen op verschillende manieren opgestart worden. ‘Je kunt het in wijken en buurten doen. Via een professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie kun je de cirkels starten. Nabijheid is belangrijk, dus is het zaak om ouderen die bij elkaar in de straat of buurt wonen bijeen te brengen.’ Henk heeft talloze bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd en geïnventariseerd wat zij willen op het gebied van wonen en zorg. Hij heeft ervaren dat mensen bereid zijn elkaar te helpen, vooral als het gaat om praktische steun. Ook kan een indicatiestelling voor thuiszorg als ingang gezien worden voor het opzetten van een voorzorgcirkel. Als een oudere een indicatie krijgt kan de wijkverpleegkundige of een andere zorgprofessional samen met de oudere en het netwerk kijken wie er een rol kan spelen bij de zorg. ‘Want professionals kunnen het niet alleen.’ Mocht het netwerk te klein zijn dan kan via de welzijnsorganisatie of andere organisatie vrijwilligers ingeschakeld worden.

Zekerheid en veiligheid
Een andere ingang zijn de seniorencomplexen. Ongeveer een kwart van de ouderen woont in een huurwoning. ‘Omdat in huurappartementen ouderen vaak dichtbij elkaar wonen, leent zich dat uitstekend voor de cirkel.’ Samen met de corporatie, zorgorganisatie, welzijnsorganisatie en bewonerscommissie kunnen bijeenkomsten plaatsvinden om ouderen te informeren, vraag en aanbod te inventariseren en zo langzamerhand cirkels op te zetten. ‘Voorzorgcirkels kunnen zorgcirkels worden.’

‘Het is zaak om voor te sorteren en elkaar uit voorzorg op te zoeken. De voorzorgcirkel biedt de zekerheid en veiligheid voor het geval er iets aan de hand is’, aldus Henk. Pas toen hij zelf zeventig werd, ging hij nadenken over de toekomst. Hij begrijpt dat mensen het moeilijk vinden na te denken over het ouder worden.’ Het is ook niet zo leuk. Je schuift het liever voor je uit, maar je moet toch regie nemen.’ Hij is wars van de uitdrukking: de regie houden. ‘Die kom je te pas en te onpas tegen. Het gaat om de eigen regie némen.’ Toch denkt hij dat toekomstige senioren, de vijftigers en zestigers van nu, al veel meer bezig zijn met de toekomst. ‘Het zijn vooral de 75-plussers die moeilijk te activeren zijn. De jongeren weten dat ze meer zelf moeten regelen.’

Een beweging
In Land van Cuijk hebben de zorgorganisatie Pantein, corporatie Mooiland en welzijnsorganisatie Sociom besloten om te werken met voorzorgcirkels. Dit nadat al diverse bijeenkomsten met ouderen waren gehouden om te kijken wat de wensen zijn op het terrein van wonen en zorg. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de voorzorgcirkels. De welzijnsorganisatie gaat het borgen en bestendigen. Zo gaat de welzijnsorganisatie kartrekkers van de cirkels ondersteunen en ervoor zorgen dat de cirkels aansluiten op bestaande structuren. Ook op andere plekken in het land zijn er initiatieven. Voor een zorgorganisatie in Deventer gaat Henk aan de slag met het opzetten van zo’n cirkel. ‘De bestuurder was op zoek naar een methode om de bewoners van een nabijgelegen complex zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Met de cirkel draag je bij aan preventie. Ook in Bathmen is Henk gevraagd om een cirkel op te zetten. In Brabant heeft hij ook contacten, zoals met de koepel voor zorgcoöperaties Zuid-Nederland. ‘Zo komt er een beweging op gang, en die is hard nodig.’

ZorgSaamWonen Congres op 8 september
Henk Geene verzorgt een sessie over voorzorgcirkels op ons jaarcongres, dat plaatsvindt op 8 september. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het ZorgSaamWonen Congres.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Inschrijvingen Kern met Pit geopend!
30 september 2022

De inschrijvingen voor Kern met Pit zijn weer geopend. Kern met pit is een initiatief van KNHM. Kern met Pit…

Lees Verder »
Nieuwe Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
30 september 2022

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om…

Lees Verder »
Op naar betere ouderenhuisvesting!
29 september 2022

Zsuzsu Tavy, Katja Rusinovic en Joost van Hoof van de Haagse Hogeschool verzorgen op woensdagmiddag 12 oktober…

Lees Verder »
Kwalitatief goede leefomgeving essentieel voor ontmoeting
16 september 2022

Wimke Schuurmans, MT-lid directie Maatschappelijke Ondersteuning/ programmamanager Eén tegen eenzaamheid bij…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Award 2022: stem nu op jouw favoriet!
14 september 2022

De stembussen voor de Prijsvraag Buurtroutes - plekken voor ontmoeting zijn geopend. Vanaf nu tot en met 26…

Lees Verder »
Een mooi moment om nieuwe ideeën te realiseren
9 september 2022

Marlou Pijnappel is lid van de jury voor de ZorgSaamWonen Award. Dit jaar staat het thema ‘Buurtroutes; plekken…

Lees Verder »
Telecare en ondersteuning in de provincie Barcelona
5 september 2022

In de zomermaanden besteedt ZorgSaamwonen aandacht aan buitenlandse projecten die ons in Nederland kunnen…

Lees Verder »
Jury aan het woord: Geesje Nijhof
31 augustus 2022

Dit jaar is Geesje Nijhof onderdeel van de jury van de ZorgSaamWonen Award. Het thema van dit jaar is…

Lees Verder »
Ook LHBTI-oudere moet welkom zijn in de zorg
22 augustus 2022

Hoe is het om als LHBTI’er in een woonvorm voor senioren te wonen? Veel van ons zullen daar misschien niet eens…

Lees Verder »
Blog: Genieten van de prachtige recepten van ZorgSaamWonen
15 augustus 2022

Ons persoonlijk lid Wim Kromwijk heeft weer een blog voor ons geschreven. Deze keer een blog die is…

Lees Verder »
Vergrijzing in beeld in drie Europese landen
10 augustus 2022

Nederlanders worden ouder en ouder, en dat heeft grote gevolgen. Om de pensioenen betaalbaar te houden, wordt…

Lees Verder »
Hofmakers doen een boekje open
8 augustus 2022

Begin deze zomer is het tweede Knarrenhof boek verschenen. Een vrolijk vormgegeven uitgave die de ins en outs…

Lees Verder »
Ontmoeten in de buurt
4 augustus 2022

De ZorgSaamwonen Award gaat dit jaar over ontmoeten in de openbare ruimte en heeft als titel: Buurtroutes…

Lees Verder »
Verminder eenzaamheid, begin bij jouw buurt!
2 augustus 2022

LSA bewoners werkte de afgelopen jaren aan het project Betrokken Buurten. Samen met zes bewonersinitiatieven is…

Lees Verder »
Langer Thuis Akkoord: filmpjes van inspirerende projecten
29 juli 2022

Vanuit het Langer Thuis Akkoord is de gemeente Rotterdam gestart met het maken van filmpjes van succesvolle en…

Lees Verder »
Ontspullen, doorstromen en daarna comfortabel wonen
28 juli 2022

Ons persoonlijk lid Wim Kromwijk heeft een nieuwe blog voor ons geschreven. Ditmaal gaat hij in op het begrip '…

Lees Verder »
Frisse zorggebouwen
25 juli 2022

Wim Verheul, installatie- en duurzaamheidadviseur bij bbn adviseurs, ontwikkelde de methode ‘Frisse…

Lees Verder »
Inspiratietool leefomgeving senioren
12 juli 2022

De woonomgeving van ouderen krijgt steeds meer aandacht. Ook in het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en…

Lees Verder »
Jury ZorgSaamwonen Award 2022 bekend
7 juli 2022

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury voor de…

Lees Verder »
Wenkend perspectief - wonen, welzijn en zorg in 2040
6 juli 2022

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.