ZSW-partner AAG: van zorg en wonen naar vastgoed met zorg én welzijn

De Nuchtere Visionair van Roger Boersma
Ze praten graag over zorgvoorzieningen en vastgoed, senior adviseur Carolien Vermaas en haar collega, strateeg en conceptontwikkelaar Roger Boersma. Intrinsiek gemotiveerd werken zij voor de zorgvastgoedpoot van AAG, adviseurs in zorg. Carolien boogt op een lange carrière in vastgoed, corporaties en zorg. Roger popelt om (technische) innovaties van de toekomst te introduceren. Hij schreef er alvast een boek over. Het AAG-partnerschap van ZorgSaamWonen is voor hen een logische verbinding: “Niemand dicht het gapende gat tussen zelfstandig wonen en de verpleeghuiszorg alleen.”

(door Nettie Bakker)

Verpleeghuizen kenmerken zich door alle zorg en welzijnsvoorzieningen in één gebouw. Nu er een enorme zorgopgave groeit met een gelijkblijvend aantal verpleeghuisplaatsen, verplaatsen steeds meer zorgtaken naar huis en de buurt. Hoe geef je dat vorm?

Het probleem en de urgentie zijn bekend: verzorgingshuizen zijn nagenoeg van de markt verdwenen, een toenemende zorgbehoefte moet plaatsvinden in de eigen woning, dan wel in de buurt en woonomgeving. “En ook daar spelen problemen als krimp en capaciteitsproblemen”, zegt Carolien. “Geen enkele (zorg)organisatie kan de problematiek alleen aan. Huisartsen lopen over. En ook de verpleeghuizen lopen tegen grenzen aan. Dan zijn partners cruciaal om in nieuwe zorg en -vooral - welzijnsbehoeften te voorzien.”

Van zorgvastgoed naar zorgzame leefomgeving

Ook stuit je al snel op vastgoed als het om zorg gaat, vervolgt ze. “En dan niet alleen het reguliere verpleeghuis. Zorgvastgoed is ook de locatie van de huisarts, een ‘Huis van de Wijk’ en toegankelijke woningen.” De fysieke omgeving biedt veel meer kansen om wonen met zorg te huisvesten, benadrukt ze. “Een voorbeeld: een leeg kantoorpand. Kun je daar iets meer bieden dan kantoorvoorzieningen? Wat is er al in de buurt? Kun je slimme combinaties maken? Als je zo kijkt, maak je met zo min mogelijk bouwen, maximaal gebruik van voorzieningen in de buurt.”

"We moeten eigenlijk niet eens meer praten over zorg maar over zorgzaam samenwonen. Over oog hebben voor elkaar en er voor de ander willen zijn." Carolien Vermaas, senior adviseur

Kijkt Carolien met een brede blik naar zorgvastgoed in de buurt, dan volgt Roger haar met een innovatie- en ICT-bril op. Sensoren in woningen en in de wijk herkennen bijvoorbeeld patronen van mensen en daarmee vooral ook afwijkingen. “Gaat iemand meer plassen? Signaal! Even naar kijken! Welk effect heeft verlichting in de buurt? Stel een buurtbewoner met dementie vindt zijn weg nog goed binnen een straal van twee kilometer. Gaat hij of zij daarbuiten, krijgt de mantelzorger bijvoorbeeld een bericht. Zo wordt iemand niet beperkt maar juist vrijheid op maat geboden. Ander voorbeeld is dat sensoren signaleren dat iemand niet goed in zijn vel zit. Dat kan resulteren in een oproep voor een luisterend oor of een knuffel van een geliefde uit het sociale netwerk.”

Maatschappijbreed

“Aan deze vormen van technologie moeten zorgorganisaties nog wennen”, merkt Carolien. “De zorg treedt op zo’n manier ook buiten de muren van een woning of gebouw. Daardoor kijken wij niet alleen meer naar zorgorganisaties, maar naar de bredere maatschappij. Hoe betrek je andere gebouweigenaren, vrijwilligers, scholen, buren, de supermarkt of een park? En is er een gebouw met veel ouderen, wat kunnen we ermee? Kan de huisarts daardoor blijven? Of juist komen? We kijken dus in grotere gebieden naar wat de meest geschikte samenwerking is voor een zorgzame leefomgeving.”

Vastgoed geschikt maken voor zorg

Carolien noemt de modulaire en volledige pakketten thuis, de MPT en VPT’s. Hiermee is verpleeghuiszorg thuis mogelijk geworden. “Deze intensieve zorg thuispakketten worden al wel toegepast, maar vaak niet als vastgoedonderwerp gezien. Ik ben het daar niet mee eens. Ook aan deze pakketten, die modulair starten en moeten kunnen uitbreiden tot volledige verpleegzorg thuis, zit uiteindelijk een vastgoedcomponent. Kan er in de woning goede zorg geleverd worden? Is er een ontmoetingsplek en zijn dagelijkse voorzieningen er op loopafstand? Je moet dat niet los zien. Ook al bouw je niet. Het gaat erom dat vastgoed geschikt is, of wordt, voor zorg in brede zin.”

"Met dit boek willen we laten zien dat we praktische kennis in huis hebben om de toekomst van zorgwonen vorm te geven in brede zin." Roger Boersma, strateeg en conceptontwikkelaar.

Roger Boersma
Roger Boersma.

Nuchtere visionair

Zoals gezegd is Roger de man van de toekomst, van de innovaties en nieuwe technologie. Hij publiceerde vorig jaar het boek ’De Nuchtere visionair’. “Hoewel niemand weet hoe het echt zal gaan met ‘zorgwonen’, wilde ik wel een handvat bieden.” Het boek bestaat uit vier delen en start met de geschiedenis van de zorg vanaf de Grieken en Romeinen. Onderdeel hiervan betreft de geschiedenis van de wijkverpleging, de zorg in de buurt. “Later werd de zorg uiteen getrokken en nu zie je de trend weer terug naar zorg in de wijk.”

Het tweede deel behandelt de gevolgen van Corona. Roger: “Hiervan hebben we geleerd dat de focus in het zorgsysteem op veiligheid ligt en veel minder op de voor ons zo noodzakelijke ‘liefde’ en ‘affectie’.

In het derde deel worden actuele ontwikkelingen beschreven. Bijvoorbeeld de verschuiving van het medisch specialistische perspectief, naar een meer holistisch perspectief. Of de focus van symptoombestrijding naar preventie vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In het laatste deel schetst Roger de zorg in 2040. “Wat gebeurt er als je actuele trends doortrekt? Hoe ziet dat eruit? Jouw woning wordt jouw empathische leefomgeving. Die woning weet wie je bent, hoe het met je gaat en speelt er dynamisch en interactief op in. Zo weet het woningsysteem of je goed hebt geslapen, in welke stemming je bent en of je ontlasting goed is. En op basis hiervan geeft het systeem je tips of roept in geval van nood, hulp in. Zo kun je prettiger, veiliger en gezonder leven.”

“Met dit boek willen we laten zien dat we praktische kennis in huis hebben om de toekomst van zorgwonen vorm te geven in brede zin. Het is geen luchtfietserij.” De reacties zijn volgens Roger positief. Hij wordt regelmatig gevraagd deze ‘alertheid op de toekomst’ toe te lichten. “Het is niet alleen een boek en een handvat, maar vooral een vertaling van ons gedachtegoed en onze werkwijze.”

Brug slaan

Die alertheid op de toekomst, dat gedachtegoed en die werkwijze delen Roger en Carolien ook graag als partner van het platform ZorgSaamWonen. Carolien: “Als partijen bij elkaar zitten en elkaar begrijpen, kun je zorg en ambities delen en samen nieuwe doelen stellen. Bijvoorbeeld, een brug slaan tussen vastgoed en zorg en tussen ICT en zorg.” "Overigens", besluit Carolien, "we moeten eigenlijk niet eens meer praten over zorg maar over zorgzaam samenwonen. Over oog hebben voor elkaar en er voor de ander willen zijn.”

Het boek ‘De Nuchtere Visionair’ is hier te verkrijgen.

Carolien Vermaas
Carolien Vermaas.

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’
26 mei 2023

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van…

Lees Verder »
Het leven staat centraal, niet de zorg
23 mei 2023

Goed oud worden (in de regio) is een uitdaging waar jeugdliefdes Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht graag…

Lees Verder »
Beperkte bereikbaarheid in beeld gebracht
22 mei 2023

Onder meer door een afname van het aantal openbaar vervoer-verbindingen ervaren mensen problemen om werk en…

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Ik zie je buiten!
17 mei 2023

Afgelopen maandag was het zover. De filmopnames bij Het 8ste Werk in Kampen zijn gemaakt. Dit prachtige concept…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Fit en vitaal blijven met oefengids en andere praktische tools
12 mei 2023

Speciaal voor zorgprofessionals die anderen helpen meer te bewegen ontwikkelde Kenniscentrum Sport &…

Lees Verder »
Kom van de bank af en ga op beweegvisite
9 mei 2023

Met een symposium ‘Beweegkansen in de leefomgeving van ouderen’ is de Nationale Beweegweek voor Ouderen in gang…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »
Cohousing Arnhem: naast elkaar, voor elkaar, met elkaar
4 april 2023

De totstandkoming ervan was een groot avontuur, maar Wim van Gelderen, één van de twee initiatiefnemers, ziet…

Lees Verder »
Zorgverbeteraars, aanpakkers, loslaters en samenwerkers van Thebe bouwen verder
3 april 2023

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat…

Lees Verder »
Een jaar lang wonen in Aaron
29 maart 2023

Woon-zorgcomplex Aaron in Lent was het antwoord van wooncorporatie Talis op meerdere zorg/woonvragen die…

Lees Verder »
VanThuisUit biedt ouderen steun in de rug
21 maart 2023

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie tanteLouise, hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld:…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.