Kennisbank

ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Door middel van artikelen, blogs, expertposts, onderzoeken en whitepapers delen wij - soms in samenwerking met andere partijen - onze kennis graag. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van het nieuws op ons platform? Wij versturen ook een nieuwsbrief én drie keer paar komt er een digitaal magazine uit. Op deze pagina vind je alle artikelen van ZorgSaamWonen.

 

 

Wijkgenoot: ouderen en jongeren in de wijken ontmoeten en ondersteunen elkaar

Het concept Voorzorgcirkels krijgt in Deventer een nieuwe dimensie. Het Deventers samenwerkingsverband Wijkgenoot, met daarin onder andere Woonzorg Nederland, gaat een aantal bestaande voorzorgcirkels in de wijk Keizerslanden uitbreiden en…

Lees verder »

Tintelende 'matchingmarkt' collectief wonen

“Vandaag gaat het over matchmaking”, zegt Yvonne Ebbers van de Leefbaarheidsalliantie, gespreksleider van de prikkelende inspiratiemarkt 'Van solo naar samen'. Deze bijeenkomst vond plaats op 17 mei in het Gelderse Huis der Provincie, pal aan de…

Lees verder »

Goed je weer te zien! Inschrijving ZorgSaamWonen Award 2024 is geopend!

ZorgSaamWonen reikt jaarlijks de ZorgSaamWonen Award uit. Met deze Award willen we verrassende plekken of ideeën die ontmoeting, samenzijn en omzien naar elkaar stimuleren, vinden en delen. Wij geloven dat plekken waar mensen zich welkom voelen…

Lees verder »

Den Haag, leeftijdsvriendelijke stad

De Gemeente Den Haag is sinds 2015 een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkende seniorvriendelijke stad. Sindsdien zijn ook andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord bezig met het thema leeftijdsvriendelijke stad en omgeving. Op…

Lees verder »

Maatschappelijke wijkbedrijven maken een veerkrachtige blue zone

Blue zones intrigeren Patrick Hoogenbosch van Dazo, ontwikkelaar van wijkbedrijven. Al gelooft hij vooral in het aspect van sociale verbinding dat een blue zone mede typeert. “Want dat is precies wat wij hier doen.”…

Lees verder »

Ouderen en jongeren wisselen brieven uit

31 januari 2020

Een briefwisseling tussen leerlingen van het Wartburgcollege en bewoners van woonzorgcentrum De Aarhof heeft…

Lees verder »

Rotterdam lanceert Langer Thuis Akkoord

31 januari 2020

Gemeente Rotterdam wil dat elke inwoner in zijn eigen wijk oud moet kunnen worden. Om deze ambitie te…

Lees verder »

Thuis in de wijk: congres vol inspiratie voor woonvormen

30 januari 2020

Bron: Aedes

Directeur-generaal Langdurige zorg Ernst van Koesveld, verantwoordelijk voor het…

Lees verder »

Samen oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden

30 januari 2020

Ouderen van nu zijn actiever dan die van vroeger. Dat betekent ook dat zij andere woonwensen hebben. Tussen…

Lees verder »

Rapport: opgave wonen en zorg in beeld

28 januari 2020

Platform31 heeft in opdracht van de ministeries BZK, VWS en het G40-stedennetwerk een nulmeting uitgevoerd om…

Lees verder »

Mensen moeten uitgangspunt zijn van ouderenbeleid

28 januari 2020

Maak mensen weer uitgangspunt van het ouderenbeleid. Dat betoogt Dorly Deeg, hoogleraar epidimiologie van de…

Lees verder »

Zuiderveld, een Ecodorp in een nieuwe wijk

27 januari 2020

Op 24 januari jl. tekende Talis samen met CVEG, WBVG en Trebbe het contract voor de bouw van Ecodorp Zuiderveld…

Lees verder »

Over grenzen van eigen discipline kijken

27 januari 2020

Dr. Franka Bakker is gezondheidswetenschapper en gerontoloog en momenteel verantwoordelijk voor de…

Lees verder »

Ouderen met een migratieachtergrond: een vergeten én diverse groep

27 januari 2020

Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration op de Erasmus Universiteit Rotterdam  en…

Lees verder »

Ouderen wensen informatie over mobiliteit

23 januari 2020

Ouderen hebben behoefte aan informatie over mobiliteit en verkeersveiligheid, maar weten vaak niet waar ze…

Lees verder »

Welzijn op recept wint aan populariteit

23 januari 2020

Al 83 gemeenten maken gebruik van Welzijn op Recept. Dat blijkt uit een recent onderzoek, dat onlangs door het…

Lees verder »

Oudere migranten zijn trots op kansen in Nederland

22 januari 2020

Veel Turkse en Marokkaanse ouderen zijn trots op hun opgebouwde leven in Nederland. Dat concludeert…

Lees verder »