Vergrijzing en ouderenzorg: stip op de horizon

Henk Geene

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende zomerperiode middels gastblogs zijn gedachten laten gaan over vergrijzing en ouderenzorg. Hierbij de tweede uit de reeks.

De vergrijzing van Nederland en de gevolgen daarvan voor ons allemaal, zijn sinds kort een wekelijks item in de landelijke media. Het dringt tot de mensen door dat we met een nieuwe crisis te maken hebben.  

Op steeds meer plaatsen in het land worden initiatieven ontwikkeld om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Dit is hard nodig omdat het personeelstekort in de thuiszorg jaarlijks zal toenemen. Met name thuiswonende ouderen zullen dit aan den lijve gaan ervaren. In 2021 ontwikkelde ik het concept van de “voorzorgcirkels”. In de voorzorgcirkels staan twee elementen centraal: gezonde vitale ouderen helpen zorgbehoeftige ouderen en hulpvraag en hulpaanbod wordt in onderling overleg op elkaar afgestemd.

Op dit moment ontstaan er in Nederland interessante varianten op de voorzorgcirkels. Twee voorbeelden wil ik hier toelichten.

In een dorp van 17.000 inwoners in Brabant, heeft de plaatselijke zorgcoöperatie een “zorgcirkel voor kortdurende hulp” opgericht. Inwoners kunnen hulp krijgen voor een maximale periode van één maand.  De hulp wordt gegeven door leden van de zorgcoöperatie die bereid zijn minimaal één dag per maand beschikbaar te zijn voor de hulpvrager. Veertig leden hebben zich aangemeld. Beschikbaar zijn wil niet zeggen dat de hulpvrager een beroep doet op de hulpverlener, de hulpvrager weet in ieder geval dat er elke dag iemand beschikbaar is. Het is een prachtig initiatief.

In een ander dorp heeft men een telefoondienst opgericht. Mensen in het dorp die hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de telefoondienst. Zeven inwoners zijn bereid om elk één dag per week de telefoondienst te bemensen. Dertig andere inwoners hebben zich aangemeld als hulpverlener en hun hulp is geïnventariseerd. Degene die de telefoondienst bemenst, koppelt de hulpvraag aan de hulpverlener. Ook dit is een voorbeeld van een prachtig initiatief. 

Bij deze twee initiatieven vallen een paar zaken op als je ze vergelijkt met de voorzorgcirkels. Beide initiatieven laten zien dat de initiatiefnemers een voorzichtige start maken. Het gaat in beide gevallen om kleine, eenvoudige hulpvragen. Als start is dit een goed uitgangspunt. Beter voorzichtig beginnen dan afschrikken met zware verzorgingsafspraken met hulpbehoeftigen. Ook is het prima om met directe hulpvragen te starten in plaats van met voorzorgsmaatregelen.

In het geval van voorzorgcirkels is er sprake van een preventieve actie: men treft maatregelen “voor het geval dat”, uit voorzorg dus. Als je de tachtig gepasseerd bent, ben je kwetsbaarder dan wanneer je vijftig bent. Er kan je zomaar plotseling iets overkomen. Hetzelfde geldt voor hulp in plaats van zorg. De voorzorgcirkel heet mede zo, omdat het zorgen voor elkaar en zorg hebben om elkaar centraler komt te staan naarmate je ouder wordt. 

Het aantal zorgafhankelijke ouderen gaat als gevolg van de vergrijzing verdubbelen, terwijl er geen thuiszorg personeel bij zal komen. Dat betekent een verschraling van de thuiszorg. Als ouderen moeten we ons dus voorbereiden op zorgtaken: iemand helpen om steunkousen aan te trekken, ouderen uit en in bed helpen, iemand naar het toilet brengen, et cetera. Als je wil weten wat er op ons afkomt, moet je kijken naar de laatste twee jaar van het leven van ouderen. Dan wordt duidelijk wat ouderen zelf niet meer kunnen en wat wij als gezonde, vitale ouderen over moeten nemen. Dat is de stip op de horizon, daarop zullen we moeten voorsorteren. De puur lichamelijke zorg zal voorlopig nog wel door de thuiszorg gedaan worden, maar al het andere zullen wij in onderling overleg over moeten nemen. Het is niet anders. 

Lees ook de eerder verschenen blogs van Henk Geene: 

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

It takes a village to complete your life
18 juli 2024

Zorgorganisatie Envida is recent aangesloten als partner bij ZorgSaamWonen. We…

Lees Verder »
Voorzorgcirkels bevorderen zelfstandig wonen
21 mei 2024

Voorzorgcirkels dragen bij aan hogere sociale cohesie en minder eenzaamheid. En in potentie ook aan langer …

Lees Verder »
Burgerberaad over woonzorglocatie Rotterdam
10 mei 2024

Voor het eerst konden 50 buurtbewoners tijdens een burgerberaad meedenken over de indeling van de begane grond…

Lees Verder »
Couleur locale binnen strakke(re) regels volkshuisvestingsprogramma
24 april 2024

Het woonbeleid in Nederland gaat op de schop. Met invoering van de Wet Versterking regie op de volkshuisvesting…

Lees Verder »
Samenwerken over de grens van je domein
16 april 2024

Over ongeveer een jaar wordt aan de Vlierestraat in Nijmegen een appartementengebouw opgeleverd met 36 woningen…

Lees Verder »
Actieprogramma 'We Doen Het Samen'
15 april 2024

Een coalitie van organisaties die lokale gemeenschappen in allerlei vormen vertegenwoordigen heeft een…

Lees Verder »
Burenhulp en/of mantelzorg in woongemeenschappen
12 april 2024

Een boodschap doen, soep langsbrengen of iemand naar de huisarts brengen. Dat is wat…

Lees Verder »
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
29 maart 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis en ervaring delen met elkaar…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht, expert in maatschappelijk vastgoed
26 maart 2024

De community van ZorgSaamWonen is weer een stukje groter geworden. Nieuwe partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht…

Lees Verder »
Publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen'
25 maart 2024

In Nederland zijn er acht ouderennetwerken, waarin al meer dan 10 jaar actieve ouderen in een brede diversiteit…

Lees Verder »
Duurzaam groeien doe je in kleine stapjes
6 maart 2024

Deze blog is geschreven door Moustafa Turky, commercieel directeur bij Comelit…

Lees Verder »
Verdieping met de Toekomst is Grijs
5 maart 2024

Heb jij ook naar het debat gekeken over De Toekomst is Grijs? Na een podcast-serie over de effecten van de…

Lees Verder »
GeWoon Thuis in Blericks seniorencomplex Ruysdonck
4 maart 2024

Dat moet anders, dacht woningcorporatie Woonwenz bij het zien van zoveel…

Lees Verder »
Samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties
22 januari 2024

Woningcorporatie Wooncompagnie in Hoorn heeft het voortouw genomen om voormalig verpleeghuis De Meermin in Edam…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 5
11 januari 2024

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen vrijwel alle…

Lees Verder »
Lunchlezing DOS: Zorgaanbod verdubbeld in eerste pilots
23 november 2023

Meer inzet uit een informele schil betekent dat je met dezelfde zorgmedewerkers meer mensen kunt helpen. Dat is…

Lees Verder »
Een terugblik op 40 jaar mantelzorgbeleid
22 november 2023

Rick Kwekkeboom is werkzaam als lector Langdurige zorg en ondersteuning bij de Hogeschool van Amsterdam en…

Lees Verder »
Eerste Mantelzorghof in Utrecht
5 september 2023

Volgend jaar zomer zal het ongeveer wel klaar zijn: het eerste mantelzorghofje in Utrecht van corporatie Woonin…

Lees Verder »
Op naar één wijkwinkel
5 september 2023

Martin Bleijenburg, partner bij adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving Companen, heeft al in heel wat…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 3
4 september 2023

Dit jaar staat voor AAG volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (…

Lees Verder »