Partnerinterview Zlimthuis: Woongeluk als collectief bondgenootschap

Header

Sneller verschuiven en stimuleren van formele hulp en zorg naar informele (zelf)zorg en (zelf)hulp

Mensen ondersteunen in zelfregie en zelfzorg door het zo lang mogelijk veilig, zorgeloos en zelfstandig thuis wonen. Dat is waar Zlimthuis zich voor inzet. Samen met onder meer (thuis)zorgorganisaties, wooncorporaties en gemeenten werkt Zlimthuis aan bewustwording en behoud van de zelfredzaamheid van ouderen en hun mantelzorgers. Vanuit jarenlange expertise op het gebied van preventieve en ondersteunende oplossingen in huis én het nieuwe platform voor zelfregie. Zlimthuis is dit voorjaar als partner aangesloten bij ZorgSaamWonen. Tijd voor een kennismaking met Cynthia van den Heuvel, (directeur Zlimthuis en Servicebureau Kruiswerk) en Willem Veenendaal (manager Zlimthuis).

Cynthia neemt ons bijna tien jaar terug in de tijd: "Zlimthuis is in 2015 opgericht als dienst voor de leden van het Kruiswerk. Dit is een onafhankelijke ledenvereniging met 63.000 aangesloten huishoudens. De vereniging zet zich in voor een zorgeloos, veilig én actief leven voor haar leden in heel Nederland, in het bijzonder in de Achterhoek en Liemers. Via één loket helpen ledenconsulenten mensen hun weg te vinden naar de juiste (acute)hulp, praktische ondersteuning, persoonsalarmering of hulpmiddelen."

Kruiswerk is ook goed bekend met het aanbod van lokale en regionale organisaties voor adequate doorverwijzing. Cynthia gaat verder: "We kregen vanaf de start van Zlimthuis ook vragen van oudere leden die op zoek waren naar betrouwbare informatie over producten en diensten om langer veilig en comfortabel thuis te wonen. En merkten al snel dat de informatiebehoefte groot was. Ook bleken mensen ons deskundig en onafhankelijk advies aan huis zeer te waarderen. Dat wat het begin van de dienst Zlimthuis."

Zlimthuis is inmiddels een landelijk opererende organisatie waar mensen terecht kunnen voor inspiratie, advies en, indien gewenst, uitvoering. Cynthia: "We hebben ontzettend veel geleerd de afgelopen jaren. Over de ouderen en hun mantelzorgers, hoe ze denken en hoe we hen het beste kunnen helpen om stappen te zetten in behoud van eigen zelfredzaamheid of die van hun dierbaren. Nu en in een fase van toenemende kwetsbaarheid. We hebben onze dienstverlening daarop aangepast en zijn momenteel in het laatste ontwikkelstadium van twee oplossingen voor zelfregie; één voor gebruik door organisaties, de ander direct voor ouderen en mantelzorgers. Laatstgenoemde zal aan iedere Nederlander worden aangeboden. De maatschappelijke opgave rondom vergrijzing, langer thuis wonen, toenemende zorgvraag, toename van informele zorg, tekort aan zorgpersoneel en dreigende overbelasting van zowel de formele als informele zorgverleners vraagt onzes inziens om een domein overstijgende integrale aanpak. Beide oplossingen sluiten daarom ook naadloos op elkaar aan en zijn gericht op het samenwerken. Tussen organisaties onderling, maar ook tussen geactiveerde ouderen en hun mantelzorgers. Zodat zij bewust bezig kunnen gaan met hun zelfregie."

Willem vult aan: "We zien dat zelfredzaam blijven meer vraagt dan een veilig en comfortabel huis, de kracht van Zlimthuis. Het gaat ook over meedoen in de samenleving, fijne contacten hebben, fit en gezond blijven, mensen om je heen hebben die van betekenis willen zijn als dat nodig is. Er zijn veel organisaties die daar expertise in hebben. We zouden heel graag met elk van hen een stukje verdieping willen aanbrengen in dat wat we gezamenlijk kunnen doen voor zelfredzaamheid en bewustwording van ouderen en hun mantelzorgers. Want we weten dat we elkaar hard nodig hebben."

Het effectief verbinden van behoefte en aanbod

De basis voor de nieuwe zelfregie-oplossingen is gelegd met het bestaande platform voor zelfregie vanuit Zlimthuis. Cynthia: "We hebben nu al een omgeving waarmee we mensen met een behoefte slim verbinden aan een op maat gemaakt aanbod. Denk hierbij aan diensten zoals opgenomen in de sociale kaart van een gemeente, dienstverlening van de lokale ledenvereniging of Zlimthuis dienstverlening. Daar waar geen lokale ledenvereniging aanwezig is kunnen wij ook de dienstverlening van Kruiswerk Nederland aanbieden. De slimheid van het nieuwe platform zit in het effectief verbinden van behoefte en aanbod én in het monitoren."

Om de behoefte van mensen boven water te krijgen heeft Zlimthuis het Woongelukgesprek ontwikkeld. Op basis van de principes van positieve gezondheid halen getrainde vrijwilligers of professionals met een online tool de bewuste en onbewuste behoefte van mensen op en verbinden dit direct aan domeinoverstijgende (lokale) oplossingen en producten. Na het Woongelukgesprek ontvangt men direct een adviesrapport met tips, adviezen en oplossingen op maat. Het adviesrapport creëert bewustwording en activeert ouderen en hun mantelzorgers om vanuit eigen regie maatregelen te nemen om hun woning veiliger en prettiger te maken. En stappen te zetten in het vitaal ouder worden.

Willem legt uit: "Het Woongelukgesprek is modulair ingericht. Wij hebben voor een aantal thema’s basis vragenlijsten ontwikkeld met een koppeling aan oplossingen. In overleg met organisaties die het Woongelukgesprek willen inzetten, zoals bijvoorbeeld gemeenten, corporaties of zorgorganisaties, maken wij de thema’s op maat of richten we desgewenst een nieuw thema in. Zo kunnen we op meta-niveau inzichten genereren die hen helpen om richting te geven aan beleidsontwikkelingen en dienstverlening. Bij aanvang van elk woongelukgesprek vragen we een aantal basisgegevens uit zoals huishoudentype, leeftijdscategorie en woningtype. Met deze gegevens en de antwoorden op de vragenlijsten kunnen we hele interessante inzichten geven. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan mantelzorgondersteuning bij een bepaalde leeftijdscategorie, inzet van informele zorg, aandacht voor valpreventie of doorstroomwens."

Het platform voor zelfregie en het Woongelukgesprek kan zo onder andere meehelpen aan het verminderen van de druk op (thuis)zorgpersoneel. Maar ook aan het sneller verschuiven en stimuleren van formele hulp en zorg naar informele (zelf)zorg en (zelf)hulp. Samen met het Kruiswerk start thuiszorgorganisatie Sensire na deze zomer hiervoor een pilot.

Zlimthuis en ZorgSaamWonen

Cynthia sluit af: "We leren elke dag veel van het samenwerken met gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, ledenverenigingen en verzekeraars. We hopen dat we via de community en activiteiten van ZorgSaamWonen in contact komen met nog meer gelijkgestemden en elkaar zo kunnen inspireren om producten en diensten nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van de mensen waarvoor we het doen." ZorgSaamWonen gaat Zlimthuis zeker volgen!

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.