Vastgoed moet bijdragen aan het welzijn van mensen

binnentuin
Binnentuin ParkEntree Schiedam

‘We realiseren de leefomgeving van de toekomst en willen het vastgoed zodanig inrichten dat het een bijdrage levert aan het welzijn van mensen’, zegt Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed. ‘We realiseren van woningen voor alle doelgroepen en willen alleen projecten ontwikkelen die toegevoegde waarde hebben voor mensen. En we ontwikkelen alles mét de mensen zelf.’ Een van de doelgroepen van Blauwhoed zijn de senioren. ‘We willen het fysieke en sociale domein met elkaar combineren. Precies waar het platform ZorgsaamWonen voor staat. Je hebt in alle projecten partners nodig, je kunt het niet alleen realiseren.’

Geluk en gezondheid
Blauwhoed wil graag met de woonprojecten bijdragen aan geluk en gezondheid van bewoners. Yvonne: ’We proberen te zorgen voor participatie en ontmoeting. Dat doen we bijvoorbeeld door gedragsgericht te ontwerpen. Brede galerijen, gemeenschappelijke tuinen, een goede entree waar reuring is’. Dat doet Blauwhoed op verschillende manieren in alle projecten, ook voor andere doelgroepen. Tineke Groenewegen, senior marketing manager: ‘In Capelle aan den IJssel hebben we de entree gekoppeld aan een huiskamer waar bewoners koffie kunnen drinken, vergaderen en kaarten. Dat is een logische plek waar mensen toch al langs komen. We letten ook op waar we de trap plaatsen. En proberen mensen uit te nodigen de trap te nemen. Ook kijken we naar plekken waar bewoners hun fiets gemakkelijk kunnen neerzetten. Dat zij zo laagdrempelig mogelijk gebruik kunnen maken van de fiets.’

 Balans tussen privacy en verbinding
‘Dat soort zaken doen we op projectniveau. Ook op gebiedsniveau zetten we ons in om de openbare ruimte zo groen, uitnodigend en toegankelijk mogelijk te maken. Daar heb je andere partijen voor nodig. Dat gesprek zwengelen we zeker aan bij onze samenwerkingspartners’, zegt Yvonne. Merel Putman, conceptontwikkelaar, vult aan: ‘Binnentuinen zijn ook geschikte plekken voor ontmoeting. Maar we zorgen ook voor plekken waar bewoners wat privacy hebben. Wij horen regelmatig van onze bewoners terug dat ze behoefte hebben aan plekken waar je je even terug kunt trekken. We zoeken de balans tussen het vinden van zowel privacy als verbinding.’

Kunst van het verleiden
Tineke vindt dat beleidsmedewerkers van gemeenten zich vaak maar op één groep richten: de kwetsbare mensen met een smalle beurs. ‘Natuurlijk is dat goed, maar er is te weinig oog voor de diversiteit van de groep senioren. Veel senioren voelen zich niet aangesproken door het beleid.’ Ook meent zij dat senioren best willen verhuizen. ‘Je moet de kunst van het verleiden verstaan. Senioren hebben een lange wooncarrière achter de rug en veel ervaring. Dat kun je goed benutten’. Merel: ‘Ik heb een 90-jarig maatje in mijn leesclub. Zij wil niet verhuizen omdat er geen aantrekkelijk alternatief is. ‘’Ik ga niet tussen de ouderen zitten die alleen maar klagen, zegt ze’’. Ze zoekt een plek waar leven is. Zij heeft het geluk dat de buren de tuin onderhouden en boodschappen doen. Dus de noodzaak om te verhuizen is er niet. Ze staat wel open voor verandering maar kan geen plek vinden waar het levendig is. Er is te weinig keus.’

Meer woonvormen
Tineke pleit voor meerdere woonvormen, zoals bungalows. ‘Bungalows zijn ook geschikt voor mensen met beperkingen. En wij merken dat senioren interesse hebben. In Hendrik Ido Ambacht hebben we bungalows ontwikkeld en een derde van de inschrijvingen kwam van senioren.’ Blauwhoed ontwikkelt ook appartementen, zoals in de wijk ‘Harmonie’ in Capelle aan den IJssel. ‘Daar hebben twee oudere alleenstaande dames gekozen om met elkaar in het complex te gaan wonen. Zij zochten een prettige plek, dichtbij voorzieningen waar zij niet anoniem kunnen wonen. Zij vinden het fijn te wonen in een nieuwe wijk met verschillende type woningen voor een diverse groep mensen.’  In Bleiswijk kwam een groep ouderen naar Tineke toe met de vraag om seniorenwoningen. ‘Zij hebben de tijd om rustig na te denken wat ze willen. Dat is fijn want dan kun je met hen nadenken en het plan verbeteren. Ook heb je gelegenheid hen te vertellen tijdens inspiratie en informatiebijeenkomsten over thema’s als duurzaamheid. Volgens Merel zijn senioren geïnteresseerd in duurzaamheid en willen ze graag hun steentje  bijdragen aan een beter milieu (met het oog op de toekomst van hun (klein)kinderen).

t

Marianne en Theo, bewoners ParkEntree

Passend
ParkEntree in Schiedam, een woonbuurt van Blauwhoed die zij samen met bewoners, Beyond Now en Inbo architecten heeft ontwikkeld, is een groot succes. ‘Het is een woon-en leefconcept, Senior Smart Living, voor 50-plussers in het middensegment, waarbij de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien leidend zijn. Het voorziet in een grote behoefte. Er komt vast nog een vergelijkbaar project bij. Zo zijn we met een zorgorganisatie aan het verkennen of we het Senior Smart Living concept kunnen inzetten in combinatie met een groep mensen met een verstandelijke beperking.  Maar we willen niet zomaar één concept overal neerleggen. We kijken per locatie wat er passend is’, zegt Tineke. In een dorp is Blauwhoed bezig met een wooncomplex waar starters en senioren samen gaan wonen. De verbondenheid in dat dorp is zo groot dat er in het complex geen community manager nodig is terwijl dat elders wel het geval is.

Onafhankelijkheid en vrijheid
Blauwhoed wil met de woonprojecten bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt. ‘Dat is nodig want er is een groot tekort.  Senioren die verhuizen laten een woning achter voor starters, voor gezinnen en brengt zo een lange verhuisketen op gang. Merel: ‘Er zijn ouderen die hun huis verkopen, kleiner gaan wonen en met het geld dat zij overhouden zorg kunnen inkopen indien dat nodig is. Dat geeft hen een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid. Senioren kiezen graag voor een nieuwbouwhuis omdat ze daar weinig onderhoud aan hebben. Toch hoeft het niet altijd gelijkvloers te zijn. Sommige senioren vinden een trap wel prettig omdat het hen in beweging houdt.’

Leefomgeving
De leefomgeving vindt Blauwhoed belangrijk. Tineke: ‘Zo hebben we bij ParkEntree samen met de gemeente gekeken naar verlichting en bestrating om de veiligheid te vergroten. Op een andere plek in Schiedam zijn we in gesprek over hoe we bij een nieuw complex sport en bewegen kunnen stimuleren. Dat is niet onze taak maar we willen graag een bijdrage leveren om dit te bewerkstelligen. Merel wijst op een woonwijk in Leusden. ‘Park Roozendaal met 476 gelijke woningen stamt uit de jaren zeventig maar is erg geliefd. Er zijn informele, groene routes die leiden naar het zwembad en de tennisbaan. De saamhorigheid is er groot.‘ Tineke en Merel vinden het jammer dat er argwanend gekeken wordt naar projectontwikkelaars.  ‘Er bestaan nog flink wat vooroordelen, maar door onze projecten laten we zien dat we meer doen dan alleen woningen neerzetten’, zegt Tineke. Merel: ‘Zoals Yvonne al zei: we willen met onze woningen bijdragen aan het vergroten van het welzijn, geluk en de gezondheid. Dat kan alleen als je samenwerkt, als je je toekomstige bewoners erbij betrekt en als je breder kijkt dan de woning.’

r

Yvonne van Mierlo

merel putman

Merel Putman

tineke

Tineke Groenewegen

Lees meer:

https://blauwhoed.nl/

https://blauwhoed.nl/nieuws/woonvormen-voor-senioren-ontwikkelen-is-nog-niet-zo-makkelijk

https://blauwhoed.nl/nieuws/beweging-woningmarkt-ontwikkel-voor-senioren

https://blauwhoed.nl/nieuws/dit-artikel-is-gepubliceerd-in-vastgoedmarkt

https://blauwhoed.nl/nieuws: link naar filmpje met het prachtige interview van Yvonne met professor Ap Dijksterhuis.

https://www.thuisinharmonie.nl/marianne-marianne/

https://blauwhoed.nl/concept/senior-smart-living

 

 

 

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

burenhulp
De straat als mini-community
5 januari 2021

‘Wat kan ik als actieve burger zelf doen aan het bevorderen van contact tussen mensen?’. Die vraag hield Margo…

Lees Verder »
kampvuur in coronatijd groter
Het geluk van Vlaardingen: kampvuur in coronatijd
23 december 2020

Kees Penninx van bureau ActivAge, en daarnaast expert van het platform ZorgSaamWonen, schrijft over…

Lees Verder »
zorgzame gemeenschappen
Monitor Zorgzame gemeenschappen
15 december 2020

Zorgcoöperatie, naoberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, stadsdorp of buurtcollectief. De naam…

Lees Verder »
blijvende bron van zorg
Blijvende bron van zorg
14 december 2020

Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met…

Lees Verder »
zorgen
Blijvende bron van zorg
10 december 2020

Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met…

Lees Verder »
vuur
Het geluk van Vlaardingen: de aanmaakblokjes
8 december 2020

Kees Penninx van bureau ActivAge, en als expert verbonden aan het platform ZorgSaamWonen, schrijft over…

Lees Verder »
bijgesneden
ZorgSaamWonen #3
25 november 2020

Het derde magazine van ZorgSaamWonen staat vooral in het teken van het 1-jarig jubileum van ZorgSaamWonen. In…

Lees Verder »
mevrouw jonkman
Bijzondere woonconcepten en het Langer Thuis Akkoord op het ZorgSaamWonen Congres
25 november 2020

Het thema van het ZorgSaamWonen Congres, dat plaatsvindt op 7 december is Kiezen voor Geschikt Wonen. Het…

Lees Verder »
angelique
'Het begint met bewustwording'
19 november 2020

‘We voelen ons medeverantwoordelijk voor het welzijn van onze klanten’, zegt Angelique Baart de la Faille,…

Lees Verder »
groter
Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland
14 november 2020

In Salland gaat het gebeuren: het eerste erfdelen project! Een coöperatie heeft een erf gekocht waar een aantal…

Lees Verder »
eenzaamheid
Aanpak Eenzaamheid organiseert gratis kennisdeler
13 november 2020

Hoe kun je eenzaamheid ook in 2021 aanpakken? De online kennisdeler van Aanpak Eenzaamheid, die plaatsvindt op…

Lees Verder »
wooncirkel
De lessen van zes wooncirkels in Amsterdam
2 november 2020

Rochdale heeft diverse wooncirkels opgezet in Amsterdam. Wat een wooncirkel is, voor wie het geschikt is en wat…

Lees Verder »
ererer
ZorgSamenBuurt, er voor elkaar zijn als goede buur
29 oktober 2020

‘Dit is echt onze trots’, zegt Marion Verleg, van de ZorgSamenBuurt in Eindhoven. ’Onze huiskamer, bedoel ik.…

Lees Verder »
cover robert
Het verpleeghuis van de toekomst is een zorgzame buurt
21 oktober 2020

Buurtzorg, waarbij burgers, verpleeghuizen, welzijns- en zorgvoorzieningen, scholen, culturele verenigingen en…

Lees Verder »
duurzaam bewonersbedrijf
Vijf succesfactoren voor een duurzaam bewonersbedrijf
20 oktober 2020

Woningcorporaties en projectontwikkelaars waren wat sceptisch: de bouw zou te duur uitvallen en de zorg niet…

Lees Verder »
trends
Blog: over de waarde van rouwen en huiselijkheid
15 oktober 2020

In dit blog gaat Tjitske Zuidema in op een prachtig interview van Lidewij Ekelkoort, dat onlangs verscheen in…

Lees Verder »
alexander
Impressie expertmeeting ZorgSaamWonen
15 oktober 2020

Op woensdag 30 september was het tijd om als experts weer (digitaal) bij elkaar te komen. Tijdens de eerste…

Lees Verder »
ecodorp zuiderveld afbeelidng
Ecodorp Zuiderveld: zorg voor elkaar en omgeving
14 oktober 2020

Marian Aarts wist niet wat haar te wachten stond toen ze in 2015 lid werd van de Coöperatieve Vereniging…

Lees Verder »
foto els
Alleen, maar niet eenzaam in woongemeenschap Oosterburen
13 oktober 2020

‘Het is gewoon erg leuk’, zegt de 64-jarige Els van Zon over het wonen in woongemeenschap Oosterburen in Den…

Lees Verder »
kroondomein 1
Oranjepark in Ermelo verbindt generaties
7 oktober 2020

Het Oranjepark in Ermelo wordt een meergeneratiebuurt. Deze transformatie is in volle gang. Het oude…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.