Toekomstbestendig wonen als gemeenschappelijke opgave

Suzanne van Hoeve, Rabobank

Suzanne van Hoeve, Rabobank

De community van ZorgSaamWonen bestaat uit verschillende soorten organisaties. Wat deze gemeen hebben is dat zij zich verbonden voelen met het thema wonen en zorg voor vitale én meer kwetsbare mensen in de samenleving. Vanuit de eigen expertise draagt ieder bij aan de maatschappelijke opgaven waarvoor we allen staan. Zoals het faciliteren van het langer thuis wonen van ouderen, het versnellen van de woningbouw en daarmee het passend woningaanbod voor ouderen en het zorgstelsel vitaal houden. Samenwerking in de keten is daarbij hard nodig. Niet alleen tussen organisaties onderling. Maar ook tussen organisaties, belangenbehartigers en bewoners. Rabobank, nieuwe partner van ZorgSaamWonen, onderstreept het belang van samenwerking. We spreken met Suzanne van Hoeve, programmamanager Toekomstbestendig wonen bij de Rabobank, over hun visie op brede welvaart en het creëren van vitale gemeenschappen.

Suzanne: “Voor de Rabobank is het thema Toekomstbestendig wonen een heel relevant thema. Onze expertise als bank op het gebied van financiën is op verschillende manieren hiermee verbonden. Zoals via de financiering van vastgoed. Denk daarbij aan zorgvastgoed, maar ook aan de particuliere hypotheken die wij verstrekken. We adviseren organisaties die willen investeren in zorgvastgoed. En denken graag mee in de ontwikkeling van financieringsbeleid en financieringsproducten die aansluiten bij nieuwe woon(zorg)concepten. Een andere lijn is de financiering van zorginnovatie. We hebben een team van startup- en scale-up bankiers die meedenken met organisaties die zich inzetten voor innovatie in de gezondheidszorg.”

Rabobank heeft in Nederland ongeveer 9,1 miljoen klanten, van wie er 2 miljoen leden zijn. Via de ledenraden kunnen zij meepraten over het beleid. Dat past bij een coöperatieve bank die sterk verbonden is met lokale gemeenschappen. Vanaf het prille begin, 125 jaar geleden, tot de dag van vandaag is Rabobank een maatschappelijk betrokken bank. De missie van de Rabobank is ‘Growing a better world together’; het verduurzamen van de manier waarop we leven en werken. Daarbij richt de Rabobank zich op drie grote wereldwijde transities: de voedseltransitie, klimaat en de energietransitie en de transitie naar een meer inclusieve samenleving. Suzanne: ”Wij zijn een bank die van oudsher al dichtbij de mensen staat, die wil investeren in het opbouwen van netwerken en werkt aan kennisoverdracht. Onze kracht als coöperatieve bank is ook het terug investeren in de maatschappij via coöperatief dividend. Oftewel we geven een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Via de lokale banken bouwen we in gemeenten en regio's mee aan sterke, leefbare en vitale gemeenschappen.”

Brede welvaart als vertrekpunt

Werken vanuit een visie op welvaart is belangrijk voor de Rabobank. Volgens de bank gaat welvaart niet alleen over wat we met elkaar produceren, consumeren en aan inkomen verdienen. Maar ook over bijvoorbeeld milieukwaliteit en de gezondheid van mensen. Suzanne: “We spreken daarom ook wel over brede welvaart. Breed, omdat welvaart een rijk palet aan dimensies omvat die mensen van waarde vinden. Dan moet je denken aan sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, welzijn en de balans tussen werk en privé. Wij geloven erin dat oog hebben voor brede welvaart belangrijk is om met elkaar te kunnen bouwen aan toekomstbestendig wonen én vitale gemeenschappen. Letterlijk en figuurlijk. Gemeenschappen waar iedereen - jong en oud, vitaal en kwetsbaar -  met zijn eigen talenten kan meedoen, leven en wonen. Een inclusieve samenleving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners. Maar ook bijdraagt aan het zo vitaal mogelijk houden van ons zorgstelsel.”

De elf dimensies van brede welvaart. Bron: Rabobank

Meedenken en meedoen

Verspreid over het land, in 14 kringen, investeert de bank flink in het organiseren van regionale dialoogsessies over toekomstbestendig wonen. Inmiddels zijn acht kringen gestart en een aantal start dit jaar. Suzanne: “We zien in de praktijk vooral samenwerkingsverbanden van alleen publieke partijen. Maar je zult breder moeten denken om tot oplossingen te komen. Zodat we met elkaar letterlijk kunnen bouwen aan toekomstbestendige en vitale gemeenschappen. In ons netwerk zitten zowel publieke als private partijen. Tijdens de regionale dialoogsessies zien we organisaties uit beide sectoren. Het samenbrengen van organisaties en mensen wordt zeer gewaardeerd. Er ontstaan nieuwe contacten, maar ook begrip voor elkaars uitdagingen en bedenkingen.” Gevraagd naar de rode draad door al deze bijeenkomsten zegt Suzanne: “Dat de problematiek overal hetzelfde is. Wet- en regelgeving die als belemmering werkt, gebrek aan locaties en te weinig bewustwording onder mensen over hun eigen woon- en zorgtoekomst. En dat oplossingen worden gezocht in de vitale leefgemeenschappen, noaberschap en omzien naar elkaar.” Ze haalt nog even Jan Rotmans aan, hoogleraar transities en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. “Als je een transitie wilt maken, dan moet je volgens Jan op zoek gaan naar de Coalition of the willing en niet per sé zoeken naar een breed draagvlak. Dat geldt ook voor het toekomstbestendig wonen. Met de dialoogsessies gaan we op zoek naar deze, al dan niet regionale, coalitions. Als Rabobank willen we meedenken, meedoen, samen optrekken en waar nodig financieren.”

Doorkijk 2024-2025

Het thema Toekomstbestendig wonen blijft de komende jaren op de agenda van de Rabobank. Suzanne: “We gaan om te beginnen de resultaten die voortkomen uit de dialoogsessies verder oppakken. Dat kan gaan om het realiseren van projecten in de breedste zin van het woord. Van bewustwording tot herfinanciering van de transformatie van vastgoed. Bijvoorbeeld boerenbedrijven die willen transformeren naar een woonzorginitiatief. Maar ook om het ondersteunen van startups in bijvoorbeeld zorgtechnologie. Naast regionale dialoogsessies willen we ook landelijk een beweging op gang brengen.

Vorig jaar hebben we voor het eerst een eigen Wonen en Zorg congres georganiseerd, onder de vlag van ‘Ouderworden 2040’. Een belangrijk moment om zowel onze klanten als onze eigen medewerkers mee te nemen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat brengt mij bij het derde punt, de kansen die er liggen voor de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is de  dienstverlening die ontstaat rondom de financiering van collectieve woonvormen, waarbij particulieren samen hun woningen laten bouwen om er zelf te gaan wonen. Rabobank ziet de maatschappelijke relevantie van dit soort wooninitiatieven. En heeft een blauwdruk ontwikkeld die relatiemanagers van de Rabobank kunnen gebruiken om nieuwe aanvragen te begeleiden.”

Een ander voorbeeld is de zogenaamde Health Impact Bond, een alternatieve financieringsvorm die kan helpen bij de financiering van preventie. We hebben bijvoorbeeld onder de naam ‘Stevig staan’  een Health Impact Bond geformeerd rondom valpreventie voor ouderen in Noord-Limburg. Door middel van crowdfunding en investeringen door meerdere organisaties, waaronder de Rabobank, wordt een deel van dit programma gefinancierd. Wanneer de resultaten van de interventie positief zijn, zorgt dat voor besparingen bij zorgverzekeraars en gemeenten. Vanuit die besparingen worden de investeerders terugbetaald. In november 2023 hebben collega’s tijdens het Seminar Thuistechnologie van ZorgSaamWonen een presentatie verzorgd over de Health Impact Bond en Stevig staan.

Optrekken met ZorgSaamWonen

Als afronding van het gesprek vragen we Suzanne waarom Rabobank lid is geworden van ZorgSaamWonen. Suzanne: “De missie van ZorgSaamWonen en de missie van Rabobank sluiten goed op elkaar aan. We geloven allebei in de kracht van de zorgzame gemeenschap en een inclusieve samenleving. En allebei willen we daaraan bijdragen door te bouwen aan netwerken, door kennis te delen en nieuwe ontwikkelingen aan te jagen. De Rabobank wil graag optrekken met andere partners uit de community van ZorgSaamWonen. Samen bereiken we meer. En samen komen we sneller tot resultaat.” De eerste lijntjes zijn al overgegooid. De Rabobank is mede-initiatiefnemer van het Blue Zone festival, een gezamenlijk initiatief van ZorgSaamWonen, Acquire en Beyond Now. Het Blue Zone Festival vindt op 20 juni plaats. En er wordt nagedacht over het gezamenlijk organiseren van regionale excursies naar inspirerende projecten. Dus houd de agenda van ZorgSaamWonen in de gaten!

Ook interessant / voor u geselecteerd

Zorgzame gemeenschappen: 5 inspiratievolle voorbeelden
23 juli 2024

Zorgzame gemeenschappen, iedereen lijkt ermee bezig te zijn. Toch zijn…

Lees Verder »
Podcast 'Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan, dan gezegd': luister nu alle afleveringen
16 juli 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Award 2024: Jury aan het woord: Ludo Glimmerveen
11 juli 2024

ZorgSaamWonen reikt jaarlijks de ZorgSaamWonen Award uit. Met deze Award willen we verrassende plekken of…

Lees Verder »
Podcast 'Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan, dan gezegd': het perspectief op wonen
2 juli 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Zuiderpark, van een Eindhovense ‘zorgplek’ naar een ‘gezonde’ buurt
25 juni 2024

De ‘beweging’ van traditionele woon- en verpleegzorg in de instellingen Gagelbosch en Fleuriade aan het…

Lees Verder »
Den Haag, leeftijdsvriendelijke stad
12 juni 2024

De Gemeente Den Haag is sinds 2015 een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkende seniorvriendelijke…

Lees Verder »
Podcastreeks 'Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan, dan gezegd', luister nu aflevering drie
11 juni 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Maatschappelijke wijkbedrijven maken een veerkrachtige blue zone
11 juni 2024

Blue zones intrigeren Patrick Hoogenbosch van Dazo, ontwikkelaar van wijkbedrijven.…

Lees Verder »
Essay De Architectuur van Alledaagse attentheid
31 mei 2024

In het kader van het project De Architectuur van Alledaagse Attentheid heeft er eind 2023 een eerste studie…

Lees Verder »
Podcast Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: luister nu aflevering twee
28 mei 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Podcast Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan, dan gezegd
14 mei 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Ontmoet & Groetpleyn, Zuiderpark Eindhoven, dichtbij en in verbinding
13 mei 2024
Lees Verder »
Zorgsaam samenleven
9 mei 2024

Hoe komen we tot een samenleving waarin mensen hun leven als betekenisvol ervaren, ook als zij zorg of…

Lees Verder »
Antwerpse 'zorgzame straten' geven net dat extraatje meer
7 mei 2024

“Buurtgerichte zorg kan niet zonder zorggerichte buren”, aldus Koen Kuylen die zich…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Podcast 'Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan dan gezegd'
7 mei 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Eendaagse workshop 'Slim, Gezond en Inclusief', vrijdag 7 juni
25 april 2024

AFEdemy, Academy on age-friendly environments heeft zich onlangs bij ZorgSaamWonen aangesloten. Op 7 juni…

Lees Verder »
Loket voor zorgzame buurten helpt buurtinitiatieven
23 april 2024

Zorgzame buurten en gemeenschappen hebben de toekomst, aldus Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en…

Lees Verder »
Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
Ik ben er, zorg jij dat ik gezien word?
17 april 2024

In Nederland krijgt een op de vijf Nederlanders dementie, daarvan woont nog 79% thuis.…

Lees Verder »
Burgerinitiatieven op het platteland
18 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.