Vastgoed moet bijdragen aan het welzijn van mensen

binnentuin

Binnentuin ParkEntree Schiedam

‘We realiseren de leefomgeving van de toekomst en willen het vastgoed zodanig inrichten dat het een bijdrage levert aan het welzijn van mensen’, zegt Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed. ‘We realiseren woningen voor alle doelgroepen en willen alleen projecten ontwikkelen die toegevoegde waarde hebben voor mensen. En we ontwikkelen alles mét de mensen zelf.’ Een van de doelgroepen van Blauwhoed is de senioren. ‘We willen het fysieke en sociale domein met elkaar combineren. Precies waar het platform ZorgsaamWonen voor staat. Je hebt in alle projecten partners nodig, je kunt het niet alleen realiseren.’

Geluk en gezondheid
Blauwhoed wil graag met de woonprojecten bijdragen aan geluk en gezondheid van bewoners. Yvonne: ’We proberen te zorgen voor participatie en ontmoeting. Dat doen we bijvoorbeeld door gedragsgericht te ontwerpen. Brede galerijen, gemeenschappelijke tuinen, een goede entree waar reuring is’. Dat doet Blauwhoed op verschillende manieren in alle projecten, ook voor andere doelgroepen. Tineke Groenewegen, senior marketing manager: ‘In Capelle aan den IJssel hebben we de entree gekoppeld aan een huiskamer waar bewoners koffie kunnen drinken, vergaderen en kaarten. Dat is een logische plek waar mensen toch al langs komen. We letten ook op waar we de trap plaatsen. En proberen mensen uit te nodigen de trap te nemen. Ook kijken we naar plekken waar bewoners hun fiets gemakkelijk kunnen neerzetten. Dat zij zo laagdrempelig mogelijk gebruik kunnen maken van de fiets.’

 Balans tussen privacy en verbinding
‘Dat soort zaken doen we op projectniveau. Ook op gebiedsniveau zetten we ons in om de openbare ruimte zo groen, uitnodigend en toegankelijk mogelijk te maken. Daar heb je andere partijen voor nodig. Dat gesprek zwengelen we zeker aan bij onze samenwerkingspartners’, zegt Yvonne. Merel Putman, conceptontwikkelaar, vult aan: ‘Binnentuinen zijn ook geschikte plekken voor ontmoeting. Maar we zorgen ook voor plekken waar bewoners wat privacy hebben. Wij horen regelmatig van onze bewoners terug dat ze behoefte hebben aan plekken waar je je even terug kunt trekken. We zoeken de balans tussen het vinden van zowel privacy als verbinding.’

Kunst van het verleiden
Tineke vindt dat beleidsmedewerkers van gemeenten zich vaak maar op één groep richten: de kwetsbare mensen met een smalle beurs. ‘Natuurlijk is dat goed, maar er is te weinig oog voor de diversiteit van de groep senioren. Veel senioren voelen zich niet aangesproken door het beleid.’ Ook meent zij dat senioren best willen verhuizen. ‘Je moet de kunst van het verleiden verstaan. Senioren hebben een lange wooncarrière achter de rug en veel ervaring. Dat kun je goed benutten’. Merel: ‘Ik heb een 90-jarig maatje in mijn leesclub. Zij wil niet verhuizen omdat er geen aantrekkelijk alternatief is. ‘’Ik ga niet tussen de ouderen zitten die alleen maar klagen, zegt ze’’. Ze zoekt een plek waar leven is. Zij heeft het geluk dat de buren de tuin onderhouden en boodschappen doen. Dus de noodzaak om te verhuizen is er niet. Ze staat wel open voor verandering maar kan geen plek vinden waar het levendig is. Er is te weinig keus.’

Meer woonvormen
Tineke pleit voor meerdere woonvormen, zoals bungalows. ‘Bungalows zijn ook geschikt voor mensen met beperkingen. En wij merken dat senioren interesse hebben. In Hendrik Ido Ambacht hebben we bungalows ontwikkeld en een derde van de inschrijvingen kwam van senioren.’ Blauwhoed ontwikkelt ook appartementen, zoals in de wijk ‘Harmonie’ in Capelle aan den IJssel. ‘Daar hebben twee oudere alleenstaande dames gekozen om met elkaar in het complex te gaan wonen. Zij zochten een prettige plek, dichtbij voorzieningen waar zij niet anoniem kunnen wonen. Zij vinden het fijn te wonen in een nieuwe wijk met verschillende type woningen voor een diverse groep mensen.’  In Bleiswijk kwam een groep ouderen naar Tineke toe met de vraag om seniorenwoningen. ‘Zij hebben de tijd om rustig na te denken wat ze willen. Dat is fijn want dan kun je met hen nadenken en het plan verbeteren. Ook heb je gelegenheid hen te vertellen tijdens inspiratie en informatiebijeenkomsten over thema’s als duurzaamheid. Volgens Merel zijn senioren geïnteresseerd in duurzaamheid en willen ze graag hun steentje  bijdragen aan een beter milieu (met het oog op de toekomst van hun (klein)kinderen).

t

Marianne en Theo, bewoners ParkEntree

Passend
ParkEntree in Schiedam, een woonbuurt van Blauwhoed die zij samen met bewoners, Beyond Now en Inbo architecten heeft ontwikkeld, is een groot succes. ‘Het is een woon-en leefconcept, Senior Smart Living, voor 50-plussers in het middensegment, waarbij de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien leidend zijn. Het voorziet in een grote behoefte. Er komt vast nog een vergelijkbaar project bij. Zo zijn we met een zorgorganisatie aan het verkennen of we het Senior Smart Living concept kunnen inzetten in combinatie met een groep mensen met een verstandelijke beperking.  Maar we willen niet zomaar één concept overal neerleggen. We kijken per locatie wat er passend is’, zegt Tineke. In een dorp is Blauwhoed bezig met een wooncomplex waar starters en senioren samen gaan wonen. De verbondenheid in dat dorp is zo groot dat er in het complex geen community manager nodig is terwijl dat elders wel het geval is.

Onafhankelijkheid en vrijheid
Blauwhoed wil met de woonprojecten bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt. ‘Dat is nodig want er is een groot tekort.  Senioren die verhuizen laten een woning achter voor starters, voor gezinnen en brengt zo een lange verhuisketen op gang. Merel: ‘Er zijn ouderen die hun huis verkopen, kleiner gaan wonen en met het geld dat zij overhouden zorg kunnen inkopen indien dat nodig is. Dat geeft hen een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid. Senioren kiezen graag voor een nieuwbouwhuis omdat ze daar weinig onderhoud aan hebben. Toch hoeft het niet altijd gelijkvloers te zijn. Sommige senioren vinden een trap wel prettig omdat het hen in beweging houdt.’

Leefomgeving
De leefomgeving vindt Blauwhoed belangrijk. Tineke: ‘Zo hebben we bij ParkEntree samen met de gemeente gekeken naar verlichting en bestrating om de veiligheid te vergroten. Op een andere plek in Schiedam zijn we in gesprek over hoe we bij een nieuw complex sport en bewegen kunnen stimuleren. Dat is niet onze taak maar we willen graag een bijdrage leveren om dit te bewerkstelligen. Merel wijst op een woonwijk in Leusden. ‘Park Roozendaal met 476 gelijke woningen stamt uit de jaren zeventig maar is erg geliefd. Er zijn informele, groene routes die leiden naar het zwembad en de tennisbaan. De saamhorigheid is er groot.‘ Tineke en Merel vinden het jammer dat er argwanend gekeken wordt naar projectontwikkelaars.  ‘Er bestaan nog flink wat vooroordelen, maar door onze projecten laten we zien dat we meer doen dan alleen woningen neerzetten’, zegt Tineke. Merel: ‘Zoals Yvonne al zei: we willen met onze woningen bijdragen aan het vergroten van het welzijn, geluk en de gezondheid. Dat kan alleen als je samenwerkt, als je je toekomstige bewoners erbij betrekt en als je breder kijkt dan de woning.’

r

Yvonne van Mierlo

merel putman

Merel Putman

tineke

Tineke Groenewegen

Lees meer:

https://blauwhoed.nl/

https://blauwhoed.nl/nieuws/woonvormen-voor-senioren-ontwikkelen-is-nog-niet-zo-makkelijk

https://blauwhoed.nl/nieuws/beweging-woningmarkt-ontwikkel-voor-senioren

https://blauwhoed.nl/nieuws/dit-artikel-is-gepubliceerd-in-vastgoedmarkt

https://blauwhoed.nl/nieuws: link naar filmpje met het prachtige interview van Yvonne met professor Ap Dijksterhuis.

https://www.thuisinharmonie.nl/marianne-marianne/

https://blauwhoed.nl/concept/senior-smart-living

 

 

 

 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Dementievriendelijke buitenruimtes in Wijk bij Duurstede
3 juni 2024

Wijk bij Duurstede is een ‘gecertificeerde’ dementievriendelijke gemeente. Dat wil…

Lees Verder »
Ruimte voor Ouderen
13 februari 2024

Met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

De Raad van Ouderen heeft een advies…

Lees Verder »
Osdorperhof: naar een Lang Leven Thuisflat in Amsterdam
16 augustus 2023

Ans en Leo Schrader wonen sinds acht jaar in Osdorperhof, een appartementencomplex voor 55-plussers. Al gauw…

Lees Verder »
Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten
19 juli 2023

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere…

Lees Verder »
De Groene Metropoolregio zet de bewoners centraal
29 juni 2023

"Kijk door een andere bril, en luister naar de bewoners." Dat was een van de lessen die naar voren kwam tijdens…

Lees Verder »
Partnerinterview Pellikaan
27 juni 2023

Wij reizen op een zonnige dag in juni af naar Tilburg voor een kennismaking met Jack Hazen, commercieel…

Lees Verder »
Nieuw magazine Van Wijnen over heden en toekomst van zorgvastgoed
20 juni 2023

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven'. Dat is waar Van Wijnen, partner van ZorgSaamWonen, voor staat.…

Lees Verder »
Nieuwe mindset: van wooninitiatief naar woongemeenschap
14 juni 2023

Op donderdag 25 mei organiseerde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een wandelsafari in Lent. Daarbij…

Lees Verder »
Cohousing Arnhem: naast elkaar, voor elkaar, met elkaar
4 april 2023

De totstandkoming ervan was een groot avontuur, maar Wim van Gelderen, één van de twee initiatiefnemers, ziet…

Lees Verder »
Top 11 mooiste woongemeenschappen in Nederland
1 maart 2023
Voor het nieuwste nummer van Stedebouw & Architectuur, een editie gewijd aan Bouw & Zorg, maakte Yvonne…
Lees Verder »
Collectieve woonvormen centraal in nieuwste Stedebouw & Architectuur
28 februari 2023
Collectieve woonvormen zijn steeds vaker een onderwerp van gesprek, niet in de laatste plaats op het ZorgSaamWonen…
Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn
27 februari 2023
Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus passend…
Lees Verder »
We leven in een wereld vol mogelijkheden
16 februari 2023

Op woensdag 1 februari kwamen ruim driehonderd bezoekers bij elkaar in TivoliVredenburg te Utrecht, ter ere van…

Lees Verder »
Meulenvelden haalt de buitenwereld naar binnen; 'dit is een klein dorp'
9 februari 2023
Hoe is het nu met woonservicegebied Meulenvelden in Didam? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we aandacht…
Lees Verder »
ZSW-partner ‘Thuis Voelen’ wil een schatkist aan ervaringen borgen
3 februari 2023
Meer dan negentig procent van de ouderen woont thuis en blijft thuis, tegen zo’n zes procent van de ouderen die in…
Lees Verder »
Het Coornhert, een verticale stad in een levendige buurt
24 januari 2023
De kapsalon is een trekpleister geworden, bewoners genieten van (het uitzicht in) de gezamenlijke ruimte op de…
Lees Verder »
Praat vandaag over morgen
23 januari 2023
Hoe wil jij zelf oud worden? Wat kunnen we betekenen voor de ouderen in onze omgeving? Wat kunnen wij zelf…
Lees Verder »
Partner aan het woord: Aedifica
23 januari 2023

Aedifica is onlangs als partner aangesloten bij ons mooie platform. Recent spraken wij met Erwin Drenth die…

Lees Verder »
Zinvolle contacten van ouderen in Mijn Droomwijk
10 januari 2023

Dreamlike Neighbourhood (Mijn Droomwijk) is een Europees project met als doel mensen met elkaar in contact te…

Lees Verder »
Collectief aan de slag met de collectieve woonvorm
9 januari 2023

Maurice van Noordenne is beleidsadviseur wonen bij de provincie Noord-Brabant. Deze column is door Maurice …

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.