Democratisering van technologie geeft ruimte aan versnelling

Moustafa Turky

Moustafa Turky

Moustafa Turky is commercieel directeur bij Comelit groep Nederland én hij is lid van ZorgSaamWonen. Hij vindt dat iedereen de kans moet krijgen om ideeën aan te dragen voor het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen.

Deze blog is geschreven door Moustafa Turky, commercieel directeur bij Comelit groep Nederland. Comelit is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van systemen voor video-deurintercom, camerabewaking, inbraakbeveiliging, huisautomatisering, toegangscontrole en brandbeveiliging. 

ZorgSaamWonen verbindt organisaties rondom actuele vraagstukken. Ook op 14 november wanneer we met elkaar in gesprek gaan over thuistechnologie. Moustafa, lid van ZorgSaamWonen, deelt in deze blog zijn visie op de democratisering van technologie. Wil jij naar aanleiding van deze blog meer weten? Moustafa is aanwezig bij het seminar 'Thuistechnologie' en gaat graag in gesprek!  

"We leven in een tijdperk waarin veranderingen in hoe we met elkaar leven, wonen en werken heel snel gaan. Mede dankzij technologische ontwikkelingen die ons ondersteunen in ons dagelijks leven. Denk aan de sociale apps om met elkaar én de wereld in contact te zijn, de app om onze boodschappen te bestellen of alle slimme technologie in en om ons huis voor een veilig en comfortabel thuis. Nog even en de koelkast geeft zelfs aan dat de melk bijna op is!

Corona heeft ons laten zien dat we dankzij beeldbellen heel goed in staat zijn om vanuit huis met elkaar samen te werken of kennis te delen in online bijeenkomsten. Het beeldbellen is inmiddels niet meer weg te denken uit ons werkleven. Een algemeen geaccepteerd alternatief, dat ook nog eens beter is voor het milieu.  

Elke dag wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. En in toenemende mate ook aan de acceptatie van technologie. Mensen bewustmaken wat technologie voor hen kan betekenen en welke meerwaarde het brengt in hun leven. Of in het leven van hun naasten. Het gebruik van de technologie zoals eerder door mij benoemd, - ik noem het ‘algemeen geaccepteerde technologie’- helpt enorm bij de acceptatie van nieuwe technologie. Mensen moeten als het ware meegroeien in hun denken over technologische oplossingen en het gebruiken ervan. 

Ontwikkeling van de videodeurbel

Denk aan de ontwikkeling van de videodeurbel. Van een eenvoudige drukknop naast onze voordeur, naar een draadloze bel met een losse gong voor elders in huis of in de tuin naar digitale deurbel met beeld en spreek/luisterverbinding via de telefoon. Loop eens een rondje door jouw eigen buurt, je zult zien dat de laatste oplossing aan een grote opmars bezig is. Een oplossing die comfort brengt en het veiligheidsgevoel vergroot; je kunt immers altijd zien wie voor de deur staat, ook als je niet thuis bent.

Vanuit deze algemeen geaccepteerde technologie, en de ervaringen van mensen, kunnen we een brug slaan naar technologie die ons kan helpen in een meer kwetsbare fase van het leven. Technologie die nodig is om passende zorg te verlenen. We weten dat de zorg anders georganiseerd moet gaan worden om het groeiend aantal mensen met een zorgbehoefte te kunnen blijven ondersteunen. Technologie gaat daarbij een belangrijke rol spelen. Wij denken dat het democratiseren van technologie, het samen met de gebruikers onderzoeken wat zij nodig hebben en willen, van groot belang is om de versnelling in technologische ontwikkelingen ten volste te benutten.

"Soms is innoveren juist niet het nieuwste snufje zichtbaar toepassen. Maar zit de innovatie aan de binnenkant, in de verbinding met andere systemen of in de geoptimaliseerde combinatie van functies in de software." Moustafa Turky over het toepassen van nieuwe technologieën.

Het moet duidelijk zijn dat technologie, en dan in het bijzonder de technologie die de zelfredzaamheid van mensen ondersteunt in een kwetsbare fase van hun leven en de zorg kan ontlasten, niet alleen ontwikkeld wordt door innoverende producenten. Natuurlijk is ontwikkeling door producenten belangrijk voor innovaties in technologie. Maar wij zien dat ook het investeren in het contact met de eindgebruikers ons helpt om belangrijke innovaties en nieuwe oplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op maximale eenvoud en functionaliteit om zo bij te kunnen dragen aan een betere kwaliteit van leven.

Ervaringen in de praktijk

Comelit ontwikkelt in zeven productfamilies verschillende soorten gebouwgebonden technologieën: deurintercomsysteem, camerabewaking, brandmeldinstallatie, inbraakbeveiliging, huisautomatisering en toegangscontrole. Bij de ontwikkeling van deze technologieën worden wij aangestuurd door focusgroepen van gebruikers en installateurs. Het is voor ons belangrijk dat we de betrokkenheid van de gebruikers vergroten, meer luisteren naar wat zij willen. Wat hebben zij nodig en wat kunnen wij als fabrikant daarin betekenen? Dat kan gaan van het ondersteunen van het denkproces om te komen tot innovaties of vanuit praktijkervaringen de koppeling maken tussen productfamilies. Dat zien wij als democratisering. Niet alleen vanuit de kennis en kunde van experts werken aan de ontwikkeling van technologie of het implementeren van gebouwgebonden technologie tijdens een ontwerpproces of in de beheerfase. 

Snellere paarden

Henry Ford zei ooit: 'Als je aan mensen had gevraagd wat ze graag zouden willen, dan had je snellere paarden gehad. Daarom heb ik dat niet gevraagd, maar de auto gemaakt’. Oftewel, mensen zijn niet zomaar capabel genoeg om nieuwe ontwikkelingen te zien. Wat wij zeggen: laat mensen wat meer zeggenschap hebben over de acceptatie van innovaties. Als je hun behoefte voorop zet en hen meeneemt in welke trends en ontwikkelingen er zijn om het gemak en de zorgondersteuning te vergroten, dan zul je zien dat we gaan versnellen. 

Deurintercom

Een voorbeeld, de deurintercom van een appartementencomplex. Iedereen vindt het belangrijk dat we mensen kunnen ontvangen thuis. We reageren daarom op de deurbel om in verbinding te komen met onze bezoekers bij de centrale toegangsdeur. Maar als iets buiten onze woning, elders in het complex gaat rinkelen, dan reageren we anders. Vergelijk het met een brandalarm. Het alarm gaat af, maar we zien en ruiken niets. Weet de bewoner dan wat het beste is om te doen? Heel vaak wordt er niet gereageerd! Door een simpele koppeling te maken tussen het deurintercomsysteem en een brandmeldinstallatie kunnen we mensen een duidelijke instructie geven over hoe te handelen bij een alarmmelding. Wij hadden dit nooit ontwikkeld als de mensen daar zelf niet om hadden gevraagd. Comelit biedt de combinatie inmiddels aan haar klanten aan. 
Mijn pleidooi: meer zeggenschap geven aan mensen en de acceptatie van technologie, versnelt slimme combinaties. Democratisering dus. 

Machtsverschuiving is nodig

Democratisering van innovaties betekent dat iedereen de kans moet krijgen om ideeën aan te dragen voor het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen. Daarvoor is een machtsverschuiving nodig. De opdrachtgever, diegene die beslist over welke gebouwgebonden technologie toegepast gaat worden, moet open staan voor de inbreng van de gebruikers (bewoners). Niet blindvaren op dat wat de experts kennen als de beste of economisch meest aantrekkelijke oplossing. Maar eerst technologieën presenteren aan mensen en luisteren. Waarna de opdrachtgever, de gebouweigenaar, een keuze maakt die het meest recht doet aan de wensen van gebruikers en het complex. Eigenlijk bemiddelt de opdrachtgever tussen de experts en de gebruikers. 

"De opdrachtgever, diegene die beslist over welke gebouwgebonden technologie toegepast gaat worden, moet open staan voor de inbreng van bewoners." Moustafa Turky

Een ouderwetse drukknop

Een ander voorbeeld. In een complex waar veel ouderen wonen waren de monitoren van het deurintercomsysteem in de woning uitgerust met touch sense technologie. Het beste wat je kunt hebben als het gaat om technologie. De oudere bewoners vonden het gebruik echter niet prettig. Door trillende handen of door onbegrip van de werking konden zij de touch sense monitor niet goed bedienen. De touch sense knoppen werden meerdere keren achter elkaar ingedrukt waardoor meerdere keren de deur geopend werd of andere functies werden ingeschakeld. Conclusie: dit type monitor is niet geschikt voor deze bewoners. Door met de bewoners in gesprek te gaan, te luisteren en je te verplaatsen in hun situatie kwam er een andere oplossing. Te weten de ouderwetse drukknop!

Het democratiseren helpt om een juiste beslissing te nemen. Soms is innoveren juist niet het nieuwste snufje zichtbaar toepassen. Maar zit de innovatie aan de binnenkant, in de verbinding met andere systemen of in de geoptimaliseerde combinatie van functies in de software. De drukknop oogt ouderwets, maar is heel nieuw. En mensen kunnen het gebruiken op de manier zoals ze zelf willen. 

Luisteren naar bewoners 

Nu zul je denken: democratiseren anderen dan niet, want het klinkt heel vanzelfsprekend. Ja, er gebeuren veel mooie dingen. De oproep is vooral aan de gebouweigenaar om bewoners ruimte te geven mee te denken over hun leefomgeving en de technologie daarin. Ga dichterbij jouw (toekomstige) bewoners zitten. Luister naar de experts én luister zeker ook naar de bewoners en gebruikers. 

Comelit verzorgt regelmatig informatieve avonden voor bewoners om hen mee te nemen in dat wat mogelijk is op technologisch vlak en bij hen op te halen wat de wensen zijn. Avonden waarin drempels en argwaan ten opzichte van technologie kunnen worden weggenomen. De opdrachtgever kan tegelijkertijd de informatie ophalen die men nodig heeft om de best passende technologieën te kiezen. Ik ga graag in gesprek met organisaties die samen met ons, hun expert én (toekomstige) bewoners willen werken aan de democratisering van technologie!"   

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Den Haag, stad van zorg en innovatie
5 juni 2024
Lees Verder »
Duurzaam groeien doe je in kleine stapjes
6 maart 2024

Deze blog is geschreven door Moustafa Turky, commercieel directeur bij Comelit…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
Zorgrobot Tessa is steun in de rug
25 januari 2024

Wie kent haar niet? Tessa, de ‘pratende bloempot’?  Deze zorgrobot helpt mensen met dementie en hun…

Lees Verder »
Slimme Zorg Estafette 2024 bijna van start!
19 januari 2024

Op 29 januari gaat de Slimme Zorg Estafette 2024 van start, een initiatief van het ministerie van VWS. De…

Lees Verder »
Terugblik op het Seminar 'Thuistechnologie'
13 december 2023

“Sokken die testen op diabetes, beha’s met sensoren die borstkanker kunnen opsporen, horloges die je aansporen…

Lees Verder »
Innovaties helpen bij langer zelfstandig thuis wonen
16 oktober 2023

Veel Nederlanders willen graag langer zelfstandig thuis wonen. Innovaties kunnen hierbij behulpzaam zijn.…

Lees Verder »
Zorgethicus Alistair Niemeijer over de meerwaarde van zorgtechnologie
10 oktober 2023

In zijn lezing op het seminar Thuistechnologie dat ZorgSaamWonen op 14 november organiseert, zal Alistair…

Lees Verder »
'We gebruiken maar een klein deel van wat er kan met technologie'
2 juni 2023

Alistair Niemeijer is zorgethicus en doet al jaren onderzoek naar technologie en zorg. Hij maakt zelf in zijn…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
VanThuisUit biedt ouderen steun in de rug
21 maart 2023

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie tanteLouise, hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld:…

Lees Verder »
Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg
20 februari 2023

Met de campagne Vliegwiel in de Wijk roept Patiëntenfederatie Nederland wijkverpleegkundigen op om met cliënten…

Lees Verder »
Slimme Zorg Estafette inspireert en verbindt
13 februari 2023
De ontwikkeling, implementatie en opschaling van slimme zorg verder brengen. Dat is het doel van de Slimme Zorg…
Lees Verder »
'Robot gaat een oudere niet naar het toilet brengen'
6 februari 2023
Henk Geene schreef eerder over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende tijd weer regelmatig publiceren over…
Lees Verder »
Partner aan het woord: Thereca
31 januari 2023

Thereca is al enige tijd aangesloten als partner bij het platform ZorgSaamWonen. In dit artikel maken we kennis…

Lees Verder »
Praat vandaag over morgen
23 januari 2023
Hoe wil jij zelf oud worden? Wat kunnen we betekenen voor de ouderen in onze omgeving? Wat kunnen wij zelf…
Lees Verder »
Slimme, digitale zorg implementeren en opschalen met vervolg WOZO-regeling
18 januari 2023
Het duurt nog even, tot 28 februari om precies te zijn, maar de succesvolle regeling voor Implementatie- en…
Lees Verder »
T-huiz, huis vol technologie
16 december 2022

Easysteppers, een beker die je in de nacht makkelijk ziet (‘glow in the dark-beker’), postopvanger, een sta- op…

Lees Verder »
Partner aan het woord - Fiveth
30 november 2022

Fiveth is partner van ZorgSaamWonen. In dit artikel maak je kennis met Fiveth, wat zij doen en waarom ze bij…

Lees Verder »
Telecare en ondersteuning in de provincie Barcelona
5 september 2022

In de zomermaanden besteedt ZorgSaamwonen aandacht aan buitenlandse projecten die ons in Nederland kunnen…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.