VanThuisUit biedt ouderen steun in de rug

Foto: Tonny Presser tanteLouise

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie tanteLouise, hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld: VanThuisUit. 

(door Yvonne Witter)

VanThuisUit biedt een antwoord op de uitdagingen binnen de ouderenzorg met de toenemende vergrijzing, het personeelstekort in de zorg en het langer thuis blijven wonen door ouderen. Het is een plek voor ouderen met beginnende dementie of lichamelijke beperkingen die ondersteuning nodig hebben; begeleiding, behandeling. Het gaat erom dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ook moet de mantelzorger zoveel mogelijk ontlast worden. Het is bedoeld voor mensen die een wmo- of wlz-indicatie nodig hebben.

De eerste Van ThuisUit-vestiging is geopend in Steenbergen. Daar is een Dag- & Doecentrum en er zijn logeerappartementen. Ook biedt tanteLouise, ondersteuning in de thuissituatie. Sabine van der Poorten is teamleider Dagverzorging Hof van Nassau en teamleider Dag en Doecentrum tanteLouise: “In het Dag- & Doecentrum kunnen mensen zeven dagen per week tot acht uur ’s avonds terecht voor activiteiten, ontmoeting en gezelligheid.” Het gaat om het weer inslijpen van oude gewoonten. Daarbij kijken de medewerkers naar het gehele sociale systeem. “Als ze hier weer vaardigheden aanleren, is het belangrijk dat zij er thuis mee verder gaan. Daar heb je het netwerk van de oudere voor nodig.”

Gerechten uit alle windstreken

Mariska Hagenaars, locatiemanager Onze Stede en VanThuisUit legt het verschil uit met de reguliere dagverzorging. “Wij richten ons sterk op de doelen die de mensen willen bereiken. Zo wil de één weer leren om zelf boodschappen te doen, terwijl een ander hulp wil bij het invullen van een zinvolle daginvulling of een hobby (weer) wil oppakken. Wij ondersteunen ouderen met het grip krijgen op hun leven, met het terugkrijgen van de regie. Dat is maatwerk. We kijken wat iemand kan en wil en proberen degene daarbij te helpen. We doen dat zoveel mogelijk met de handen op de rug.” Dat doen ze niet alleen. Ze betrekken niet alleen de familie maar ook de buurt er zoveel mogelijk bij. Laatst organiseerde Mariska en haar collegae een kookworkshop waar buurtbewoners een grote rol bij speelden. “Er waren gerechten uit alle windstreken. Het was een groot succes.”

Foto: Yvonne Witter
Kookworkshop voor bewoners en buurtbewoners. 'Een groot succes'.  Foto: Tonny Presser tanteLouise

Foutloos leren

De verpleegkundigen 'Active ageing' van VanThuisUit helpen mensen om gewoonten er weer in te slijten middels de wetenschappelijk bewezen methode 'Foutloos leren.' Daarbij gaat het erom dat een activiteit in stapjes opgedeeld wordt. Zij doen ieder stapje net zolang voor tot de oudere persoon met dementie het zelf kan. Sabine: “We concentreren ons daarnaast vooral ook op het welzijn van mensen. Wat doet iemand graag? Mensen bepalen zelf hoe zij hun dag willen beleven en wij ondersteunen hen erbij waar nodig.” Ze vindt het fijn dat het centrum ook ‘s avonds open is en in het weekend. “Daar maken veel mensen dankbaar gebruik van. Ze zijn altijd welkom en hoeven zich niet aan gezette tijden te houden zoals bij de reguliere dagverzorging. Het maakt het laagdrempelig om hier te komen.” Mariska is het hier volledig mee eens. “Laatst kwam er een oudere man binnen die even een wandeling buiten was gaan maken. Hij kwam spontaan langs. Dat is toch mooi?” De doelgroep is breed: er komen ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een ggz-problematiek en mensen met lichamelijke beperkingen. De logeerhuizen zijn vooral bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. 

Financiering

De financiering van dit concept verloopt op drie verschillende manieren. De  eerste financieringsstroom komt via een subsidie van de innovatie beleidsregel kleinschalig experiment van de nza. Daarnaast maakt tanteLouise gebruik van de indicatie van de ouderen en zijn er daarnaast nog aanvullende afspraken tussen het zorgkantoor en de zorgorganisatie. Zowel tanteLouise als CZ  hopen op termijn een eigen betaaltitel te krijgen, want het is een domeinoverstijgende prestatie. 

Meetplan

Met CZ-zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ gaat de zorgorganisatie de effecten meten, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, op de ouderen maar ook de ketenpartners in de keten. Het meetplan richt zich op toegankelijkheid, kwaliteit van leven, beheersing van de zorgkosten en het werkplezier. Ze hopen samen inzichtelijk te krijgen of de wachtlijsten minder worden, of de zorgkloof afneemt. Mariska en Sabine zijn er nu al van overtuigd dat door dit zorgconcept ouderen eerder uit het ziekenhuis kunnen en langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is al een enorme winst. In de toekomst willen ze zich ook richten op mensen die nog geen indicatie hebben, maar waarvan wel het vermoeden bestaat dat er binnenkort hulp nodig is. Mariska en Sabine hopen dat het concept in heel het land navolging krijgt en er is ook al veel belangstelling voor dit concept.

Tantelouise.nl/zorgaanbod/vanthuisuit

Foto: Tonny Presser tanteLouise

Thuiswaarts

VanThuisUit is het eerste zorgconcept dat onder de vlag van ThuisWaarts is ontwikkeld door CZ Zorgkantoor, Zorgverzekeraar CZ en tanteLouise. Onder de noemer Duurzame Coalities werken CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ in langdurige samenwerkingsverbanden samen met onder meer de zorgorganisaties tanteLouise, de Zorgboog en met drie zorgorganisaties en de gemeente in Hoeksche Waard. Gezamenlijk introduceerden zij het ambitieuze programma ThuisWaarts.

www.thuiswaarts.nl
 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg
24 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »
Partnerinterview Bloemen Architecten
11 juli 2023

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij onze nieuwe partner Bloemen Architecten in Alphen aan den Rijn. Vanuit…

Lees Verder »
Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'
4 juli 2023

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft op 3 juli 2023 de Tweede kamer geïnformeerd over de…

Lees Verder »
Voortgangsrapportage Wonen en Ouderen
28 juni 2023

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft 27 juni 2023 een…

Lees Verder »
Partnerinterview Pellikaan
27 juni 2023

Wij reizen op een zonnige dag in juni af naar Tilburg voor een kennismaking met Jack Hazen, commercieel…

Lees Verder »
7 bouwstenen van gemengd wonen
23 juni 2023

Op 8 juni 2023 organiseerde Portaal een conferentie over Gemengd Wonen, waar de geleerde lessen werden gedeeld…

Lees Verder »
De omgevingsvergunning voor de bouw van Eyckstaete is definitief
21 juni 2023

Op de Amsterdamse IJburg wordt een uniek wooncomplex voor senioren en/of mensen met een zorgbehoefte…

Lees Verder »
Nieuw magazine Van Wijnen over heden en toekomst van zorgvastgoed
20 juni 2023

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven'. Dat is waar Van Wijnen, partner van ZorgSaamWonen, voor staat.…

Lees Verder »
De Raad van Ouderen komt met advies 'Zorgen om de ouderenzorg'
16 juni 2023

De Raad van Ouderen heeft opnieuw een advies uitgebracht. Met dit advies geeft de Raad een vervolg op haar…

Lees Verder »
Nieuwe mindset: van wooninitiatief naar woongemeenschap
14 juni 2023

Op donderdag 25 mei organiseerde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een wandelsafari in Lent. Daarbij…

Lees Verder »
Partnerinterview Zlimthuis: Woongeluk als collectief bondgenootschap
13 juni 2023

Sneller verschuiven en stimuleren van formele hulp en zorg naar informele (zelf)zorg en (zelf)hulp

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.