VanThuisUit biedt ouderen steun in de rug

Foto: Tonny Presser tanteLouise

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie tanteLouise, hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld: VanThuisUit. 

(door Yvonne Witter)

VanThuisUit biedt een antwoord op de uitdagingen binnen de ouderenzorg met de toenemende vergrijzing, het personeelstekort in de zorg en het langer thuis blijven wonen door ouderen. Het is een plek voor ouderen met beginnende dementie of lichamelijke beperkingen die ondersteuning nodig hebben; begeleiding, behandeling. Het gaat erom dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ook moet de mantelzorger zoveel mogelijk ontlast worden. Het is bedoeld voor mensen die een wmo- of wlz-indicatie nodig hebben.

De eerste Van ThuisUit-vestiging is geopend in Steenbergen. Daar is een Dag- & Doecentrum en er zijn logeerappartementen. Ook biedt tanteLouise, ondersteuning in de thuissituatie. Sabine van der Poorten is teamleider Dagverzorging Hof van Nassau en teamleider Dag en Doecentrum tanteLouise: “In het Dag- & Doecentrum kunnen mensen zeven dagen per week tot acht uur ’s avonds terecht voor activiteiten, ontmoeting en gezelligheid.” Het gaat om het weer inslijpen van oude gewoonten. Daarbij kijken de medewerkers naar het gehele sociale systeem. “Als ze hier weer vaardigheden aanleren, is het belangrijk dat zij er thuis mee verder gaan. Daar heb je het netwerk van de oudere voor nodig.”

Gerechten uit alle windstreken

Mariska Hagenaars, locatiemanager Onze Stede en VanThuisUit legt het verschil uit met de reguliere dagverzorging. “Wij richten ons sterk op de doelen die de mensen willen bereiken. Zo wil de één weer leren om zelf boodschappen te doen, terwijl een ander hulp wil bij het invullen van een zinvolle daginvulling of een hobby (weer) wil oppakken. Wij ondersteunen ouderen met het grip krijgen op hun leven, met het terugkrijgen van de regie. Dat is maatwerk. We kijken wat iemand kan en wil en proberen degene daarbij te helpen. We doen dat zoveel mogelijk met de handen op de rug.” Dat doen ze niet alleen. Ze betrekken niet alleen de familie maar ook de buurt er zoveel mogelijk bij. Laatst organiseerde Mariska en haar collegae een kookworkshop waar buurtbewoners een grote rol bij speelden. “Er waren gerechten uit alle windstreken. Het was een groot succes.”

Foto: Yvonne Witter
Kookworkshop voor bewoners en buurtbewoners. 'Een groot succes'.  Foto: Tonny Presser tanteLouise

Foutloos leren

De verpleegkundigen 'Active ageing' van VanThuisUit helpen mensen om gewoonten er weer in te slijten middels de wetenschappelijk bewezen methode 'Foutloos leren.' Daarbij gaat het erom dat een activiteit in stapjes opgedeeld wordt. Zij doen ieder stapje net zolang voor tot de oudere persoon met dementie het zelf kan. Sabine: “We concentreren ons daarnaast vooral ook op het welzijn van mensen. Wat doet iemand graag? Mensen bepalen zelf hoe zij hun dag willen beleven en wij ondersteunen hen erbij waar nodig.” Ze vindt het fijn dat het centrum ook ‘s avonds open is en in het weekend. “Daar maken veel mensen dankbaar gebruik van. Ze zijn altijd welkom en hoeven zich niet aan gezette tijden te houden zoals bij de reguliere dagverzorging. Het maakt het laagdrempelig om hier te komen.” Mariska is het hier volledig mee eens. “Laatst kwam er een oudere man binnen die even een wandeling buiten was gaan maken. Hij kwam spontaan langs. Dat is toch mooi?” De doelgroep is breed: er komen ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een ggz-problematiek en mensen met lichamelijke beperkingen. De logeerhuizen zijn vooral bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. 

Financiering

De financiering van dit concept verloopt op drie verschillende manieren. De  eerste financieringsstroom komt via een subsidie van de innovatie beleidsregel kleinschalig experiment van de nza. Daarnaast maakt tanteLouise gebruik van de indicatie van de ouderen en zijn er daarnaast nog aanvullende afspraken tussen het zorgkantoor en de zorgorganisatie. Zowel tanteLouise als CZ  hopen op termijn een eigen betaaltitel te krijgen, want het is een domeinoverstijgende prestatie. 

Meetplan

Met CZ-zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ gaat de zorgorganisatie de effecten meten, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, op de ouderen maar ook de ketenpartners in de keten. Het meetplan richt zich op toegankelijkheid, kwaliteit van leven, beheersing van de zorgkosten en het werkplezier. Ze hopen samen inzichtelijk te krijgen of de wachtlijsten minder worden, of de zorgkloof afneemt. Mariska en Sabine zijn er nu al van overtuigd dat door dit zorgconcept ouderen eerder uit het ziekenhuis kunnen en langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is al een enorme winst. In de toekomst willen ze zich ook richten op mensen die nog geen indicatie hebben, maar waarvan wel het vermoeden bestaat dat er binnenkort hulp nodig is. Mariska en Sabine hopen dat het concept in heel het land navolging krijgt en er is ook al veel belangstelling voor dit concept.

Tantelouise.nl/zorgaanbod/vanthuisuit

Foto: Tonny Presser tanteLouise

Thuiswaarts

VanThuisUit is het eerste zorgconcept dat onder de vlag van ThuisWaarts is ontwikkeld door CZ Zorgkantoor, Zorgverzekeraar CZ en tanteLouise. Onder de noemer Duurzame Coalities werken CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ in langdurige samenwerkingsverbanden samen met onder meer de zorgorganisaties tanteLouise, de Zorgboog en met drie zorgorganisaties en de gemeente in Hoeksche Waard. Gezamenlijk introduceerden zij het ambitieuze programma ThuisWaarts.

www.thuiswaarts.nl
 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Zorgrobot Tessa is steun in de rug
25 januari 2024

Wie kent haar niet? Tessa, de ‘pratende bloempot’?  Deze zorgrobot helpt mensen met dementie en hun…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Slimme Zorg Estafette 2024 bijna van start!
19 januari 2024

Op 29 januari gaat de Slimme Zorg Estafette 2024 van start, een initiatief van het ministerie van VWS. De…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Terugblik op het Seminar 'Thuistechnologie'
13 december 2023

“Sokken die testen op diabetes, beha’s met sensoren die borstkanker kunnen opsporen, horloges die je aansporen…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
Democratisering van technologie geeft ruimte aan versnelling
23 oktober 2023

Moustafa Turky is commercieel directeur bij Comelit groep Nederland én hij is lid van ZorgSaamWonen. Hij vindt…

Lees Verder »
Innovaties helpen bij langer zelfstandig thuis wonen
16 oktober 2023

Veel Nederlanders willen graag langer zelfstandig thuis wonen. Innovaties kunnen hierbij behulpzaam zijn.…

Lees Verder »
Zorgethicus Alistair Niemeijer over de meerwaarde van zorgtechnologie
10 oktober 2023

In zijn lezing op het seminar Thuistechnologie dat ZorgSaamWonen op 14 november organiseert, zal Alistair…

Lees Verder »
Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.