Voortgangsrapportage Wonen en Ouderen

Foto: Shutterstock.com

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft 27 juni 2023 een voortgangsrapportage naar de Tweede kamer gestuurd. 

ZorgSaamWonen zet de belangrijkste punten op een rij:

 • Door meer levensloopbestendige woningen te bouwen en ouderen te voorzien van informatie over mogelijke doorstroomwoningen moet er passende woonruimte voor ouderen komen. De opgave: er komen 290.000 extra woningen voor ouderen waarvan 170.000 zogeheten nultredenwoningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen.
 • In de gesloten woondeals is afgesproken om de woningbouwopgave voor ouderen in 2023 uit te werken in de lokale en regionale woningbouwprogrammering van gemeenten.
 • Provincies faciliteren deze samenwerking regionaal en zorgen voor aansluiting op de regionale woondeals en versnellingstafels.
 • Om knelpunten in de bouwopgave voor ouderen weg te nemen biedt het Rijk diverse financiële regelingen:
  1. De stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).
  2. Stimuleringsregeling Wonen en zorg om bewonersinitiatieven en sociale ondernemers te helpen bij het opzetten van een nieuwe woonvorm voor ouderen. De regeling zal in de tweede helft van 2023 worden geëvalueerd.
  3. Er komt een stimuleringsregeling zorggeschikte woningen. Deze regeling moet een stimulans geven aan de bouw van 20.000 geclusterde zorggeschikte woningen in het sociale segment. De regeling wordt in september opengesteld.
  4. Voor de zomer komt er een subsidieregeling intergenerationeel wonen, om het samenwonen tussen jong en oud te stimuleren.
 • Er ligt een wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting waarin staat dat:

- Gemeenten vanaf 2026 verplicht een volkshuisvestingsprogramma moeten opstellen, waar de woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen in opgaat.
- Gemeenten krijgen vanaf 2026 ook de verplichting om, naast woningcorporaties en huurdersorganisaties, ook relevante zorgpartijen te betrekken bij het opstellen van lokale prestatieafspraken.
- De inwerkingtreding van de wet versterking regie op de volkshuisvesting is voorzien in 2024.

 • Er komt na de zomer één centraal loket (bij de VNG) voor gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties met allerhande vragen over de huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.
 • Verder is er het Aanjaagteam Wonen, Welzijn, Zorg voor ouderen (om lokale en regionale partijen te ondersteunen bij de bouwopgave voor ouderen, zij verzorgt (bestuurlijke) procesbegeleiding, netwerkvorming en inhoudelijke begeleiding bij de totstandkoming van regionale afspraken). En het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (voor hulp en ondersteuning bij het maken en uitvoeren van regionale woonzorgvisies voor aandachtsgroepen en ouderen). 
 • Er vindt een verkenning plaats met ontwikkelaars over financiële drempels voor het bouwen van gemeenschappelijke woonvormen in met name het middensegment. Na de zomer worden de uitkomsten gedeeld.
 • Platform31 is momenteel bezig met het opstellen van een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten.
 • Er komt een centraal informatiepunt voor senioren, bijvoorbeeld ondersteund met een website en app, waarin fijn en geschikt wonen centraal staat. Ook komt er een informatiecampagne.
 • De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (woningcorporatie SOR), Platform31 en de provincie Zuid-Holland starten een experiment over woningdelen voor ouderen.
 • Er komt na de zomer een handreiking geclusterde woonvormen.

Lees meer over de voortgang Wonen en Ouderen. 

Download de kamerbrief met bijlagen.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Tintelende 'matchingmarkt' collectief wonen
17 juni 2024

“Vandaag gaat het over matchmaking”, zegt Yvonne Ebbers van de Leefbaarheidsalliantie, gespreksleider van de…

Lees Verder »
Erfdelen: op voormalig boerenerf samen oud worden
10 juni 2024

De bijna 73-jarige Pieter Parmentier, landelijk coördinator van Erfdelen, is een echte doorzetter. “Fietsen is…

Lees Verder »
Een toekomstbestendig thuis voor mensen met dementie
24 mei 2024

Het derde landhuis van QuaRijn in Doorn, genaamd Nieuw Leeuwenburg, is opgeleverd. Dit nieuwe landhuis,…

Lees Verder »
Lunchlezing Thuishuizen gemist? Kijk terug, lees meer of bezoek het ZorgSaamWonen Congres
23 mei 2024

Thuishuisprojecten zijn een effectieve manier om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Ze bestrijden…

Lees Verder »
Antwerpse buurtcoach stimuleert onderlinge betrokkenheid rond het woonzorgcentrum
22 mei 2024

Door: Yvonne Witter

Woonzorgcentrum Nottebohm in Antwerpen biedt plek aan 75 bewoners. Het ligt in de…

Lees Verder »
Wooncoöperatie als mini Blue Zone
20 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Doe mee met Wingo, de woon-bingo!
17 mei 2024

“Hoeveel verschillende collectieve woonvormen zijn er wel niet? Tiny houses, ecodorpen, senioren-groepen... en…

Lees Verder »
Tv-programma BinnensteBuiten, ambassadeur voor projecten Wederkerig Wonen
15 mei 2024

Geschreven door: Wim Kromwijk, directeur LaCoTA

LaCoTA, de Langer…

Lees Verder »
Woongemeenschap Loppukiri in Helsinki houdt bewoners vitaal
2 mei 2024

Vier Finse dames kwamen in 2000 op het idee om samen te gaan wonen. Zes jaar later…

Lees Verder »
Belemmeringen in wet- en regelgeving voor wooncoöperaties
1 mei 2024

Nederland is niet ingericht op wooncoöperaties. Dat blijkt uit het rapport ‘…

Lees Verder »
Woonzorgchallenge in Den Haag Zuidwest van start
30 april 2024

Twee teams bestaande uit ontwerpers en zorgprofessionals zijn geselecteerd voor deelname aan de…

Lees Verder »
Evaluatie Beschermd Wonen
26 april 2024

HevoFame is een landelijk opererende planontwikkelaar, gespecialiseerd in het ontwikkelen van woonconcepten…

Lees Verder »
Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
GemeenschappelijkWonenDag 2024 in de Week van het Wederkerig Wonen
19 april 2024

Woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en…

Lees Verder »
Burenhulp en/of mantelzorg in woongemeenschappen
12 april 2024

Een boodschap doen, soep langsbrengen of iemand naar de huisarts brengen. Dat is wat…

Lees Verder »
Gemeente Den Haag biedt ruimte aan innovatieve woonvormen
11 april 2024

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren nieuwe innovatieve woonconcepten in Den…

Lees Verder »
Duurzaam samen oud worden
4 april 2024

Een middagje in Olst brengt ons, excursiedeelnemers, een hele mooie mix tussen omzien naar elkaar, samen ouder…

Lees Verder »
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
29 maart 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis en ervaring delen met elkaar…

Lees Verder »
Wooncoöperatie De Bonte Hulst vaart wel bij expertise
28 maart 2024

Wooncoöperaties zijn dé duurzame woonvormen voor de toekomst, zegt Thelma Boas. Zij is aangesloten bij de…

Lees Verder »
Kloostervelden: van instellingsterrein naar inclusieve woonwijk
19 maart 2024

De ‘Woondroom Kloostervelden’, een inclusieve woonwijk in het Brabantse Sterksel, is…

Lees Verder »