Zorg voor de buurtvisite: Oud worden in de Haarlemse Molenwijk 

molenwijk haarlem

3 1/2 THe kopje 


Molenwijk in beeld
Stadsdeel Schalkwijk, gemeente Haarlem
8200 inwoners
4000 huishoudens
60% meergezinsetagewoningen
40% woningcorporatiewoningen; 60 % koopwoningen
Bouwjaar grotendeels 1970-1980
Gemiddeld brutoinkomen per inwoner 25.400
2000 inwoners boven de 65 jaar (25%)
Woonzorgcentrum De Molenburg, onderdeel van Kennemerhart
www.kennemerhart.nl


Molenwijk beoordeeld 

Molenwijk is een typische zeventigerjarenwijk met een gemengde bevolkingssamenstelling en een mix aan woonvormen en bebouwing. Er is relatief veel groen. Er is wat kleinere bedrijvigheid en een kleine winkelpassage. Het grote winkelcentrum ligt in Schalkwijk. Molenwijk heeft alles in zich om ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven wonen. Daarvoor bevelen wij aan om de potenties van de wijk meer zichtbaar te maken, zowel qua routes als qua beschikbare voorzieningen bv door wandelroutes uit te zetten en overzichtsborden te plaatsen. En voeg meer kleur en fleur toe aan de allemaal wel zeer grijze bebouwing. Onze belangrijkste aanbeveling is de aansluiting, een - letterlijk en figuurlijk - natuurlijke verbintenis te realiseren tussen het woonzorgcentrum en de wijk. Hieronder (en natuurlijk ook in de 200 Zorgvisites op deze website en in ons THe blad) leest u hoe voor die 8 % van de oudere wijkbewoners die omwille van zorg en bescherming naar woonzorgcentrum De Molenburg verhuizen dat geen doembeeld hoeft te zijn maar een vertrouwensvolle stap om de laatste fase op aangename wijze te kunnen leven. 


Buurtvisite 

In het sprankelende verpleeghuis Adegeest in Voorschoten vierden we medio december met een THe Complet onze 200ste Zorgvisite met een al even sprankelend programma. Waardigheid en Trots maakte er een mooie impressie van. En onze bevindingen na 200 bezoeken aan verpleeghuizen en woonzorgcentra legden we vast in een tijdschrift, het zogenoemde THe blad. Tijdens de THe complet kondigden we aan onze aandacht te gaan verleggen naar wijk en buurt. Wat is daar nodig om ouderen die meer zorg en aandacht nodig hebben, zelfstandig thuis te kunnen laten wonen en áls verhuizing naar een beschermde woonplek nodig is (dat geldt voor gemiddeld zo 8% van de ouderen) de overgang naar het verpleeghuis van voorkeur zo soepel mogelijk en vertrouwensvol kan plaatsvinden.  

Een goed begaanbaar natuurpareltje

Op een sombere regenachtige dag parkeren we de auto in Molenwijk, onderdeel van Schalkwijk in Haarlem. Een bordje wijst ons richting De Molenplas en daar treffen we een natuurpareltje, een prachtig watergebied aan een park met tal van voorzieningen. Via een houten brug kom je op een pad langs het water. Terwijl wij er op uitzien zoeven kort na elkaar twee scootmobielen over deze brug. Bij mooi weer is het park een ware recreatietrekpleister voor jong en oud. Er is een strand langs een in het water afgebakend zwemgebied. Er zijn speeltoestellen voor jong en oud, een skateboardpark, een gezellig restaurant met een groot terras aan het water, er is een voor het publiek toegankelijk buitentoilet - of het helemaal voor invaliden toegankelijk is konden wij niet goed beoordelen - en er zijn door het park goed begaanbare wandelpaden, waarop je ook met rollator, rolstoel en scootmobiel terecht kunt.  

We spreken een mevrouw aan die weer of geen weer elke dag op haar scootmobiel met aangelijnde hond een rondje langs de plas en door het park maakt. Zij is tevreden met wat de wijk biedt, met haar gelijkvloerse woning, het voor haar goed bereikbare winkelcentrum, waar alle dagelijkse boodschappen te halen zijn en haar dagelijkse uitstapje. Verder heeft ze niet veel nodig. Bewoners in haar flat hebben een gezamenlijke ruimte waar zij kunnen bridgen of klaverjassen. Zijzelf heeft daar geen behoefte aan en ze maakt ook nooit gebruik van de voorzieningen die het in de buurt gelegen verpleeghuis biedt. Ze heeft al decennia de eigen particuliere hulp die ze gewoon zelf per uur betaalt. Ze realiseert zich goed dat ze momenteel een dief van eigen portemonnee is omdat een hulp via de WMO haar nu maar 18,00 euro max. per maand zou kosten. Maar ja, dan weet je niet wie je krijgt. Het enige wat ze nog uit wil zoeken is of ze met haar scootmobiel op de trein kan om haar zoon in Zuid-Holland te bezoeken. Ze is er wat huiverig voor omdat ze van iemand hoorde dat zij door de NS op het moment suprême was vergeten en ja dat zal je maar gebeuren.   

Een staalkaart aan voorzieningen 

Haarlem, zo lezen we op de website heeft vele voorzieningen, waar thuiswonende ouderen een beroep op kunnen doen. Zo zijn er buurtkamers, waar buurtbewoners op een vaste dag bij elkaar komen om samen iets te ondernemen, of gewoon voor een kop koffie of thee. Zo’n buurtkamer is er ook in Schalkwijk. Daarnaast zijn er stamtafels, waar mensen met een ondersteuningsvraag of gewoon voor de gezelligheid of een eenvoudige maaltijd terecht kunnen. Schalkwijk heeft zo’n stamtafel.  

Je kunt als mantelzorger een vrijwilliger inschakelen die wat taken van je overneemt en tegelijkertijd een extra sociaal contact is voor degene die verzorgd wordt.  

Haarlem kent ontmoetingsgroepen voor mensen met geheugenproblemen. 

Wanneer terminale zorg nodig is kan er kosteloos een beroep worden gedaan op ondersteuning door een vrijwilliger in de thuissituatie, dan wel - als dat niet meer mogelijk is op opname in het Bijna Thuis Huis (hospice)  .

Dan is er BUUV, een platform voor en door bewoners. Via BUUV kun je andere Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen met van alles. Onder andere koken, gezelschap, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, een klus in huis of tuin.  

En in Schalkwijk is er De Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk, een vorm van praktische burenhulp voor zelfstandig wonende ouderen, De VHS biedt vervoer en begeleiding naar arts, therapie, ziekenhuis en dergelijke en voor boodschappen, doet kleine klusjes in en om het huis en klein tuinonderhoud en regelt technische hulp voor elektra, huishoudelijke apparaten, radio/tv en computer. De vrijwilliger doet dit tegen een kleine onkostenvergoeding. 

Woonzorgcentrum De Molenburg staat fysiek en naar onze ervaring los van de wijk

Tenslotte kan men als thuiswonende oudere in de Molenwijk een beroep doen op De Molenburg, een woonzorgcentrum met appartementen op verschillende etages en mogelijkheden voor kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Daarover treffen we op de website van de Molenburg de volgende passage:  

“Ouderen uit de wijk kunnen … 

  • de warme maaltijd in de Molenburg gebruiken; 
  • deelnemen aan de activiteiten en workshops die de Molenburg organiseert; 
  • gebruik maken van de kapsalon in de Molenburg 
  • fysiotherapie krijgen in de Molenburg of aan huis; 
  • verzorging of huishoudelijke hulp krijgen via thuiszorg van Kennemerhart 
  • een dagcentrum of ontmoetingsgroep van Kennemerhart bezoeken elders in de wijk.”

We gaan er een kijkje nemen. Ernaar toelopend ontdekken we dat niet alle straten over een voor zelfs de rollator makkelijk begaanbare stoep beschikken. De Molenburg zelf grenst aan de achterzijde aan een lagere school met een groot schoolplein. Via een architectonisch lelijk staaltje stenen loopbrug komen we via een omweg aan de voorzijde van het woonzorgcentrum.  

De ruimte voor De Molenburg wordt ingenomen door een parkeerterrein. Rechts tegen de gevel een mooie wandschildering met het wapen van Haarlem. Links de ingang. In de entree het gouden keurmerk van Prezo aan de wand, in 2017 verworven. Dat belooft wat. Het huis binnen stappend worden we echter onaangenaam verrast door een rioollucht. Deze lucht hangt in de passage met laag systeemplafond op weg naar het restaurant. Ondanks het gezellige geroezemoes van de ouderen die hier onder begeleiding hun knutselmiddag hebben, vinden wij dit geen ambiance om er nou eens lekker neer te strijken. De hele inrichting vinden we zeer gedateerd en alle vooroordelen van een woonzorgcentrum bevestigend. We vinden het bepaald niet uitnodigend voor wijkbewoners om spontaan de drempel over te stappen voor een kop koffie, lunch of warme maaltijd. We zien ook helemaal niks voor kinderen of jongeren en bij het rondje om het huis ook geen aansluiting met de basisschool die er achter ligt. 

De Dames THe houden het er  snel voor gezien en gaan terug naar De Molenplas om daar in het sfeervolle restaurant zich te goed te doen aan koffie met taart. Als we het parkeerterrein weer oversteken stuiten we op een blokkade van afvalcontainers en een geparkeerde auto, zodat geen rolstoeler hier het terrein kan verlaten.

Dat is wel heel curieus. De tuin aan de voorzijde van het restaurant die we vervolgens passeren is netjes, maar sober en stenig.  

In restaurant De Molenplas vertelt de serveerster ons dat het restaurant regelmatig bewoners van de Molenburg en hun familie ontvangt. Misschien is het een idee om het ervaren personeel van deze horeca aangelegenheid eens te vragen hoe het restaurant van de Molenburg tegen een te bepalen budget kan worden omgetoverd in een sfeervol grand café annex eetcafé.   

Tenslotte 

Molenwijk is een prettig gevarieerde wijk met veel groen en goed begaanbare paden en met veel voorzieningen waar je thuis als oudere een beroep op kunt doen en met ontmoetingsruimten waar je anderen kunt treffen. De Molenburg schiet als ontmoetings- en voorzieningen centrum voor in de omgeving wonende ouderen, anders dan de website suggereert, naar onze smaak echt nog tekort. We vinden dat opmerkelijk omdat de moederorganisatie Kennemerhart ook als locatie kent het Anton Pieckhofje en de Janskliniek waar we in den beginne van Zorgvisite aangename ervaringen hebben genoteerd. Aan de andere kant hadden we bij een andere locatie die nu ook onder Kennemerhart valt, Huis in de Duinen in Zandvoort een enigszins vergelijkbare ervaring. Molenwijk verdient een modern en gezellig woonzorgcentrum/annex verpleeghuis waar je prettig kunt wonen en intensieve(re) zorg en ontmoeting beschikbaar hebt en op eenvoudig toegankelijke wijze terecht kunt. Tips hiervoor in onze THe blik 'met een gerust hart wachten'. Zo ben je een wijk voor álle ouderen.   

Buurtvisite afgelegd februari 2020 

Copyright: Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, Zorgvisite, Publicare

Ook interessant / voor u geselecteerd

Zorg voor de buurtvisite: Staalmanpleinbuurt en Delflandpleinbuurt, Amsterdam Nieuw-West
27 mei 2024

Op naar een beregoede buurt

Een sentimental journey; daar heeft dit bezoek wel  iets van. Een van ons…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Eindhoven/Sterksel
29 april 2024

We bezoeken drie buurten binnen de Eindhovense wijk Begijnenbroek (Oude Gracht-West en -Oost en Eckartdal) en…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Noorderpolder, Zierikzee
25 maart 2024

Leren van de geschiedenis

Op de toeristische kaart van Zierikzee ontbreekt…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Wateringse Veld, Den Haag
26 februari 2024

Wateringse Veld het hof maken

We vereren de hofstad als laatste…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Havendiep, Lelystad
29 januari 2024

Graag een Ir. Lely voor de uitvoering

We nemen ons voor om alle vooroordelen die heersen over Lelystad…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Dauwendaele, Middelburg
19 december 2023
Dat wordt nog een hele kunst

Ook een reis vol NS tegenslagen én het meest miezerige weer dat je je maar kunt…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Zwolle
20 november 2023

Zwolle Stadshagen

Behaaglijk Stadshagen binnenste buiten

Het ons vertrouwde Zonnehuis Zwolle,…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Assen Centrum West
20 oktober 2023

Assen Centrum West

Als je begrijp wat ik bedoel.…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: 's-Hertogenbosch, Haren Donk Riet
25 september 2023
Verborgen vermogen: hoe je de problemen in de toekomst voor kan zijn

Het is altijd een verrassing waar je nu…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Toekomstmuziek voor Heugem, Maastricht
31 augustus 2023

Bij Maastricht denk je aan Andre Rieu en zijn legendarische Vrijthof concerten. Als we parkeren bij Vitala+ aan…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Presikhaaf, Arnhem
11 juli 2023

‘Buren leven langs elkaar, geef terug dat oude noaberschap, dan wordt de wereld vrolijker’. Het is een tekst op…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: kijk op de wijk met gewone mensen-ogen
13 juni 2023

De meeste ouderen blijven het liefst in hun eigen omgeving wonen, daar voelen ze zich thuis. Dat thuisgevoel…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Paddepoel Groningen
30 mei 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: 'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Galgenveld Nijmegen Oost
12 december 2022

Samen met Cathy Snel en Bea Bouman van de Nederlandse Vereniging van Kwaliteitsfunctionarissen, sectie zorg,…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Fort-Zeekant Bergen op Zoom zuid
22 november 2022

Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk.

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Neckardreefbuurt, Overvecht Utrecht
17 oktober 2022

Sociale omgeving- en ontmoetingtips voor Overvecht-Zuid, Neckardreefbuurt, Utrecht.

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Geleen-Zuid
5 oktober 2022

Geleen-Zuid onder de loep

Tien jaar geleden publiceerden we een zorgvisite over St. Odilia en St…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Een kompas voor het eilandgevoel
25 oktober 2019

Buurtvisite De Akropolistoren en Sportheldenbuurt
Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren 

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.