Loyaal Wonen: buurten waar de samenleving de ruimte krijgt te groeien

eer
De Sumatrahof

‘Het is bijzonder wat we doen’, zegt Ianthe Mantingh, directeur van Zijdekwartier Architecten. ‘Wij huisvesten de inclusieve samenleving.’ Zij bedoelt hiermee dat zij samen met de corporatie Ons Doel en andere organisaties, zoals zorgorganisaties en een ontwikkelaar buurten creëren waar mensen prettig wonen, naar elkaar omzien en waar iedereen welkom is. Buurten waar de verbinding tussen mensen versterkt wordt en mensen met en zonder zorgvraag door elkaar heen wonen en elkaar ondersteunen. Het concept noemen zij: Loyaal Wonen.

Vluchtige ontmoetingen
‘Wij zien al lange tijd dat onze huurders steeds kwetsbaarder worden. Wij huisvesten de mensen uit de maatschappelijke opvang, mensen met een ggz-problematiek, mensen met hele smalle beurzen’, zegt Christoffel Klap, bestuurder van de Leidse corporatie Ons Doel. ‘We geloven in gemengde complexen en buurten. Dan krijg je echt een samenleving in plaats van een concentratie van problemen in één complex of in één wijk. Zo zijn we bij het Loyaal wonen concept gekomen. Het ontmoeten speelt een belangrijke rol. Vanuit die ontmoeting leren mensen elkaar kennen, elkaar vertrouwen en ontstaat er saamhorigheid. Ons Doel en Zijdekwartier Architecten werken al langer samen en realiseerden de afgelopen jaren diverse woonprojecten waarbij ontmoeting en inclusiviteit centraal staan. Zoals De Driftkikker: een oude school is omgebouwd tot woongebouw voor bewoners met en zonder zorgvraag. ‘De één heeft misschien iets meer te geven dan de ander, maar samen staan ze sterk’, zegt Ianthe. ‘We zien dat dit werkt.’ Ze willen daarom op meerdere plekken in Leiden vergelijkbare projecten realiseren. Niet alleen in één gebouw, maar ook in de buurt. Ianthe benadrukt hierbij het belang van ruimte. ‘Het gaat niet alleen om geschikte woonruimte, maar bijvoorbeeld ook om de route van straat naar huis. Die moet plezierig zijn, uitnodigen om te ontmoeten, om mee te doen.’ Een goed voorbeeld is het Sumatrahof. Daar hebben Ons Doel en Zijdekwartier Architecten een appartementengebouw ontwikkeld met zowel ruimte voor privacy als voor ontmoeting. ‘Er is een binnentuin, een gemeenschappelijke ruimte, een brede entree. Op die manier geven we ruimte aan vluchtige ontmoetingen, juist op de plekken waar bewoners elke dag sowieso al komen. Dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid en het erbij horen.’

Urgentie
Het Loyaal Wonen concept vraagt om samenwerking. ‘Iedereen moet van zijn eilandje afkomen’, zegt Christoffel. ‘Je moet meer in netwerkverband met elkaar samenwerken.’ Dat gebeurt gelukkig. De gemeente wil meedenken. De wethouders zijn enthousiast. De betrokken partijen voelen de urgentie. Zij zien ook meer eenzaamheid in de stad en zien dat de druk op buurten toeneemt. Christoffel: ’De laatste decennia hebben we als samenleving het individualisme gefaciliteerd. Mensen kunnen prima langs elkaar heen leven.’ ‘Terwijl het natuurlijker is als mensen af en toe last van elkaar hebben. Zolang je het met elkaar kunt oplossen. Het helpt dan enorm als buren geen vreemden van elkaar zijn’, vindt Ianthe. ‘We willen in projectontwikkeling de maatschappelijke meerwaarde centraal stellen en niet zozeer het financieel rendement’, zegt Ianthe. ‘Het gaat om de mensen die er wonen.’ Zowel Ianthe als Christoffel  zijn ervan overtuigd dat het Loyaal Wonen concept op alle terreinen besparingen oplevert. Op het gebied van veiligheid, overlast, zorg.  ‘Natuurlijk moet je investeren in de begeleiding’, zegt Christoffel. ‘Maar het levert veel op. Mensen blijven langer uit de zorg als ze prettig wonen, als er naar elkaar omgekeken wordt en mensen niet vereenzamen.’ Ianthe: ‘We werken samen om het welzijn te bevorderen. Dat kun je niet alleen.’ Dat vraagt inderdaad om intensieve samenwerking, het leren kennen van elkaar en het koppelen van de financieringsstromen.

Het nieuwe normaal
Het is volgens Christoffel eenvoudiger dit concept in de nieuwbouw te realiseren met mensen die weten waarvoor ze kiezen. In de bestaande voorraad is het lastiger, omdat mensen al in de buurten wonen en je een concept niet kan opleggen. Ianthe ziet juist ook kansen bij renovaties. ‘Ook dan kan je ruimte maken voor ontmoeting. Je kunt bijvoorbeeld een galerij verbreden of een ruimere entree maken.’ Het concept is volgens beiden een antwoord op de uitdagingen van de huidige maatschappij: het langer thuis wonen of opnieuw in de wijk wonen van mensen uit de opvang, de groeiende vereenzaming en de individualisering. En juist ook in verdichting kunnen deze sociale uitgangspunten vertrekpunt zijn, waardoor Loyaal wonen een antwoord geeft op de krapte op de woningmarkt. Christoffel meent dat dit concept op meerdere plekken herhaald kan worden. ‘Het is op zich een simpel concept. Je werkt met elkaar samen aan buurten. Het zal op de ene plek levendiger worden dan op de andere plek. Maar ieder heeft wat te geven. Een goede mix maakt plezierig samenleven mogelijk.  Loyaal Wonen is de toekomst en moet eigenlijk het nieuwe normaal worden.’

ee

Ianthe Mantingh 

rer

Christoffel Klap

Lees meer:

https://zijdekwartier.nl/loyaal-wonen/

https://zijdekwartier.nl/ontmoeting/

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Stoere huisjes in community-wijk
5 december 2022

Veel inspraak bij een woningbouwproject hebben toekomstige bewoners meestal niet, maar in Roermond deden ze dat…

Lees Verder »
Groene Hof Gouda: een mooi initiatief waarvan er meer mogen volgen
5 december 2022

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd een beetje omzien naar elkaar, het kan in de…

Lees Verder »
Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk
2 december 2022

Hetti Willemse en Ad van Elzakker leggen buurtvisies af. Voor deze derde buurtvisite reist het duo naar West…

Lees Verder »
Toolkit voor de wensen en behoeften van ouderen
30 november 2022

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te…

Lees Verder »
Partner aan het woord - Fiveth
30 november 2022

Fiveth is partner van ZorgSaamWonen. In dit artikel maak je kennis met Fiveth, wat zij doen en waarom ze bij…

Lees Verder »
Voor altijd mijn liefje
28 november 2022

Over mantelzorg, maar vooral over liefde en geduld bij het zorgen voor mensen met dementie

Lees Verder »
Nieuwbouwproject Casa Vita: “Subsidies ‘key’ voor realisatie ontmoetingsruimten”
25 november 2022

Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker. Met…

Lees Verder »
Projectleider Nieuwe Diensten en Concepten
25 november 2022

Amstelring heeft een vacature beschikbaar voor een projectleider nieuwe diensten en concepten. Het gaat om een…

Lees Verder »
Onbeperkt meedoen
23 november 2022

Gemeenschapszin, ontmoeting en verbinding zijn de smaakmakers van de inclusieve wijk. Hoe voegen we die toe aan…

Lees Verder »
Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen
23 november 2022

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te…

Lees Verder »
De oplossing van de problemen die vergrijzing met zich meebrengt ligt in het voortraject
22 november 2022

Henk Geene schreef eerder over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende tijd weer regelmatig publiceren over…

Lees Verder »
Samen Buurten: een dag vol inspiratie om de netwerkbeweging 2023 in gang te zetten
21 november 2022

Hoe creëer je en behoud je fijne buurten om in te wonen, te werken en te leven? Deze vraag stond op maandag 14…

Lees Verder »
Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst
18 november 2022

Liesbeth De Donder is professor Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met haar team…

Lees Verder »
Een huiskamer voor Akkrum en Nes
16 november 2022

Een onverwacht maar welkom uitvloeisel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018 (LF2018), dat is de…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg gaat door
15 november 2022

Is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ook in 2023 aan te vragen? Lees het antwoord op deze vraag,…

Lees Verder »
'Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren' - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap
11 november 2022

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?

Hoe…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Bernard Smits
10 november 2022

Voor deze editie van de rubriek Geef me de Vijf is gesproken met Bernard Smits, bestuurder van de WBVG,…

Lees Verder »
Maak zorg onderdeel van vastgoedontwikkelingen
9 november 2022

De zorgvraag gaat omhoog. Nederland vergrijst en groeit. Dit vraagt om meer geld en ruimte voor de zorg.…

Lees Verder »
Podcastserie 'Mijn leven daar en hier' toont veerkracht oudere migranten
7 november 2022

Ons leven is samengesteld uit vele verschillende en deels overlappende verhalen. Verhalen van vallen en opstaan…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.