Loyaal Wonen: buurten waar de samenleving de ruimte krijgt te groeien

eer
De Sumatrahof

‘Het is bijzonder wat we doen’, zegt Ianthe Mantingh, directeur van Zijdekwartier Architecten. ‘Wij huisvesten de inclusieve samenleving.’ Zij bedoelt hiermee dat zij samen met de corporatie Ons Doel en andere organisaties, zoals zorgorganisaties en een ontwikkelaar buurten creëren waar mensen prettig wonen, naar elkaar omzien en waar iedereen welkom is. Buurten waar de verbinding tussen mensen versterkt wordt en mensen met en zonder zorgvraag door elkaar heen wonen en elkaar ondersteunen. Het concept noemen zij: Loyaal Wonen.

Vluchtige ontmoetingen
‘Wij zien al lange tijd dat onze huurders steeds kwetsbaarder worden. Wij huisvesten de mensen uit de maatschappelijke opvang, mensen met een ggz-problematiek, mensen met hele smalle beurzen’, zegt Christoffel Klap, bestuurder van de Leidse corporatie Ons Doel. ‘We geloven in gemengde complexen en buurten. Dan krijg je echt een samenleving in plaats van een concentratie van problemen in één complex of in één wijk. Zo zijn we bij het Loyaal wonen concept gekomen. Het ontmoeten speelt een belangrijke rol. Vanuit die ontmoeting leren mensen elkaar kennen, elkaar vertrouwen en ontstaat er saamhorigheid. Ons Doel en Zijdekwartier Architecten werken al langer samen en realiseerden de afgelopen jaren diverse woonprojecten waarbij ontmoeting en inclusiviteit centraal staan. Zoals De Driftkikker: een oude school is omgebouwd tot woongebouw voor bewoners met en zonder zorgvraag. ‘De één heeft misschien iets meer te geven dan de ander, maar samen staan ze sterk’, zegt Ianthe. ‘We zien dat dit werkt.’ Ze willen daarom op meerdere plekken in Leiden vergelijkbare projecten realiseren. Niet alleen in één gebouw, maar ook in de buurt. Ianthe benadrukt hierbij het belang van ruimte. ‘Het gaat niet alleen om geschikte woonruimte, maar bijvoorbeeld ook om de route van straat naar huis. Die moet plezierig zijn, uitnodigen om te ontmoeten, om mee te doen.’ Een goed voorbeeld is het Sumatrahof. Daar hebben Ons Doel en Zijdekwartier Architecten een appartementengebouw ontwikkeld met zowel ruimte voor privacy als voor ontmoeting. ‘Er is een binnentuin, een gemeenschappelijke ruimte, een brede entree. Op die manier geven we ruimte aan vluchtige ontmoetingen, juist op de plekken waar bewoners elke dag sowieso al komen. Dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid en het erbij horen.’

Urgentie
Het Loyaal Wonen concept vraagt om samenwerking. ‘Iedereen moet van zijn eilandje afkomen’, zegt Christoffel. ‘Je moet meer in netwerkverband met elkaar samenwerken.’ Dat gebeurt gelukkig. De gemeente wil meedenken. De wethouders zijn enthousiast. De betrokken partijen voelen de urgentie. Zij zien ook meer eenzaamheid in de stad en zien dat de druk op buurten toeneemt. Christoffel: ’De laatste decennia hebben we als samenleving het individualisme gefaciliteerd. Mensen kunnen prima langs elkaar heen leven.’ ‘Terwijl het natuurlijker is als mensen af en toe last van elkaar hebben. Zolang je het met elkaar kunt oplossen. Het helpt dan enorm als buren geen vreemden van elkaar zijn’, vindt Ianthe. ‘We willen in projectontwikkeling de maatschappelijke meerwaarde centraal stellen en niet zozeer het financieel rendement’, zegt Ianthe. ‘Het gaat om de mensen die er wonen.’ Zowel Ianthe als Christoffel  zijn ervan overtuigd dat het Loyaal Wonen concept op alle terreinen besparingen oplevert. Op het gebied van veiligheid, overlast, zorg.  ‘Natuurlijk moet je investeren in de begeleiding’, zegt Christoffel. ‘Maar het levert veel op. Mensen blijven langer uit de zorg als ze prettig wonen, als er naar elkaar omgekeken wordt en mensen niet vereenzamen.’ Ianthe: ‘We werken samen om het welzijn te bevorderen. Dat kun je niet alleen.’ Dat vraagt inderdaad om intensieve samenwerking, het leren kennen van elkaar en het koppelen van de financieringsstromen.

Het nieuwe normaal
Het is volgens Christoffel eenvoudiger dit concept in de nieuwbouw te realiseren met mensen die weten waarvoor ze kiezen. In de bestaande voorraad is het lastiger, omdat mensen al in de buurten wonen en je een concept niet kan opleggen. Ianthe ziet juist ook kansen bij renovaties. ‘Ook dan kan je ruimte maken voor ontmoeting. Je kunt bijvoorbeeld een galerij verbreden of een ruimere entree maken.’ Het concept is volgens beiden een antwoord op de uitdagingen van de huidige maatschappij: het langer thuis wonen of opnieuw in de wijk wonen van mensen uit de opvang, de groeiende vereenzaming en de individualisering. En juist ook in verdichting kunnen deze sociale uitgangspunten vertrekpunt zijn, waardoor Loyaal wonen een antwoord geeft op de krapte op de woningmarkt. Christoffel meent dat dit concept op meerdere plekken herhaald kan worden. ‘Het is op zich een simpel concept. Je werkt met elkaar samen aan buurten. Het zal op de ene plek levendiger worden dan op de andere plek. Maar ieder heeft wat te geven. Een goede mix maakt plezierig samenleven mogelijk.  Loyaal Wonen is de toekomst en moet eigenlijk het nieuwe normaal worden.’

ee

Ianthe Mantingh 

rer

Christoffel Klap

Lees meer:

https://zijdekwartier.nl/loyaal-wonen/

https://zijdekwartier.nl/ontmoeting/

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.