We leven in een wereld vol mogelijkheden

rererer

Jan Rotmans verzorgde de eerste keynote van de middag

Op woensdag 1 februari kwamen ruim driehonderd bezoekers bij elkaar in TivoliVredenburg te Utrecht, ter ere van het 55-jarig jubileum van onze partner bbn adviseurs. De gasten werden getrakteerd op inspirerende sprekers als Jan Rotmans, Kaj-Ivar van der Wijst, David Gianotten en Paul Smit.

De bijeenkomst stond onder leiding van dagvoorzitter Margot Ribberink en ging van start met muzikale begeleiding van Skip en Jelle. Beide volgen een opleiding aan de Herman Brood Academie en schreven speciaal voor deze bijeenkomst een lied.

eee

Na het muzikale intro kregen directeuren Arne Balvers en Reinier IJntema de microfoon op het podium in handen. Ze gingen in op het thema duurzaamheid en wat dit voor hen persoonlijk en in hun professie bij bbn betekent. Arne Balvers: “Zelf heb ik veel enthousiasme voor dit onderwerp en om er actief mee aan de slag te zijn en ik merk dat ook bij de mensen en partijen met wie we samenwerken. We krijgen steeds meer handvaten om de duurzaamheidsopgave en klimaatopgave handen en voeten te geven en samen aan te pakken. Daarbij moeten we in mijn optiek ook kijken naar welke invloed we zélf, als mens, hebben op deze opgaven, om zoveel mogelijk bij te dragen om de CO2-uitstoot af te remmen.”

De speerpunten van bbn liggen vooral op energie en CO2, materiaal, circulariteit en het garanderen van een leefbaar gebied. “Daar ligt voor ons de focus in de komende jaren. Het gaat op veel terreinen goed, maar op sommige terreinen mag er wel meer vaart in komen”, stelt Arne.

Dat bbn zich zelf ook daadwerkelijk inzet voor een beter klimaat en een grotere focus op duurzaamheid, blijkt wel uit het feit dat ze hun voormalige kantoorpand in Houten vaarwel hebben gezegd en dat ze begin 2024 aan de overkant van de straat in een beter pand plaats zullen nemen. “We zijn er zeker van overtuigd dat dit de goede weg is”, stelt Reinier IJntema. “We moeten koers houden op wat verder in de toekomst ligt. De pijlers geven houvast en daarmee ontstaat motivatie en vertrouwen om het verschil te maken.”

rerer

Als eerste keynote van de middag was het de beurt aan Jan Rotmans, professor transitiekunde en duurzaamheid en schrijver van het boek ‘Omarm de chaos’. Chaos is nodig voor echte verandering, stelt Rotmans in zijn keynote. “Wanneer ergens chaos ontstaat, ligt alles open. Het oude wordt afgebroken en er begint iets nieuws, waarmee je dus een goede potentie hebt om het volledig anders te gaan doen”, aldus Rotmans.

Volgens Rotmans bevinden we ons op het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid en zijn er momenteel tal van crises aan de gang. “De bestaanszekerheid van de mens en de wereld staat de komende jaren zwaar onder druk en er is de laatste decennia een disbalans ontstaan tussen mens en natuur”, stelt Rotmans. “De overheid kan dit niet alleen aanvliegen, er zijn ook bedrijven en maatschappelijke instanties nodig. Daarnaast is het zaak om de problemen bij de wortel aan te pakken, anders los je niks op.”

Rotmans noemt de Oekraïne-oorlog in zijn betoog een ‘wake up-call’ voor het westen. “Met deze oorlog is uiteindelijk een versnelde inzet op duurzaamheid in gang gezet, van verspilling naar hergebruik. Maar dit is ook broodnodig, vindt Rotmans. “Denk aan de schaarste van metalen die er momenteel is. Het is allemaal onevenredig verdeeld en moeilijk winbaar. Er zijn dan ook meer kritische metalen nodig”, aldus Rotmans. “Het is dan ook zaak om de komende decennia te blijven focussen op recycling en hergebruik, niet alleen bij kritische materialen, maar bij alle grondstoffen.”

In de tweede keynote van de middag was het woord aan Kaj-Ivar van der Wijst, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In zijn betoog liet hij ons vooral inzien dat de kosten voor verduurzaming op middellange termijn veel lager zijn dan de kosten van de schade door klimaatverandering als we niets doen. “In het IPCC-rapport dat binnenkort officieel wordt gelanceerd, staat alles wat we nu weten van en over klimaatverandering. Het betreft hier de kennis van de laatste zes jaar. In het rapport wordt onder andere ingegaan op de conflicterende belangen tussen landen. Dit maakt het natuurlijk lastig, want we hebben uiteindelijk allemaal tot doel en wens om de klimaatverandering te verminderen, maar hebben soms ook eigen andere prioriteiten waardoor frictie ontstaat.” In zijn verdere betoog gaat Van der Wijst in op de kosten versus de baten van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Daaruit blijkt dat de kosten vs. baten veel positiever uitkomen wanneer maatregelen worden genomen, dan wanneer we niets doen. “We moeten energietransitie, die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, daarbij zien als kans om een betere wereld te maken.”

rerer

Na een korte pauze gaf dagvoorzitter Margot Ribberink het stokje door aan David Gianotten. Gianotten is managing partner en architect bij Office for Metropolitan Architecture (OMA). In zijn verhaal nam hij ons mee naar Bali en liet zien hoe groot de impact van toerisme kan zijn op de omgeving en daarbuiten. Voor een toerismeproject op Bali was de aanpak simpel; samenwerken met de lokale bevolking en werken met circulaire grondstoffen. In zijn presentatie gaf hij twee voorbeelden van door Gianotten ontworpen projecten, met daarbij de nodige uitdagingen. Het betrof een resort op Bali en een school in Amsterdam.

e

Last but not least was het de beurt aan filosoof & cabaretier, Paul Smit.
Een combinatie van humor en inhoud. Hij haakt in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding, verandering en werkgeluk. Met het aanduiden van de verschillen tussen het reptielenbrein versus het zoogdierenbrein en spreuken als “Je moet niet zeggen wat je weet, maar weten wat je zegt” en “Het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt” was hij scherp als altijd.

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
Goed oud worden vraagt ook iets van de omgeving
28 februari 2024

Goed oud worden? Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat? In aanloop naar het Blue Zone festival komen een…

Lees Verder »
Proeftuin d'Oude Raai: buurtgerichte aanpak helpt ouderen langer zelfstandig te worden
27 februari 2024

In Proeftuin d’Oude Raai; in Amsterdam-Zuid werken bewonersorganisaties, formele, en informele zorgorganisaties…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
Ruimte voor Ouderen
13 februari 2024

Met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

De Raad van Ouderen heeft een advies…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Goud voor Griffioen
31 januari 2024

Op een donderdagmiddag in januari zijn we bij Griffioen, de ontmoetingsplek in Nijmegen Oud-West waar iedereen…

Lees Verder »
Samenwerken aan ondersteuning Community-Care
26 januari 2024

Bouwen en zorgen zijn twee verschillende vakken. Vroeger leverde dat ook twee gescheiden werelden op. In de…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Zorgzame straten: burenhulp nader bekeken
15 januari 2024

Hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat? Movisie zocht het uit in Rotterdam en Rijswijk, bij in…

Lees Verder »
Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
8 januari 2024

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart…

Lees Verder »
10 trends voor woningmarkt en leefomgeving voor 2024
5 januari 2024

Benut het momentum en doe radicaal concessies

De brede volkshuisvesting staat in het midden van de…

Lees Verder »
Hoe zorg ík voor een zorgzame buurt?
4 januari 2024

Ik woon in de lelijkste wijk van ons stadje. Echt waar. Een bloemkoolwijk uit de jaren tachtig. Helemaal aan de…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid
2 januari 2024

Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen

Rabobank, partner van ZorgSaamWonen,…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Griffioen, de ontmoetingsplek van Nijmegen Oud-West
18 december 2023

De ZorgSaamWonen Award 2023 staat in de kast te pronken in het eetcafé van Griffioen. Begin oktober ontving…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.