We leven in een wereld vol mogelijkheden

rererer

Jan Rotmans verzorgde de eerste keynote van de middag

Op woensdag 1 februari kwamen ruim driehonderd bezoekers bij elkaar in TivoliVredenburg te Utrecht, ter ere van het 55-jarig jubileum van onze partner bbn adviseurs. De gasten werden getrakteerd op inspirerende sprekers als Jan Rotmans, Kaj-Ivar van der Wijst, David Gianotten en Paul Smit.

De bijeenkomst stond onder leiding van dagvoorzitter Margot Ribberink en ging van start met muzikale begeleiding van Skip en Jelle. Beide volgen een opleiding aan de Herman Brood Academie en schreven speciaal voor deze bijeenkomst een lied.

eee

Na het muzikale intro kregen directeuren Arne Balvers en Reinier IJntema de microfoon op het podium in handen. Ze gingen in op het thema duurzaamheid en wat dit voor hen persoonlijk en in hun professie bij bbn betekent. Arne Balvers: “Zelf heb ik veel enthousiasme voor dit onderwerp en om er actief mee aan de slag te zijn en ik merk dat ook bij de mensen en partijen met wie we samenwerken. We krijgen steeds meer handvaten om de duurzaamheidsopgave en klimaatopgave handen en voeten te geven en samen aan te pakken. Daarbij moeten we in mijn optiek ook kijken naar welke invloed we zélf, als mens, hebben op deze opgaven, om zoveel mogelijk bij te dragen om de CO2-uitstoot af te remmen.”

De speerpunten van bbn liggen vooral op energie en CO2, materiaal, circulariteit en het garanderen van een leefbaar gebied. “Daar ligt voor ons de focus in de komende jaren. Het gaat op veel terreinen goed, maar op sommige terreinen mag er wel meer vaart in komen”, stelt Arne.

Dat bbn zich zelf ook daadwerkelijk inzet voor een beter klimaat en een grotere focus op duurzaamheid, blijkt wel uit het feit dat ze hun voormalige kantoorpand in Houten vaarwel hebben gezegd en dat ze begin 2024 aan de overkant van de straat in een beter pand plaats zullen nemen. “We zijn er zeker van overtuigd dat dit de goede weg is”, stelt Reinier IJntema. “We moeten koers houden op wat verder in de toekomst ligt. De pijlers geven houvast en daarmee ontstaat motivatie en vertrouwen om het verschil te maken.”

rerer

Als eerste keynote van de middag was het de beurt aan Jan Rotmans, professor transitiekunde en duurzaamheid en schrijver van het boek ‘Omarm de chaos’. Chaos is nodig voor echte verandering, stelt Rotmans in zijn keynote. “Wanneer ergens chaos ontstaat, ligt alles open. Het oude wordt afgebroken en er begint iets nieuws, waarmee je dus een goede potentie hebt om het volledig anders te gaan doen”, aldus Rotmans.

Volgens Rotmans bevinden we ons op het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid en zijn er momenteel tal van crises aan de gang. “De bestaanszekerheid van de mens en de wereld staat de komende jaren zwaar onder druk en er is de laatste decennia een disbalans ontstaan tussen mens en natuur”, stelt Rotmans. “De overheid kan dit niet alleen aanvliegen, er zijn ook bedrijven en maatschappelijke instanties nodig. Daarnaast is het zaak om de problemen bij de wortel aan te pakken, anders los je niks op.”

Rotmans noemt de Oekraïne-oorlog in zijn betoog een ‘wake up-call’ voor het westen. “Met deze oorlog is uiteindelijk een versnelde inzet op duurzaamheid in gang gezet, van verspilling naar hergebruik. Maar dit is ook broodnodig, vindt Rotmans. “Denk aan de schaarste van metalen die er momenteel is. Het is allemaal onevenredig verdeeld en moeilijk winbaar. Er zijn dan ook meer kritische metalen nodig”, aldus Rotmans. “Het is dan ook zaak om de komende decennia te blijven focussen op recycling en hergebruik, niet alleen bij kritische materialen, maar bij alle grondstoffen.”

In de tweede keynote van de middag was het woord aan Kaj-Ivar van der Wijst, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In zijn betoog liet hij ons vooral inzien dat de kosten voor verduurzaming op middellange termijn veel lager zijn dan de kosten van de schade door klimaatverandering als we niets doen. “In het IPCC-rapport dat binnenkort officieel wordt gelanceerd, staat alles wat we nu weten van en over klimaatverandering. Het betreft hier de kennis van de laatste zes jaar. In het rapport wordt onder andere ingegaan op de conflicterende belangen tussen landen. Dit maakt het natuurlijk lastig, want we hebben uiteindelijk allemaal tot doel en wens om de klimaatverandering te verminderen, maar hebben soms ook eigen andere prioriteiten waardoor frictie ontstaat.” In zijn verdere betoog gaat Van der Wijst in op de kosten versus de baten van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Daaruit blijkt dat de kosten vs. baten veel positiever uitkomen wanneer maatregelen worden genomen, dan wanneer we niets doen. “We moeten energietransitie, die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, daarbij zien als kans om een betere wereld te maken.”

rerer

Na een korte pauze gaf dagvoorzitter Margot Ribberink het stokje door aan David Gianotten. Gianotten is managing partner en architect bij Office for Metropolitan Architecture (OMA). In zijn verhaal nam hij ons mee naar Bali en liet zien hoe groot de impact van toerisme kan zijn op de omgeving en daarbuiten. Voor een toerismeproject op Bali was de aanpak simpel; samenwerken met de lokale bevolking en werken met circulaire grondstoffen. In zijn presentatie gaf hij twee voorbeelden van door Gianotten ontworpen projecten, met daarbij de nodige uitdagingen. Het betrof een resort op Bali en een school in Amsterdam.

e

Last but not least was het de beurt aan filosoof & cabaretier, Paul Smit.
Een combinatie van humor en inhoud. Hij haakt in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding, verandering en werkgeluk. Met het aanduiden van de verschillen tussen het reptielenbrein versus het zoogdierenbrein en spreuken als “Je moet niet zeggen wat je weet, maar weten wat je zegt” en “Het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt” was hij scherp als altijd.

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’
26 mei 2023

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van…

Lees Verder »
Subsidie voor huisvesting kwetsbare groepen
24 mei 2023

Mensen in een kwetsbare positie kunnen bij het zoeken naar een woning vanaf 30 mei gebruik maken van de…

Lees Verder »
Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere
22 mei 2023

Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Ik zie je buiten!
17 mei 2023

Afgelopen maandag was het zover. De filmopnames bij Het 8ste Werk in Kampen zijn gemaakt. Dit prachtige concept…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Bouwen voor ouderen stimuleert doorstroming maximaal
10 mei 2023

Habion, een woningcorporatie voor ouderen, versnelt de transformatie en nieuwbouw van woningen voor ouderen op…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
Woningdelen kansrijk, maar benutten van ongebruikte woonruimte gaat niet vanzelf
2 mei 2023

Afgelopen januari organiseerde ZorgSaamWonen het webinar ‘Deelgenoten: woning- en zorgdelen kan!’ Een webinar…

Lees Verder »
LATT: waar kinderen en ouders buren worden
2 mei 2023

De ouders van de verstandelijk en meervoudig beperkte Simon hebben een eigen woonconcept uitgewerkt, LATT (…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen
25 april 2023

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »
Eerste DUO-woonlocaties in Nederland opgeleverd
11 april 2023

Duo-wonen in Nederland is een feit nu in het Brabantse Mill de eerste woonlocaties zijn opgeleverd.

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.