Zorg voor de buurtvisite: Galgenveld Nijmegen Oost

Ook een rijke buurt moet op de vergrijzing zijn voorbereid

Ook een rijke buurt moet op de vergrijzing zijn voorbereid

Samen met Cathy Snel en Bea Bouman van de Nederlandse Vereniging van Kwaliteitsfunctionarissen, sectie zorg, gaan we vandaag op stap in de Nijmeegse wijk Galgenveld. Hoe staat het in deze relatief welvarende wijk met de levensloopbestendigheid en leeftijdsvriendelijkheid? Wat voegt de openbare ruimte toe om afhankelijkheid van zorg te voorkomen en/of uit te stellen?Cathy en Bea zoeken naar mogelijkheden om de rol van de kwaliteitsfunctionarissen te verbreden: van hoeder van de pure zorg en naleving van veiligheidsprotocollen voor de zorgorganisaties naar -ook- advisering en aanjager van beleid voor een aangenaam leven op leeftijd in de wijk of in het woonzorgcentrum. De kijk van www.zorgvisite.nl sprak hen zo aan dat in coronatijd een digitale lezing is verzorgd waarin is laten zien hoe de zorg dienstbaar kan zijn aan het gewone leven. Immers of je nu oud of jong bent, zorg wel of niet nodig hebt, een mens heeft behoefte aan frisse lucht, naar buiten gaan, beweging, houdt van lekker eten en drinken, heeft behoefte aan ontspanning en een bij hem/haar passende invulling van de dag, en begrijpelijke informatie en communicatie.

Oud Burgeren Gasthuis revisited

‘Dan gaan we naar de wijk waar het Oud Burgeren Gasthuis in ligt’, zegt Hetti Willemse. ‘Een van de eerste zorgvisites legde ik daar samen met Tineke van den Klinkenberg in 2012 af. We waren toen onder de indruk van de wijze waarop scheiden van wonen en zorg was gerealiseerd, er contacten waren met een paar lokale ondernemers, waaronder de slijterij , maar vooral hoe er een hobbycentrum annex was waarin keramisten, fotografen en andere vaklieden hun passie deelden met de buurt, inclusief de bewoners van het Oud Burgeren Gasthuis.  Een voorbeeld hoe je de belangen van binnen en buiten kunt combineren’.

Leer demografische cijfers te lezen op gezondheidsbevordering

Te voren hebben we wat gegevens over de wijk bestudeerd. De naam Galgenveld stamt uit de middeleeuwen, de doodvonnissen werden hier voltrokken. Een statig deel van de wijk stamt uit de 19e eeuw, de Indische buurt uit de jaren ’20 en ’30 en de ‘professoren’ buurt uit eind jaren ’50 met de karakteristieke portiekflats en enige laagbouw. Recent is er kolossale hoogbouw bijgekomen.

Het is volgens de cijfers een welvarende wijk met een gemiddeld inkomen per bewoner van ruim 32.000 euro.  Van de bijna 7000 inwoners is 70 % ongehuwd. Uit de demografische analyse  maken we op dat er veel studenten wonen én dat er een flinke toename is in de leeftijd van 60-69 jaar.

https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53095/galgenveld

Of deze bevolkingsmix een correlatie heeft naar de 91% die drinken als probleemgebied typeert of de 30% gesignaleerde overgewicht is voor ons gissen, maar het zijn wel juist deze aspecten die verhoogd en eerder zorggebruik veroorzaken. Mogelijk in het verlengde hiervan lezen we dat  de wijkprofessionals een toename aan zorgvraag signaleren. Evenwel van de aandachtspunten voor de wijk (studenten/geluidsoverlast), verkeersveiligheid en rotzooi/zwerfvuil) is er geen enkele op gericht is om deze zorgvraag te voorkomen of uit te stellen. Om in deze leemte te voorzien kun je stellen dat deze Zorg voor de buurtvisite op tijd komt. Voorkomen is immers beter dan -duur- genezen. Het is een TIP die voor kwaliteitsfunctionarissen in de zorg maar ook voor andere functionarissen zoals bij gemeenten en woningcorporaties, leer demografische analyses te lezen op gezondheidaspecten en heb een mandje met simpele acties die gezondheid stimuleren en zorg voorkomen.

Met een zorg voor de buurtvisite en het bestuderen van schriftelijke bronnen weten we natuurlijk niet alles, daarom geven we direct betrokkenen altijd vooraf inzage in ons verslag van de buurtvisite voordat we publiceren. De manager facilitair, welzijn en dagbesteding van het OBG heeft gereageerd op de conceptversie van deze buurtvisite met aanvullingen en opmerkingen. Deze vindt de lezer onverkort aan het eind van onze rapportage bijgevoegd.

 

Voor de ingang van het Oud Burgeren Gasthuis

In de zorgvisite uit 2012 aan het Oud Burgeren Gasthuis memoreerden we natuurlijk de lange geschiedenis en verbondenheid met Nijmegen. De poort uit de 16e heeft dan ook een memorabele plek voordat je via een soort brug bij de ingang van het verder moderne hoogbouw complex bent.

Helaas is de buiteningang niet aangekleed dat je als bezoeker denkt, laat ik eens naar binnen gaan.

Het ons zo overbekende functionele buitenbord  waarop zorgorganisaties al hun aanbod menen te moeten aanprijzen, associeer je ook hier meer met een bedrijventerrein dan met een prettige woon- en verblijfplek. Waarom niet een kleurrijk welkom en overzichtsbord op een manier zoals je dat ook wel bij natuurgebieden ziet. Echt mensen gaan dan op een heel andere manier drempel over. TIP Deze psychologische component van hoe komen zaken bij de gewone mensen over en wat roept het bij hen aan emotie of stemming op moet veel meer toegepast worden bij een functie-uitoefening. Dat is niet vaag, dat is de menselijke praktijk. TIP

We signaleren ook ergens een ietwat verscholen bordje met een zgn. Kwiek route.

Best wel jammer dat dit bordje niet prominent bij de ingang van het Oud Burgeren Gasthuis staat. Je wilt toch stimuleren dat juist de wat oudere medemens die in de vele naastliggende  woon-service appartementsgebouwen wonen er gebruik van maken? En dat die Kwiek route er door de wijk is, mag best prominenter door de wijk worden gepromoot. Nu zijn het kleine gele rondjes die een niet erop gespitste oudere echt niet zal zien. Bij een eerdere zorgvisite aan Zorgcentrum De Wittenberg www.zorgvsite.nl/wittenberg zagen we ter voorbeeld een stimulerend overzichtsbord en ook bij alle kwiek punten met als beloning tot slot een gratis kopje koffie binnen bij het woonzorgcentrum. TIP Tijdens de latere  deskresearch na de buurtvisite treffen we een ommetje Galgenveld met de ondertitel Tussen studenten en senioren. Geen idee of dit samenvalt met de kwiek route.

Tips voor de binnen entree van het Oud Burgeren Gasthuis

Over koffie gesproken, daar zijn we aan toe. In de wijk zien we geen horeca. Op de hoek van de straat waar het Oud Burgeren Gasthuis aan gelegen is, zien we wel een warme bakker.  We moeten een ruime, vrij lege hal door. Het valt op dat de activiteiten wel keurig op A4 tjes bv op de deur en in de hal geafficheerd worden, maar ook dat het allemaal aanbod is van het Oud Burgeren Gasthuis. Waar zijn de film, musea en toneelposters van de cultuurorganisaties in Nijmegen? TIP Het zou de hal een stuk innemender maken. Het lijkt wel alsof je als je eenmaal zorg nodig hebt ervan wordt afgesloten en er voor jou en de bezoekers bepaald is dat het toch geen zin meer heeft. En het valt op dat de in 2012 positief beschreven hal aan levendigheid heeft ingeboet. Dat geldt ook voor de glazen ruimte genaamd Het Atelier, in 2012 als een levendige creatieve ruimte beschreven. Nu leeg en te huur….

 

Vijver is onbenutte troef

De reuring treffen we in het restaurant.  Er is lekkere koffie die aan tafel wordt geserveerd. Het gebak dat in de vitrine staat komt van de nabijgelegen Coöp. Wij hadden gehoopt dat het van de schuin tegenover gesitueerde warme bakker kwam. Een alliantie op vaste levering van gebak en brood etc. met een nabijgelegen ondernemer biedt win-win kansen voor ouderenzorg en ondernemer. Je kunt bv afspreken dat de bakker een keer in de maand op locatie taarten gaat bakken met de bewoners en bezoeker, waaronder zeker ook de kleinkinderen. TIP Het uitzicht over de vijver is weer grandioos.  Het blijft jammer dat er geen terras is met grote open deuren over de hele breedte van het restaurant is.

Nu staat het restaurant er onbereikbaar en wat sleets bij zonder verbinding te maken. Het aan de zijkant gesitueerde terras – de gedachtegang van een architect is regelmatig ondoorgrondelijk- is al ontmanteld. Er is geen aanleiding  om de buitentafels te laten staan en zo bewoners en bezoekers in een enkel herfstzonnetje met een fleecedekentje (die natuurlijk klaarliggen) over de benen van het uitzicht en het gebruik van de vijveren de oevers  te laten genieten. In 2012 schreven we al dat de prachtige vijver zoveel onbenut potentieel heeft voor zowel de bewoners en hun bezoekers als de wijkbewoners. De TIPS ervoor zijn in de zorgvisite uit 2012  na te lezen.

 

Stimuleer ontmoetingsplekken en combineer de kracht van studenten en ouderen

De vijf nieuwe hoogbouwflats, onder de naam De Provenier en gericht op wonen in de nabijheid van zorg voor ouderen zullen heus comfortabel voor de bewoners zijn. Evenwel een gevoel dat zij bijdragen aan de wijk en gericht zijn op ontmoeting, wij zien het niet. In de wijkanalyse lezen we dat ontmoetingsmogelijkheden vooral in het noordelijk deel van de wijk er zijn. Hard nodig dat de gemeente het initiatief neemt om ook dit voor deel van de wijk  het stimuleren van buurt en ontmoetingsmogelijkheden van de grond te krijgen. Er zijn best  voorbeelden in het land waar studenten en ouderen tot een win-win situatie worden gebracht en niet tot ergernis leiden. Zie ondermeer  www.zorgvisite.nl/humanitasdeventer TIP

Omgekeerde trend als uitwerking van verkeerd beleid

Dat de buitenentree van het Oud Burgeren Gasthuis vrolijker stemmend kan worden gemaakt met bloeiende plantenbakken, een leuker welkom en overzichtsbord, maar ook met prettige bankjes of een minibieb TIP hebben we al benoemd. De VSB gesponsorde vlindertuin staat er gelukkig nu goed bij. We laten een dikke traan als we zien dat het tijdens de zorgvsite in 2012 gelouterde hobbycentrum er niet meer is! Er zit nu een dagbesteding in. Het staat er zelfs boven geschreven.

Een omgekeerde weg. En dan ook nog op een plek waar het parkeren domineert waardoor de dagbesteding tot een donkere plek onderin is veroordeeld.

Jammer dat er blijkbaar -vast budgettaire-  redenen zijn geweest om juist dit voorbeeld initiatief om hobby’s en talenten uit de wijk een plek te geven bij een woonzorgcentrum en ook ten dienste te stellen van de bewoners. Het is een concrete uitwerking van verkeerd overheidsbeleid in de zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Het zijn de kleine dingen die het hem doen

Bij de vlindertuin een goed geoutilleerde beweeg voor ouderen. We vinden het jammer dat er geen combi met spelen voor kinderen is gerealiseerd. Later treffen we wel een kinderspeelplaatsje een eind verderop.

We lopen tussen de kolossale gebouwen door en zien dan een onderdoorgang. Die komt bij een klein winkelcentrum uit. Wij pleiten er altijd voor dat je bij woonservice gebouwen altijd bewegwijzering hebt die mensen erop attendeert waar is wat in de wijk met daarbij het aantal meters lopen ook aangegeven. TIP

Nijmegen is in het verleden, ook door haar hoge aantal GroenLinks stemmers   als fietsstad neergezet. Bij dit winkelcentrum is daar weinig van te bekennen. De dominantie van het parkeerterrein is groot. En oh, wat vinden we het jammer dat de logistieke binnen straat van het winkelcentrum aan de mooiste kant is gesitueerd en daarmee het gebruik en het zicht van de vijver reduceert.

Een rondje vijver lopen met daar een beeld, daar een vissteigertje, daar een sport en spel toestel, daar een kiosk, daar een minibieb, daar een geurend kruidenplantsoen, daar een bloemenperk  etc., het zou van grote toegevoegde waarde zijn om een ziel aan een wijk met de naam Galgenveld te geven.

We struinen de wijk verder door: een leegstaande school, fraaie laagbouw, karakteristieke portiekflats, het wisselt elkaar af. Te beleven zien we weinig. En juist daarom zal elke toevoeging uit de vele suggesties in deze zorg voor de buurtvisite van grote toegevoegde waarde zijn. Het zijn de kleine dingen die het eerste verschil gaan maken voor een toekomstbestendige gezonde buurt. TIP

Gemeenteambtenaren, zorg en welzijn professionals, woningcorporaties, bewonersorganisatie ga met elkaar aan tafel en beschouw de wijk met het vertrekpunt wat zou ik het voor mijn eigen vader en moeder, partner prettig wonen in de wijk vinden. TIP Blijkbaar is er al een intentieovereenkomst tot wonen zorg en welzijn in 2020 getekend door het Out Burgeren Gasthuis, de gemeente Nijmegen, wooncorporatie Woonwaarts en de stichting tot beheer van het vermogen der Oud Burgeren. En blijkbaar zijn er gebiedstafels in Nijmegen. De invulling in de praktijk hoeft niet te wachten. Hopelijk inspireren de tips uit deze zorg voor de buurtvisite erbij.

Zorg voor de buurtvisite afgelegd op 3 november 2022

 

Hetti Willemse hettiwillemse@publicarea.nl

Ad van Elzakker advanelzakker@publicarea.nl

 

Deze zorg voor de buurt is toegezonden aan:

Wethouder wonen, zorg en onderwijs van Nijmegen, mevr.Grete Visser g.visser@nijmegen.nl secretariaatwethoudervisser@nijmegen.nl

Wijkregisseur Nijmegen-Oost wijkregisseuroost@nijmegen.nl

Directeur-bestuurder Oud Burgeren Gasthuis mevr.P.M.M. Bender info@obg.nu

Stichting tot beheer van het vermogen der Oud Burgeren. Geen emailadres te  vinden. Directeur-bestuurder Oud Burgeren Gasthuis is verzocht deze zorg voor de buurtvisite aan hen door te zenden

Raad van Bestuur Woonwaarts info@woonwaarts.nl

Raad van Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen info@sshn.nl

 

Opmerkingen en aanvullingen vanuit het OBG:

 

Recent is er kolossale hoogbouw bijgekomen.”

Dit kan suggereren dat deze hoogbouw (de Mensastaete genoemd)  onderdeel zou kunnen zijn van OBG (Oud Burgeren Gasthuis wordt als naam niet meer gebruikt overigens).

Afgezien dat men niet “bij OBG” woont (4 woongebouwen zijn van de corporatie Woonwaarts en 1 van BVOB; er is sprake van gescheiden Wonen en Zorg), wonen in de Mensastaete bewoners van jong en oud.

“Het is een TIP die voor kwaliteitsfunctionarissen in de zorg maar
ook voor andere functionarissen zoals bij gemeenten en woningcorporaties,
leer demografische analyses te lezen op gezondheidsaspecten en heb een
mandje met simpele acties die gezondheid stimuleren en zorg voorkomen”.

OBG heeft met corporatie Woonwaarts de afgelopen jaren gewerkt aan een gezamenlijk Woon-Zorgvisie. Hierbij is gekeken naar beider rol en op welke wijze de wijk en haar bewoners kunnen worden betrokken bij het concept van OBG en er een win-win situatie kan worden gecreëerd. Ook met de gemeente en haar sociale partners is sprake van een goed overleg en dito samenwerking. Uw mening deel ik dan ook niet.

“Helaas is de buiteningang niet aangekleed dat je als bezoeker denkt, laat ik
eens naar binnen gaan.”

Helemaal met u eens. Vandaar dat er, als een van de uitkomsten van de Woon-Zorgvisie naar voren kwam, dat OBG toegankelijker kan zijn voor mensen uit de wijk en overige bezoekers. OBG wil een dienstencentrum zijn waar iedereen uit de wijk en stad welkom. OBG is geen verpleeghuis/woonzorgcentrum.

Daarop is een projectplan opgesteld “Verbinden, Verleidend en Verduurzaamd verder”; met een totale renovatie van de binnen- en buitenkant van OBG.

I.v.m. de Covidtijd, is de uitvoering ervan on-hold gezet. Inmiddels zijn alle offertes geactualiseerd en is er opdracht gegeven tot uitvoering van de plannen.

Zo zal het hele OBG van binnen worden geschilderd in huisstijl tinten, worden er nieuwe vloeren gelegd, ondergaat het Grand café een metamorfose (er komt o.a. een open keuken, in het kader van eten en ontmoeten), krijgt de voorkant het uiterlijk van een (aangekleed) plein, zodat bezoekers eerder geneigd zijn om binnen te lopen en worden alle boeiboorden in dezelfde (grijze) kleur geschilderd. Dit om eenheid in het pand te krijgen en onderscheid te zien met de naastgelegen zelfstandige woongebouwen.

 

“Het ons zo overbekende functionele buitenbord waarop zorgorganisaties al
hun aanbod menen te moeten aanprijzen, associeer je ook hier meer met een
bedrijventerrein dan met een prettige woon- en verblijfplek.”

Om OBG op de kaart te zetten als dienstecentrum waar ontmoeten centraal staat, en niet als verpleeghuis/woonzorgcentrum is, willen we laten zien dat er IN OBG ondernemers welkom zijn en bij OBG zijn gehuisvest, bijv. huisarts, fysiopraktijk en ook een cateraar. Dus niet enkel het aanbod van OBG (wél de dagbesteding en het Grand-café van OBG), maar vooral van ondernemers die bij OBG een ruimte huren en daarmee de wijk bedienen.

 

 

“We signaleren ook ergens een ietwat verscholen bordje met een zgn. Kwiek
route.”
Eens met uw constatering. Het bordje is daar echter tijdelijk geplaatst omdat het bord met ondernemers op de originele plaats van het Kwiekroute bord moest komen te staan. Het zal straks een meer prominente plaats krijgen op het eerder genoemde plein. Overigens is de gemeente eigenaar van de Kwiekroute.

 

“Met als beloning tot slot een gratis kopje koffie binnen bij het woonzorgcentrum.”

Voor de goede orde: OBG is géén Woonzorgcentrum.

Het gratis weggeven van een kopje koffie gebeurt op zijn tijd gekoppeld aan een activiteit, ook naar maatschappelijke partners die geen diepe buidel hebben (zij mogen gratis gebruik maken van ruimtes bij OBG). Overigens; als u met de flyer in de hand de fraaie historische tentoonstellingsronde loopt door OBG, krijgt u op vertoon ervan inderdaad een gratis kop koffie in ons Grand-café. Maar het gratis weggeven is geen vanzelfsprekendheid.

Het Grand-café De Borger is eveneens een maatschappelijke onderneming die ook financieel levensvatbaar moet blijven.

 

Het valt op dat de activiteiten wel keurig op A4tjes bv op de deur en in de hal geafficheerd
worden, maar ook dat het allemaal aanbod is van het Oud Burgeren Gasthuis.
Waar zijn de film, musea en toneelposters van de cultuurorganisaties in
Nijmegen?”

Deze zijn wél te vinden in de hal (op de kopse kant van de garderobe bij het Grand-café). Minder prominent zichtbaar omdat ervaring inmiddels geleerd heeft dat voor de ouderen die veelal OBG bezoeken, de weg naar de podia en musea in de stad letterlijk een stap te ver zijn. Er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt; zélfs als OBG dit uitje organiseert.

Naast “sport, spel en creativiteit” en “Kennis en zingeving”, is “kunst en cultuur” 1 van de 3 welzijnspijlers. Zo worden er maandelijks meerdere momenten verschillende activiteiten georganiseerd zoals o.a. live optredens verzorgd door een koor, sing-a-songwriter, dansavonden, lezing met sprekers of klassieke luistermiddag. Deze zijn druk bezocht vanuit de wijk en stad.

 

“Het lijkt wel alsof je als je eenmaal zorg nodig hebt ervan wordt afgesloten en er voor jou en de
bezoekers bepaald is dat het toch geen zin meer heeft.”

Deze opmerking is een interpretatie en mening van de recensent, die ondergetekende zéér raakt. Juist OBG draagt middels haar kernwaarden: autonomie, betrokkenheid en competentie uit dat we er alles aan doen om er aan bij te dragen het leven van de ouderen zo lang mogelijk zo aangenaam mogelijk te maken in de eigen thuissituatie. En dat maken we in de praktijk meer dan waar; afgaande op de geluiden van klanten in clienttevredenheidsonderzoeken, en persoonlijke contacten met henzelf en mantelzorgers. Bovendien wonen er niet enkel mensen die zorg nodig hebben rondom OBG. Het kan ook zijn dat men om andere redenen, zoals de bereikbaarheid en beschikbaarheid van welzijn, zorg en kleine ondersteuningsvragen  graag woont bij OBG.

 

“En het valt op dat de in 2012 positief beschreven hal aan levendigheid heeft ingeboet.”

Eens. Mede ingegeven door de klap die Covid heeft uitgedeeld aan de bezoekersaantallen (en dito bedrijvigheid en reuring in OBG). We zien weer een stijgende lijn nu de maatschappelijke situatie weer meer normaliseert. Ook verschilt het aantal bezoekers per dag en het tijdstip van de dag nogal. Mogelijk was u op een dal-moment bij OBG.

“Dat geldt ook voor de glazen ruimte genaamd Het Atelier, in 2012 als een levendige creatieve
ruimte beschreven. Nu leeg en te huur….”

Het Atelier is (nog steeds) de meest gebruikte en gehuurde ruimte van OBG, zowel overdag als ’s avonds. Blijkbaar juist op een moment dat u langsliep niet gebruik. Dat u constateert dat deze ruimte te huur is klopt dus. In het kader van de eerder genoemde sociaal-commerciële dienstverlening, verhuurt OBG deze, en andere ruimtes, aan verenigingen, koren, taalinstituten, etc.. waar veel gebruik van gemaakt wordt.

Hier geldt ook dat het belangrijk is goed geïnformeerd te zijn over functie(s), gebruik, context etc. alvorens conclusies te trekken.

Het gebak dat in de vitrine staat komt van de nabijgelegen Coöp. Wij hadden gehoopt dat het van de schuin tegenover gesitueerde warme bakker kwam. Een alliantie op vaste levering van
gebak en brood etc. met een nabijgelegen ondernemer biedt win-win kansen voor ouderenzorg en ondernemer.”

Dat gebeurt dus ook. De dagbesteding haalt dagelijks al haar brood bij deze warme bakker. En zeer geregeld wordt bij feesten en partijen door het Grand café het gebak besteld bij de warme bakker.

Echter, OBG is ook afnemer bij Coöp van ondernemer de heer Walraven, een bedrijf wat o.a. MVO heel hoog in het vaandel heeft staan en ook als zodanig uitdraagt. Dat sluit helemaal aan bij de zienswijze van OBG; neem lokaal af als het kan. Kortom: we zijn “broodheer” van beide ondernemers.

 

“Het uitzicht over de vijver is weer grandioos. Het blijft jammer dat er geen terras is met grote open deuren over de hele breedte van het restaurant is. Er is geen aanleiding om de buitentafels te laten staan en zo bewoners en bezoekers in een enkel herfstzonnetje met een fleecedekentje (die natuurlijk klaarliggen) over de benen van het uitzicht en het gebruik van de vijver en de oevers te laten genieten.”  ”
Tja, inderdaad jammer. Maar bouwkundig geen optie (meer). Mensen genieten vanachter het raam, of op het naastgelegen terras, waaraan u refereert. Daarover zijn door bezoekers overigens nog nooit kritische opmerkingen gemaakt als zijnde een gemis.

Dat in november de tafels weggehaald zijn, is niet geheel onlogisch. Dit om het terrasmeubilair te beschermen van weersinvloeden en het aantal aangename terrasdagen tot 0 is gereduceerd.

Overigens ; de fleece-dekens zijn op frissere dagen gewoon beschikbaar bij de bar.

 

“Evenwel een gevoel dat zij bijdragen aan de wijk en gericht zijn op ontmoeting, wij zien het niet. In de wijkanalyse lezen we dat ontmoetingsmogelijkheden vooral in het noordelijk deel van de wijk er zijn. Hard nodig dat de gemeente het initiatief neemt om ook dit voor deel van de wijk het stimuleren van buurt en ontmoetingsmogelijkheden van de grond te krijgen. Er zijn best voorbeelden in het land waar studenten en ouderen tot een win-win situatie worden gebracht en niet tot ergernis leiden.”

Het lijkt erop dat u op een uniek moment bij OBG bent geweest. Namelijk een moment dat het er rustig en stil was. Bijgaand stuur ik u, als voorbeeld, de OBG contact van de maand december mee. Hierop kunt u terugvinden wat er doorgaans overdag en ’s avonds te doen is bij OBG. Niet alleen voor de mensen uit de woongebouwen, maar ook voor bewoners (en dus ook studenten en zzp-ers) uit de wijk. OBG is sterk gericht op die wijk, met als gedachte: “als de ouderen niet meer naar de wijk kunnen, halen we de wijk naar de ouderen”. Ik spreek uit ervaring dat er weinig plaatsen zijn met een dergelijk gevarieerd en ruim aanbod aan welzijn en bedrijvigheid als OBG.

“Een omgekeerde weg. En dan ook nog op een plek waar het parkeren domineert waardoor de dagbesteding tot een donkere plek onderin is veroordeeld.”

Bent u daar binnen geweest? Dan had u hier een bijzonder sfeervolle lichte ruimte aangetroffen, waar ouderen met regieverlies een fijne dag kunnen ervaren. In een nieuw concept waar zij zelf bepalen aan welke activiteiten zij deelnemen, zij niet (traditioneel) gebonden zijn aan één groepsruimte met dezelfde mensen. Zij vanuit hun groep andere bezoekers in de andere groepen kunnen spreken. Er een gezamenlijke ruimte waar geregeld muziek uit de klassieke jukebox klinkt en er gebiljart wordt.

“Jammer dat er blijkbaar -vast budgettaire- redenen zijn geweest om juist dit voorbeeld initiatief om hobby’s en talenten uit de wijk een plek te geven bij een woonzorgcentrum en ook ten dienste te stellen van de bewoners.”

Hier trekt u een totaal verkeerde conclusie. Het Hobbycentrum is destijds uit haar jasje gegroeid en heeft zelf besloten uit te zien naar een andere ruimere locatie. Naast het gegeven dat de gemeente minder subsidie beschikbaar stelde voor het hobby-centrum. Met lede ogen heeft OBG afscheid genomen van een fijne partner, die uiteindelijk  een andere ruimte gevonden heeft, zijnde een pand van het gemeentelijk vastgoed (kosten besparend voor het Hobbycentrum).

 

Bij de vlindertuin een goed geoutilleerde beweeg voor ouderen. We vinden het jammer dat er geen combi met spelen voor kinderen is gerealiseerd. Later treffen we wel een kinderspeelplaatsje een eind verderop.”

De vlindertuin en de beweegtuin zijn niet enkel voor ouderen. Iedereen kan hier gebruik van maken. Kinderen spelen ook in deze beweegtuin. Naast bewegende jongeren, ouderen en bezoekers van de dagbesteding; de Coppes Stichting voor mensen met een visuele beperking (ook één van de huurders van OBG). Dat het kinderspeelplaatsje niet in de vlindertuin en beweegtuin van OBG ligt, is niet een keuze van OBG.

 

Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor tips die we ontvangen van bezoekers, (wijk)bewoners en ook Zorgvisite. We nemen dit te allen tijde serieus en zullen ons voordeel ermee doen.

Een aantal kanttekeningen zoals hierboven heb ik wel willen en moeten maken. Dit om het geconstateerde of geïnterpreteerde wel in de juiste kaders en context te plaatsen. Nu worden er soms incorrecte conclusies getrokken op basis van een moment opname.

Paul Braam

Manager facilitair, welzijn en dagbesteding OBG

Ook interessant / voor u geselecteerd

Zorg voor de buurtvisite: Staalmanpleinbuurt en Delflandpleinbuurt, Amsterdam Nieuw-West
27 mei 2024

Op naar een beregoede buurt

Een sentimental journey; daar heeft dit bezoek wel  iets van. Een van ons…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Eindhoven/Sterksel
29 april 2024

We bezoeken drie buurten binnen de Eindhovense wijk Begijnenbroek (Oude Gracht-West en -Oost en Eckartdal) en…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Noorderpolder, Zierikzee
25 maart 2024

Leren van de geschiedenis

Op de toeristische kaart van Zierikzee ontbreekt…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Wateringse Veld, Den Haag
26 februari 2024

Wateringse Veld het hof maken

We vereren de hofstad als laatste…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Havendiep, Lelystad
29 januari 2024

Graag een Ir. Lely voor de uitvoering

We nemen ons voor om alle vooroordelen die heersen over Lelystad…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Dauwendaele, Middelburg
19 december 2023
Dat wordt nog een hele kunst

Ook een reis vol NS tegenslagen én het meest miezerige weer dat je je maar kunt…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Zwolle
20 november 2023

Zwolle Stadshagen

Behaaglijk Stadshagen binnenste buiten

Het ons vertrouwde Zonnehuis Zwolle,…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Assen Centrum West
20 oktober 2023

Assen Centrum West

Als je begrijp wat ik bedoel.…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: 's-Hertogenbosch, Haren Donk Riet
25 september 2023
Verborgen vermogen: hoe je de problemen in de toekomst voor kan zijn

Het is altijd een verrassing waar je nu…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Toekomstmuziek voor Heugem, Maastricht
31 augustus 2023

Bij Maastricht denk je aan Andre Rieu en zijn legendarische Vrijthof concerten. Als we parkeren bij Vitala+ aan…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Presikhaaf, Arnhem
11 juli 2023

‘Buren leven langs elkaar, geef terug dat oude noaberschap, dan wordt de wereld vrolijker’. Het is een tekst op…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: kijk op de wijk met gewone mensen-ogen
13 juni 2023

De meeste ouderen blijven het liefst in hun eigen omgeving wonen, daar voelen ze zich thuis. Dat thuisgevoel…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Paddepoel Groningen
30 mei 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: 'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Fort-Zeekant Bergen op Zoom zuid
22 november 2022

Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk.

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Neckardreefbuurt, Overvecht Utrecht
17 oktober 2022

Sociale omgeving- en ontmoetingtips voor Overvecht-Zuid, Neckardreefbuurt, Utrecht.

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Geleen-Zuid
5 oktober 2022

Geleen-Zuid onder de loep

Tien jaar geleden publiceerden we een zorgvisite over St. Odilia en St…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Oud worden in de Haarlemse Molenwijk 
27 februari 2020

3 1/2 THe kopje 

Molenwijk in beeld
Stadsdeel Schalkwijk, gemeente Haarlem
8200 inwoners…

Lees Verder »
Zorg voor de buurtvisite: Een kompas voor het eilandgevoel
25 oktober 2019

Buurtvisite De Akropolistoren en Sportheldenbuurt
Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren 

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.