Loket voor zorgzame buurten helpt buurtinitiatieven

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zorgzame buurten en gemeenschappen hebben de toekomst, aldus Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie VU, adviseur van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en werkzaam bij Vilans. Dat zien steeds meer partijen in en daarom vindt hij het onbevredigend dat zij zo moeizaam van de grond komen. Er zijn te veel obstakels en er is een gebrek aan permanente financiering.

Marcel Canoy

Marcel Canoy

“Zo schiet het niet op, terwijl de urgentie enorm is”, verzucht Marcel.” Hij nam begin vorig jaar het initiatief voor het manifest ‘Gezond ouder worden doe je samen in de buurt’, waarin hij de landelijke overheid oproept tot het stimuleren van zorgzame gemeenschappen en het aanpassen van regels die zulke initiatieven bemoeilijken. Tientallen organisaties ondertekenden het manifest; ook ZorgSaamWonen.

Daarna verscheen de bundel Zorgzame buurten - Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren, die hij samen met Movisie, Vilans en Nederland Zorgt voor Elkaar schreef en aan politici overhandigde. Een volgende stap was het openen van een loket waar burgerinitiatieven van zorgzame gemeenschappen zich kunnen melden als ze tegen systemen aanlopen. Begin december 2023 ging het loket open. Er kwamen diverse meldingen binnen.

Marcel zet een breed netwerk in om de knelpunten op te lossen waar initiatieven tegenaan lopen. “Ik open poorten die voor anderen gesloten blijven.” Hij spreekt de taal van de systeemwereld, maar heeft er geen belangen. “Ik ben een oliemannetje en verbindt mensen.” De ombudsman is blij met dit initiatief. “Ik mag hem bellen als het nodig is.”

Vorderingen

Dat is tot nu toe nog niet nodig geweest. Bij alle projecten die zijn aangemeld ziet Marcel vorderingen. “Het is belangrijk om begrip te tonen voor waar organisaties tegenaan lopen. En dan creatieve oplossingen verzinnen. Dat lukt wel, als de wil er is. Het is niet eens zozeer het systeem dat tegenwerkt, maar vooral het gebrek aan bestuurlijke daadkracht en politieke wil. Het systeem is wel complex. Dat klopt, maar het kan daarbinnen wel.”

Marcel merkt dat corporaties coöperatief zijn. “Zij zien het belang van burgerinitiatieven. Ook zorgverzekeraars willen meer en meer meewerken.” Gemeenten willen over het algemeen ook wel bijdragen omdat ze de noodzaak zien. “Zij moeten dan wel domeinoverstijgend handelen en dat is niet altijd eenvoudig door de schotten die er zelfs binnen gemeenten bestaan.” Ook heerst er nog te vaak risicomijdend gedrag. Professionele organisaties moeten burgerinitiatieven meer als partner zien, stelt Marcel. Hij ziet vaak dat maatschappelijke problemen op het bordje van de burgerinitiatieven terecht komen. “Terwijl je dat met elkaar moet aanpakken. Dat doe je door volwaardige samenwerking aan te gaan.”

Om zorgzame buurten te creëren, is volgens Marcel een aantal voorwaarden nodig. Ten eerste is een ontmoetingsruimte van belang. Dat kan een buurthuis zijn of andere plekken. Verder is er enige mate van coördinatie nodig. “Zeker in grote steden zie je dat voorzieningen vaak versnipperd worden aangeboden. Dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Dan weten burgers niet meer wie wat doet. En weten organisaties van elkaar ook niet wat de ander doet.” Een ander aspect is structurele financiering. “Als je maar voor twee jaar financiering hebt voor bijvoorbeeld een community builder dan help je de innovatie om zeep.”

Nog een belangrijk ingrediënt voor een zorgzame buurt is het aanbieden van verschillende activiteiten: niet alleen culturele, maar ook sociale, zodat een gemengde groep wordt bereikt. Tot slot is het realiseren van (betaalbaar) vastgoed voor kwetsbare mensen van belang. “Dan kunnen ook zij in de wijk blijven wonen.” Bij alles moet de burger als vertrekpunt worden genomen. “Niet alles met zorg invullen. Zorg is het sluitstuk. Maak gebruik van ieders talenten, dat verhoogt welzijn en voorkomt zorg.”

Marcel ziet graag dat meer projecten zich aanmelden bij het loket. Hij hanteert een aantal criteria bij de beoordeling van de meldingen. “Het moet om een initiatief gaan voor een zorgzame buurt. Dus niet over de loszittende stoeptegels of over medische innovaties.” Verder moet het duidelijk zijn dat de maatschappij er beter van wordt.

Gedoe? Meld het bij het 'loket voor zorgzame buurten'

Als je bezig bent met een initiatief voor een zorgzame buurt en je loopt tegen problemen aan in de wet- en regelgeving, kun je contact opnemen met het loket voor zorgzame buurten. Ook als het je niet lukt om permanente financiering te krijgen. Experts bij dit onafhankelijke loket helpen mee met het vinden van een oplossing.

Je kunt je initiatief melden via deze link: https://www.vilans.nl/wat-doen-we/loket-voor-zorgzame-buurten

Lees meer

Loket voor zorgzame buurten, vilans.nl

Waarom het niet opschiet met zorgzame buurten, socialevraagstukken.nl

Lees ook

Manifest: https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/manifest-om-buurtinitiatieven-voor-langdurige-zorg-te-redden

Bundel: https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/zorgzame-buurten-trotseren-het-systeem

Loket zorgzame buurten: https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/loket-zorgzame-buurten

Ook interessant / voor u geselecteerd

Podcast Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan, dan gezegd
14 mei 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Ontmoet & Groetpleyn, Zuiderpark Eindhoven, dichtbij en in verbinding
13 mei 2024
Lees Verder »
Zorgsaam samenleven
9 mei 2024

Hoe komen we tot een samenleving waarin mensen hun leven als betekenisvol ervaren, ook als zij zorg of…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Podcast 'Bouwen aan zorgzame gemeenschappen: makkelijker gedaan dan gezegd'
7 mei 2024

Hoe kunnen we de kracht van de maatschappij nog meer ontginnen? Dat vragen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en…

Lees Verder »
Antwerpse 'zorgzame straten' geven net dat extraatje meer
7 mei 2024

“Buurtgerichte zorg kan niet zonder zorggerichte buren”, aldus Koen Kuylen die zich…

Lees Verder »
Eendaagse workshop 'Slim, Gezond en Inclusief', vrijdag 7 juni
25 april 2024

AFEdemy, Academy on age-friendly environments heeft zich onlangs bij ZorgSaamWonen aangesloten. Op 7 juni…

Lees Verder »
Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
Ik ben er, zorg jij dat ik gezien word?
17 april 2024

In Nederland krijgt een op de vijf Nederlanders dementie, daarvan woont nog 79% thuis.…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen als gemeenschappelijke opgave
19 maart 2024

De community van ZorgSaamWonen bestaat uit verschillende soorten organisaties. Wat deze gemeen hebben is dat…

Lees Verder »
Burgerinitiatieven op het platteland
18 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
De kracht van verbeelding bij herbestemming zorgvastgoed
14 maart 2024

"Iedereen kan een huis bouwen", aldus Noël Josemans. Hij bouwde zelf zijn eigen huis; geheel van afval. “Gewoon…

Lees Verder »
Ontwikkeling van wooncirkels in Amsterdam
13 maart 2024

2023 besloten om het concept wooncirkel verder met elkaar te verdiepen. Het doel van dit project is onderzoeken…

Lees Verder »
Haast maken met nieuwe woonvormen voor ouderen
11 maart 2024

Met het toegewijde team ‘senioren en zorg’ richt AM zich op het ontwikkelen van…

Lees Verder »
Ecodorp Boekel, een vitale zone in Brabant
7 maart 2024

Ecodorp Boekel is een ‘blue zone’, al noemen ze het in Brabant een vitale zone. Met Ecodorp Boekel willen de…

Lees Verder »
Goed oud worden vraagt ook iets van de omgeving
28 februari 2024

Goed oud worden? Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat? In aanloop naar het Blue Zone Festival komt een…

Lees Verder »
Proeftuin d'Oude Raai: buurtgerichte aanpak helpt ouderen langer zelfstandig te worden
27 februari 2024

In Proeftuin d’Oude Raai; in Amsterdam-Zuid werken bewonersorganisaties, formele, en informele zorgorganisaties…

Lees Verder »
Goud voor Griffioen
31 januari 2024

Op een donderdagmiddag in januari zijn we bij Griffioen, de ontmoetingsplek in Nijmegen Oud-West waar iedereen…

Lees Verder »
Samenwerken aan ondersteuning Community-Care
26 januari 2024

Bouwen en zorgen zijn twee verschillende vakken. Vroeger leverde dat ook twee gescheiden werelden op. In de…

Lees Verder »
Zorgzame straten: burenhulp nader bekeken
15 januari 2024

Hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat? Movisie zocht het uit in Rotterdam en Rijswijk, bij in…

Lees Verder »
Hoe zorg ík voor een zorgzame buurt?
4 januari 2024

Ik woon in de lelijkste wijk van ons stadje. Echt waar. Een bloemkoolwijk uit de jaren tachtig. Helemaal aan de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.