Maak zorg onderdeel van vastgoedontwikkelingen

De zorgvraag gaat omhoog. Nederland vergrijst en groeit. Dit vraagt om meer geld en ruimte voor de zorg. Tegelijkertijd stijgen de inflatie, bouwkosten, energietarieven en de rente. Inkomsten dalen.

Terugblik Seminar Buurtroutes

Op maandag 3 oktober vond het Seminar Buurtroutes - Plekken voor ontmoeting plaats in De Deur in Arnhem. Deze actieve, enthousiaste en gastvrije evangeliekerk had een prachtige ruimte beschikbaar gesteld voor dit seminar.