De woningopgave draait niet alleen om aantallen

rerer

Fotocredits: Ruurd Leenders

Met de nadruk op bouwen, bouwen, bouwen lopen we het risico de mens uit het oog te verliezen . De focus ligt vooral op kwantiteit waar volgens Zenzo Maatschappelijk Vastgoed de vraag moet zijn: waar is behoefte aan?

Teveel mensen hebben problemen met het vinden van een betaalbare woning. Er moet worden bijgebouwd, alleen moet we ons niet blindstaren op de aantallen, vindt Gert van Uffelen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Zijn de problemen opgelost als we honderd duizend woningen per jaar bijbouwen en vergeten voor wie we eigenlijk bouwen?, vraagt hij zich af. ‘In de discussie over de woningopgave gaat het te weinig over de kwaliteit van wonen en over de vraag of wat er gerealiseerd wordt wel aansluit bij de vraag.’

Nu zitten mensen soms zo in de knel dat ze alles accepteren. ‘Ze zijn blij dat ze ergens kunnen wonen, al is het een omgebouwd kantoorpand op een industrieterrein. De vraag is alleen: is dat toekomstbestendig of worden dit straks doorstroomhuizen, plekken waar mensen zo snel mogelijk weer weg willen? Als straks de vergrijzing over tien, twintig jaar wat afneemt, zitten we met de problemen opgezadeld.’

ere

Gert van Uffelen

Leefbaarheid
Huisvesten alleen is niet genoeg, vindt Zenzo dan ook. Nieuwe woningen moeten bijdragen aan de leefbaarheid en het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid. ‘Als je bewoners laat meedenken, dan maak je vanzelf huizen die aansluiten bij de behoefte’, weet Van Uffelen. Hij pleit ervoor om bij wijkontwikkeling zowel toekomstige bewoners als mensen die daar komen werken, bijvoorbeeld in de zorg, mee te laten denken.

‘Betrek ook bewoners en omwonenden erbij; dat zijn de mensen die het gebied het beste kennen. Luister naar alle betrokkenen, zodat je straks niet alleen de aantallen hebt gehaald, maar iets hebt gebouwd wat aansluit bij wat mensen in de omgeving willen en ook een doelgroep trekt die daar wil wonen.’

Toevallige ontmoetingen
Bij de ontwikkeling horen ook voorzieningen en ontmoetingsplekken. ‘Ons motto is: “waar je leeft, waar je ontmoet”. Als je dus huisvesting realiseert voor ouderen, maak de openbare ruimte dan zo dat ze de kans krijgen om elkaar tegen te komen.’ Een voorbeeld is Hart van Vathorst in Amersfoort. Het gebouw huisvest twee zorginstellingen voor dementerende ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking, maar ook een kindercentrum, kerk, restaurant, tandartspraktijk, kapper en bakkerij. ‘Iedereen komt via de entree binnen en komt eigenlijk direct in de horeca terecht. Daar vinden op een natuurlijke manier ontmoetingen plaats. Wij noemen dat toevallige ontmoetingen. Als je je ergens thuis wil voelen, dan moet er volgens ons een vorm van herkenning zijn.’

Een goede leefomgeving is vooral belangrijk voor mensen die minder zelfredzaam zijn. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken wordt geholpen, dus mensen met een kleinere portemonnee, mensen met een beperking, ouderen die kampen met eenzaamheid.’

Draagvlak
Daarom voldoet alleen een plek voor nieuwe woningen aanwijzen niet. Betrokken partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars maar ook de wijkbewoners en ondernemers moeten samen bedenken welke kant ze op willen met een gebied. Het argument dat we daar geen tijd voor hebben, snijdt wat hem betreft geen hout.

‘Onze ervaring is dat het aan de voorkant misschien meer tijd kost om iedereen erbij te betrekken en draagvlak voor het project te creëren, maar dat dat aan de achterkant juist tijdwinst oplevert. Want uiteindelijk krijg je toch te maken de omgeving. In Veghel hebben we het project Kloosterkwartier Veghel voor honderden woningen waarin we vooraf veel hebben geïnvesteerd in gesprekken met omwonenden en toekomstige bewoners, dat leidde tot draagvlak waardoor het project eigenlijk sneller gerealiseerd kon worden dan gebruikelijk.’

Ook interessant / voor u geselecteerd

Werken aan een gezonde, sociale en vellige leefomgeving met BuurtSaam
20 maart 2023
Om ruimtelijke strategieën voor leefbare, sociale en levensloopbestendige buurten te ontwikkelen, heeft Platform31…
Lees Verder »
Hoe vertaal je waarde van sociale basis in cijfers?
16 maart 2023
Het versterken van de sociale basis is een belangrijk doel voor gemeenten, maar cijfers verzamelen over die…
Lees Verder »
Wonen, ontmoeten, werken en leven in 'Wij zijn Zuiderschans'
9 maart 2023
Mede dankzij buurtverbinders komen ook buurtbewoners regelmatig binnenlopen bij het nieuwe wooncomplex in Den…
Lees Verder »
'We kunnen meer van bewoners verwachten'
7 maart 2023
“Het zit tussen onze oren dat iedereen een eigen huis, auto en wasmachine moet hebben”, zo trapt Bernard Smits van…
Lees Verder »
'Er is meer nodig voor het onderhoud van het Nederlandse zorggebouw'
6 maart 2023
Rick Kwekkeboom is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam en is als expert…
Lees Verder »
Top 11 mooiste woongemeenschappen in Nederland
1 maart 2023
Voor het nieuwste nummer van Stedebouw & Architectuur, een editie gewijd aan Bouw & Zorg, maakte Yvonne…
Lees Verder »
Collectieve woonvormen centraal in nieuwste Stedebouw & Architectuur
28 februari 2023
Collectieve woonvormen zijn steeds vaker een onderwerp van gesprek, niet in de laatste plaats op het ZorgSaamWonen…
Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn
27 februari 2023
Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus passend…
Lees Verder »
ZSW-expert over sociale ondernemingen en instituties voor collectieve actie
24 februari 2023
ZorgSaamWonen-expert professor dr. Tine De Moor hield vorige week vrijdag haar oratie aan de Erasmusuniversiteit…
Lees Verder »
'Participatie is meer dan het afvinken van een checklist'
24 februari 2023

Peter Bisschop en Sabine Megens wilden iets concreets doen om ouderen langer thuis te laten wonen, ze wilden…

Lees Verder »
De Bloemendal: gelaagd, sociaal en maatschappelijk
22 februari 2023

Een paar prachtige oude bomen in de binnentuin trekken meteen de aandacht. Wooncentrum Bloemendal krult zich om…

Lees Verder »
Woon- en leefomgeving anders inrichten met toolkit 'Positieve gezondheid'
21 februari 2023

Het gedachtegoed van 'Positieve gezondheid' – niet focussen op ziekte en wat niet meer gaat, maar juist op de…

Lees Verder »
Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving
20 februari 2023

Op woensdag 15 februari 2023 is het advies 'Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving'…

Lees Verder »
Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg
20 februari 2023

Met de campagne Vliegwiel in de Wijk roept Patiëntenfederatie Nederland wijkverpleegkundigen op om met cliënten…

Lees Verder »
ZSW-partner AAG: van zorg en wonen naar vastgoed met zorg én welzijn
16 februari 2023
Ze praten graag over zorgvoorzieningen en vastgoed, senior adviseur Carolien Vermaas en haar collega, strateeg en…
Lees Verder »
We leven in een wereld vol mogelijkheden
16 februari 2023

Op woensdag 1 februari kwamen ruim driehonderd bezoekers bij elkaar in TivoliVredenburg te Utrecht, ter ere van…

Lees Verder »
Vrijwilligers maken modern woonzorgcentrum van oud klooster
14 februari 2023
Zo zouden de zusters Elisabetinnen het gewild hebben. Om ouderen in een zorgzame omgeving oud te laten worden is…
Lees Verder »
Slimme Zorg Estafette inspireert en verbindt
13 februari 2023
De ontwikkeling, implementatie en opschaling van slimme zorg verder brengen. Dat is het doel van de Slimme Zorg…
Lees Verder »
Meulenvelden haalt de buitenwereld naar binnen; 'dit is een klein dorp'
9 februari 2023
Hoe is het nu met woonservicegebied Meulenvelden in Didam? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we aandacht…
Lees Verder »
Gezond en Actief Leven Akkoord fundament onder preventiebeleid
7 februari 2023
Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Dat is het doel van het Gezond en…
Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.