Ouderen pakken de regie in de Noordoostpolder

noordoostpolder

‘Er is echt een omslag nodig in het denken bij professionals, zegt Marieke Kraan, initiatiefnemer woonactiviteiten voor senioren in Emmeloord.

Als professionals de tijd nemen om te luisteren, dan horen zij wat ouderen graag willen. Ouderen hebben kennis, ideeën en oplossingen. Gebruik hun potentieel. Professionals denken nog te vaak voor ouderen en te aanbodgericht. Met alle goede bedoelingen van dien.’ Else Vlieland, partner van Kleber &Co in het project “Nieuwe woonvormen voor senioren op de dorpen”, maar ook mede-initiatiefnemer van  het project “de Ontmoeting”in Luttelgeest, vult aan: je moet wel kleinschalig denken in dorpen. Er is weinig volume.  Deze drie dames maken zich druk om het tekort aan alternatieven voor het wonen van ouderen. Marieke is in haar woonplaats Emmeloord met een groep senioren bezig met het realiseren van een Knarrenhof, Else en Emeline Kleber zijn in de omliggende dorpen actief met het opstellen van een advies over wonen en ouderen. Zij hebben met verenigingen van dorpsbelang en werkgroepen in de dorpen Luttelgeest, Ens en Rutten bijeenkomsten georganiseerd met ouderen om te inventariseren waar behoefte aan is. Ook brengen ze de ouderen en gemeenten, corporaties, zorgorganisaties met elkaar in contact. Met subsidie van het Fonds Leefbaarheid van de Provincie Flevoland heeft Emeline een advies opgesteld over woonwensen van senioren in de Noordoost Polder.

Behoefte aan kleinschalige woonvormen
Else en Emeline weten al veel van het dorp. Zij hebben vijf jaar geleden met 3 andere dorpsbewoners “De Ontmoeting, een levenslang wonen in Luttelgeest” opgezet. Zij brengen met betrokkenheid van veel dorpsbewoners jongeren en ouderen bij elkaar op koffieochtenden, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over financiën bijvoorbeeld, hebben eetprojecten en een mamacafé voor jonge ouders opgezet. Goede informatie en communicatie over bijv. woningaanpassingen is belangrijk en zet mensen aan om stappen te nemen voor de toekomst.  ‘Mensen willen het liefste één loket waar zij met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn terecht kunnen’, vindt Marieke. Emeline vult aan: ‘Uit de gesprekken komt naast de behoefte om in eigen huis te kunnen blijven, ook duidelijk naar voren dat er niet veel andere alternatieven zijn en er behoefte is aan nieuwe vormen van seniorenwoningen en kleinschalige woonvormen. Niet alleen voor mensen met dementie maar ook voor andere ouderen. Zorgorganisaties vinden de schaal te klein voor dit soort voorzieningen, dus zullen we het van particulier initiatief moeten hebben. Ook blijkt een vraag naar ‘tussenvormen, zoals hofjes en Thuishuizen’, ook voor ouderen met een minder goed gevulde portemonnee. Nu zijn zulke vormen er niet. Het is de bedoeling dat er in de dorpen meer mogelijkheden komen voor ouderen zodat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven omdat dit zij dit het liefste willen.

Juist leefbaar
Volgens de drie daadkrachtige dames hebben mensen een verkeerd beeld bij de dorpen. ‘Het lijkt alsof de leefbaarheid onder druk staat. Voorzieningen als winkel en cafe verdwijnen soms ook wel, maar wat wij horen, zien en zelf als inwoners ervaren is dat mensen hier toch heel graag wonen. Ook jongeren. Zowel jong als oud vindt het prettig dat hier een combinatie is van rustig wonen, gemeenschapszin en voldoende voorzieningen of diensten in de omgeving. Het is juist de vitaliteit en leefbaarheid die de mensen in de dorpen houdt. Boeren die ermee stoppen willen graag in de dorpen wonen maar willen vaak nog wat ruimte binnen en om zich heen. De meeste ouderen willen graag blijven wonen waar zij nu wonen. In hun huidige woning. ‘Er zijn ook weinig alternatieven voorhanden’, zegt Emeline. ‘Sommige mensen zouden nog wel naar een seniorenwoning willen.’ Marieke: ‘De huidige seniorenwoningen zijn veel te klein. De huidige senioren willen ruimte. Ik zelf wil wel naar een woning voor senioren maar ik wil wel mijn leesclub kunnen ontvangen en mijn eet club. Dat past niet in de seniorenwoningen die wij hier hebben.

Veel koffieochtenden nodig
De gemeente heeft wel een woonvisie gemaakt. Daarin staat al dat er meer tussenvormen moeten komen. Ook de corporatie komt in beweging. Zij worstelen met het dilemma dat zij niet willen bouwen voor leegstand. Wat als de vergrijzing over het hoogtepunt heen is. ‘Wij denken dat als je levensloopbestendig en flexibel bouwt dat geen punt is. We merken dat er genoeg belangstelling is voor woningen. Als ouderen verhuizen naar een andere woning laten ze ook weer een gewilde eengezinswoning achter’, aldus Else. ‘Kijk, als je wil dat ouderen wat meer gaan anticiperen op de toekomst dan is het wenselijk uiteenlopende thema’s regelmatig aan de orde te stellen. En hen in contact te brengen met instanties of partijen die hen verder kunnen helpen  of kunnen informeren. Veel koffieochtenden organiseren’ met thema’s , zegt Emeline.

Pioniersgeest
Het is nuttig  in het nadenken over nieuwe woonvormen om ook de regionale projectontwikkelaars mee te laten denken, omdat ze veel kennis hebben van de regio en de doelgroep en van trends.  ‘Ook de projectontwikkelaar want die weten vaak goed wat de trends zijn.  Ik zeg daarbij wel altijd: zorg dat we mee kunnen praten als senioren. We merken vaak dat organisaties zeggen: wij gaan ermee aan de slag. Maar dat is niet genoeg. Blijf ons erbij betrekken.’ Partijen zijn nu bezig een convenant op te stellen. Emeline heeft een convenant opgesteld die de dorpsraden, gemeente, zorgorganisaties en corporatie moeten gaan ondertekenen om echt samen de voorzieningen te creëren die nodig zijn om ouderen prettig te kunnen laten wonen. ‘De sociale cohesie is groot. Mensen die hier wonen hebben een pioniersgeest. Die weten wat zij willen. Daar moet je gebruik van maken en naar luisteren.’

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

apps voor ouderen
Eenzaamheid te lijf met technologie
3 april 2020

Door het coronavirus kunnen veel ouderen geen bezoek meer ontvangen. Hoe houd je, ondanks dat, toch contact?…

Lees Verder »
oude man skype
Investeren in digitale vaardigheden ouderen nu hard nodig
31 maart 2020

De maatregelen die de overheid neemt om het coronavirus in te dammen, maken persoonlijk contact erg moeilijk.…

Lees Verder »
uitleggen tablet
Maakt technologie ons leven leuker?
31 maart 2020

Technologie, het is erg makkelijk, maar maakt het ons leven leuker? Senioren gingen hierover in gesprek met…

Lees Verder »
corona
Eenzaam in coronatijd: wat te doen?
31 maart 2020

In de tijden van nu, 'coronatijd', is het belangrijk om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. De eerste…

Lees Verder »
ehealth
Per direct geld voor digitale zorg
26 maart 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per direct geld beschikbaar voor extra…

Lees Verder »
parkentree
Omzien naar elkaar in ParkEntree
26 maart 2020

Waar de meeste woonprojecten voor senioren tegenwoordig moeite hebben om van te grond te komen, zijn ze in…

Lees Verder »
helpende hand
Hulpkaart brengt Puttenaren in coronacrisis samen
25 maart 2020

Door de verspreiding van het coronavirus zijn maatregelen getroffen waardoor veel mensen tegen ongemakken…

Lees Verder »
oma op pc
Zo houd je toch contact met kwetsbaren
25 maart 2020

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal…

Lees Verder »
hugo
‘Blijvende aandacht voor eenzaamheid is nodig, ook na corona’
24 maart 2020

Het coronavirus raakt ons allemaal, maar vooral de meest kwetsbaren en mensen die niet digitaal vaardig zijn.…

Lees Verder »
corona en eenzaamheid
Onze expert organiseert online kennisdeler corona en eenzaamheid
23 maart 2020

Corona is inmiddels 'gesprek van de dag' en heeft grote gevolgen voor de eenzaamheid onder ouderen. Wat kunnen…

Lees Verder »
Scheldehof
De Scheldehof, méér dan een zorgcentrum
23 maart 2020

Big is beautiful, klein is fijn. Allebei is waar. En woonzorgcentrum De Scheldehof in Vlissingen heeft het…

Lees Verder »
eenzaamheid corona
Ouderen zijn gebaat bij contact en verbondenheid
19 maart 2020

De regering vraagt ons de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De manier die daarbij…

Lees Verder »
sociale
Zo versterk je de sociale cohesie in de wijk
19 maart 2020

Hoe zorg je ervoor dat de sociale cohesie in de wijk optimaal is en blijft? Met deze vraag ging Movisie aan de…

Lees Verder »
logo
Projectleider (projectbasis)
18 maart 2020

On(t)roerend Goed groeit en is daarom op zoek naar een zelfstandig projectleider of kwartiermaker met een hart…

Lees Verder »
blijf bruisen
Blijf bruisen!
18 maart 2020

Voor een deel van de oudere bewoners gaan de komende weken een eenzame periode worden. Kees Penninx van bureau…

Lees Verder »
preventieve ouderenzorg
10 aandachtspunten voor preventieve ouderenzorg
16 maart 2020

Dé oudere bestaat niet en juist daarom is maatwerk van cruciaal belang. Vanwege de grote diversiteit onder…

Lees Verder »
ondertekening
HD Groep ontwikkelt zorgvilla in Blaricum
11 maart 2020

In de Blaricummermeent in Blaricum wordt door HD Groep een nieuwbouw zorgvilla ontwikkeld die plaats biedt aan…

Lees Verder »
poort 6
Beleidsadviseur Wonen en Zorg
9 maart 2020

Poort6 is op zoek naar een beleidsadviseur Wonen en Zorg. Het gaat om een functie van 32 uur per week. 

Lees Verder »
knarrenhof
Woongemeenschappen zijn van onschatbare waarde
9 maart 2020

Woongemeenschappen voor ouderen passen perfect bij de doelstelling van de overheid om senioren zelfstandig in…

Lees Verder »
voetballen
Aanpak Vitale Woongemeenschappen in seniorencomplexen
5 maart 2020

Ouderen in seniorencomplexen hebben behoefte aan meer leuke activiteiten. Met de aanpak Vitale…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.