Ontmoeten in de buurt

voor bij de blog

De ZorgSaamwonen Award gaat dit jaar over ontmoeten in de openbare ruimte en heeft als titel: Buurtroutes plekken voor ontmoeting. Het is een ideeënprijsvraag. We zijn op zoek naar nieuwe invalshoeken of initiatieven die verder uitgebouwd kunnen worden. Het Oranje Fonds doet mee en wil de winnaars helpen het idee een stap verder te brengen. 

Op zoek naar voorbeelden
Met de term Buurtroutes kun je alle kanten op. Ik associeer het met logische plekken in de buurt waar je elkaar tegenkomt en waar iets extra’s gebeurt om ontmoeting te stimuleren. Je kunt denken aan de wandelroutes die her en der worden ingericht voor mensen met dementie. Door speciaal kleurgebruik of symbolen kunnen mensen met dementie langer zelf hun weg vinden in de buurt en dat gaat isolement tegen. De duofietsroute vanuit een woonzorgcentrum helpt vrijwilligers of familieleden die de buurt niet zo goed kennen, om veilig op pad te gaan met een bewoner en komt langs een terrasje voor een tussenstop.

De Kwiekroute is een bekend voorbeeld van een route die bewegen in de buurt stimuleert door slim gebruik te maken van straatmeubilair. Veel van de inmiddels al meer dan vijftig routes liggen bij een zorg- of buurtcentrum. Groepen ouderen doen de route wekelijks onder leiding van een fysiotherapeut of sportcoach en drinken na afloop een kopje koffie of thee met elkaar. Bewegen en ontmoeten gegarandeerd. Wijkwandelroutes met een ontmoetingsplek en een openbaar toilet bieden kans op een toevallige ontmoeting en nemen belemmeringen weg om erop uit te gaan.

Ruimte voor ouderen in Amsterdam
Op mijn zoektocht naar voorbeelden stuit ik op het rapport Zorg en ruimte voor ouderen, met als ondertitel Ruimtelijke strategieën voor levensloopbestendige buurten. De gemeente Amsterdam heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de mogelijke ruimtelijke gevolgen van de ontwikkelingen in de zorg (decentralisaties en bezuinigingen) en de toenemende vergrijzing. In die tijd was ik ook al actief op het terrein van wonen en zorg maar dit rapport is mij toen ontgaan.

Naast een analyse op stedelijke niveau waarbij er gekeken is naar de voorkeursgebieden voor een ruimtelijke strategie ouderenvriendelijke stad (op basis van vergrijzing, lage SES en aanwezigheid van zorgvoorzieningen), is er ook naar ingrepen op buurtniveau gekeken. Eenzaamheid is een van de thema’s. Volgens de onderzoekers zijn erbij horen, ontmoeten en sociale veiligheid belangrijke aandachtspunten. De ruimtelijke strategieën die een bijdrage kunnen leveren zijn verbinden, verdichten, realiseren van plekken voor ontmoeting en verzachten van de openbare ruimte.

De onderzoekers pleiten voor het beter verbinden van bestaande buurten met stedelijke centra en voorzieningen door levendige ‘stadsstraten’. In de stadsstraten krijgen winkels, horeca en ook zorg- en maatschappelijke voorzieningen een plekje. Door verdichten stijgt het draagvlak voor voorzieningen en komt er ruimte voor meer verschillende woningtypen. Naast ontmoetingsruimten in gebouwen zien de onderzoekers ook mogelijkheden in de buitenlucht. Tot slot is een aanbeveling uit het onderzoek om met meer groen in de openbare ruimte de omgeving te ‘verzachten’. Het groen moet overzichtelijk  en transparant zijn en goede verlichting is belangrijk.

Testcase levensloopbestendige route
De in het rapport beschreven mogelijke vervolgacties zijn een feest van herkenning. De eerste is namelijk een ‘Testcase levensloopbestendige route’. Het idee is om een circuit door de buurt aan te leggen dat uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. De route verbindt voorzieningen, woningen, verblijfsplekken en OV en is specifiek ingericht met brede stoepen, zit- en ‘leun’gelegenheden en een toilet. De ruimtelijke ingrepen worden door gebruikers uitgeprobeerd en geëvalueerd en kunnen uiteindelijk opgenomen worden in het gemeentelijk beleid voor de openbare ruimte.

De tweede vervolgactie is op een prijsvraag ‘ontmoeten in de openbare ruimte’ uit te schrijven. De onderzoekers zien dat bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte steeds belangrijker worden. Ze stellen voor om samen met ouderen en beheerders een prijsvraag uit te schrijven. Een van de mogelijke ideeën: 1.000 stoelen in de openbare ruimte. Ontwerp een stoel die comfortabel is voor ouderen om onderweg op adem te komen, die goedkoop is in beheer en ongeschikt om je fiets tegen te parkeren. Dat laatste is niet onbelangrijk in Amsterdam.

Het rapport van de gemeente Amsterdam is in 2016 verschenen. Zes jaar geleden en nog zeer actueel! Ik weet niet of voorstellen uit het rapport uitgevoerd zijn of dat het rapport tot andere oplossingen heeft geleid. Ze passen in ieder geval nog naadloos in de  ZorgSaamWonen Award 2022. Iemand uit Amsterdam die een idee wil indienen?

Lees meer over de ZorgSaamWonen Award

Meer informatie over de Kwiekroutes

Lees het rapport Zorg en ruimte voor ouderen (2016) van de gemeente Amsterdam

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Hoe vertaal je waarde van sociale basis in cijfers?
16 maart 2023
Het versterken van de sociale basis is een belangrijk doel voor gemeenten, maar cijfers verzamelen over die…
Lees Verder »
'Er is meer nodig voor het onderhoud van het Nederlandse zorggebouw'
6 maart 2023
Rick Kwekkeboom is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam en is als expert…
Lees Verder »
ZSW-expert over sociale ondernemingen en instituties voor collectieve actie
24 februari 2023
ZorgSaamWonen-expert professor dr. Tine De Moor hield vorige week vrijdag haar oratie aan de Erasmusuniversiteit…
Lees Verder »
'Participatie is meer dan het afvinken van een checklist'
24 februari 2023

Peter Bisschop en Sabine Megens wilden iets concreets doen om ouderen langer thuis te laten wonen, ze wilden…

Lees Verder »
De Bloemendal: gelaagd, sociaal en maatschappelijk
22 februari 2023

Een paar prachtige oude bomen in de binnentuin trekken meteen de aandacht. Wooncentrum Bloemendal krult zich om…

Lees Verder »
Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving
20 februari 2023

Op woensdag 15 februari 2023 is het advies 'Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving'…

Lees Verder »
Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg
20 februari 2023

Met de campagne Vliegwiel in de Wijk roept Patiëntenfederatie Nederland wijkverpleegkundigen op om met cliënten…

Lees Verder »
ZSW-partner AAG: van zorg en wonen naar vastgoed met zorg én welzijn
16 februari 2023
Ze praten graag over zorgvoorzieningen en vastgoed, senior adviseur Carolien Vermaas en haar collega, strateeg en…
Lees Verder »
Vrijwilligers maken modern woonzorgcentrum van oud klooster
14 februari 2023
Zo zouden de zusters Elisabetinnen het gewild hebben. Om ouderen in een zorgzame omgeving oud te laten worden is…
Lees Verder »
Slimme Zorg Estafette inspireert en verbindt
13 februari 2023
De ontwikkeling, implementatie en opschaling van slimme zorg verder brengen. Dat is het doel van de Slimme Zorg…
Lees Verder »
Meulenvelden haalt de buitenwereld naar binnen; 'dit is een klein dorp'
9 februari 2023
Hoe is het nu met woonservicegebied Meulenvelden in Didam? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we aandacht…
Lees Verder »
Gezond en Actief Leven Akkoord fundament onder preventiebeleid
7 februari 2023
Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Dat is het doel van het Gezond en…
Lees Verder »
ZSW-partner ‘Thuis Voelen’ wil een schatkist aan ervaringen borgen
3 februari 2023
Meer dan negentig procent van de ouderen woont thuis en blijft thuis, tegen zo’n zes procent van de ouderen die in…
Lees Verder »
Het Coornhert, een verticale stad in een levendige buurt
24 januari 2023
De kapsalon is een trekpleister geworden, bewoners genieten van (het uitzicht in) de gezamenlijke ruimte op de…
Lees Verder »
Partner aan het woord: Aedifica
23 januari 2023

Aedifica is onlangs als partner aangesloten bij ons mooie platform. Recent spraken wij met Erwin Drenth die…

Lees Verder »
Praat vandaag over morgen
23 januari 2023
Hoe wil jij zelf oud worden? Wat kunnen we betekenen voor de ouderen in onze omgeving? Wat kunnen wij zelf…
Lees Verder »
'Hop-on Hop-off' geeft nieuwe inzichten en helpt bewuste keuze te maken
20 januari 2023
Het Hop-On Hop-Off-spel, mede ontwikkeld door ZorgSaam Wonen, is in de smaak gevallen bij een groep ouderen in het…
Lees Verder »
Slimme, digitale zorg implementeren en opschalen met vervolg WOZO-regeling
18 januari 2023
Het duurt nog even, tot 28 februari om precies te zijn, maar de succesvolle regeling voor Implementatie- en…
Lees Verder »
Trends 2023: 'revival welzijn' en 'van woon- naar gezondheidscarrière'
16 januari 2023

Wat gaat 2023 ons brengen als we kijken naar de woningmarkt en de leefomgeving? Adviesbureau Companen, een van…

Lees Verder »
Subsidie voor collectieve wooninitiatieven in Noord-Brabant
16 januari 2023
De provincie Brabant stelt een subsidie beschikbaar voor duurzame en collectieve wooninitiatieven. Het gaat om een…
Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.