Stichting Thuis Voelen

Profiel


 

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verschaffen van informatie, op praktische wijze in woord en beeld gebracht, over het wonen, leven, de activiteiten en de leefomgeving op het brede terrein van gezondheids- en welzijnszorg en het ‘thuis voelen’ in zorgorganisaties.
  2. Voorwaarden te creëren waarmee ouderen, naasten en medewerkers zelf meer grip op en plezier in hun leven en hun werk kunnen hebben.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

Ga gelijk naar: