Burgerinitiatieven floreren in Limburg

erere
Herontwikkeling Ellenhof El | Impressie

Ralph Tangelder, coördinator bij de Vereniging van Kleine Kernen Limburg, ziet steeds meer burgerinitiatieven ontstaan. ‘Ik zie veel variatie onder deze initiatieven: starters, mensen die leegstaande panden een nieuw leven geven en ouderen die in het dorp willen blijven wonen.’

Ralph helpt hen op gang, verwijst door en verbindt hen met de juiste partijen. ‘Dat is wat de VKKL doet: activeren, adviseren, verenigen, verbinden, inspireren. Ook doen we aan belangenbehartiging.’ De leden zijn divers: dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpshuisbesturen, initiatiefgroepen en wijkplatforms. ‘Zij hebben behoefte elkaar te leren kennen en kennis te delen. Op internet is veel kennis voorhanden maar het delen van praktijkervaringen helpt hen verder. Daarom organiseren we allerlei bijeenkomsten.’

Burgers doen het zelf!
Freya Pijnenborg is ook actief bij de VKKL en helpt beginnende initiatieven op weg, zoals in Genhout. ‘Een actieve groep burgers heeft met hulp van studenten onderzocht aan welke voorzieningen behoefte is om het dorp leefbaar te houden.’ Zij hebben het praktische en informatieve boek Burgers doen het zelf! gelezen die Freya met haar vader Ad Pijnenborg heeft geschreven over zorgcoöperatie Hoogeloon en haar gevraagd mee te denken.

Leren van elkaar
Ralph is onder de indruk van een mooi initiatief in Castenray. Daar hebben bewoners in een voormalige basisschool een ontmoetingsruimte en vijf zorgappartementen gerealiseerd. Zij kregen steun vanuit de gemeente, de provincie en lokale ondernemers. De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, de KNHM, heeft hen ondersteund. Een ander interessant initiatief is te vinden in Kerkrade. Daar hebben twee oud-managers uit de zorg het voormalige klooster Elisabeth Stift omgevormd tot wonen met zorg. Initiatieven leren van elkaar.

Dertig initiatieven
De VKKL volgt zo’n dertig verschillende burgerinitiatieven die zich bezighouden met het thema wonen. Freya merkt dat mensen graag meteen willen gaan bouwen. Zij raadt initiatiefnemers aan om eerst goed te kijken waar de behoefte ligt. ‘We raden hen aan een plan te maken met een doelstelling en draagvlak te creëren.’ Sommige projecten zijn te klein voor een projectontwikkelaar of corporatie. Dan helpt de VKKL op zoek naar andere manieren om de plannen toch voor elkaar te krijgen.

Digitale koffie
Zowel Freya als Ralph merken bij de ambtenaren van gemeenten een grote behoefte aan kennis. De ambtenaren zijn op zoek naar hun rol bij de ondersteuning van burgerinitiatieven. Reden voor Ralph en Freya om hen met elkaar in contact te brengen. ‘Zowel binnen als buiten het gemeentehuis weten ambtenaren elkaar op dit onderwerp niet altijd even goed te vinden. Daarom organiseren we informele themagerichte bijeenkomsten om betrokkenen samen te brengen. Deze (digitale) koffies worden erg gewaardeerd.’

Leefbaar
Ralph: ‘Burgerinitiatieven denken meestal integraal. We zien dat overheden ook steeds integraler gaan denken, maar makkelijk is het niet. Zo zien we bijvoorbeeld bij de provincie  nog veel themagerichte schotten. Op het gebied van collectieve woonvormen ervaren we een constructieve houding bij de ambtenaren van de Provincie Limburg. Dat is geweldig.’ Ook is de VKKL te spreken over de constructieve rol van corporaties, zoals Wonen Limburg. Samen houden ze de Limburgse gemeenten leefbaar.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
23 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Voorsorteren op het ouder worden
23 mei 2022

Dit is de tweede aflevering van de reeks van vijf artikelen van Henk Geene over de voorzorgcirkels. Vijf jaar…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.