‘Betrek ouderen bij het ontwerpen van geschikte woonvormen’

lunchlezing

Ouderen verhuizen over het algemeen liever niet. Komt dit omdat zij niet willen verhuizen? Of omdat er geen geschikt alternatief is? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de lunchlezing van 15 februari jl. Petra de Jong, economisch geograaf, heeft een keuze experiment gedaan met een groep ouderen uit Groningen om deze vragen te beantwoorden. ‘Ik heb een groep ouderen telkens drie woningen laten zien, waarvan een woning hun huidige woning was. Zij moesten dan aangeven welke woning hun voorkeur had en wat hun tweede en derde keuze was. Driekwart van de ouderen koos telkens de huidige woning. ‘Toch is die huidige woning niet altijd geschikt om oud in te worden.’

Redenen om wél de verhuizen
Petra merkte tijdens haar onderzoek dat ouderen alleen verhuizen als er lichamelijke ongemakken optreden. ‘Ze hebben een netwerk in de buurt, herinneringen opgebouwd en zien op tegen het regelwerk. Bovendien gaan sommige ouderen er financieel ook op achteruit. Als ze gaan verhuizen, betalen ze meer huur. Of in het geval van een koopwoning, gaan ze kleiner en duurder wonen. Dat vinden ze geen aantrekkelijk perspectief.’

Toegevoegde waarde
Als ouderen verhuizen dan gaan ze niet naar een standaard seniorenwoning. Er moet wel iets extra’s zijn. De meeste ouderen willen een gelijkvloerse woning, dichtbij voorzieningen. Toch zag ze grote verschillen. ‘De ene oudere is de ander niet. De één wil niet kleiner wonen, de ander wel.' Petra pleit voor het bieden van een gevarieerd woningaanbod. Ook adviseert ze bouwers en ontwerpers om ouderen vanaf het begin te betrekken bij het ontwerp. Petra gelooft niet in een generieke woonoplossing. ‘In plaats daarvan moeten we veel meer oog hebben op diversiteit van ouderen. Producten ontwikkelen gericht op ouderen, ouderen daar actief bij betrekken. Ontwikkelingen die op ouderen gericht zijn. Denk niet te weten wat goed is voor ouderen. Daarvoor is de groep echt te divers en doe je ze tekort’, zo besluit Petra.

Na het verhaal van Petra waren er twee mooie woonconcepten die het ‘verhuisprobleem’ voor een deel moeten kunnen opvangen; Let’s Live, een woonconcept van onze partner AM, en de Thuisplusflat, een initiatief van onze partner gemeente Rotterdam

Praktijkvoorbeelden
Let’s Live is een woonzorgconcept voor mensen die behoefte hebben aan geplande en ongeplande zorg. ‘Let’s Live is ontstaan naar aanleiding van een grootschalig onderzoek onder ouderen in Hillegom’, vertelt Anneke Speelman van AM. ‘Let’s Live probeert antwoord te geven op de kloof tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dit doen we aan de hand van comfortabele appartementen in een geclusterde setting, bedoeld voor mensen die kwetsbaar zijn en een zorgvraag hebben.’ Er zijn acht essenties die Let’s Live vatten: eigen regie, levendige integrale omgeving, 24/7 diensten en zorg, aanwezigheid van een hospitality manager, zorgtechnologie, activering, drempelloze woonomgeving, comfortabel en betaalbaar, en samen met andere partijen en partners. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte aanwezig. ‘Het bijzondere aan dit concept is dat de hospitality manager fungeert als een soort opbouwwerker. De hospitality manager neemt contact op met de buurt, zodat ook zij betrokken zijn bij de bewoners van Let’s Live’, zo vertelt Anneke.

In gemeente Rotterdam is de Thuisplusflat een mooi voorbeeld van een tussenvoorziening tussen thuis en het verpleeghuis. ‘We zetten bij de Thuisplusflat in op ouderen met een lichte tot matige ondersteuningsvraag’, vertelt Hanneke Schottert. Zij is vanuit de gemeente Rotterdam betrokken bij het project. ‘Inmiddels zijn er zes thuisplusflats, die worden ondersteund door vijf zorgpartijen en vier woningcorporaties. Er is een focus op welzijn en wonen, met als inzet om mensen zo lang en fijn mogelijk thuis oud te kunnen laten worden. De grootste uitdaging van de Thuisplusflat is het benaderen van verschillende doelgroepen’, stelt Hanneke. 'De Thuisplusflat wordt gefinancierd doordat wij als gemeente een plus-bedrag uitkeren aan de aanbieders. Dit plus-bedrag wordt toegevoegd aan de Wmo-indicaties van de bewoners die een indicatie hebben bij de preferent aanbieder van de flat. Bewoners betalen dus zelf geen plus-bedrag aan de aanbieder.'

Na deze voorbeelden was er nog tijd voor een korte rondetafel. Daar kwam onder meer de vraag aan de orde  hoe ouderen kunnen worden betrokken bij het ontwerp van geschikte woonvoorzieningen. Petra: ‘Organiseer avonden waarbij met ouderen wordt gesproken, zodat je elkaar ook kunt stimuleren. Verder is het belangrijk om te sturen op een gevarieerd woningaanbod.’ Volgens Anneke is het ook erg belangrijk om ouderenorganisaties erbij te halen.

Positieve benadering 
Conclusie van de lezing was wel dat doorstroming zelf het probleem niet oplost. Het gaat om het centraal stellen van de woonwensen. ‘Let daarbij op de taal’, adviseert Petra. ‘Het gaat steeds vaker over ouderen die woningen ‘bezet houden’.  Leg de nadruk niet op het aftakelingsproces.’

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’
26 mei 2023

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van…

Lees Verder »
Subsidie voor huisvesting kwetsbare groepen
24 mei 2023

Mensen in een kwetsbare positie kunnen bij het zoeken naar een woning vanaf 30 mei gebruik maken van de…

Lees Verder »
Beperkte bereikbaarheid in beeld gebracht
22 mei 2023

Onder meer door een afname van het aantal openbaar vervoer-verbindingen ervaren mensen problemen om werk en…

Lees Verder »
Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere
22 mei 2023

Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Ik zie je buiten!
17 mei 2023

Afgelopen maandag was het zover. De filmopnames bij Het 8ste Werk in Kampen zijn gemaakt. Dit prachtige concept…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Bouwen voor ouderen stimuleert doorstroming maximaal
10 mei 2023

Habion, een woningcorporatie voor ouderen, versnelt de transformatie en nieuwbouw van woningen voor ouderen op…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
LATT: waar kinderen en ouders buren worden
2 mei 2023

De ouders van de verstandelijk en meervoudig beperkte Simon hebben een eigen woonconcept uitgewerkt, LATT (…

Lees Verder »
Woningdelen kansrijk, maar benutten van ongebruikte woonruimte gaat niet vanzelf
2 mei 2023

Afgelopen januari organiseerde ZorgSaamWonen het webinar ‘Deelgenoten: woning- en zorgdelen kan!’ Een webinar…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen
25 april 2023

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.