Haagse ouderen tevreden over hun stad

joost

Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van 'age-friendly cities' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ouderen geven de stad Den Haag een goede voldoende voor seniorvriendelijkheid. Ze zijn erg tevreden over hun eigen woning, maar minder over de openbare ruimte. Mensen met een rollator of rolstoel, slechtere gezondheid en met een lager inkomen zijn wat minder tevreden. Dit blijkt uit het rapport van Hulsebosch Advies, AFEdemy en het lectoraat Urban Ageing.

De Haagse ouderen
Joost van Hoof, Lector Urban Ageing aan de Haagse Hogeschool, voorzitter van het Platform Monitoring Seniorvriendelijke Stad Den Haag en daarnaast als expert verbonden aan het platform ZorgSaamWonen vertelt: ‘Wij hebben een uniek instrument ontwikkeld wat nog nergens in de wereld bestond. Met die vragenlijst Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ) kunnen wij op gevalideerde wijze de tevredenheid onder ouderen meten. Het is een eenvoudige en toegankelijke, overzichtelijke lijst. De vragenlijst gaat in op een aantal domeinen die van invloed zijn op het dagelijkse leven van ouderen.’ De vragen gingen over de acht onderwerpen die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezamenlijk de seniorvriendelijkheid van een stad bepalen: huisvesting; sociale participatie; respect en sociale inclusie; burgerschap en werkgelegenheid; communicatie en informatie; sociale en gezondheidsvoorzieningen; buitenruimte en gebouwen; transport; en aanvullend, een negende domein: financiën.

Meer snuffelplekken
Naast het onderzoek aan de hand van deze vragenlijst zijn er ook stadsateliers geweest: gesprekken met kleine groepjes ouderen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de ouderenmonitor die tweejaarlijks uitkomt. In totaal hebben 393 Haagse ouderen meegedaan aan de enquête en 50 aan de stadsateliers. ‘Ik ben erg blij met de representativiteit van de deelnemers. We hebben echt een afspiegeling van de Haagse ouderen bevraagd. Dus mensen met een huurhuis en koophuis, jonge ouderen en oude ouderen, mensen met en zonder migratieachtergrond.’ De ouderen hebben diverse suggesties gedaan om de stad meer seniorvriendelijk te maken. Zo pleiten zij voor wooncoaches die helpen met verhuizen. Zij willen graag meer geschikte woningen. Ook zie zij graag meer ‘snuffelplekken’ in de stad waar ouderen en jongeren elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Zij zien graag openbaar vervoer met minder overstappen. Ook verzoeken de ouderen om informatie digitaal én op papier te blijven verstrekken, digitale trainingen te organiseren en ouderenconsulenten goed vindbaar te laten zijn. De gemeente heeft de intentie uitgesproken om verder te gaan met de uitkomsten van het rapport. Joost zou graag vervolgonderzoek doen. ‘En dan longitudinaal onderzoek onder een grotere groep, zo rond de 4000 respondenten. ‘Dan zou ik graag meer willen weten waarom ouderen die gebruik maken van een mobiliteitshulpmiddel de omgeving zo ontoegankelijk vinden.’ Ook zou Joost meer verdieping willen naar het thema ‘financiën.’ ’Geld maakt toch vaak wel gelukkiger. De precieze samenhang met seniorvriendelijkheid is een nog onontgonnen terrein.’

Lees het rapport en de bevindingen:

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/platform-seniorvriendelijke-stad-den-haag

Lees meer over het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/633662?parent_event=780967

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.