Rapport: opgave wonen en zorg in beeld

rolstoel

Platform31 heeft in opdracht van de ministeries BZK, VWS en het G40-stedennetwerk een nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld brengen.In twintig procent van de gemeenten blijkt een woonbehoefte-onderzoek voor zorgdoelgroepen te zijn uitgevoerd. In verreweg de meeste onderzoeken zijn ouderen de belangrijkste onderzoeksgroep, gevolgd door mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

Wat opvalt is dat de knelpunten op het sociale en fysieke vlak vaak onbekend zijn of niet regelmatig zijn onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn vereenzaming of het ontbreken van goede, toegankelijke looproutes, waardoor langer thuis blijven wonen moeilijker is. Een deel van de respondenten geeft aan dat zij in toekomstig onderzoek meer aandacht willen besteden aan kwalitatieve behoeften en wensen van de zorgdoelgroepen.

De verhuisbereidheid bij (oude) ouderen is in het algemeen erg laag. Eén van de respondenten gaf aan dat de doorstroom vanuit koopwoningen naar huurwoningen binnen hun gemeente niet of nauwelijks aan de orde is vanwege de lage hypotheeklasten. Een ander merkt op dat de meeste ouderen niet of pas heel laat verhuizen. Ze verhuizen pas als het echt niet anders kan. En op het moment dat zij daadwerkelijk afhankelijk worden van een geschikte (beter toegankelijke) woning, is deze niet verkrijgbaar.

Verschillende gemeenten geven aan de samenwerking met corporaties en zorgorganisaties lastig te vinden: hoe zorg je dat partijen zich gezamenlijk eigenaar voelen van een uitvoeringsplan? Meerdere keren wordt door de respondenten benoemd dat een aanjager een belangrijke voorwaarde is voor het (vervolg)proces.

Lees het volledige artikel op www.platform31.nl.

Ook interessant / voor u geselecteerd

traplift
55-plussers willen zo lang mogelijk thuis wonen
3 april 2020

Een ruime meerderheid van de 55-plussers die momenteel zelfstandig thuis woont, acht hun huidige woning…

Lees Verder »
sociale
Zo versterk je de sociale cohesie in de wijk
19 maart 2020

Hoe zorg je ervoor dat de sociale cohesie in de wijk optimaal is en blijft? Met deze vraag ging Movisie aan de…

Lees Verder »
eenzaamheid corona
Ouderen zijn gebaat bij contact en verbondenheid
19 maart 2020

De regering vraagt ons de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De manier die daarbij…

Lees Verder »
blijf bruisen
Blijf bruisen!
18 maart 2020

Voor een deel van de oudere bewoners gaan de komende weken een eenzame periode worden. Kees Penninx van bureau…

Lees Verder »
ondertekening
HD Groep ontwikkelt zorgvilla in Blaricum
11 maart 2020

In de Blaricummermeent in Blaricum wordt door HD Groep een nieuwbouw zorgvilla ontwikkeld die plaats biedt aan…

Lees Verder »
knarrenhof
Woongemeenschappen zijn van onschatbare waarde
9 maart 2020

Woongemeenschappen voor ouderen passen perfect bij de doelstelling van de overheid om senioren zelfstandig in…

Lees Verder »
het dorp arnhem
Het Dorp Arnhem combineert wonen en zorg
26 februari 2020

Gebieds- en vastgoedontwikkelaars BPD en VanWonen gaan Het Dorp in Arnhem herontwikkelen. De herontwikkeling…

Lees Verder »
toekomst van ouderen
'Toekomst van de zorg moet anders'
17 februari 2020

De Posten bereidt zich voor op de toekomst, met een nieuwe kijk op wonen en zorg. Dit moet uitkomst bieden om…

Lees Verder »
Tineke kleinhuis
Gastvrije ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom voelt
3 februari 2020

Tineke Kleinhuis is sinds acht jaar werkzaam bij het Leger des Heils. Sinds een jaar is ze  actief in Zwolle…

Lees Verder »
woonzorgvoorbeelden
Samen oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden
30 januari 2020

Ouderen van nu zijn actiever dan die van vroeger. Dat betekent ook dat zij andere woonwensen hebben. Tussen…

Lees Verder »
ecodorp zuiderveld
Zuiderveld, een Ecodorp in een nieuwe wijk
27 januari 2020

Op 24 januari jl. tekende Talis samen met CVEG, WBVG en Trebbe het contract voor de bouw van Ecodorp Zuiderveld…

Lees Verder »
gemeenschappelijk wonen
Habion transformeert verzorgingshuis tot woongemeenschap
13 januari 2020

Corporatie Habion heeft de afgelopen jaar diverse verzorgingshuizen een tweede jeugd gegeven. Ook het…

Lees Verder »
prettig thuis in de wijk
Veilig Prettig Thuis in de wijk
9 januari 2020

Ouderen vinden veiligheid belangrijk bij het langer thuis wonen, zo staat in de 'meetlat' opgesteld door…

Lees Verder »
voorlichting langer thuis
Meer voorlichting over langer thuis nodig
17 december 2019

Auteur: Yvonne Witter Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarvan zijn ze zich ook bewust. Maar de meeste…

Lees Verder »
thuiszorg
Gat tussen thuis en verpleeghuis vraagt om zorgzame wijken en nieuwe woonvormen
6 december 2019

Op de website Zorgen voor morgen is een blog verschenen over het gat tussen thuis en het verpleeghuis. De blog…

Lees Verder »
noordoostpolder
Ouderen pakken de regie in de Noordoostpolder
4 december 2019

‘Er is echt een omslag nodig in het denken bij professionals, zegt Marieke Kraan, initiatiefnemer…

Lees Verder »
ouderen zorg
Wat als zorg wegvalt?
2 december 2019

Het is erg belangrijk om inzicht te hebben in welke zorg en ondersteuning mensen met een beperking nodig hebben…

Lees Verder »
lancering platform
Platform ZorgSaamWonen officieel gelanceerd
26 november 2019

Door: Wijnand Beemster Wethouder Sven de Langen van gemeente Rotterdam lanceerde tijdens het ZorgSaamWonen…

Lees Verder »
komt u kijken
Safari naar comfortwoning in Overschie
26 november 2019

Tijdens het ZorgSaamWonen Congres werden zes safari’s ofwel projectbezoeken georganiseerd. Een van de safari’s…

Lees Verder »
gemengd wonen
Huisvesten kwetsbare burgers: gemengd wonen, het kan!
14 november 2019
Corporaties en hun samenwerkingspartners hebben hun handen vol aan de huisvesting van kwetsbare burgers. Zij…
Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.