Vitale steden en dorpen; voucherregeling Stimuleringsfonds

ghghg

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is op 1 april 2021 gestart met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Via deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties samen met ruimtelijk ontwerpers subsidie aanvragen voor kortlopende ontwerpend onderzoekstrajecten ter verkenning en versterking van hun ruimtelijke beleid. De eerste ronde Vitale steden en dorpen staat open van april – juni 2021.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft tot doel de grote transitieopgaven waar wij als land voor staan op een goede manier vorm en invulling te geven. Op diverse beleidsterreinen zijn grote ambities geformuleerd die allemaal een plek in de ruimte moeten krijgen. In Nederland is die ruimte echter beperkt, wat het belangrijk maakt om goed over de inrichting van onze toekomstige leefomgeving na te denken, opgaven en visies op verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden, hierin slimme combinaties en scherpe keuzes te maken en ook beter samen te werken.

Voucherregeling Ruimtelijke Beleid
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert daarom de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Deze regeling biedt ruimte aan circa 200 projecten, waarin overheden en (semi)publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties, zorginstellingen, uitvoeringsorganisaties en overkoepelende samenwerkingsverbanden, samen met ontwerpers en belanghebbende partijen tot nieuwe inzichten, breed gedragen visies en concrete oplossingen kunnen komen. In totaal verstrekt het fonds circa 200 innovatievouchers ter waarde van €10.000 - €30.000 voor projecten van 1 - 3 maanden waarin bovenstaande partijen samen met belanghebbende partijen onderzoek doen naar de lokale en regionale consequenties van de grote transitieopgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 

Vitale Steden en dorpen
De oproep 'Vitale steden en dorpen #1' is de eerste in een reeks van 8 oproepen. De oproep Vitale steden en dorpen #1 richt zich op trends en ontwikkelingen in steden en dorpen waarvan de urgentie als gevolg van covid-19 nog eens extra is toegenomen. De insteek is breed. Thema’s die genoemd worden zijn o.a. verdichting, de toekomst van stads- en dorpscentra en bereikbaarheid. Met name bij verdichten stelt het Stimuleringsfonds vragen die raken aan de thema’s van ZorgSaamWonen: ‘De uitdaging is om met de verdichtingsopgave ook de lokale economie aan te jagen, de sociale inclusiviteit te bevorderen en levensloopbestendige plekken te maken voor alle bewonersgroepen. Een goede mix van leeftijden, voorzieningen nabij en een inclusieve opzet zijn belangrijke aspecten van een 'gezonde' buurt of wijk. Hoe kunnen we monofunctionele wijken transformeren naar gemengde gebieden?’

Open Oproep Vitale steden en dorpen #1 in het kort

  • budget € 500.000
  • doorlopend indienen vanaf 1 april t/m 30 juni 2021
  • looptijd opdracht is 1 tot 3 maanden
  • € 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher
  • circa 25 voorstellen worden geselecteerd
  • 2e ronde om in te dienen tussen 1 september en 30 november 2021

Lees meer:

Vitale steden en dorpen #1’ (april - juni 2021)  Kijk hier nu ook de videoregistratie van de lancering terug  

Kennisdossier/programmapagina de Nieuwe Ruimte

bron: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

rere
Call for papers: Wonen en zorg verbinden voor kwetsbaren met zorgvraag
27 juli 2021

Een inclusieve samenleving vraagt een (woon)omgeving die inspeelt op de behoeften van kwetsbare mensen of…

Lees Verder »
foto hart van vathorst
Vijf jaar ontmoeting in Hart van Vathorst
27 juli 2021

Hart van Vathorst vierde in maart 2021 haar vijfjarig bestaan. Op een zonnige vrijdag bezoeken we, als…

Lees Verder »
ere
Ruimte maken voor ontmoeting: buurt als sociale leefomgeving
21 juli 2021

Betekenisvolle ontmoetingen komen niet zomaar tot stand. Om ervoor open te staan moet je je ergens ‘thuis’…

Lees Verder »
ere
Wonen en zorg als je wereld onvoorspelbaar is
20 juli 2021

Triade is een zorgorganisatie voor Flevoland en omgeving met voorzieningen voor gehandicaptenzorg en…

Lees Verder »
rtrt
Mooiste woonzorgcentrum van Nederland in monumentaal klooster
15 juli 2021

Het transformeren van een monumentaal pand vraagt om een precieze en specialistische aanpak. Want hoe maak je…

Lees Verder »
rtr
Buurtterras in Amersfoort verbindt bewoners en professionals
14 juli 2021

Toen stadsgeograaf en zelfstandig onderzoeker Erik van Marissing in Amersfoort kwam wonen, kende hij niemand.…

Lees Verder »
Foto: Peter van Beek
Samen oud worden in een Thuishuis
12 juli 2021

‘Dat is toch niets voor mij’, dacht Enny (59) toen haar dochter haar wees op het Thuishuis in Woerden. De…

Lees Verder »
ere
Turkse en Marokkaanse migrantenouderen kampen met eenzaamheid
9 juli 2021

Eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse migrantenouderen is veel hoger dan onder Nederlandse ouderen. Eerder…

Lees Verder »
rtr
Passende zorg voor ouderen thuis
8 juli 2021

Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die…

Lees Verder »
rtrt
Gestippeld wonen: de ideale woonvorm?
1 juli 2021

‘Dit is de ideale woonvorm voor ouderen’, zegt Bep van der Lit (83). Zij woont al 13 jaar in woongroep Terwijde…

Lees Verder »
tyt
Hoe architectuur het leven met dementie draaglijker kan maken
29 juni 2021

Zelfstandig wonen met dementie. Het is zelfs met alle geavanceerde technieken nog steeds een lastige opgave.…

Lees Verder »
rere
Pionier in hart en nieren
29 juni 2021

‘Hoe lang kan ik hier blijven wonen?’ Dat vraagt de 84-jarige Johanna Liese zich regelmatig af. Ze woont in een…

Lees Verder »
rtrt
Kleinschalig wonen met zorg in Flevoland
28 juni 2021

Amado is een Spaans en Portugees woord dat onder meer ‘geliefd’ en ‘dierbaar’ betekent. Dat vindt Marga…

Lees Verder »
rere
ZorgSaamWonen #1 2021
24 juni 2021

Het eerste magazine van dit jaar is een feit. In het magazine lees je onder andere hoe vastgoed een bijdrage…

Lees Verder »
fdfd
ZorgSaamWonen lanceert magazine Wonen met dementie
21 juni 2021

Het is tijd voor verandering. Dat zegt Francien van de Ven, manager op Ouderenlandgoed Grootenhout en naar…

Lees Verder »
rtr
Verbinden om welzijn te vergroten
14 juni 2021

Verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie, dat is wat Pauline van der Zee, coördinator Welzijn …

Lees Verder »
we
Hoe samenwerking bijdraagt aan de leefbaarheid in wijken
10 juni 2021

Samenwerking tussen lokale partijen kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Hoe? Dat…

Lees Verder »
r3re
Amadeushuis: wonen in je eigen ritme
7 juni 2021

In het Amadeushuis in Bergambacht maken medewerkers en bewoners gebruik van de kracht van muziek. Eric van der…

Lees Verder »
rtrt
ActiZ en Dutch Design Foundation gaan samenwerking aan
4 juni 2021

ActiZ en Dutch Design Foundation roepen ontwerpers op om samen actief aan de slag te gaan met het…

Lees Verder »
ere
Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief
3 juni 2021

Het sociale netwerk Buurtcirkel verbindt mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar. De…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.