Tintelende 'matchingmarkt' collectief wonen

Bezoekers in beeld tijdens de aftrap

Bezoekers in beeld tijdens de aftrap

“Vandaag gaat het over matchmaking”, zegt Yvonne Ebbers van de Leefbaarheidsalliantie, gespreksleider van de prikkelende inspiratiemarkt 'Van solo naar samen'. Deze bijeenkomst vond plaats op 17 mei in het Gelderse Huis der Provincie, pal aan de markt in Arnhem. Speeddaten met vragers en aanbieders om, ‘als het klikt’, een relatie rond collectief wonen aan te gaan. Dát moest het doel zijn van deze ochtend en dat lukte. Er zijn hoopvolle matches gemaakt. Voortvarend besluit medeorganisator Bernard Smits van netwerkorganisatie Cooplink: “En nu deze kring groter maken.”

De 60 stoelen in de ontvangstruimte waren ruimschoots aangevuld met statafels om de 250 deelnemers een plekje te geven voor de inspirerende aftrap met negen korte presentaties. Deze korte verhalen gaven al een breed beeld van de actuele vraag, het aanbod en de ontwikkeling van collectief wonen voor de aanwezige vertegenwoordigers van overheden, collectieven, corporaties, financiers, adviseurs, ontwikkelaars, architecten en een notaris. Gedeputeerde Leefbaarheid en Wonen, Dirk Vreugdenhil, is meer dan optimistisch over deze bijeenkomst. “Ik zie veel kracht en creativiteit als het over collectief wonen gaat. Als provincie willen we de goede initiatieven delen en betrokkenen daarmee stimuleren en waar nodig helpen. Zoveel mensen die nu op date gaan, moeten projecten vlot kunnen trekken.”

Korte presentaties

Irina Wams vertelt dat gemeente Arnhem de komende vijf jaren tien bouwkavels voor collectief wonen reserveert. Gemeente Nijmegen stelt twee locaties per jaar beschikbaar via loting. Ook woningcorporatie Talis heeft twee gebieden in de aanbieding, waarvoor initiatiefnemers zich kunnen melden. Dat geldt ook voor de Arnhemse woningcorporatie Volkshuisvesting die op zoek is naar huidige sociale huurders die collectief willen gaan wonen. Het collectief Wereldbuur zoekt juist een locatie. Erik Arkesteijn legt uit wat Katalys kan betekenen op het gebied van ondersteuning, onder meer bij financiering. Dat komt goed uit, want jongeren uit de dorpskern Lathum, ten oosten van Arnhem, zoeken juist nog wat geld voor een collectieve woonvorm voor ouderen en jongeren op en rond een dorpshuis dat zich ontwikkelt in een leegstaand oud schoolgebouw. Wooncollectief in oprichting Het Groene Spoor wil de aarde een stukje beter maken met hun plannen voor een eco-wijk in de gemeente Renkum. De vertegenwoordigster van Het Kruispunt, tot slot, laat een architectonische schets zien van een stervormig intercultureel collectief woongebouw, waar ouderen volgens hun eigen gewoonten en leefregels beschermd en verzorgd oud kunnen wonen, en natuurlijk ook laagdrempelig contacten kunnen leggen met ouderen uit andere culturen.

Op weg naar zeven ramvolle werksessies kan er al een blik worden geworpen op de daadwerkelijke ‘markthal’ in de gangen, vol presentatieposters.

De markt

Vanuit de overheid staan hier de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de rijksdienst voor ondernemend Nederland, RvO. Daarnaast worden er posters toegelicht door de woningcorporaties Talis, Volkshuisvesting en WBVG. De laatste richt zich uitsluitend op collectieve woonvormen. Een bijzondere deelnemer in dit segment zijn de Collectieve Huisvesters, een netwerk van tientallen organisaties in de regio Arnhem-Nijmegen dat collectieve woonvormen faciliteert op het gebied van kennis, marketing, matching, financiering en transformatie.

De Rabobank is er als mogelijke financier en succesvolle matches in collectief wonen kunnen worden bezegeld door notaris Hekkelman. Ontwikkelaar Van Wijnen toont zijn kennis en ervaring in collectief bouwen, Hoogte 2 Architecten geven aan hoe zij woonwensen vormgeven en procesbegeleider Building Community deelt haar ervaringen. Collectieve initiatieven die behoefte hebben aan ondersteuning in de breedte kunnen terecht bij Katalys.

Bezoekers bij de stands op de markt

Relevantie combinatiestands

Op de markt zijn ook relevante combinatiestands te bezoeken. Zo tonen de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen 50plus, LVGO, en Vriendenerf Olst een gerealiseerd kleinschalig CPO-woonproject voor en door actieve vijftigplussers met gedeelde voorzieningen. IEWAN, de Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Nijmegen, in de volksmond ‘de strowijk’, staat er samen met de bewonersgroepen-adviseurs van bureau Viertel. CVEG, Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland, toont dat het ook grootschalig en duurzaam kan met Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen Noord dat ruim honderd bewoners collectief en zorgzaam huisvest in 46 woningen.

Ook losse wooncollectieven delen hun kennis, wensen en ervaringen, zoals de vereniging Toekomstmuziek die een collectieve woonvorm voor 50 plussers realiseert in Nijmegen. Singelhof in Wezep ontwikkelt een collectieve woonvorm met 18 levensloopbestendige woningen. En ook het woonproject Ecoline in de buurt van Nijmegen is er, voor (jonge) eigenzinnige mensen met liefde voor de natuur. Woongroep de Huisdieren bewoont  een voormalige kleuterschool in Dieren. De korte presentaties van de jongeren van ’t Neije Erf in Lathum, het interculturele project Het Kruispunt in Tiel en de visie en het concept van Wereldbuur worden bij hun stands verder toegelicht.

Bezoekers met elkaar in gesprek bij een fotopresentatie 

Verderop in de Gelderse provincie zijn de Woonpioniers Bennekom actief om ruim twintig groepsgeoriënteerde wooneenheden te realiseren. Naast het bewonersinitiatief het Groene Spoor Oosterbeek dat een ecologische wijk in de gemeente Renkum wil ontwikkelen, is in de Glind bij Barneveld het CPO-project Ecowonen Midden Nederland actief om een eco-wijk te realiseren voor mensen die ‘anders’ willen wonen. Ook bijzonder is het concept van de Vereniging Babylon die een woonwerkgemeenschap ontwikkelt in Berg en Dal.

Tot slot zijn de volgende kennis- en netwerkplatforms op de markt te spreken: Leefbaarheidsalliantie Gelderland, Cooplink, ZorgSaamWonen, Platform CPO Nijmegen en de vereniging Gemeenschappelijk Wonen.

De werksessies

Op twee momenten werd het stil op de markt, toen het publiek koos voor een verdiepende sessie. In deze bijeenkomsten werd ingegaan op de volgende onderwerpen: Hoe start je een wooninitiatief? Hoe ontwerp je ontmoeting en collectiviteit? Hoe zoek je naar een gebouw of locatie? Hoe regel je financiering? Welke rechtsvorm kies je voor jouw initiatief? En hoe voorzie je in sociale duurzaamheid en zorg op langere termijn?

En voor wie een hele specifieke vraag had voor gemeenten of corporaties kon terecht in de koffiekamer. Hier gaven overheden, RVO en een woningcorporatie antwoorden op prangende vraagstukken. Eén van de vragen was van een deelneemster die een agrarisch bedrijf heeft en er ook een collectieve woonfunctie bij wil realiseren. Dat laatste blijkt alleen te kunnen als ze afziet van haar bedrijf, maar ze wil graag beide functies op die ene locatie. “Mag ik dan een pilot zijn?” vraagt ze bijna wanhopig. RvO-expert Hans Vos biedt zich aan voor een tweegesprek met haar en zegt achteraf: “We zijn uitgekomen op een gedachte-experiment“. De bedoeling daarvan is om met een aantal partijen en gemeenten deze casus in gedachten uit te werken om te onderzoeken waar misschien toch mogelijkheden zitten.

Voorafgaand aan de lunch, blikt Yvonne Ebbers met het publiek en de medeorganisatoren terug op de Inspiratiemarkt van deze ochtend. Wat een bruis en wat een reuring is haar persoonlijke indruk. Bovendien was ze getuige van een mooie match: de Wereldbuur heeft een potentiële locatie gevonden. Er zijn  vervolggesprekken gepland. Yvonne Witter van ZorgSaamWonen toont het kersverse Wingo-spel - samenvoeging van Wonen en Bingo - dat ze samen met Bernard Smits van Cooplink heeft ontwikkeld om spelenderwijs verschillende woonvormen te bezoeken en af te vinken op de Wingo-kaart. Een volle kaart geeft recht op een interview, beloven de spelontwikkelaars. Beiden zijn enthousiast over deze Inspiratiemarkt. Collectieve woonvormen bieden oplossingen voor alle uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, benadrukt Yvonne. Bernard Smits is overtuigd van de groeiende aandacht voor collectief wonen: “We gaan de beweging groter maken. Als ik even naar buiten kijk, dan denk ik aan een marktplein zo groot als die van Arnhem vol met belangstellenden. En daarna, het Gelredome.”

De Inspiratiemarkt Van solo naar samen is een initiatief van provincie Gelderland, Leefbaarheidsalliantie Gelderland, Cooplink, de Collectieve Huisvesters en het Platform ZorgSaamWonen.

 

Meer ontdekken?

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Creatieve oplossingen voor de ouderenzorg
17 juli 2024

Nederland geeft meer uit aan zorg dan de meeste andere geïndustrialiseerde landen. Ondanks de relatief hoge…

Lees Verder »
Gemengde woon-zorgomgevingen zijn de toekomst
10 juli 2024

“We zullen meer voor elkaar moeten zorgen”

Vanwege de steeds toenemende vergrijzing is de behoefte aan…

Lees Verder »
Meer woningen bouwen op de gezondste plekken
9 juli 2024

Meer woningen in een wijk terwijl de gezondheid van de inwoner erop vooruit gaat? Het klinkt tegenstrijdig,…

Lees Verder »
Bruishuis Arnhem: Verzorgingshuis wordt bruisend bewonersbedrijf
4 juli 2024

Ze worden wel ‘papa’ en ‘mama Bruis’ genoemd: Walter en Floor. Ze zijn gemiddeld 70…

Lees Verder »
Zuiderpark, van een Eindhovense ‘zorgplek’ naar een ‘gezonde’ buurt
25 juni 2024

De ‘beweging’ van traditionele woon- en verpleegzorg in de instellingen Gagelbosch en Fleuriade aan het…

Lees Verder »
Terugblik op de excursie naar Villa Sandwijck
24 juni 2024

Met een fijne groep mensen samenwonen in een oude droomvilla, terwijl je uitkijkt op een schitterend landgoed.…

Lees Verder »
Erfdelen: op voormalig boerenerf samen oud worden
10 juni 2024

De bijna 73-jarige Pieter Parmentier, landelijk coördinator van Erfdelen, is een echte doorzetter. “Fietsen is…

Lees Verder »
Een toekomstbestendig thuis voor mensen met dementie
24 mei 2024

Het derde landhuis van QuaRijn in Doorn, genaamd Nieuw Leeuwenburg, is opgeleverd. Dit nieuwe landhuis,…

Lees Verder »
Lunchlezing Thuishuizen gemist? Kijk terug, lees meer of bezoek het ZorgSaamWonen Congres
23 mei 2024

Thuishuisprojecten zijn een effectieve manier om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Ze bestrijden…

Lees Verder »
Antwerpse buurtcoach stimuleert onderlinge betrokkenheid rond het woonzorgcentrum
22 mei 2024

Door: Yvonne Witter

Woonzorgcentrum Nottebohm in Antwerpen biedt plek aan 75 bewoners. Het ligt in de…

Lees Verder »
Wooncoöperatie als mini Blue Zone
20 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Doe mee met Wingo, de woon-bingo!
17 mei 2024

“Hoeveel verschillende collectieve woonvormen zijn er wel niet? Tiny houses, ecodorpen, senioren-groepen... en…

Lees Verder »
Tv-programma BinnensteBuiten, ambassadeur voor projecten Wederkerig Wonen
15 mei 2024

Geschreven door: Wim Kromwijk, directeur LaCoTA

LaCoTA, de Langer…

Lees Verder »
Woongemeenschap Loppukiri in Helsinki houdt bewoners vitaal
2 mei 2024

Vier Finse dames kwamen in 2000 op het idee om samen te gaan wonen. Zes jaar later…

Lees Verder »
Belemmeringen in wet- en regelgeving voor wooncoöperaties
1 mei 2024

Nederland is niet ingericht op wooncoöperaties. Dat blijkt uit het rapport ‘…

Lees Verder »
Woonzorgchallenge in Den Haag Zuidwest van start
30 april 2024

Twee teams bestaande uit ontwerpers en zorgprofessionals zijn geselecteerd voor deelname aan de…

Lees Verder »
Evaluatie Beschermd Wonen
26 april 2024

HevoFame is een landelijk opererende planontwikkelaar, gespecialiseerd in het ontwikkelen van woonconcepten…

Lees Verder »
Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
GemeenschappelijkWonenDag 2024 in de Week van het Wederkerig Wonen
19 april 2024

Woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en…

Lees Verder »
Burenhulp en/of mantelzorg in woongemeenschappen
12 april 2024

Een boodschap doen, soep langsbrengen of iemand naar de huisarts brengen. Dat is wat…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.