Bewoners aan het roer bij Limburgs multicultureel Hofje

hofje limburg

Tijdens de stage van Chantal Saes in 2014 bij het Platform Allochtone Zorg (PAZ) in Limburg is het idee geboren voor een multicultureel seniorenhofje. Zeven jaar later is het zover: naar verwachting vindt in februari 2022 de oplevering van de woningen plaats. Van droom naar werkelijkheid. 

Chantal deed zeven jaar geleden onderzoek vanuit haar opleiding Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven bij  PAZ. Zij bestudeerde de woonwensen van 45-plussers met een migratieachtergrond. ‘Hieruit kwam naar voren dat het aanbod niet aansloot bij de wensen en behoeften. Mensen wilden iets voor elkaar betekenen, maar ook samen wonen en genieten van de oude dag. In de koopsector waren al wat initiatieven, maar in de sociale huursector nog niet. Ik vond het juist belangrijk dat ook deze mensen de kans kregen om mee te denken en mee te beslissen over hoe ze willen wonen’, vertelt Chantal.

Hofje Het Genietschap
Na haar stage is ze verder gegaan. ‘Met PAZ zijn we op zoek gegaan naar samenwerkingspartners, zoals corporatie Wonen Limburg. De corporatie heeft ons geïntroduceerd bij de gemeente Weert. Samen zijn we het avontuur aangegaan. Het was voor ons allemaal nieuw.’ Chantal vervulde al die jaren de rol als procesbegeleider. Ze hield goed in de gaten dat bewoners steeds betrokken werden bij iedere stap in het traject. ‘We deden de gesprekken altijd met toekomstige bewoners erbij.’ De gemeente kwam met de locatie, Wonen Limburg heeft de grond waar de woningen op staan gekocht. De binnentuin is openbaar gebied. De ligging is gunstig: aan de rand van het centrum. Er komen tien woningen met een oppervlakte van circa 103-110 m2, de elfde woning is bedoeld als gemeenschappelijke ruimte. De bewoners hebben zelf de naam bedacht: Hofje het Genietschap.

Eigenaarschap
In november 2019 heeft de eerste werving van toekomstige bewoners plaatsgevonden. Al vrij snel was de groep compleet en konden bewoners elkaar leren kennen. Er zijn wat bewoners afgevallen gedurende de rit in verband met overlijden of ziekte, maar nu is de groep weer compleet. De achtergrond van de bewoners is divers, qua leeftijd,  samenstelling van het huishouden en culturele achtergrond. ‘Er komen zeven alleenstaanden en drie stellen te wonen. We hebben bewoners met een Marokkaanse, Antilliaanse, Indische en Nederlandse achtergrond. De jongste is in de zestig en de oudste eind tachtig’, vertelt Chantal. Ze heeft ervoor gezorgd dat de groep elkaar goed konden leren kennen. De groep kwam tweewekelijks bijeen om de voortgang van het hofje te bespreken. Dan werd er ook tijd vrij gemaakt voor leuke activiteiten, zoals het spelen van spelletjes en samen eten. Het belangrijkste is om de groep zich eigenaar te laten voelen van het project. Dat is gelukt.

Opbloeien
Er is een vereniging opgericht met een bestuur dat momenteel bestaat uit drie leden: één bewoner en twee mensen die er niet wonen. Het is de bedoeling dat er een bestuur komt dat voor een meerderheid bestaat uit bewoners. ‘We hebben een onafhankelijke voorzitter die ook als vertrouwensfiguur fungeert’, licht Chantal toe. De bewoners hebben werkgroepen ingesteld. Zo is er een groep die volop bezig is met het inrichten van de gemeenschappelijke ruimte. Een ander werkgroepje is bezig met het opzetten van de activiteiten. En een volgend groepje denkt na over de inrichting van de gemeenschappelijke binnentuin. ‘De bewoners hebben allemaal hun sterke kanten en deze proberen we ook zoveel mogelijk te benutten. Zo hadden we een werkgroep waarin bewoners zaten die kennis en ervaring hadden op het gebied van wegenbouw, woningbouw en technische installaties. Zij waren ook degenen die aan tafel zaten met Wonen Limburg. Ik zie mensen opbloeien omdat zij hun talenten en ervaringen kunnen inzetten. Dat is geweldig. Mensen voelen dat ze van betekenis zijn.’

Vallen en opstaan
De bewoners hebben gedurende het gehele proces altijd een prominente rol vervuld. ‘Zij mochten aangeven wat ze wilden en hoe ze het wilden’, vertelt Chantal. ‘Natuurlijk wel binnen de kaders die horen bij sociale huur. Dus als zaken niet konden, werd er samen gezocht naar een oplossing. Niemand was ooit eerder bij een dergelijk project betrokken geweest, dus het ging met vallen en opstaan. Maar we hadden wel allemaal hetzelfde einddoel voor ogen.’ De groep is op bezoek geweest bij andere woongemeenschappen zoals Eikpunt in Lent en het Knarrenhof in Zwolle. ‘Zo kregen de bewoners een beeld van wat ze wel en niet willen.’ De bewoners doen zelf de selectie van nieuwe bewoners en dragen die dan voor aan de corporatie.  Daar zijn goede afspraken over gemaakt. Chantal: ‘Om de diversiteit in leeftijden te waarborgen worden er drie leeftijdscategorieën gehanteerd.’ De bewoners onderhouden zelf de tuin en de gemeenschappelijke ruimte. ‘Deze enthousiaste groep wil er samen echt iets van maken’, vertelt Chantal.

Nieuwe plannen
De rol van Chantal zal steeds kleiner wonen. Bewoners kunnen straks terugvallen op het bestuur en op de medewerkers van de corporatie. ‘Ik zal zeker betrokken blijven en regelmatig langsfietsen. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe het gaat als ze er gaan wonen.’ Dit zal niet het laatste hofje zijn waar Chantal bij betrokken is. ‘In Venlo zijn we ook samen met een aantal burgers en Wonen Limburg aan het kijken of en hoe we daar uiting kunnen gaan geven aan de basisprincipes die horen bij een hofje. De behoefte is er.  Het is en blijft een uitdaging om vooral de beginfase in dergelijke projecten gefinancierd te krijgen. Tegenwoordig zijn er diverse stimuleringsregelingen en mogelijk kunnen we daar voor het project in Venlo gebruik van maken.

Meer informatie:
 www.levenmeteenglimlach.nl.  Als mensen geïnteresseerd zijn in een woning in het Hofje in Weert, kunnen ze mailen naar hofje.het.genietschap@gmail.com

https://www.wonenlimburg.nl/Wij_zijn_Wonen_Limburg/Bij_ons/Thuis_In/Het_verhaal_van_Trudy_Verschillende_culturen_wonen_samen_in_Weert

https://www.wonenlimburg.nl/Ik_zoek/onze_nieuwbouwprojecten/Weert/Hofjeswoningen_in_Weert

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
23 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.