Buurtwonen: een kleinschalige woonvoorziening in de wijk

buurtwonen 1

In 10 jaar moeten er 1000 locaties van Buurtwonen komen. Dat is het streven van Buurtzorg en Hestia Living. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een nieuw woonconcept: Buurtwonen. Het betreft wooncomplexen tussen de 10 en 25 woningen voor mensen die enige zorg nodig hebben.

Het gaat bijvoorbeeld om bewoners met een indicatie voor zorgzwaartepakket 4. Deze mensen vallen vaak tussen wal en het schip. Ze hebben te weinig zorg nodig voor een verpleeghuisindicatie, maar kunnen eigenlijk niet zonder ondersteuning zelfstandig wonen. Met deze woonvorm kunnen zij dat wel. Benjamin van Tiggelen van Hestia Living: ‘De schaalgrootte is ideaal. Het is knus, bewoners kennen elkaar en het is voor de zorg ook rendabel.’

Informele netwerk behouden

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de wooncomplexen in woonwijken komen waar toekomstige bewoners nu al wonen. Dat is een bewuste keuze. Mike van Lochem, ook werkzaam bij Hestia Living, licht toe: ‘Senioren zijn vaak geworteld in de buurt en kennen er veel mensen. Zij hebben daar vaak een belangrijk deel van hun netwerk. Zo kunnen zij in een vertrouwde omgeving blijven wonen en hun leven zoveel mogelijk voortzetten.’

‘Een ander voordeel  is dat het voor buren en buurtbewoners makkelijker is even langs te gaan en hulp te bieden’, vult Benjamin aan. ‘Zo behoud je dat informele netwerk en zorg je ervoor dat de buurt het complex adopteert.’ De lokale Buurtzorgteams bieden professionele zorg wanneer dat nodig is.

buurtwonen 1

Duurzame woningen

Buurtwonen speelt ook in op een ander maatschappelijk vraagstuk, namelijk die van duurzaamheid. Het complex is duurzaam, alle woningen zijn energieneutraal. Het wordt met bio-based materialen gemaakt, met name hout. De complexen zullen voornamelijk nieuw worden gebouwd. Eventueel is het ook mogelijk in bestaande bouw. Het zal per locatie verschillen of het haalbaar is. Ieder complex heeft levensloopbestendige, volwaardige appartementen. De woningen zijn tussen de 50 en 75m2 groot. In ieder complex is een gemeenschappelijke ruimte te vinden. ‘Dat is een must, want het is de bedoeling dat bewoners met elkaar activiteiten kunnen doen, hun verjaardagen kunnen vieren. Ook buurtbewoners kunnen gebruik maken van de ruimte’, aldus Benjamin. Het gaat om sociale huurwoningen en om woningen in de middenhuur. De grootste uitdaging is het vinden van een geschikte locatie. Als gemeenten doordrongen zijn van de urgentie, kunnen zij een rol spelen bij het vinden van een geschikte plek. In de regio Eindhoven zien de gemeenten de plannen helemaal zitten.

Samenwerken

Buurtwonen zoekt ook de samenwerking met corporaties op. In Geldrop-Mierlo hebben zij gesprekken met corporatie Compaen. In Geldrop Mielo is de woningstichting Compaen actief. https://compaen-wonen.nl/Ook ziet Buurtwonen kansen in samenwerking met zorg- en dorpscoöperaties. ‘Zij kunnen een rol spelen bij het benutten van de gemeenschappelijke ruimten en samen met vrijwilligers en mantelzorgers de bewoners ondersteuning bieden waar nodig’, zegt Mike. Zowel Benjamin als Mike kunnen zich voorstellen dat een zorgverzekeraar hier ook de meerwaarde van inziet. De gesprekken hierover zijn in volle gang. ‘We willen echt inzetten op preventie, dus het voorkomen van achteruitgang. Dat kan door bewoners op maat de juiste hulp te bieden.’ Ook elders in het land bestaat er grote belangstelling voor het concept. ‘Logisch, want het lost een groot vraagstuk op, dat van de vergrijzing, van het sluiten van de verzorgingshuizen en het gebrek aan personeel’, aldus Benjamin.

rerer

Woonvormen voor onzichtbare groep

Als kersverse wethouder in Geldrop-Mierlo wil Mathil Sanders-de Jonge zich inzetten voor meer woonvormen voor ouderen tussen thuis en het verpleeghuis in. Zij maakt zich hard voor ouderen die thuis wonen maar waarbij de kwaliteit van leven beneden peil is. Mathil heeft tot 1 oktober tien jaar gewerkt als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Geldrop. ‘Ik zag veel eenzaamheid onder ouderen en met name onder de 85-plussers die nog niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis maar moeite hebben met zelfstandig wonen. Daar ontbreken woonvormen voor.’ Zij vindt daarom initiatieven als Buurtwonen nodig en wil zich daar nu als wethouder Sociaal Domein hard voor maken.

Bejaardenhuis 2.0

De groep kwetsbare mensen die thuis wonen en nog geen indicatie hebben voor zorgzwaartepakket 5 of hoger, is onzichtbaar. ‘Deze mensen komen ook niet in de data voor. Ze staan nog niet op een wachtlijst, dus tellen ze niet mee in de statistieken. Intussen hebben zij wel aandacht en zorg nodig. Die is onvoldoende beschikbaar. In nieuwe woonvormen, ‘bejaardenhuis 2.0’ kunnen zij dit wel krijgen.' 

Zij merkt dat er bij gemeenten meer contact nodig is tussen de verschillende domeinen. ‘Wethouders van het fysieke domein en het sociale domein kennen elkaar onvoldoende. Samenwerking is nodig om deze opgave aan te pakken.‘ Voldoende passende woonvormen brengt ook doorstroming op gang. ‘Als een oudere verhuist naar een kleinschalige woonvorm in de wijk komt er een woning vrij voor een starter of gezin. Ook zij laten weer een woning achter. Zo komt de broodnodige doorstroming op gang.

Ruimte voor echtparen

Wat Mathil betreft moet er zo snel mogelijk begonnen worden met de bouw van woningen volgens het Buurtwonen concept. ‘Gewoon beginnen, doe een pilot’. Mathil benadrukt hierbij dat er ook ruimte moet zijn voor echtparen. ‘Het is toch schrijnend als echtparen na tientallen jaren samen te zijn geweest gescheiden worden van elkaar.’  Ze wil graag dat de laatste 1000 dagen van mensen, zoals Machteld Huber -bekend van de ‘positieve gezondheidsbeweging’- het noemt prettig zijn met kwaliteit van leven. ‘Dat moeten we met elkaar doen. En dat kunnen we ook. Mensen willen graag omzien naar elkaar.’

www.buurtwonen.nl

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
195 extra ontmoetingsruimten door de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting
19 februari 2024

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties
22 januari 2024

Woningcorporatie Wooncompagnie in Hoorn heeft het voortouw genomen om voormalig verpleeghuis De Meermin in Edam…

Lees Verder »
Ontmoeten in de praktijk
17 januari 2024

Ontmoeten speelt een cruciale rol bij collectieve woonvormen. Dat maakt deze woonvormen zo waardevol! Maar… hoe…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 5
11 januari 2024

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen vrijwel alle…

Lees Verder »
Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
8 januari 2024

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart…

Lees Verder »
10 trends voor woningmarkt en leefomgeving voor 2024
5 januari 2024

Benut het momentum en doe radicaal concessies

De brede volkshuisvesting staat in het midden van de…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid
2 januari 2024

Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen

Rabobank, partner van ZorgSaamWonen,…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
De Brink 2.0, vruchtbare grond voor voorzorgcirkels
20 december 2023

We staan bij een klein grasveldje aan de Madernastraat in Almere. Een wandelpaadje snijdt het veldje in tweeën…

Lees Verder »
Zeven oplossingen rondom Betekenisvol ouder worden
19 december 2023

Twintig jonge academici, masterstudenten, hbo’ers, recent afgestudeerden en PhD’ers met diverse (studie)…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
Praktijkmiddag Positieve Gezondheid in wijkcentrum De Roef
28 november 2023
Een nieuw type wijkcentrum

In de wijk Stadsweiden in Harderwijk stond sinds 1977 het wijkcentrum De Roef. Het…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.