Quick scan effectstudies woonvormen voor ouderen

zorgsaamwonen congres

Onderzoek naar het effect van nieuwe woonvormen voor ouderen is schaars. Tijdens het vorige jaarcongres van ZorgSaamWonen kwam het belang van gedegen effectstudies aan de orde. Als je in de contacten met gemeenten, zorgkantoren, financiers en woningcorporaties hard kunt maken hoeveel een specifieke woonvorm oplevert voor het tegengaan van eenzaamheid, uitstel van de zorgvraag en besparing op zorgkosten (Wmo/Wlz), lopen zij misschien net wat harder om een nieuwe woonvorm mogelijk te maken. Voor Alfons Fermin, onderzoeker bij Fermin Onderzoek & Advies was de discussie tijdens het congres aanleiding om op zoek te gaan naar de effectstudies die de afgelopen jaren verricht zijn en de resultaten op een rij te zetten.

Onderzoek naar verschillende woonvormen
Met de onderzoeken die door de deelnemers aan het jaarcongres genoemd waren als startpunt, heeft Fermin een quick-scan gedaan naar effectstudies en kosten-batenanalyses van verschillende woonvormen. Hij keek naar onderzoeken naar woonzorginitiatieven voor ouderen met een intensieve zorgvraag, thuishuisprojecten, woonservicegebieden, bewonersbedrijven, gemeenschappelijke woonvormen en revitaliseringsmethoden voor wooncomplexen. Bij de bespreking van de effectstudies stelt hij twee vragen centraal: wat voor inzichten bieden ze in de meerwaarde van de onderzochte woonvormen en welke leerpunten bieden ze voor de evaluatie van de effecten van dergelijke woonvormen?

Aanzet voor meer onderzoek
In zijn quick-scan beschrijft Fermin zo’n tien studies naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen. De onderzoeken zijn zeer verschillend van aard en geven een beeld van de mogelijkheden die er zijn om effecten te evalueren en wat voor inzichten dat op kan leveren. Er zijn maar een paar echt gedegen studies gedaan zoals twee lopende onderzoeken naar kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie,  de kostenbatenanalyse van een Thuishuis, de uitgebreide studie naar woonservicegebieden en de kostenbatenanalyse van het  project Samen & Anders in Rotterdam. De belangrijkste conclusie die Fermin trekt is dat effectonderzoek de mogelijkheid biedt om de maatschappelijke meerwaarde van een woonproject aan te tonen en de verdeling van kosten en baten in beeld te brengen én dat dit type
onderzoek nog maar weinig gedaan wordt.

In een tijd waarin er steeds meer woonprojecten voor ouderen ontwikkeld worden, lijkt het logisch om het onderzoek naar de effecten uit te breiden. Peter Prak van Knarrenhof Nederland pleit al jaren voor een groot onderzoek naar het effect van een Knarrenhof op het welbevinden van bewoners. Tot op heden lukt het hem niet om financiers voor het onderzoek te vinden. De quick-scan van Fermin ondersteunt zijn pleidooi en geeft nuttige inzichten voor de opzet van een goede effectstudie.


Lees het artikel van Alfons Fermin: 'Nut en noodzaak van onderzoek naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen'

ZorgSaamWonen Congres op 9 december
Op 9 december kun je kennismaken met diverse initiatieven voor nieuwe woonvormen voor ouderen en kwetsbaren. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het ZorgSaamWonen Congres

Ook interessant / voor u geselecteerd

terugkomdag
Leren van elkaar: Terugkomdag webinar Woon(zorg)visie
3 december 2021

Op dinsdag 2 november organiseerde Companen in samenwerking met ZorgSaamWonen een terugkomdag van het…

Lees Verder »
regeling
Meer ontmoetingsruimten in woonvormen voor 55-plussers
3 december 2021

De vraag naar woonvormen voor 55-plussers verandert de komende jaren. Steeds meer ouderen willen geclusterd…

Lees Verder »
rere
Lees nu het Woonwens Magazine!
1 december 2021

Het Woonwens Magazine vertelt het belang van wonen op de juiste plek, in een leeftijdsbestendige woning, in een…

Lees Verder »
eerer
Provinciale subsidies voor nieuwe woonvormen
30 november 2021

Drenthe en Zuid-Holland stellen startsubsidies beschikbaar voor startende collectieve wooninitiatieven. In…

Lees Verder »
foto limburg
‘Er is hier altijd reuring’
29 november 2021

Henk Smits (64 ), geboren en getogen in Venray, woont in een seniorenwoning in een seniorencomplex van…

Lees Verder »
ontmoetingsruimte
Online informatiesessie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting
26 november 2021

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds…

Lees Verder »
rr
Op tijd goed voorbereid
25 november 2021

Afgelopen donderdag, 25 november 2021, bestond het platform ZorgSaamWonen twee jaar. Een mooi moment om het…

Lees Verder »
erere
Burgerinitiatieven floreren in Limburg
23 november 2021

Ralph Tangelder, coördinator bij de Vereniging van Kleine Kernen Limburg, ziet steeds meer burgerinitiatieven…

Lees Verder »
hofje limburg
Bewoners aan het roer bij Limburgs multicultureel Hofje
22 november 2021

Tijdens de stage van Chantal Saes in 2014 bij het Platform Allochtone Zorg (PAZ) in Limburg is het idee geboren…

Lees Verder »
eric annaert
Partner aan het woord: Colliers
19 november 2021

Colliers is onlangs aangesloten als partner bij het platform ZorgSaamWonen. In een kort artikel maken we kennis…

Lees Verder »
diversiteits
Migranten en dementie – Verhalen uit Amsterdam Nieuw-West
17 november 2021

Lees op ons platform de publicatie Migranten en dementie - Verhalen uit Amsterdam Nieuw-West. Deze publicatie…

Lees Verder »
rerer
Gemeenschappelijk wonen voor ouderen: sociaal, relevant en lucratief
16 november 2021

“Wie had gedacht dat een 16de-eeuwse traditie nog eens zou helpen om het tekort aan ouderenwoningen op te…

Lees Verder »
oid
Samenwerken voor groter bereik en resultaat
15 november 2021

Provincie Drenthe wil inwoners ondersteunen bij het maken van duurzame en levensloopbestendige keuzes. Om…

Lees Verder »
qoo
Samen werken aan bewustwording
9 november 2021

‘Hoezo? Ik ben toch nog geen 100!’, riep de 98-jarige bewoonster van het Augustanahof in Amsterdam naar een…

Lees Verder »
vervangende foto
Augustanahof, een hofje met diepe wortels
8 november 2021

Bij de opening van de Augustanahof in september 2017 werd het complex in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer ‘een…

Lees Verder »
mob magazine
Thuiskomen bij de woonzorgcentra
5 november 2021

MOB heeft inmiddels vier woonzorgcentra in Rotterdam. Het eerste magazine -Thuiskomen bij de woonzorgcentra -…

Lees Verder »
zsw logo
Samen de opgave aanpakken
5 november 2021

‘We hebben elkaar nodig om de opgave in het woonzorgdomein aan te kunnen.’ Dat is volgens Iris Boers,…

Lees Verder »
;[
Zorgorganisaties verschillend aan de slag met nieuwe woonzorgvormen
4 november 2021

De urgentie om wonen en zorg voor ouderen ingrijpend te veranderen is groot en voelbaar. Door de vergrijzing is…

Lees Verder »
rosa spierhuis
Wonen en samen een passie delen in het Rosa Spier Huis
3 november 2021

Samenwonen met gelijkgestemden, dat is mogelijk in het Rosa Spierhuis in Laren. Hier wonen (oud) kunstenaars en…

Lees Verder »
een tegen eenzaamheid
Podcast Eén tegen Eenzaamheid: ontwerpen voor ontmoeten
2 november 2021

Eén tegen Eenzaamheid publiceert podcasts over diverse zaken die raakvlakken hebben met het onderwerp…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.