Quick scan effectstudies woonvormen voor ouderen

zorgsaamwonen congres

Onderzoek naar het effect van nieuwe woonvormen voor ouderen is schaars. Tijdens het vorige jaarcongres van ZorgSaamWonen kwam het belang van gedegen effectstudies aan de orde. Als je in de contacten met gemeenten, zorgkantoren, financiers en woningcorporaties hard kunt maken hoeveel een specifieke woonvorm oplevert voor het tegengaan van eenzaamheid, uitstel van de zorgvraag en besparing op zorgkosten (Wmo/Wlz), lopen zij misschien net wat harder om een nieuwe woonvorm mogelijk te maken. Voor Alfons Fermin, onderzoeker bij Fermin Onderzoek & Advies was de discussie tijdens het congres aanleiding om op zoek te gaan naar de effectstudies die de afgelopen jaren verricht zijn en de resultaten op een rij te zetten.

Onderzoek naar verschillende woonvormen
Met de onderzoeken die door de deelnemers aan het jaarcongres genoemd waren als startpunt, heeft Fermin een quick-scan gedaan naar effectstudies en kosten-batenanalyses van verschillende woonvormen. Hij keek naar onderzoeken naar woonzorginitiatieven voor ouderen met een intensieve zorgvraag, thuishuisprojecten, woonservicegebieden, bewonersbedrijven, gemeenschappelijke woonvormen en revitaliseringsmethoden voor wooncomplexen. Bij de bespreking van de effectstudies stelt hij twee vragen centraal: wat voor inzichten bieden ze in de meerwaarde van de onderzochte woonvormen en welke leerpunten bieden ze voor de evaluatie van de effecten van dergelijke woonvormen?

Aanzet voor meer onderzoek
In zijn quick-scan beschrijft Fermin zo’n tien studies naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen. De onderzoeken zijn zeer verschillend van aard en geven een beeld van de mogelijkheden die er zijn om effecten te evalueren en wat voor inzichten dat op kan leveren. Er zijn maar een paar echt gedegen studies gedaan zoals twee lopende onderzoeken naar kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie,  de kostenbatenanalyse van een Thuishuis, de uitgebreide studie naar woonservicegebieden en de kostenbatenanalyse van het  project Samen & Anders in Rotterdam. De belangrijkste conclusie die Fermin trekt is dat effectonderzoek de mogelijkheid biedt om de maatschappelijke meerwaarde van een woonproject aan te tonen en de verdeling van kosten en baten in beeld te brengen én dat dit type
onderzoek nog maar weinig gedaan wordt.

In een tijd waarin er steeds meer woonprojecten voor ouderen ontwikkeld worden, lijkt het logisch om het onderzoek naar de effecten uit te breiden. Peter Prak van Knarrenhof Nederland pleit al jaren voor een groot onderzoek naar het effect van een Knarrenhof op het welbevinden van bewoners. Tot op heden lukt het hem niet om financiers voor het onderzoek te vinden. De quick-scan van Fermin ondersteunt zijn pleidooi en geeft nuttige inzichten voor de opzet van een goede effectstudie.


Lees het artikel van Alfons Fermin: 'Nut en noodzaak van onderzoek naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen'

ZorgSaamWonen Congres op 9 december
Op 9 december kun je kennismaken met diverse initiatieven voor nieuwe woonvormen voor ouderen en kwetsbaren. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het ZorgSaamWonen Congres

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
23 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.