Quick scan effectstudies woonvormen voor ouderen

zorgsaamwonen congres

Onderzoek naar het effect van nieuwe woonvormen voor ouderen is schaars. Tijdens het vorige jaarcongres van ZorgSaamWonen kwam het belang van gedegen effectstudies aan de orde. Als je in de contacten met gemeenten, zorgkantoren, financiers en woningcorporaties hard kunt maken hoeveel een specifieke woonvorm oplevert voor het tegengaan van eenzaamheid, uitstel van de zorgvraag en besparing op zorgkosten (Wmo/Wlz), lopen zij misschien net wat harder om een nieuwe woonvorm mogelijk te maken. Voor Alfons Fermin, onderzoeker bij Fermin Onderzoek & Advies was de discussie tijdens het congres aanleiding om op zoek te gaan naar de effectstudies die de afgelopen jaren verricht zijn en de resultaten op een rij te zetten.

Onderzoek naar verschillende woonvormen
Met de onderzoeken die door de deelnemers aan het jaarcongres genoemd waren als startpunt, heeft Fermin een quick-scan gedaan naar effectstudies en kosten-batenanalyses van verschillende woonvormen. Hij keek naar onderzoeken naar woonzorginitiatieven voor ouderen met een intensieve zorgvraag, thuishuisprojecten, woonservicegebieden, bewonersbedrijven, gemeenschappelijke woonvormen en revitaliseringsmethoden voor wooncomplexen. Bij de bespreking van de effectstudies stelt hij twee vragen centraal: wat voor inzichten bieden ze in de meerwaarde van de onderzochte woonvormen en welke leerpunten bieden ze voor de evaluatie van de effecten van dergelijke woonvormen?

Aanzet voor meer onderzoek
In zijn quick-scan beschrijft Fermin zo’n tien studies naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen. De onderzoeken zijn zeer verschillend van aard en geven een beeld van de mogelijkheden die er zijn om effecten te evalueren en wat voor inzichten dat op kan leveren. Er zijn maar een paar echt gedegen studies gedaan zoals twee lopende onderzoeken naar kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie,  de kostenbatenanalyse van een Thuishuis, de uitgebreide studie naar woonservicegebieden en de kostenbatenanalyse van het  project Samen & Anders in Rotterdam. De belangrijkste conclusie die Fermin trekt is dat effectonderzoek de mogelijkheid biedt om de maatschappelijke meerwaarde van een woonproject aan te tonen en de verdeling van kosten en baten in beeld te brengen én dat dit type
onderzoek nog maar weinig gedaan wordt.

In een tijd waarin er steeds meer woonprojecten voor ouderen ontwikkeld worden, lijkt het logisch om het onderzoek naar de effecten uit te breiden. Peter Prak van Knarrenhof Nederland pleit al jaren voor een groot onderzoek naar het effect van een Knarrenhof op het welbevinden van bewoners. Tot op heden lukt het hem niet om financiers voor het onderzoek te vinden. De quick-scan van Fermin ondersteunt zijn pleidooi en geeft nuttige inzichten voor de opzet van een goede effectstudie.


Lees het artikel van Alfons Fermin: 'Nut en noodzaak van onderzoek naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen'

ZorgSaamWonen Congres op 9 december
Op 9 december kun je kennismaken met diverse initiatieven voor nieuwe woonvormen voor ouderen en kwetsbaren. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het ZorgSaamWonen Congres

Ook interessant / voor u geselecteerd

Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
8 januari 2024

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart…

Lees Verder »
10 trends voor woningmarkt en leefomgeving voor 2024
5 januari 2024

Benut het momentum en doe radicaal concessies

De brede volkshuisvesting staat in het midden van de…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid
2 januari 2024

Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen

Rabobank, partner van ZorgSaamWonen,…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
Visie op woon- en zorgbehoeften in Sittard-Geleen
23 november 2023

“Als je bouwt voor een bepaalde doelgroep, bouw het dan ook gelijk ‘zorggeschikt’”…

Lees Verder »
Staedion zet vol in op passende woningen voor ouderen
21 november 2023

Met de Haagse woningcorporatie Staedion verwelkomt ZorgSaamWonen een nieuwe partner en grote speler in het…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
"Hier ben je nooit alleen"
2 november 2023

Bewoners van Iraanse woongroep wonen eindelijk samen

Het was een lang gekoesterde wens van Shahnaz…

Lees Verder »
Co-creatie in de Noordzijde
31 oktober 2023

We zijn eind augustus in Emmeloord geweest voor een bezoek aan het kersverse complex Noordzijde van…

Lees Verder »
Interieurs met een grote dosis huiselijkheid
12 oktober 2023

Het onlangs verbouwde 'Wij zijn Zuiderschans'; in 's-Hertogenbosch blijft de aandacht trekken. Naast het…

Lees Verder »
Toegankelijkheid loont
2 oktober 2023

Maandag 2 oktober gaat de Week van de Toegankelijkheid 2023 officieel van start. Ook dit jaar zit de Week weer…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.