Quick scan effectstudies woonvormen voor ouderen

zorgsaamwonen congres

Onderzoek naar het effect van nieuwe woonvormen voor ouderen is schaars. Tijdens het vorige jaarcongres van ZorgSaamWonen kwam het belang van gedegen effectstudies aan de orde. Als je in de contacten met gemeenten, zorgkantoren, financiers en woningcorporaties hard kunt maken hoeveel een specifieke woonvorm oplevert voor het tegengaan van eenzaamheid, uitstel van de zorgvraag en besparing op zorgkosten (Wmo/Wlz), lopen zij misschien net wat harder om een nieuwe woonvorm mogelijk te maken. Voor Alfons Fermin, onderzoeker bij Fermin Onderzoek & Advies was de discussie tijdens het congres aanleiding om op zoek te gaan naar de effectstudies die de afgelopen jaren verricht zijn en de resultaten op een rij te zetten.

Onderzoek naar verschillende woonvormen
Met de onderzoeken die door de deelnemers aan het jaarcongres genoemd waren als startpunt, heeft Fermin een quick-scan gedaan naar effectstudies en kosten-batenanalyses van verschillende woonvormen. Hij keek naar onderzoeken naar woonzorginitiatieven voor ouderen met een intensieve zorgvraag, thuishuisprojecten, woonservicegebieden, bewonersbedrijven, gemeenschappelijke woonvormen en revitaliseringsmethoden voor wooncomplexen. Bij de bespreking van de effectstudies stelt hij twee vragen centraal: wat voor inzichten bieden ze in de meerwaarde van de onderzochte woonvormen en welke leerpunten bieden ze voor de evaluatie van de effecten van dergelijke woonvormen?

Aanzet voor meer onderzoek
In zijn quick-scan beschrijft Fermin zo’n tien studies naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen. De onderzoeken zijn zeer verschillend van aard en geven een beeld van de mogelijkheden die er zijn om effecten te evalueren en wat voor inzichten dat op kan leveren. Er zijn maar een paar echt gedegen studies gedaan zoals twee lopende onderzoeken naar kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie,  de kostenbatenanalyse van een Thuishuis, de uitgebreide studie naar woonservicegebieden en de kostenbatenanalyse van het  project Samen & Anders in Rotterdam. De belangrijkste conclusie die Fermin trekt is dat effectonderzoek de mogelijkheid biedt om de maatschappelijke meerwaarde van een woonproject aan te tonen en de verdeling van kosten en baten in beeld te brengen én dat dit type
onderzoek nog maar weinig gedaan wordt.

In een tijd waarin er steeds meer woonprojecten voor ouderen ontwikkeld worden, lijkt het logisch om het onderzoek naar de effecten uit te breiden. Peter Prak van Knarrenhof Nederland pleit al jaren voor een groot onderzoek naar het effect van een Knarrenhof op het welbevinden van bewoners. Tot op heden lukt het hem niet om financiers voor het onderzoek te vinden. De quick-scan van Fermin ondersteunt zijn pleidooi en geeft nuttige inzichten voor de opzet van een goede effectstudie.


Lees het artikel van Alfons Fermin: 'Nut en noodzaak van onderzoek naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen'

ZorgSaamWonen Congres op 9 december
Op 9 december kun je kennismaken met diverse initiatieven voor nieuwe woonvormen voor ouderen en kwetsbaren. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het ZorgSaamWonen Congres

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Stoere huisjes in community-wijk
5 december 2022

Veel inspraak bij een woningbouwproject hebben toekomstige bewoners meestal niet, maar in Roermond deden ze dat…

Lees Verder »
Groene Hof Gouda: een mooi initiatief waarvan er meer mogen volgen
5 december 2022

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd een beetje omzien naar elkaar, het kan in de…

Lees Verder »
Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk
2 december 2022

Hetti Willemse en Ad van Elzakker leggen buurtvisies af. Voor deze derde buurtvisite reist het duo naar West…

Lees Verder »
Partner aan het woord - Fiveth
30 november 2022

Fiveth is partner van ZorgSaamWonen. In dit artikel maak je kennis met Fiveth, wat zij doen en waarom ze bij…

Lees Verder »
Toolkit voor de wensen en behoeften van ouderen
30 november 2022

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te…

Lees Verder »
Voor altijd mijn liefje
28 november 2022

Over mantelzorg, maar vooral over liefde en geduld bij het zorgen voor mensen met dementie

Lees Verder »
Nieuwbouwproject Casa Vita: “Subsidies ‘key’ voor realisatie ontmoetingsruimten”
25 november 2022

Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker. Met…

Lees Verder »
Projectleider Nieuwe Diensten en Concepten
25 november 2022

Amstelring heeft een vacature beschikbaar voor een projectleider nieuwe diensten en concepten. Het gaat om een…

Lees Verder »
Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen
23 november 2022

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te…

Lees Verder »
Samen Buurten: een dag vol inspiratie om de netwerkbeweging 2023 in gang te zetten
21 november 2022

Hoe creëer je en behoud je fijne buurten om in te wonen, te werken en te leven? Deze vraag stond op maandag 14…

Lees Verder »
Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst
18 november 2022

Liesbeth De Donder is professor Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met haar team…

Lees Verder »
Een huiskamer voor Akkrum en Nes
16 november 2022

Een onverwacht maar welkom uitvloeisel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018 (LF2018), dat is de…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg gaat door
15 november 2022

Is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ook in 2023 aan te vragen? Lees het antwoord op deze vraag,…

Lees Verder »
'Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren' - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap
11 november 2022

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?

Hoe…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Bernard Smits
10 november 2022

Voor deze editie van de rubriek Geef me de Vijf is gesproken met Bernard Smits, bestuurder van de WBVG,…

Lees Verder »
Maak zorg onderdeel van vastgoedontwikkelingen
9 november 2022

De zorgvraag gaat omhoog. Nederland vergrijst en groeit. Dit vraagt om meer geld en ruimte voor de zorg.…

Lees Verder »
Podcastserie 'Mijn leven daar en hier' toont veerkracht oudere migranten
7 november 2022

Ons leven is samengesteld uit vele verschillende en deels overlappende verhalen. Verhalen van vallen en opstaan…

Lees Verder »
Stijgende aandacht voor inclusiviteit
7 november 2022

Is het toeval dat de gemeente Hardenberg lange tijd de meest toegankelijke gemeente van Nederland is en…

Lees Verder »
Lees nu het digitale magazine Samen Buurten!
3 november 2022

Het digitale magazine rondom het Verbindingsfestival Samen Buurten is verschenen. In dit magazine lees je onder…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.