Wonen met Meer, een zorg minder

Wonen met meer

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen het overheidsbeleid ging focussen op het langer zelfstandig wonen van ouderen. Hij merkte dat er maar weinig in het land gebeurde om het gat te dichten. Hij zag dat de samenleving zich nauwelijks voorbereidde op de vergrijzing. Ook zag hij mensen nauwelijks bezig zijn met ’voorsorteren’. Daarom startte Bart samen met zijn vrouw Wil vrijwillig het initiatief ‘Wonen met Meer.’ Bart en Wil hebben beiden in de zorg-, verpleeghuis- en welzijnssector gewerkt, zijn mantelzorgers en weten als geen ander hoe belangrijk het is de regie te kunnen houden over het eigen leven, zeker wanneer er beperkingen en ondersteuningsvragen komen. Voor er zorg- en/of verpleging nodig is, kan het concept veel betekenen. De stichting is in 2023 opgericht. Bart en Wil zijn blij dat er nu een bestuur is dat meedenkt en meewerkt aan de realisatie van de gestelde doelen. 

Ondersteuning en aandacht dichtbij

Het idee is om locaties te ontwikkelen voor zo’n twintig à dertig huishoudens waar mensen kunnen wonen, leven en waar ondersteuning en persoonlijke aandacht dichtbij geregeld is. “Mensen hebben behoefte aan aandacht, veiligheid, geborgenheid en vooral ook aan ontmoeting. Wij bieden een ondersteuningsconcept voor ouderen, en staan daarnaast open voor mensen met een fysieke beperking, starters en alleenstaanden.” Op of vlakbij de locatie gaat een beheerderspaar wonen. Deze zorgt ervoor dat mensen veiligheid ervaren en kunnen waar nodig individueel betaalde ondersteuning krijgen bij het langer zelfstandig wonen. Dat ontzorgt de bewoners, familie en het netwerk rondom de bewoners. Het beheerderspaar is breed inzetbaar. Denk hierbij aan de coördinatie van werkzaamheden en activiteiten op het terrein, aanspreekpunt zijn voor bewoners, het samenbrengen van vraag en aanbod en het zorgdragen voor de continuïteit. En niet onbelangrijk: bewoners hoeven niet meer te verhuizen of het verhuizen wordt uitgesteld.  “We kijken ook nadrukkelijk naar het ontzorgen van mantelzorgers en het bieden van ondersteuning in de wijk”. 

Spaghetti aan regels

De Stichting richt zich met name op dorpen en kleine gemeentes waar bewoners het liefst oud worden in een voor hen bekende omgeving. Vaak zijn het ook plaatsen waar voorzieningen wegvallen en bewoners genoodzaakt zijn te verhuizen naar een omliggende gemeente als er zorg nodig is. “We zijn momenteel bezig in Ouderkerk aan de IJssel, in Waarder en in Benschop. Alle drie de locaties zijn her-ontwikkellocaties die door Verstoep Bouwadvies en Architectuur in Schoonhoven zijn opgepakt. Het zijn ingewikkelde trajecten, omdat het vrijwel altijd gaat om het wijzigen van het bestemmingsplan. Het is niet eenvoudig om een voormalig melkveebedrijf, of een varkensbedrijf om te bouwen naar bijvoorbeeld een woonleefgemeenschap. Het kan zomaar vijf tot tien jaar duren voor er duidelijkheid is en er gebouwd kan worden. Het vinden van een geschikte en betaalbare locatie is al moeilijk genoeg. Soms ben je net in gesprek met een partij en dan is de locatie alweer verkocht.”
Bart vindt het opmerkelijk dat iedere gemeente het wiel weer opnieuw moet uitvinden. “We hebben een duidelijk concept, maar toch moet je iedere keer weer door die hele spaghetti aan regels en systemen. Zo tijdrovend, terwijl de nood hoog is met betrekking tot deze concepten en woningen. Zo krijgen we de doorstroming niet op gang…”.

Lange adem

Bart zet gestaag door. “Ik heb een lange adem”, ondanks het feit dat zijn gezondheid hem enorme beperkingen oplegt. Naast een lange adem heeft hij ook een groot netwerk. Dat kan erg handig zijn. Hij weet wie hij kan inschakelen om zijn doel te bereiken. Hij is in gesprek met partijen, werkt samen waar dat kan en legt verbindingen naar partijen die op locatie later zorg- en verpleging kunnen bieden, ambulant bij de bewoners thuis.
“Als sociale onderneming is het wel hard werken geblazen”, verzucht Bart. “Als start-up is het niet eenvoudig middelen te vinden. Wij leveren geen zorg, vandaar”. Tot nu toe betaalt hij alle uitgaven sinds 2014 uit eigen zak. ”Voor de drie genoemde locaties is het wel gelukt om, met behulp van de landelijke stimuleringsregeling ontmoetingsruimten, subsidies te krijgen. Dat is fijn en daar zijn we dankbaar voor, al is de administratieve rompslomp bij het invullen van de formulieren een enorm karwei.”
Andere kosten moet hij zelf zien te financieren of bijvoorbeeld door sponsoring. “Dat kost tijd en energie. Onze manier van werken is erop gericht de opzet betaalbaar te houden voor de bewoners, familie en de rechtsvorm op de betreffende locatie. Daarom werken wij vrijwillig aan de opzet van Wonen met Meer!”

Kwartetspel

Dankzij zijn eerdere werk als beleidsmedewerker bij een middelgrote woonzorgorganisatie, weet hij hoe de hazen lopen. “Als ik een onderbouwing moet schrijven, probeer ik dat samengevat weer te geven op anderhalf A4tje. Dat combineer ik met een visualisatie en met de onderbouwing in de bijlage. Dat doe ik dan in zo’n dertig pagina’s. Daar zit al gauw een maand werk in! Ik lees veel, ken de wet- en regelgeving en weet welke weg ik moet bewandelen.”

Om het voor toekomstige bewoners en/of partijen die verder willen met het concept Wonen met Meer inzichtelijk te maken, ontwikkelde hij een kwartetspel. “Het spel zetten we in om in gesprek te gaan over woon- en leefwensen, locaties en voorsorteren.” De verschillende onderwerpen zijn zo bruikbaar voor het aangaan van gesprekken en voor het ontwikkelen van het concept op een (nieuwe) locatie. Het streven is om voor iedere locatie een mix van huur en koop te realiseren. In Benschop (gemeente Lopik) doet de corporatie ook mee. Over het vastgoed gaat Bart niet. Toch denkt hij graag vanaf het begin mee over de totale opzet, omdat het gaat om de levensloopgeschiktheid van woningen, de leefomgeving en het welzijn en welbevinden. Dat gaat verder dan de stenen…. 

“Als je gaat wonen bij Wonen met Meer, dan krijg je meer en kun je ook meer.” Wat wil een mens nog meer? Het is in ieder geval ‘een zorg minder’. 

Kijk voor meer informatie op wonenmetmeer.nl.

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »
Partnerinterview Bloemen Architecten
11 juli 2023

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij onze nieuwe partner Bloemen Architecten in Alphen aan den Rijn. Vanuit…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.