Het geluk van Vlaardingen: kampvuur in coronatijd

kampvuur in coronatijd groter

Kees Penninx van bureau ActivAge, en daarnaast expert van het platform ZorgSaamWonen, schrijft over gemeenschapsvorming in een 55+ wooncomplex van ouderen. Midden in de Coronacrisis van 2020 verrijst aan het Vlaardingse Erasmusplein uit het niets een bruisende 55+ woongemeenschap. Voor 74 senioren, variërend in leeftijd van 55 tot 92 jaar, gaat een ultieme woondroom in vervulling. Hoe is dat mogelijk? Je leest het in dit blog. Een verhaal in vier delen over gemeenschapsvorming, senioren-woongeluk en omzien naar elkaar in de 1,5 meter samenleving. Vandaag deel 3: kampvuur in coronatijd. Over hoe de ontluikende bewonersgemeenschap vanaf januari 2020 concreet vorm krijgt. Steeds meer mensen schuiven aan rond het kampvuur.

Bron: ActivAge, Kees Penninx 

Inmiddels zijn de bewoners neergestreken in hun gloednieuwe appartement. Het kost even tijd om te landen en te wennen aan de nieuwe omgeving, de nieuwe buren. Maar dan wordt het tijd om te gaan bruisen. Omzien naar elkaar in een bruisende woongemeenschap is het gedeelde verlangen. Hoe geef je dat als bewoners vorm in de praktijk? Om dat met elkaar te ontdekken, gaan we aan de slag in verschillende groepen.

Initiatiefgroep
De vijfkoppige initiatiefgroep denkt mee over de koers en draagt bij aan de organisatie van BRUIS, zoals informatie verspreiden, bewoners betrekken, ruimtes en catering regelen. In vijf bijeenkomsten traint en begeleidt Kees Penninx van bureau ActivAge deze groep. De Initiatiefgroep bedenkt grotendeels zelf hoe het gemeenschapsleven de nodige impulsen kan krijgen. Dit ‘zelf doen’ versterkt het gevoel van eigendom: het is ónze woongemeenschap. En dat draagt op zijn beurt bij aan effectiviteit en duurzaamheid van het project. Geleidelijk ontstaat een vorm van coproductie tussen de bewoners, de corporatie en ActivAge.

Startbijeenkomst 
Een van de eerste acties van de initiatiefgroep is het organiseren van een grote startbijeenkomst voor alle bewoners, 6 maart 2020. Aanwezig zijn 53 bewoners (72% van de populatie). Na de opening en een toelichting op het project presenteert de Initiatiefgroep zich en beantwoordt zij vragen uit de zaal.

Vervolgens doen alle aanwezigen de Zelftest Gemeenschappelijk Wonen, een door ActivAge ontwikkeld gespreksmiddel over talenten die bijdragen aan het succes van een woongemeenschap. Iedereen slaagt voor de test, zij het met verschillen boven de streep. Belangrijker dan de scores is het gesprek over welke persoonlijke kwaliteiten van pas komen bij gemeensch

appelijk wonen. Zo zegt een deelnemer: “Gemakkelijk hulp bieden, dat past bij mij. Maar gemakkelijk om hulp vragen, dat vind ik een stuk lastiger. Hoe doe je dat eigenlijk?”

Activiteitenmarkt
Hoofdschotel van de avond is een grote Activiteitenmarkt, gecoördineerd door de initiatiefgroep. Alle tot nu toe opgespoorde ideeën voor Bruisclubs hangen op aparte flappen aan de muur. Kookclub, wandelclub, fietsclub, tuingroep, enzovoort. Alle aanwezigen lopen rond en schrijven hun naam bij een of meer clubs waarbij zij zich willen aansluiten. Er is een speciale intekenlijst met als titel ‘Talenten’. Achter de daarop genoteerde namen staan hulp bij pc-gebruik, fotografie, administratie, sporttraining en botanie. Het resultaat aan het eind van de avond is een lijst van maar liefst 28 clubs, die de komende weken van start willen gaan.

Talenten bloeien op
Regelmatig informeert de Initiatiefgroep de bewoners over de voortgang van het project. Van onschatbare waarde is daarbij de inbreng van een pas gepensioneerde bewoner die voorheen werkzaam is in de ict. In korte tijd zet deze bewoner een communicatiestructuur op, bestaande uit een website, een Facebook pagina, Twitter, een gezamenlijke Whatsapp groep, aparte Whatsapp groepjes voor clubs en een maandelijkse Nieuwsbrief. Op de gezamenlijke Whatsapp groep delen bewoners nieuwtjes, activiteiten, lief en leed, zoals te zien op de afbeelding hieronder. Overal bloeien talenten op. Een voormalige sportlerares traint de zojuist opgerichte beweegclub. Een andere bewoner schrijft gedichten en leest daaruit voor aan het begin van bijeenkomsten.

Tuinsessies
Dan is het half maart 2020 en grijpt het Coronavirus om zich heen. De in het voorjaar geplande grote bewonersbijeenkomst vervalt. In plaats daarvan organiseert de Initiatiefgroep onder een streng Corona-protocol een reeks tuinsessies. Gedurende een half uur spreken zij twee aan twee met vertegenwoordigers van alle Bruisclubs. Zijn ze al begonnen? Waar lopen ze tegenaan? Hebben ze nog hulp nodig bij het opstarten? Een deel van de groepjes is ondanks Corona nog steeds actief, zoals de wandelgroep, de rollatorgroep, de klussengroep en de bloemschikgroep. Andere groepjes hebben de start uitgesteld vanwege Corona. Zoals de sportgroep in de onder het complex gelegen sportzaal, die door Corona is gesloten.

Gespreksgroep
Een vast onderdeel van BRUIS is de gespreksreeks ‘Vitamines voor een vitale woongemeenschap.’ Deze is vier maanden uitgesteld vanwege Corona. Als de overheidsmaatregelen in de zomer 2020 worden versoepeld, grijpen we de kans om alsnog te starten. De Gespreksgroep bestaat uit veertien bewoners, geworven door de initiatiefgroep. In deze groep gaan bewoners met elkaar in gesprek over hun beleving van het wonen, hun kijk op het goede leven en hun verwachtingen van het wonen in wooncomplex Erasmusplein. Wat verstaan de deelnemers onder prettig samenleven? Hoe willen zij oud worden en hoe kunnen bewoners elkaar daarbij inspireren en ondersteunen? In open dialoog onder begeleiding van Kees Penninx delen bewoners hun diepere, achterliggende verlangens, idealen en soms ook angsten rond ouder worden in de huidige tijd. De begeleider hanteert speelse, interactieve werkvormen en maakt gebruik van elementen uit de socratische gespreksvoering en het waarderend actieonderzoek. Dat betekent vooral: niets poneren, vragen stellen, doorvragen en waardering tonen. Deelnemers uitnodigen om dat ook bij elkaar te doen. Dankzij de veilige sfeer durven de deelnemers zich in deze groep kwetsbaar op te stellen: hét recept voor verbinding. In de dialoog ontdekken de bewoners hun eigen wensen en praktische vormen voor het gemeenschappelijk wonen in de Erasmusflat. Zo brengen zij met behulp van een wAArdenwolk onder woorden welke waarden zij centraal willen stellen in hun nieuwe woongemeenschap.

 

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.