Maak zorg onderdeel van vastgoedontwikkelingen

erer

De zorgvraag gaat omhoog. Nederland vergrijst en groeit. Dit vraagt om meer geld en ruimte voor de zorg. Tegelijkertijd stijgen de inflatie, bouwkosten, energietarieven en de rente. Inkomsten dalen. Een verfrissende blik op ons zorgvastgoed is nodig, vindt Eric Annaert, directeur Maatschappelijk Vastgoed bij Colliers. “We moeten anders naar zorgvastgoed kijken, zodat het onderdeel van steden en dorpen wordt én blijft. Een integrale benadering is nodig.”

De problemen stapelen zich op. Kosten stijgen en het zorgvastgoed dreigt door marktwerking - zeker bij verkoop - te transformeren naar commercieel vastgoed. Zorg verdwijnt uit wijken, dorpen en steden. Simpelweg omdat de (grond)kosten voor huisvesting binnen de bebouwde kom niet meer te betalen zijn.

Personele problemen leiden tot dure inhuur, of uitstroom van goed personeel naar particuliere zorginstellingen. Inkomsten van de zorginstellingen dalen, mede door de verlaging van de huisvestingsvergoeding (NHC). Het tarief daalt vanaf 1 januari 2024 met ongeveer 8%, omdat de rekenrente daalt van 4,65% naar 4,03%. Hiermee komt niet alleen de lopende exploitatie maar ook de financierbaarheid van nieuwbouwprojecten onder druk te staan. En neemt de haalbaarheid van investeringsplannen af. De terugverdientijd is te kort.

Maatschappelijk vraagstuk

Om het problematische tij te keren, moeten we onze blik verruimen. Niet denken in zorgvastgoed, maar zorg integraal onderdeel maken van de gebouwde omgeving. Zorg is een maatschappelijk vraagstuk, dat net als de sociale sector in de woningmarkt onderdeel is van onze steden en dorpen.

Bij de uitgifte van grond zouden gemeenten de zorg moeten faciliteren. Door, net als bij het sociale- en middenhuursegment in de woningmarkt, delen van gebiedsontwikkelingen aan te wijzen voor reguliere zorginstellingen. Tegen een lagere grondprijs die gecompenseerd kan worden door hogere grondopbrengsten elders binnen de gebiedsontwikkeling. Daarbij hoeft niet altijd aan nieuwe (inbreidings)locaties gedacht te worden, maar ook aan transformatie van bestaande zorggebouwen van reguliere instellingen. De vernieuwbouw van bestaand vastgoed is veelal duurzamer en leidt mogelijk ook tot energiebesparing. Door de hoge energietarieven kan de besparing die hiermee wordt gerealiseerd ineens het (financiële) verschil maken.

De transformatie leidt tot verkleuring van de wijk omdat binnen één complex zowel zorg als regulier wonen wordt ondergebracht, eventueel in combinatie met andere vormen van huisvesting. Een dergelijk traject kan alleen op basis van partnerschap van alle betrokken partijen. Maar levert naar onze mening een ‘win win’ situatie op voor alle betrokkenen.

Integraal onderdeel

Meerdere partijen vervullen een belangrijke rol bij de integrale zorgopgave. De zorgsector zelf, de gemeenten, de financiers, de vastgoedontwikkelaars én –beleggers maar ook de toezichthouders zoals het College Sanering Zorginstellingen. De typische zorgflats verdwijnen uit het straatbeeld. Er komen steeds meer wooncomplexen waar ook zorg verleend wordt. Dit is onderdeel van de extramuralisering, en dat moeten we koesteren.

Ook bij institutionele beleggers wordt zorgvastgoed gezien als een regulier product, meer en meer ‘koopt’ de bewoner de zorg in via de zorgverlener en huurt de woning van de belegger op reguliere wijze. Bij sommige beleggers zien we al, dat de zorg- en woningteams worden samengevoegd. Dat is een goed begin. De versnippering van de zorg in twee afzonderlijke woningmarkten maakt het transformeren van de sector namelijk niet gemakkelijk.

Betrokken samenleving

In de integrale aanpak wordt zorg een vanzelfsprekend product binnen een herontwikkeling of gebiedsontwikkeling. Net als wonen. In de woning is zorg op afroep beschikbaar. Bij een toenemende zorgvraag, kan de zorgverlening intensiever worden. Door dit binnen de eigen woonomgeving te integreren, kan het normale leven zoveel als mogelijk doorgaan.

Als gemeente, markt, woningcorporaties en zorginstellingen – en misschien ook wel financiers – samen gaan werken, kunnen we het zorgvastgoed als maatschappelijke opgave benaderen. Op een integrale manier, en als onderdeel van de samenleving. Sociale cohesie in wijken en buurten, is een steeds belangrijker onderdeel in gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Zorgen voor, en met elkaar.

Gedeelde betrokkenheid

Laten we ook in het vastgoed meer voor, en met elkaar zorgen. Die gedeelde betrokkenheid leidt tot minder eenzaamheid, een groter gevoel van sociale veiligheid en kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Zo blijft zorg dicht bij huis, en goed toegankelijk voor iedereen en kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Stoere huisjes in community-wijk
5 december 2022

Veel inspraak bij een woningbouwproject hebben toekomstige bewoners meestal niet, maar in Roermond deden ze dat…

Lees Verder »
Groene Hof Gouda: een mooi initiatief waarvan er meer mogen volgen
5 december 2022

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd een beetje omzien naar elkaar, het kan in de…

Lees Verder »
Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk
2 december 2022

Hetti Willemse en Ad van Elzakker leggen buurtvisies af. Voor deze derde buurtvisite reist het duo naar West…

Lees Verder »
Partner aan het woord - Fiveth
30 november 2022

Fiveth is partner van ZorgSaamWonen. In dit artikel maak je kennis met Fiveth, wat zij doen en waarom ze bij…

Lees Verder »
Toolkit voor de wensen en behoeften van ouderen
30 november 2022

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te…

Lees Verder »
Voor altijd mijn liefje
28 november 2022

Over mantelzorg, maar vooral over liefde en geduld bij het zorgen voor mensen met dementie

Lees Verder »
Nieuwbouwproject Casa Vita: “Subsidies ‘key’ voor realisatie ontmoetingsruimten”
25 november 2022

Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker. Met…

Lees Verder »
Projectleider Nieuwe Diensten en Concepten
25 november 2022

Amstelring heeft een vacature beschikbaar voor een projectleider nieuwe diensten en concepten. Het gaat om een…

Lees Verder »
Onbeperkt meedoen
23 november 2022

Gemeenschapszin, ontmoeting en verbinding zijn de smaakmakers van de inclusieve wijk. Hoe voegen we die toe aan…

Lees Verder »
Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen
23 november 2022

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te…

Lees Verder »
Samen Buurten: een dag vol inspiratie om de netwerkbeweging 2023 in gang te zetten
21 november 2022

Hoe creëer je en behoud je fijne buurten om in te wonen, te werken en te leven? Deze vraag stond op maandag 14…

Lees Verder »
Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst
18 november 2022

Liesbeth De Donder is professor Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met haar team…

Lees Verder »
Een huiskamer voor Akkrum en Nes
16 november 2022

Een onverwacht maar welkom uitvloeisel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018 (LF2018), dat is de…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg gaat door
15 november 2022

Is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ook in 2023 aan te vragen? Lees het antwoord op deze vraag,…

Lees Verder »
'Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren' - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap
11 november 2022

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?

Hoe…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Bernard Smits
10 november 2022

Voor deze editie van de rubriek Geef me de Vijf is gesproken met Bernard Smits, bestuurder van de WBVG,…

Lees Verder »
Podcastserie 'Mijn leven daar en hier' toont veerkracht oudere migranten
7 november 2022

Ons leven is samengesteld uit vele verschillende en deels overlappende verhalen. Verhalen van vallen en opstaan…

Lees Verder »
Stijgende aandacht voor inclusiviteit
7 november 2022

Is het toeval dat de gemeente Hardenberg lange tijd de meest toegankelijke gemeente van Nederland is en…

Lees Verder »
Lees nu het digitale magazine Samen Buurten!
3 november 2022

Het digitale magazine rondom het Verbindingsfestival Samen Buurten is verschenen. In dit magazine lees je onder…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.