Zorgverbeteraars, aanpakkers, loslaters en samenwerkers van Thebe bouwen verder

Header

Foto: Thebe

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat in 2030 op dezelfde manier willen blijven doen, dan vragen wij het onmogelijke van onze zorgprofessionals."

(door Sabine Verkroost)

Bovengenoemd citaat is van Marian Frijters, strategisch adviseur bij Thebe. Deze nieuwe partner van ZorgSaamWonen is met 25 woonzorg-locaties en 120 teams wijkverpleging in ongeveer 25 gemeentes een van de grotere zorgorganisaties in de regio Midden- en West-Brabant. 

Thebe kent een geschiedenis die ruim honderd jaar teruggaat naar de oprichting van de Kruisvereniging in Tilburg. Destijds met diensten als cursussen voor moeders en zorg aan het kraambed, zuigelingenzorg, ziekenverzorging aan huis en verpleging van TBC-patiënten. Anno 2023 is Thebe een zorgorganisatie van professionals en vrijwilligers die zich heeft gespecialiseerd in ouderenzorg en wijkverpleging. Thebe staat voor menslievende zorg met de nadruk op zelf, thuis en technologie.

ZorgSaamWonen sprak met Marian Frijters over de zorgwereld van nu én wat de toekomst zal gaan brengen.

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat in 2030 op dezelfde manier willen blijven doen, dan vragen wij het onmogelijke van onze zorgprofessionals. Want in 2030 zijn er twee keer zoveel ouderen en de helft minder aan zorgprofessionals. Je zult de zorg dus anders moeten gaan organiseren. Goede, menslievende zorg verlenen is niet alleen van de zorgorganisatie. Maar van iedereen: familie en naasten, buren,  eerstelijns zorgprofessionals, maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen", schetst Marian het dilemma. 

Het moet dus anders. Thebe zorgt ervoor dat mensen de professionele zorg krijgen waar en op welk moment deze echt nodig is. En gaat daarbij uit van drie principes: 

  • Zelf: alles wat iemand zelf en samen met het netwerk kan, doet Thebe niet meer. 
  • Thuis: alle zorg vindt thuis plaats. Óf waar het echt niet anders kan, op woonzorg-locaties net zoals thuis.
  • Technologie: waar het kan helpt technologie om slimmer zorg te leveren, of mensen dingen zelf te laten doen.

Hoe iemand woont, thuis of op een van de woonzorglocaties, moet bijdragen aan het kunnen verlenen van goede zorg, ook in 2030. Marian: "Naast de wens om locaties te moderniseren en te verduurzamen hebben we ook gekeken naar ‘het wonen in de toekomst’. Met de gedachte dat we meer willen werken vanuit community care, oftewel het ondersteunen en empoweren van mensen met een beperking bij hun deelname aan de samenleving, en het geclusterd wonen in de wijk."

Inspiratiebron

Marian geeft aan dat ZorgSaamWonen een mooie inspiratiebron is met voorbeelden van woonconcepten tussen thuis en verpleeghuis, zorgzame wijken en communitybuilding. Ze gaat verder: "We zijn een zorgorganisatie en willen niet van ‘de stenen’ zijn. Tegelijkertijd zien we voor onszelf een voortrekkersrol in de zoektocht naar plekken in wijken waar we, samen met lokale partners, zorgzame woonconcepten kunnen realiseren. Zo zijn wij nu in gesprek met twee andere zorgorganisaties en drie corporaties in Breda om uitwerking te geven aan het WoonzorgPact dat de gemeente Breda samen met lokale organisaties heeft opgesteld. Dat betekent verkennen van ieders rol, analyseren van de kansen en uitdagingen in de wijk en toewerken naar langdurige afspraken over het verlenen, en ook durven loslaten, van zorg."

Thebe, op locatie.
Foto van locatie Thebe Guldenakker.

Eigenwijks

Een ander mooi voorbeeld van een samenwerking is Eigenwijks Brabantpark. Thebe heeft daar de handen ineengeslagen met zorgverzekeraar CZ en de gemeente Breda. In de overtuiging een gezamenlijke, maatschappelijke uitdaging aan te gaan, werken zij samen toe naar een sociale wijkaanpak waarbij de financiering niet leidend is. Thebe heeft de droom een vernieuwende aanpak van zorg en ondersteuning te realiseren om ouderen in de nabije toekomst fijner thuis te laten blijven wonen. Samenredzaamheid in de wijk en een veilige en stimulerende woonomgeving staan hierbij centraal. 

Ontmoetingsplek 

Marian: "Thebe, CZ en de gemeente Breda willen met Eigenwijks Brabantpark een beweging in gang zetten waarbij anders zorgen, samenredzaamheid en fijn wonen elkaar versterken. Zo is er een buurtcoach en een wijkverpleegkundige als 'Eigenwijkse coördinator' actief. Zij  voeren gesprekken met de bewoners bij zorgvragen om samen met de bewoner de best mogelijke oplossing voor de vraag te vinden. Vaak kan een zorgvraag anders opgelost worden dan met de inzet van professionele zorgverleners. Ook brengen de 'Eigenwijkse coördinatoren' professionals uit verschillende domeinen bij elkaar. Onze woonzorglocatie Brabantpark wordt opnieuw ontwikkeld voor mensen met een intensieve zorgvraag en we willen de locatie ook een ontmoetingsplek laten zijn voor de buurt. Samen met corporatie Alwel zijn we in de wijk op zoek naar plekken voor geclusterd wonen waar mensen in alle fases van hun leven kunnen blijven wonen. En we kijken met de partners hoe we de buurt kunnen betrekken en voorzieningen zo kunnen inrichten dat ontmoeten, het helpen en omkijken naar elkaar makkelijker wordt."

Thebe slaat de weg naar de toekomst in. De basis voor de zorg van morgen staat. Samen met haar partners, de buurt en bewoners bouwt Thebe verder aan zorgzame buurten waar bewoners fijn en lang met elkaar kunnen wonen. 

Meer weten over hoe Thebe dat gaat doen? Kijk dan op De Toekomst van Thebe.

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Op naar één wijkwinkel
5 september 2023

Martin Bleijenburg, partner bij adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving Companen, heeft al in heel wat…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 3
4 september 2023

Dit jaar staat voor AAG volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Jury ZorgSaamWonen Award aan het woord: Joost Smit
8 augustus 2023

De komende weken maken wij een rondje langs de juryleden van de ZorgSaamWonen Award 2023. De ZorgSaamWonen…

Lees Verder »
De NS nam de verkeerde afslag: de “ieder voor zich maatschappij”
7 augustus 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg
24 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten
19 juli 2023

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »
Partnerinterview Bloemen Architecten
11 juli 2023

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij onze nieuwe partner Bloemen Architecten in Alphen aan den Rijn. Vanuit…

Lees Verder »
Vergrijzing en ouderenzorg: stip op de horizon
10 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Buurthuis op Wielen: vervolg van de reis na de ZorgSaamWonen juryprijs
5 juli 2023

Stichting de Tijdmachine won vorig jaar de juryprijs met hun initiatief DumDum, een Ford Transit uit 1978. Met…

Lees Verder »
Alledaagse attentheid volop aanwezig, ook in de superdiverse stad
5 juli 2023

Ludo Glimmerveen is programmaleider ‘Alledaagse attentheid in de superdiverse stad’…

Lees Verder »
Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'
4 juli 2023

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft op 3 juli 2023 de Tweede kamer geïnformeerd over de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.