Zorgverbeteraars, aanpakkers, loslaters en samenwerkers van Thebe bouwen verder

Header

Foto: Thebe

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat in 2030 op dezelfde manier willen blijven doen, dan vragen wij het onmogelijke van onze zorgprofessionals."

(door Sabine Verkroost)

Bovengenoemd citaat is van Marian Frijters, strategisch adviseur bij Thebe. Deze nieuwe partner van ZorgSaamWonen is met 25 woonzorg-locaties en 120 teams wijkverpleging in ongeveer 25 gemeentes een van de grotere zorgorganisaties in de regio Midden- en West-Brabant. 

Thebe kent een geschiedenis die ruim honderd jaar teruggaat naar de oprichting van de Kruisvereniging in Tilburg. Destijds met diensten als cursussen voor moeders en zorg aan het kraambed, zuigelingenzorg, ziekenverzorging aan huis en verpleging van TBC-patiënten. Anno 2023 is Thebe een zorgorganisatie van professionals en vrijwilligers die zich heeft gespecialiseerd in ouderenzorg en wijkverpleging. Thebe staat voor menslievende zorg met de nadruk op zelf, thuis en technologie.

ZorgSaamWonen sprak met Marian Frijters over de zorgwereld van nu én wat de toekomst zal gaan brengen.

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat in 2030 op dezelfde manier willen blijven doen, dan vragen wij het onmogelijke van onze zorgprofessionals. Want in 2030 zijn er twee keer zoveel ouderen en de helft minder aan zorgprofessionals. Je zult de zorg dus anders moeten gaan organiseren. Goede, menslievende zorg verlenen is niet alleen van de zorgorganisatie. Maar van iedereen: familie en naasten, buren,  eerstelijns zorgprofessionals, maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen", schetst Marian het dilemma. 

Het moet dus anders. Thebe zorgt ervoor dat mensen de professionele zorg krijgen waar en op welk moment deze echt nodig is. En gaat daarbij uit van drie principes: 

  • Zelf: alles wat iemand zelf en samen met het netwerk kan, doet Thebe niet meer. 
  • Thuis: alle zorg vindt thuis plaats. Óf waar het echt niet anders kan, op woonzorg-locaties net zoals thuis.
  • Technologie: waar het kan helpt technologie om slimmer zorg te leveren, of mensen dingen zelf te laten doen.

Hoe iemand woont, thuis of op een van de woonzorglocaties, moet bijdragen aan het kunnen verlenen van goede zorg, ook in 2030. Marian: "Naast de wens om locaties te moderniseren en te verduurzamen hebben we ook gekeken naar ‘het wonen in de toekomst’. Met de gedachte dat we meer willen werken vanuit community care, oftewel het ondersteunen en empoweren van mensen met een beperking bij hun deelname aan de samenleving, en het geclusterd wonen in de wijk."

Inspiratiebron

Marian geeft aan dat ZorgSaamWonen een mooie inspiratiebron is met voorbeelden van woonconcepten tussen thuis en verpleeghuis, zorgzame wijken en communitybuilding. Ze gaat verder: "We zijn een zorgorganisatie en willen niet van ‘de stenen’ zijn. Tegelijkertijd zien we voor onszelf een voortrekkersrol in de zoektocht naar plekken in wijken waar we, samen met lokale partners, zorgzame woonconcepten kunnen realiseren. Zo zijn wij nu in gesprek met twee andere zorgorganisaties en drie corporaties in Breda om uitwerking te geven aan het WoonzorgPact dat de gemeente Breda samen met lokale organisaties heeft opgesteld. Dat betekent verkennen van ieders rol, analyseren van de kansen en uitdagingen in de wijk en toewerken naar langdurige afspraken over het verlenen, en ook durven loslaten, van zorg."

Thebe, op locatie.
Foto van locatie Thebe Guldenakker.

Eigenwijks

Een ander mooi voorbeeld van een samenwerking is Eigenwijks Brabantpark. Thebe heeft daar de handen ineengeslagen met zorgverzekeraar CZ en de gemeente Breda. In de overtuiging een gezamenlijke, maatschappelijke uitdaging aan te gaan, werken zij samen toe naar een sociale wijkaanpak waarbij de financiering niet leidend is. Thebe heeft de droom een vernieuwende aanpak van zorg en ondersteuning te realiseren om ouderen in de nabije toekomst fijner thuis te laten blijven wonen. Samenredzaamheid in de wijk en een veilige en stimulerende woonomgeving staan hierbij centraal. 

Ontmoetingsplek 

Marian: "Thebe, CZ en de gemeente Breda willen met Eigenwijks Brabantpark een beweging in gang zetten waarbij anders zorgen, samenredzaamheid en fijn wonen elkaar versterken. Zo is er een buurtcoach en een wijkverpleegkundige als 'Eigenwijkse coördinator' actief. Zij  voeren gesprekken met de bewoners bij zorgvragen om samen met de bewoner de best mogelijke oplossing voor de vraag te vinden. Vaak kan een zorgvraag anders opgelost worden dan met de inzet van professionele zorgverleners. Ook brengen de 'Eigenwijkse coördinatoren' professionals uit verschillende domeinen bij elkaar. Onze woonzorglocatie Brabantpark wordt opnieuw ontwikkeld voor mensen met een intensieve zorgvraag en we willen de locatie ook een ontmoetingsplek laten zijn voor de buurt. Samen met corporatie Alwel zijn we in de wijk op zoek naar plekken voor geclusterd wonen waar mensen in alle fases van hun leven kunnen blijven wonen. En we kijken met de partners hoe we de buurt kunnen betrekken en voorzieningen zo kunnen inrichten dat ontmoeten, het helpen en omkijken naar elkaar makkelijker wordt."

Thebe slaat de weg naar de toekomst in. De basis voor de zorg van morgen staat. Samen met haar partners, de buurt en bewoners bouwt Thebe verder aan zorgzame buurten waar bewoners fijn en lang met elkaar kunnen wonen. 

Meer weten over hoe Thebe dat gaat doen? Kijk dan op De Toekomst van Thebe.

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
GemeenschappelijkWonenDag 2024 in de Week van het Wederkerig Wonen
19 april 2024

Woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en…

Lees Verder »
Samenwerken over de grens van je domein
16 april 2024

Over ongeveer een jaar wordt aan de Vlierestraat in Nijmegen een appartementengebouw opgeleverd met 36 woningen…

Lees Verder »
Actieprogramma 'We Doen Het Samen'
15 april 2024

Een coalitie van organisaties die lokale gemeenschappen in allerlei vormen vertegenwoordigen heeft een…

Lees Verder »
Burenhulp en/of mantelzorg in woongemeenschappen
12 april 2024

Een boodschap doen, soep langsbrengen of iemand naar de huisarts brengen. Dat is wat…

Lees Verder »
Gemeente Den Haag biedt ruimte aan innovatieve woonvormen
11 april 2024

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren nieuwe innovatieve woonconcepten in Den…

Lees Verder »
Duurzaam samen oud worden
4 april 2024

Een middagje in Olst brengt ons, excursiedeelnemers, een hele mooie mix tussen omzien naar elkaar, samen ouder…

Lees Verder »
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
29 maart 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis en ervaring delen met elkaar…

Lees Verder »
Wooncoöperatie De Bonte Hulst vaart wel bij expertise
28 maart 2024

Wooncoöperaties zijn dé duurzame woonvormen voor de toekomst, zegt Thelma Boas. Zij is aangesloten bij de…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht, expert in maatschappelijk vastgoed
26 maart 2024

De community van ZorgSaamWonen is weer een stukje groter geworden. Nieuwe partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht…

Lees Verder »
Publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen'
25 maart 2024

In Nederland zijn er acht ouderennetwerken, waarin al meer dan 10 jaar actieve ouderen in een brede diversiteit…

Lees Verder »
Kloostervelden: van instellingsterrein naar inclusieve woonwijk
19 maart 2024

De ‘Woondroom Kloostervelden’, een inclusieve woonwijk in het Brabantse Sterksel, is…

Lees Verder »
Burgerinitiatieven op het platteland
18 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
Top 10 kerken en kloosters
15 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
Samen onder één dak
14 maart 2024

Vorige maand ben ik begonnen als de kwartiermaker bij Stichting Thuis in Welzijn. Je weet wel: de organisatie…

Lees Verder »
De kracht van verbeelding bij herbestemming zorgvastgoed
14 maart 2024

"Iedereen kan een huis bouwen", aldus Noël Josemans. Hij bouwde zelf zijn eigen huis; geheel van afval. “Gewoon…

Lees Verder »
Haast maken met nieuwe woonvormen voor ouderen
11 maart 2024

Met het toegewijde team ‘senioren en zorg’ richt AM zich op het ontwikkelen van…

Lees Verder »
Duurzaam groeien doe je in kleine stapjes
6 maart 2024

Deze blog is geschreven door Moustafa Turky, commercieel directeur bij Comelit…

Lees Verder »
Verdieping met de Toekomst is Grijs
5 maart 2024

Heb jij ook naar het debat gekeken over De Toekomst is Grijs? Na een podcast-serie over de effecten van de…

Lees Verder »
GeWoon Thuis in Blericks seniorencomplex Ruysdonck
4 maart 2024

Dat moet anders, dacht woningcorporatie Woonwenz bij het zien van zoveel…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.