‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’

Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van de Taskforce, namelijk het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen. ZorgSaamWonen sprak met Hans die ook de bestuurlijk aanjager is bij dit Aanjaagteam.

“Bij de Taskforce Wonen en Zorg lag de nadruk op het vergroten van het bewustzijn bij gemeenten om een goed beeld te hebben van de behoefte aan wonen en zorg, aan de noodzaak om met samenwerkingspartners een woonzorgvisie te maken. Nu is de tijd rijp om concreet aan de slag te gaan”, vertelt Hans. Hij is zelf jarenlang wethouder geweest in Nieuwgein en heeft onder andere bij een corporatie gewerkt dus hij kent de wereld van wonen, zorg en welzijn goed. “Ik weet daarom dat er altijd een gevaar is dat er veel overeenkomsten worden gesloten, maar dat de stap daarna achterblijft. Dat kunnen we ons niet permitteren, de opgave is veel te groot en te urgent. We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij.”

De afgelopen jaren is er met de Taskforce Wonen en Zorg veel kennis opgebouwd. Er is een netwerk aan ambassadeurs en adviseurs gevormd. “Die kennis en dat netwerk blijven we benutten. De ambassadeurs en het team van adviseurs zijn enthousiast om gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgkantoren te ondersteunen in de vervolgstappen.”

"We moeten voorkomen dat dit papieren werkelijkheden blijven." Hans Adriani over de actietafels ouderenhuisvesting van minister De Jonge. 

Er komen actietafels ouderenhuisvesting met een regierol voor de provincies. “Dat komt voort uit de plannen van minister De Jonge. We moeten voorkomen dat dit papieren werkelijkheden blijven.” Het duizelt mensen soms. Woondeals, woonzorgvisies, actietafels. Hans licht toe: “Er zijn woondeals gemaakt in iedere regio. Er zijn 37 regio’s in ons land. In iedere regio komen er vervolgens actietafels ouderenhuisvesting waar niet alleen gesproken wordt over de aantallen per gemeenten, maar ook over de locaties waar die woningen kunnen komen en de zorg- en ondersteuningsfaciliteiten die daarbij nodig zijn. Eén of twee van de ambassadeurs zullen aansluiten bij die tafels om samen een planning te maken zodat de woningen die nodig zijn er ook echt komen.” Dit zal allemaal dit najaar gaan plaatsvinden. De afspraken aan de actietafels vormen vervolgens de basis voor de prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. 

Hoe zit het dan met de woonzorgvisies? Die moesten toch per 1 januari 2024 klaar zijn? 

In het kader van de behoefte in het veld aan meer landelijke regie op het gebied van de volkshuisvesting komt er een nieuwe wet. Het Wetsvoorstel Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) ligt nu voor ter consultatie. Hierin staat dat er een verplichting toegevoegd wordt aan de Omgevingswet voor gemeenten, provincies en het rijk om een volkshuisvestingprogramma op te stellen. Het kan opgevat worden als een nadere uitwerking van de visie op het woonbeleid. “Iedere gemeente moet een volkshuisvestelijk programma hebben met een onderdeel zorg voor aandachtsgroepen en ouderen erin. Die vervangt de woonzorgvisie. Gemeenten moeten een integrale aanpak rond zorg omschrijven in het volkshuisvestingsprogramma en deze regionaal afstemmen.”

Hans Adriani
Hans Adriani van het Aanjaagteam Wonen, Welzijn, Zorg voor ouderen. 

Dit alles vraagt om een goed samenspel tussen de verschillende partijen. De gemeente moet zorgen voor geschikte locaties, het zorgkantoor heeft een totaalbeeld van de zorgbehoefte en de corporaties moeten een deel van de bouwopgave verzorgen. Daarnaast is er meer duidelijkheid nodig over de definities. Wat is een zorggeschikte woning (voorheen: verpleegzorgplaats)? Wat houdt geclusterd wonen in? Het veld heeft behoefte aan meer duiding. Daar wordt ook aan gewerkt. 

Mini-gemeenschappen bevorderen

Verder is het belangrijk dat er ontwerpen komen die het ontstaan van mini -gemeenschappen bevorderen. Net als ZorgSaamWonen en andere partijen in het veld zoals Nederland Zorgt Voor Elkaar meent het Aanjaagteam dat zorgzame gemeenschappen nodig zijn als antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. “Het gaat om gebouwen voor gemengde doelgroepen, om woningen met flexibele plattegronden, om gemeenschappelijke ruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten.” Er zijn, volgens Hans, meer aantrekkelijke woongebouwen nodig waar ouderen graag naartoe willen verhuizen. “En natuurlijk ook woonomgevingen die uitnodigen om te ontmoeten en mee te doen.”

Deze zomer komt er een subsidieregeling om de onrendabele top te financieren van de 20.000  zorggeschikte woningen waar de woningcorporaties voor aan de lat staan. Intussen is het zaak dat zorgorganisaties goed aangeven wat zij nodig hebben om zorg te kunnen bieden in de woningen en om bij te kunnen dragen aan de mini-gemeenschappen. 

Samenwerking met EHA

Het Aanjaagteam maakt de initiatieven inzichtelijk. Wat gaat het Aanjaagteam nog meer doen? “We doen wat helpt.” Het team gaat geen projecten trekken maar informeren, stimuleren, bijdragen aan structurele oplossingen. Ze werken daarin samen met het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA). De komende drie jaar gaat het Aanjaagteam helpen om in de regio’s de woonzorgopgave voor ouderen handen en voeten te geven.

Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen (aanjaagteamwwzo.nl)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
GemeenschappelijkWonenDag 2024 in de Week van het Wederkerig Wonen
19 april 2024

Woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en…

Lees Verder »
Burenhulp en/of mantelzorg in woongemeenschappen
12 april 2024

Een boodschap doen, soep langsbrengen of iemand naar de huisarts brengen. Dat is wat…

Lees Verder »
Gemeente Den Haag biedt ruimte aan innovatieve woonvormen
11 april 2024

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren nieuwe innovatieve woonconcepten in Den…

Lees Verder »
Duurzaam samen oud worden
4 april 2024

Een middagje in Olst brengt ons, excursiedeelnemers, een hele mooie mix tussen omzien naar elkaar, samen ouder…

Lees Verder »
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
29 maart 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis en ervaring delen met elkaar…

Lees Verder »
Wooncoöperatie De Bonte Hulst vaart wel bij expertise
28 maart 2024

Wooncoöperaties zijn dé duurzame woonvormen voor de toekomst, zegt Thelma Boas. Zij is aangesloten bij de…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht, expert in maatschappelijk vastgoed
26 maart 2024

De community van ZorgSaamWonen is weer een stukje groter geworden. Nieuwe partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht…

Lees Verder »
Kloostervelden: van instellingsterrein naar inclusieve woonwijk
19 maart 2024

De ‘Woondroom Kloostervelden’, een inclusieve woonwijk in het Brabantse Sterksel, is…

Lees Verder »
Burgerinitiatieven op het platteland
18 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
Top 10 kerken en kloosters
15 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
Samen onder één dak
14 maart 2024

Vorige maand ben ik begonnen als de kwartiermaker bij Stichting Thuis in Welzijn. Je weet wel: de organisatie…

Lees Verder »
De kracht van verbeelding bij herbestemming zorgvastgoed
14 maart 2024

"Iedereen kan een huis bouwen", aldus Noël Josemans. Hij bouwde zelf zijn eigen huis; geheel van afval. “Gewoon…

Lees Verder »
Haast maken met nieuwe woonvormen voor ouderen
11 maart 2024

Met het toegewijde team ‘senioren en zorg’ richt AM zich op het ontwikkelen van…

Lees Verder »
GeWoon Thuis in Blericks seniorencomplex Ruysdonck
4 maart 2024

Dat moet anders, dacht woningcorporatie Woonwenz bij het zien van zoveel…

Lees Verder »
Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
195 extra ontmoetingsruimten door de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting
19 februari 2024

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.