De Bloemendal: gelaagd, sociaal en maatschappelijk

Wooncentrum De Bloemendal in Deventer. Beeld: GSG Architecten

Een paar prachtige oude bomen in de binnentuin trekken meteen de aandacht. Wooncentrum Bloemendal krult zich om de binnentuin heen. ZorgSaamWonen was recent op bezoek bij dit wooncentrum voor senioren. Want het wooncentrum ondergaat een transformatie, om daarna met nieuw elan de toekomst in te gaan.

De Bloemendal staat in Borgele, ooit een buurschap maar nu een rustige wijk in Deventer. Het wooncentrum dateert uit de jaren zeventig en bestaat uit een hoofdgebouw met plint met daar omheen, gelegen aan een binnentuin, aanleunwoningen. In de oude situatie bood de Bloemendal ruimte aan ongeveer 180 zelfstandige woningen en 80 zorgplekken. Na de transformatie gaat het om 170 zelfstandige woningen voor senioren en 118 woningen voor mensen die zorg nodig hebben.

Woonzorg Nederland, eigenaar van de Bloemendal, werkt samen met zorggroep Solis, de Dimence Groep, de Parabool en MatchPOind (Matchen Passend Onderwijs in Deventer) aan een toekomstbestendig concept waarbij mensen samen wonen in een mix van kleinschalige woonzorgomgevingen, het zogenaamde ‘gelaagd wonen’. Dit alles in een sociale leefomgeving waar noaberschap voorop staat. Bijzonder in dit concept is dat er VSO-scholen meedoen. De plint van de Bloemendal is daarin een belangrijk verbindend element. On(t)roerend goed en studioMAEK hebben samen met Woonzorg Nederland het concept ontwikkeld en zijn nu aan de slag met het proces van samenwerken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, is de transformatie gestart en kan het ontmoeten van huisgenoten én buurtgenoten beginnen. ZorgSaamWonen sprak met Peter Bisschop en Sabine Megens-de Meza van On(t)roerend goed.

Vliegwiel

Peter: “De plint in de Bloemendal biedt veel mogelijkheden voor zowel bewoners, buurtgenoten als maatschappelijke organisaties. We zien de plint echt als een vliegwiel om de buurt naar binnen te halen. Dat kan in het begin wel even knarsen. Zeker als voorzieningen of activiteiten in de plint dichtbij dienstverlening van lokale organisaties komen. Dan moet je met elkaar in gesprek over hoe je aanvullend kan zijn op elkaar. Zo hebben wij een klein winkeltje. De lokale supermarkt levert de producten en leerlingen van Arkelstein, een school voor speciaal voorgezet onderwijs hier in de buurt, regelen de verkoop en brengen op verzoek van bewoners de boodschappen langs.”

"We praten liever over huisgenoten dan over de exploitanten van voorzieningen." Sabine Megens de Meza van On(t)roerend goed.

Huisgenoten

De exploitatie van gemeenschappelijke voorzieningen in de plint zoals een ontmoetingsruimte, een winkeltje, activiteitenruimten en een wasserette kan een flinke uitdaging zijn. Zo ook in de Bloemendal. "Je moet bij het inregelen van voorzieningen niet afhankelijk willen zijn van subsidies”, zegt Sabine. “Wij geloven in financieel gezonde, duurzame voorzieningen die in verbinding staan met de wijk en organisaties in de wijk. Samen moet je de plint een betaalbare plek laten zijn voor iedereen die bijdraagt aan het concept. We praten dan ook liever over huisgenoten dan over de exploitanten van voorzieningen. Huisgenoot zijn appelleert aan samen optrekken en omzien naar elkaar. We zien dat nu ook gebeuren tussen de verschillende huisgenoten; wat kunnen we met en voor elkaar betekenen?”

Samen koken

Peter en Sabine nemen ons mee naar één van de kleinschalige woonomgevingen in de Bloemendal. Op de derde en vierde verdieping van het hoofdgebouw liggen veertien zelfstandige tweekamerappartementen, bestemd voor cliënten van de Parabool. De Parabool verzorgt hier in een beschermde woonomgeving 24 uurs-begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er zeventien appartementen waar mensen wonen die ambulante ondersteuning krijgen. Op elke verdieping is één appartement ingericht als gemeenschappelijke woonkamer met ook een grote keuken waarin bewoners samen kunnen koken.

De verdiepingen zijn net opgeleverd. Sommige appartementen zijn al bewoond, anderen wachten nog op de eerste bewoner. Zodra de cliënten en medewerkers hun draai gevonden hebben wil de Parabool zich richten op ontmoeting en activiteiten met andere huisgenoten.

Kwartiermaker

Woonzorg Nederland gaat op deze locatie experimenteren met de inzet van een kwartiermaker. De kwartiermaker gaat zorgen voor verbinding tussen de bewoners en de huisgenoten.

Naar verwachting zal de nieuwe ontmoetingsruimte in de plint in juni 2023 klaar zijn voor gebruik. In het najaar volgen de andere voorzieningen. ZorgSaamWonen is nu al benieuwd naar het eindresultaat en komt zeker nog een keer langs om te buurten.

Afbeelding boven:  Woonzorgcentrum De Bloemendal in Deventer. © GSG architecten

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
Goed oud worden vraagt ook iets van de omgeving
28 februari 2024

Goed oud worden? Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat? In aanloop naar het Blue Zone festival komen een…

Lees Verder »
Proeftuin d'Oude Raai: buurtgerichte aanpak helpt ouderen langer zelfstandig te worden
27 februari 2024

In Proeftuin d’Oude Raai; in Amsterdam-Zuid werken bewonersorganisaties, formele, en informele zorgorganisaties…

Lees Verder »
195 extra ontmoetingsruimten door de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting
19 februari 2024

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Goud voor Griffioen
31 januari 2024

Op een donderdagmiddag in januari zijn we bij Griffioen, de ontmoetingsplek in Nijmegen Oud-West waar iedereen…

Lees Verder »
Samenwerken aan ondersteuning Community-Care
26 januari 2024

Bouwen en zorgen zijn twee verschillende vakken. Vroeger leverde dat ook twee gescheiden werelden op. In de…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Ontmoeten in de praktijk
17 januari 2024

Ontmoeten speelt een cruciale rol bij collectieve woonvormen. Dat maakt deze woonvormen zo waardevol! Maar… hoe…

Lees Verder »
Zorgzame straten: burenhulp nader bekeken
15 januari 2024

Hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat? Movisie zocht het uit in Rotterdam en Rijswijk, bij in…

Lees Verder »
Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
8 januari 2024

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart…

Lees Verder »
10 trends voor woningmarkt en leefomgeving voor 2024
5 januari 2024

Benut het momentum en doe radicaal concessies

De brede volkshuisvesting staat in het midden van de…

Lees Verder »
Hoe zorg ík voor een zorgzame buurt?
4 januari 2024

Ik woon in de lelijkste wijk van ons stadje. Echt waar. Een bloemkoolwijk uit de jaren tachtig. Helemaal aan de…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid
2 januari 2024

Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen

Rabobank, partner van ZorgSaamWonen,…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
De Brink 2.0, vruchtbare grond voor voorzorgcirkels
20 december 2023

We staan bij een klein grasveldje aan de Madernastraat in Almere. Een wandelpaadje snijdt het veldje in tweeën…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.