F.A.S.T: MKBA tool voor collectieve initiatieven

initiatief

Studenten van de minor Stad&Land aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een tool ontwikkeld die initiatiefgroepen voor collectief wonen helpt om hun maatschappelijke en financiële meerwaarde zichtbaar te maken. De tool heet: F.A.S.T. : Financiële, Arena, Samenvatting en Toelichting. Zij hebben dit in opdracht van de coalitie collectief wonen van Woonkr8 gedaan. Woonkr8 is het samenwerkingsverband van 20 woningcorporaties in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen.

Woongroep initiatieven hebben vaak ambities die overeenkomsten hebben met wensen die in de samenleving bestaan, zoals betaalbaar wonen en voorkomen van eenzaamheid. Het is voor  deze initiatieven moeilijk om hun ambities en de meerwaarde van hun collectief uit te leggen aan betrokken personen en partijen. Deze groepen moeten vaak concurreren met commerciële partijen om hun woningen te kunnen realiseren. Hierdoor heeft Woonkr8 besloten om de initiatiefnemers te helpen. De coalitie heeft de studenten gevraagd antwoord te geven op deze vraag:  

 “Wat is de maatschappelijke en financiële toegevoegde waarde van collectieve woonvormen/collectief particulier opdrachtgeverschap voor marktpartijen, woningcorporaties, gemeenten en de woonvormen zelf en welke tool kan gebruikt/ontwikkeld worden om dit aan te tonen?”

De doelstelling die hiervoor is opgesteld luidt als volgt: “Ontwikkel in aanvulling op de bestaande training voor collectieve woongroep initiatieven een trainingsonderdeel dat ingaat op de maatschappelijke meerwaarde van het eigen initiatief. Dit nieuwe onderdeel zoveel mogelijk koppelen aan bestaande praktisch uitvoerbare instrumenten voor effectmeting (MKBA, effectenarena, effectencalculator) die aansluiten bij de mogelijkheden van de deelnemers van deze training (woongroep initiatieven).

Om antwoord te geven op bovenstaande hoofdvraag en de doelstelling te behalen hebben de studenten literatuuronderzoek gedaan en interviews gehouden met initiatiefgroepen en experts.

Vervolgens hebben de studenten een multi criteria-analyse verricht, gebaseerd  op het literatuuronderzoek, interviews met initiatiefgroepen en gesprekken met experts. Daaruit kwam naar voren dat de EffectenArena als bestaande tool het meest geschikt is. Dit instrument was in de bestaande vorm echter niet compleet en vereiste een aanvulling. De studenten hebben in overleg met Woonkr8 de volgende eisen opgesteld:

- bruikbaar zonder professionele hulp;

 - bruikbaar in teamverband; 

- focus op maatschappelijke meerwaarde maar met een toevoeging van een simpele manier om financiële meerwaarde aan te geven; 

 - het moet mogelijk zijn om gebruikt te worden door verschillende groepen;

- presenteerbare uitkomst. De bestaande EffectenArena biedt een geschikte werkvorm en de meest belangrijke stappen kunnen doorlopen worden om als basis voor een MKBA tool te dienen. Naast de EffectenArena, die dankzij dit onderzoek geschikt is gemaakt voor gebruik bij initiatiefgroepen (door deze te vereenvoudigen), is er aanvullend een product ontwikkeld die ervoor zorgt dat de financiële meerwaarde ook kan worden aangetoond. Hiervoor is een format ontwikkeld dat met behulp van Excel door elke initiatiefgroep gebruikt kan worden. Als laatste stap wordt er uitgelegd aan de initiatiefgroepen hoe dit op een onderbouwde manier kan worden gepresenteerd naar de stakeholders. Samen vormt dit de F.A.S.T. tool, dit staat voor Financiële, Arena, Samenvatting en Toelichting tool. Deze verschillende onderdelen van de tool kunnen dankzij een drietal webinars door de initiatiefgroepen zelfstandig worden doorlopen.

Lees de eindrapportage van de tool hier >>

Meer informatie: Dort Spierings, betrokken bij de totstandkoming van de tool, expert bij ZorgSaamWonen.

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.