Het belang van de burger voorop

jan

Locatie, financiering en samenwerking zijn de belangrijkste knelpunten die het realiseren van bewonerscollectieven belemmeren. In het advies van de commissie Bos, in het witboek van ActiZ, en andere rapporten komen deze knelpunten telkens terug.

Jan Smelik, algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar en één van de drijvende krachten achter zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt herkent dit. ‘Samenwerking is erg belangrijk en ik kan me niet voorstellen waarom je dit niet zou doen. Waarschijnlijk plaatsen organisaties het eigen belang voorop en kijken ze niet naar de eindgebruiker, voor wie je het allemaal doet.’ Volgens Jan wordt er nog te veel gedacht vanuit de maakbaarheid van de systemen. ‘Het duurt nog wel even voordat we echt naar de verdraaide organisatie van Wouter Hart gaan. We moeten meer werken vanuit de bedoeling: het belang voor wie je het doet moet voorop staan.’ Ook als het gaat om locaties. Hij hoort regelmatig terug van burgerinitiatieven dat gemeenten locaties verkopen aan projectontwikkelaars omdat dit meer oplevert. Dan hebben de burgers het nakijken. Jan is blij met de stimuleringsregeling Wonen en Zorg omdat dit helpt om het knelpunt financiering gedeeltelijk op te lossen. ‘We moeten er uiteindelijk wel naar toe dat het reguliere bankwezen en andere financiële instellingen burgerinitiatieven ondersteunen door het vastgoed te financieren.'

Gemeenschapszin
Burgerinitiatieven ontvangen regelmatig applaus. Zij vullen gaten die er zijn, zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen omdat zij voorzieningen organiseren die zorg kunnen voorkomen of uitstellen. Gemeenten zien het belang en zijn ook steeds vaker bereid samen te werken met de burgerinitiatieven. ‘Maar we zijn nog te veel afhankelijk van of een wethouder het plan omarmt of niet. Bij de ene gemeente wel, en bij de andere niet. Het moet maar net bij de visie van een gemeente passen.’ Hij zou graag zien dat collectieven een recht hebben waarop ze zich kunnen beroepen zoals in Schotland. Hij wil toe naar het ontwikkelen van een kader waarin staat aangegeven wat er aan basisvoorzieningen nodig is in een wijk. Wat heb je in een wijk nodig aan voorzieningen om goed en gezond te leven, ook als oudere, als iemand met beperkingen. Wat kun je van een gemeente verwachten. Hij mist nu een duidelijk kwaliteitskader en denkt dat dit nodig is. Toch is Jan optimistisch. ‘In deze coronatijd zijn er veel nieuwe initiatieven ontstaan en is de bewustwording op gang gekomen. Er staan regelmatig artikelen in de krant over het belang de gemeenschapszin. Er is echt beweging gaande.’

Hart van Austerlitz
Vanuit Nederland Zorgt Voor Elkaar start binnenkort weer een nieuwe inventarisatie naar de stand van zaken. Hoeveel collectieven zijn er nu? Wat zijn hun activiteiten?  Wat is het bereik? Wat is de impact? Aan het einde van dit jaar is deze inventarisatie gereed.  Jan kan nu al zeggen dat het aantal initiatieven flink is toegenomen en ook de diversiteit.  ‘Zowel op het platteland als in de stad zijn er talloze initiatieven.’ In zijn eigen woonplaats Austerlitz is Jan al jaren actief bij de zorgcoöperatie.  Eén van de activiteiten is het realiseren van het Hart van Austerlitz: 40 woningen, 25 geschikt voor zorg en 15 starterswoningen, dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal en medische post. De vrije sector zorgwoningen worden verhuurd door WoonStichting Nu voor Straks, geïnitieerd door de zorgcoöperatie. In september worden de appartementen opgeleverd ‘Een prachtig traject waar we al acht jaar mee bezig zijn. We hebben jaren gezaaid en nu gaan we oogsten.’

 

Nederland Zorgt Voor Elkaar             

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) is het landelijk netwerk van bewonerscollectieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de bewonersinitiatieven op landelijk niveau. De helpdesk draagt zorg voor kennisuitwisseling en ondersteuning van (nieuwe) bewonerscollectieven. Daarnaast stelt zij haar kennis van het Right to Challenge beschikbaar voor vragen van gemeenteambtenaren, bestuurders en raadsleden.

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl

Jan Smelik is één van de sprekers op het webinar  ‘Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg die RVO, het ministerie van VWS en het platform ZorgSaamWonen op dinsdag 7 juli tussen 10.30-11.45 uur  organiseren. Meld je aan >>

 

Lees ook:

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/subsidie-voor-nieuwe-woonvormen-werkt

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zorgerf-berkelland-realiseert-woonconcept-voor-mensen-met-dementie

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zichtbaarheid-burgerinitiatieven-groeit

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.