Subsidie voor nieuwe woonvormen werkt

frank

Om het langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken zijn er meer woonvormen nodig.  Burgers en sociaal ondernemers zijn volop bezig met het ontwikkelen van alternatieve woonvormen en levensloopbestendige woningen. Toch komen nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Het vinden van een geschikte locatie is een ander knelpunt. Het ministerie van VWS heeft in het kader van het programma Langer Thuis de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in april 2019 in het leven geroepen om de initiatiefnemers te helpen met de financiering.  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit.

Drie fases
Frank van der Voort is als senior adviseur bij de RVO nauw betrokken bij deze regeling. Ook geeft hij tips en adviezen. ‘De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie SWZ zijn met ingang van 18 februari 2020  verruimd en vereenvoudigd. Sindsdien komen er nog meer aanvragen binnen. Het gaat om initiateven voor een woongemeenschap, of transformatie van een leegstaand schoolgebouw of de realisatie van een hofje. En zeker ook voor mensen met een smalle beurs, hetgeen we erg toejuichen.’ Voorwaarde is dat de woonvormen minimaal 5 wooneenheden hebben. En dat minimaal 25 procent van de wooneenheden onder de huurtoeslaggrens moet worden verhuurd óf worden verkocht beneden de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De regeling bestaat uit verschillende onderdelen: de initiatieffase waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. Hiervoor is een subsidie beschikbaar. De planontwikkelfase: de periode waarin de initiatiefnemers het projectplan ontwikkelen en de bouw voorbereiden. Hiervoor is het mogelijk bij RVO een planontwikkellening af te sluiten  En als laatste de bouw/nafinancieringsfase waarin zij  hun woonvorm daadwerkelijk realiseren. Hiervoor is het mogelijk een borgstelling bij RVO aan te vragen. ‘Het is mooi dat bewoners en sociaal ondernemers aan de slag kunnen zonder dat er een bank aan te pas hoeft te komen.’ De landelijke overheid staat garant .’

Leren van elkaar
‘Het doel is om te komen tot woonvormen die de vraag naar zorg uitstellen of voorkomen. We zien nu al mooie voorbeelden in het land van woonvormen waarbij mensen naar elkaar omzien en waar ontmoeting gestimuleerd wordt.’ Ook in de aanvragen die hij krijgt ziet hij dit terug. Frank ziet dat er relatief veel initiatieven uit Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant komen. ‘Dat is logisch omdat er in die provincies meer ruimte is en de grondprijzen daardoor naar verhouding lager zijn dan in de Randstad.’ Toch mag het aantal initiatieven nog wel wat groeien, aldus Frank. ‘Teveel mensen kennen de regeling nog niet of weten niet dat er ook financieringsmogelijkheden zijn voor de fases na het haalbaarheidsonderzoek. Ik  nodig initiatiefnemers daarom van harte uit om mee te doen aan het webinar ‘Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de  Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’  dat wij op dinsdagochtend 7 juli organiseren. Zij kunnen vragen stellen over hun project en andere initiatiefnemers digitaal ontmoeten. We leren van elkaar en kunnen elkaar helpen en inspireren.

Webinar 7 juli
Zelf plannen? Of geïnteresseerd? Doe dan mee aan het webinar ‘Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de  Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’. Het platform ZorgSaamWonen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren op dinsdag 7 juli een webinar van 10.30 tot 11.45 uur. Je hoort meer over burgerinitiatieven op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn en de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg voor financiering van initiatieven.

Meer informatie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz

Initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Het  subsidiebedrag is € 1.000 per woning en maximaal  € 20.000 per plan. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die samenhangen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement (project).

Planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. RVO verstrekt een lening die 2/3 van de kosten in deze fase dekt. Per plan is de hoogte van de lening maximaal  € 200.000.

Bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000).

Ook interessant / voor u geselecteerd

terugkomdag
Leren van elkaar: Terugkomdag webinar Woon(zorg)visie
3 december 2021

Op dinsdag 2 november organiseerde Companen in samenwerking met ZorgSaamWonen een terugkomdag van het…

Lees Verder »
regeling
Meer ontmoetingsruimten in woonvormen voor 55-plussers
3 december 2021

De vraag naar woonvormen voor 55-plussers verandert de komende jaren. Steeds meer ouderen willen geclusterd…

Lees Verder »
rere
Lees nu het Woonwens Magazine!
1 december 2021

Het Woonwens Magazine vertelt het belang van wonen op de juiste plek, in een leeftijdsbestendige woning, in een…

Lees Verder »
eerer
Provinciale subsidies voor nieuwe woonvormen
30 november 2021

Drenthe en Zuid-Holland stellen startsubsidies beschikbaar voor startende collectieve wooninitiatieven. In…

Lees Verder »
foto limburg
‘Er is hier altijd reuring’
29 november 2021

Henk Smits (64 ), geboren en getogen in Venray, woont in een seniorenwoning in een seniorencomplex van…

Lees Verder »
ontmoetingsruimte
Online informatiesessie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting
26 november 2021

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds…

Lees Verder »
rr
Op tijd goed voorbereid
25 november 2021

Afgelopen donderdag, 25 november 2021, bestond het platform ZorgSaamWonen twee jaar. Een mooi moment om het…

Lees Verder »
erere
Burgerinitiatieven floreren in Limburg
23 november 2021

Ralph Tangelder, coördinator bij de Vereniging van Kleine Kernen Limburg, ziet steeds meer burgerinitiatieven…

Lees Verder »
hofje limburg
Bewoners aan het roer bij Limburgs multicultureel Hofje
22 november 2021

Tijdens de stage van Chantal Saes in 2014 bij het Platform Allochtone Zorg (PAZ) in Limburg is het idee geboren…

Lees Verder »
eric annaert
Partner aan het woord: Colliers
19 november 2021

Colliers is onlangs aangesloten als partner bij het platform ZorgSaamWonen. In een kort artikel maken we kennis…

Lees Verder »
diversiteits
Migranten en dementie – Verhalen uit Amsterdam Nieuw-West
17 november 2021

Lees op ons platform de publicatie Migranten en dementie - Verhalen uit Amsterdam Nieuw-West. Deze publicatie…

Lees Verder »
rerer
Gemeenschappelijk wonen voor ouderen: sociaal, relevant en lucratief
16 november 2021

“Wie had gedacht dat een 16de-eeuwse traditie nog eens zou helpen om het tekort aan ouderenwoningen op te…

Lees Verder »
oid
Samenwerken voor groter bereik en resultaat
15 november 2021

Provincie Drenthe wil inwoners ondersteunen bij het maken van duurzame en levensloopbestendige keuzes. Om…

Lees Verder »
zorgsaamwonen congres
Quick scan effectstudies woonvormen voor ouderen
11 november 2021

Onderzoek naar het effect van nieuwe woonvormen voor ouderen is schaars. Tijdens het vorige jaarcongres van…

Lees Verder »
qoo
Samen werken aan bewustwording
9 november 2021

‘Hoezo? Ik ben toch nog geen 100!’, riep de 98-jarige bewoonster van het Augustanahof in Amsterdam naar een…

Lees Verder »
vervangende foto
Augustanahof, een hofje met diepe wortels
8 november 2021

Bij de opening van de Augustanahof in september 2017 werd het complex in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer ‘een…

Lees Verder »
zsw logo
Samen de opgave aanpakken
5 november 2021

‘We hebben elkaar nodig om de opgave in het woonzorgdomein aan te kunnen.’ Dat is volgens Iris Boers,…

Lees Verder »
mob magazine
Thuiskomen bij de woonzorgcentra
5 november 2021

MOB heeft inmiddels vier woonzorgcentra in Rotterdam. Het eerste magazine -Thuiskomen bij de woonzorgcentra -…

Lees Verder »
;[
Zorgorganisaties verschillend aan de slag met nieuwe woonzorgvormen
4 november 2021

De urgentie om wonen en zorg voor ouderen ingrijpend te veranderen is groot en voelbaar. Door de vergrijzing is…

Lees Verder »
rosa spierhuis
Wonen en samen een passie delen in het Rosa Spier Huis
3 november 2021

Samenwonen met gelijkgestemden, dat is mogelijk in het Rosa Spierhuis in Laren. Hier wonen (oud) kunstenaars en…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.