Met de seizoenen mee in woonzorgcentrum Flora te Almere

woonzorgcentrum Flora

Volgend voorjaar vindt de Floriade in Almere plaats in de nieuwe wijk Hortus. Er staat meer te gebeuren in deze groene wijk. In februari 2022 opent woonzorgcentrum Flora de deuren. Vlakbij het weerwater, in een groene omgeving en dichtbij het centrum van de stad Almere komt een centrum met 120 woningen voor mensen met dementie en tien woningen voor eerstelijnsverblijf. In 2019 deed voor Zorggroep Almere zich de mogelijkheid voor om in eigen beheer een woonzorgcentrum in de nieuwe wijk ‘Hortus’ te bouwen. ‘Een spannende stap, maar wel een hele mooie’, vindt Inge Broeckaert, directeur intramurale ouderenzorg. ‘Je staat aan het roer. Dat het ook nog eens op het floriadeterrein is, maakt het extra speciaal.’

Maximale eigen regie
Miriam Bellemakers is al 33 jaar werkzaam bij Zorggroep Almere en als manager druk bezig met het nieuwe woonzorgcentrum Flora en vertelt meer over de gang van zaken. ‘Bijna dag en nacht ben ik in touw maar ik vind het een prachtig project omdat we alle kennis en ervaring die we als zorgorganisatie hebben opgedaan kunnen toepassen. Met als doel om de kwaliteit van leven van bewoners zo hoog mogelijk te maken. En dat ook nog op een unieke plek’, zegt Miriam enthousiast. Zorggroep Almere streeft ernaar om liefdevolle zorg te bieden en de eigen regie van bewoners zo maximaal mogelijk tot uiting te laten komen. ‘Dat betekent een omslag in het denken van medewerkers maar ook van familie en bewoners zelf.’, zegt Inge. ‘Professionals zijn ondersteunend aan de zorg van het netwerk van de bewoners.’

Juiste ondersteuning
Inge geeft een voorbeeld. ‘Als een buurvrouw iedere dinsdag naar de markt gaat met een toekomstige bewoner hoeft dit niet op te houden na de verhuizing.’ Ook kent ze een situatie waarbij de dochter iedere ochtend met haar moeder ontbijt voordat ze naar haar werk gaat. Dat kan ook als moeder verhuisd is naar Flora. ‘Natuurlijk kijken we goed of er sprake is van overbelasting van mantelzorgers. We zoeken samen naar de juiste ondersteuning. Hierbij betrekken we niet alleen het eerste aanspreekpunt maar ook de andere betrokken familieleden of vrienden’, aldus Inge.

Thuisbezoek
Miriam en haar zorgteam bezoeken alle toekomstige bewoners om een beeld te krijgen van hoe de toekomstige bewoners nu wonen en hoe het leven eruit ziet.  De meeste bewoners wonen nu nog thuis of in een andere voorziening maar verhuizen straks naar het kersverse woonzorgcentrum. Het doel van de bezoeken is een indruk te krijgen van hoe de ouderen nu leven, wat ze kunnen en willen, wat zij fijn vinden om te doen en hoe hun netwerk eruit ziet. Ook kijken ze samen waar eventuele knelpunten zitten en wat er aan hulp nodig is.

Met aandacht luisteren
Als mensen gaan verhuizen naar Flora, is het niet de bedoeling dat de zorg hun leven overneemt. Bewoners blijven het leven leiden wat ze deden en waar zij zich prettig bij voelen.  ‘We maken kennis, luisteren rustig en met aandacht. We gaan geen aanbod opleggen’, licht Miriam toe. ‘We maken samen met het netwerk en de bewoner het zorgplan. Als iemand wil blijven slapen, dan kan het. Als iemand zijn familielid liever zelf doucht, dan is het mogelijk. Als mensen een klein netwerk hebben dan schakelen we vrijwilligers in of zoeken we andere oplossingen.’

Huisdieren welkom
Bewoners mogen ook eigen gordijnen, het eigen bed en huisdieren meenemen. Daarbij letten de zorgmedewerkers wel of zorg voor dieren geborgd is en spullen voldoen aan de veiligheidseisen.  ‘Het moet wel in overeenstemming met de wet- en regelgeving maar we zijn bereid om grenzen op te zoeken’ , zegt Inge. ‘Het gaat niet alleen om een fijne woon- en leefplek maar ook om een prettige werkplek. We willen dat medewerkers plezier hebben tijdens een werkdag. Als je zorg kunt geven zoals bewoners dat echt zelf willen; daar worden zorgmedewerkers blij.’ Miriam introduceert binnen Flora het coachingsprincipe. Dit houdt in dat coördinerend verpleegkundigen en sociaal agogen gesprekken gaan voeren met medewerkers over het werk en de invulling. ‘Zo bewaken we samen de visie en kun je leren en reflecteren.’

Eetgenoten
Er komen tuinkamers aan de gevel en buiten komt een grote belevingstuin. De beplanting is zorgvuldig gekozen: ieder seizoen bloeien er bloemen en planten. De bewoners hebben goed zicht op de tuin en op de gehele Floriade. Ook zal volop gebruikt worden gemaakt van de omgeving. ‘Zo hebben we al contact met de school die hier tegenover ligt. De school heeft een biologische moestuin waar wij gebruik van mogen maken. Ook is het de bedoeling dat scholieren hier kunnen werken als ‘eetgenoten.’ Zij helpen met het bereiden van de maaltijd, eten zelf ook mee en assisteren bewoners. Ook kunnen zij na de maaltijd nog een ommetje maken met bewoners die dat willen of een praatje maken. Op dit moment doen scholieren onderzoek naar eetgewoonten van mensen met dementie. De resultaten zijn interessant voor Flora.'

Slimme apotheek
Bij het ontwerp van het duurzame gebouw denkt de architect goed na hoe het zo laagdrempelig en uitnodigend mogelijk kan zijn.  Ook voor bewoners moet het gebouw aantrekkelijk zijn. ‘De voordeur houden we gesloten maar voor de rest werken we met een open-deurbeleid voor de bewoners. Mochten er bewoners zijn die wel zelfstandig naar buiten kunnen dan regelen we dat. Met hulp van technologie kunnen we makkelijker aansluiten op individuele wensen en mogelijkheden’, zegt Inge. ‘Technologie kan ook professionals ondersteunen.’ Als één van de eerste zorgorganisaties in Europa werkt Zorggroep Almere met Nexsys, een ‘slimme’ apotheek.  De kast houdt de voorraad automatisch bij en kan automatisch bestellen. Een andere belangrijke functie is dat de Nexsys automatisch de juiste medicatie voor een bewoner aangeeft. Deze automatische medicatiedispenser kan dus allerlei voorheen handmatige handelingen en checks rondom medicijnen vervangen. Dat scheelt medewerkers tijd en het maakt de medicatieverstrekking veiliger.

Flora Experience
Flora zal een buurtfunctie gaan vervullen. Er komt een bruin café, een grand café en  een buurtkamer waar ook buurtbewoners welkom zijn. Ook is het de bedoeling dat bewoners gebruik maken van voorzieningen elders in de wijk. ‘Als er een gymclub is waar een bewoner naartoe wil dan kan dit. Niet alles hoeft in dit centrum plaats te vinden’, aldus Miriam. ‘We gaan Flora Experience inzetten waarmee we voorlichting over dementie aan bezoekers van de Floriade geven. Samen met de Alzheimer stichting hebben we een interactieve informatiecampagne opgezet. ‘Daarmee trekken we Floriadebezoekers naar binnen en kunnen ze kennismaken met ons centrum.’

Leefmilieus
De woningen zijn ingedeeld in verschillende leefmilieus. Zo is er een groep voor mensen die behoefte hebben aan structuur. Daar zijn bijvoorbeeld vaste tijdstippen voor bepaalde activiteiten. Ook is er een groep voor mensen die wat meer behoefte hebben aan flexibiliteit, een ‘koesterend leefmilieu.’ Daar bewegen de medewerkers mee met het tempo van de bewoner. In februari 2022 opent Flora de deuren. Over twee jaar kijken Miriam en Inge graag terug of hun dromen zijn uitgekomen. Is het gelukt de eigen regie te maximaliseren? Is de buurt daadwerkelijk betrokken gebleven? ZorgsaamWonen komt dan graag weer een kijkje nemen!

Meer informatie over Woonzorgcentrum Flora >>

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
23 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Voorsorteren op het ouder worden
23 mei 2022

Dit is de tweede aflevering van de reeks van vijf artikelen van Henk Geene over de voorzorgcirkels. Vijf jaar…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.