Seniorvriendelijke buurt vraagt om bewustzijn en samenwerking

Thuis in de wijk

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft ervoor gekozen om niet in constante verbijstering over de politiek te verkeren. Het vraagstuk van vergrijzing, het gat tussen langer thuis wonen en verpleeghuis: het was allemaal al lang bekend. Pas nu wordt kennelijk de urgentie gevoeld om te zorgen voor geschikte woon(zorg) vormen voor senioren. Het congres ‘Thuis in de wijk’ op 29 januari georganiseerd door Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van VWS en BZK ging precies hierover. Hoe zorgen we voor woningen en wijken waar het plezierig oud worden is?

Liever vraagt Alkemade zich af wat hij zelf – als onafhankelijk adviseur over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed – kan doen. En dat is niet persé de weilanden vol bouwen. ‘We moeten nadenken hoe we werken aan woonwijken. Want een stad die je inricht voor de meest kwetsbare mensen is ook plezierig voor anderen’. Inrichten begint bij bewustzijn, vertelt Alkemade, het kan bijvoorbeeld al gaan om een te hoge stoeprand, waardoor ouderen niet graag naar buiten gaan. Om een stad seniorvriendelijk te maken, moet je iedereen meenemen.

Iedereen meenemen betekent samenwerking en dat gaat niet vanzelf. Zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties, gemeentes denken vaak verkokerd, vanuit hun eigen aanbod en vergeten daarbij voor wie het bedoeld is, namelijk de senior. Terwijl samenwerking en samenspraak zoveel kan opleveren.  Het valt te lezen in de digitale publicatie Samen Oud, met woonvormen, ook voor mensen met dementie.

Woonservicegebieden waren ooit het antwoord op de vraag naar plezierige wijken voor senioren. Aandacht voor de inrichting van de wijk blijkt positief te werken op het welzijn van bewoners, blijkt uit een evaluatie. Wat kun je daarvan meenemen in nieuwe gebiedscoalities, zoals in Enschede, in droombuurt De Posten? In deze wijk in Enschede-Zuid werken Arjan Kampman, wethouder, Rick Hogeboom, bestuurder van zorgcentrum De Posten, en Wilma van Ingen, bestuurder van corporatie Domijn samen met bewoners om hun buurt in Enschede-Zuid duurzaam en begripvol te maken. Niet de markt of hiërarchie zijn hierbij leidend, maar het netwerk. ‘De Posten heeft de gemoedelijkheid van een dorp in de stad’. 

Flatcoach tussen ‘thuis’ en ‘tehuis’

Ook de flatcoach doet zijn intrede. Jasper Voskuilen, sociaal werker, is door Welzijn Rijswijk, Florence, Woonzorgcentra Haaglanden, gemeente Rijswijk, zorgverzekeraar DSW en de woningcorporaties aangenomen om bewoners van drie seniorencomplexen te ondersteunen en stimuleren om activiteiten samen en voor elkaar te organiseren. De flatcoach mag ook simpele technische klusjes doen. Een groot voordeel, vertelt Jasper, ‘ Hierdoor kom ik ook bij ouderen binnen, die ik niet zo vaak op de bijeenkomsten zie. Bij een kop koffie komen dan meestal de verhalen en weet ik beter wat er speelt’.

En senioren nemen ook steeds meer zélf het initiatief om te bepalen waar, hoe en met wie ze willen wonen. De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) stimuleert en ondersteunt 50+-ers met hun initiatieven. Het rapport van Wouter Bos ‘Oud en zelfstandig van 2030’ bevestigt wat het LVGO al jarenlang ziet: gemeenschappelijk wonen doet ouderen goed. Helaas is het vinden van een geschikte locatie vaak ontzettend moeilijk en zit in de samenwerking met gemeentes en corporaties nog veel ruimte voor verbetering.

Simsalabim

Samenwerking is het echte toverwoord. Waar gelukkig steeds meer vanuit gemeenten, zorgen welzijn en corporaties de verbinding met de senior wordt gezocht, blijkt de verbinding onderling nog niet vanzelfsprekend. Elkaar leren kennen, weet hebben van elkaars cultuur, wetten en regels, mogelijkheden: er moet aan gebouwd worden. De Taskforce Wonen en Zorg doet dat. Door kennisdeling- en uitwisseling.

Het nieuwe wonen komt eraan. Wie zegt dat bouwen voor ouderen niet sexy kan zijn?

Deze blog is geschreven door drs. J. (José) van Berkum. Vanuit haar adviesbureau voor communicatie (www.vbcom.nl) is ze gespecialiseerd in wonen, welzijn & technologie voor senioren.

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

jpg
'Mensen kiezen geen woning, maar een leven'
3 augustus 2020

Gemeenten en corporaties kunnen veel meer doen om nieuwe vormen van zorg en wonen van de grond te krijgen,…

Lees Verder »
ouderen
Raad van Ouderen geeft advies over ict in welzijn en zorg
30 juli 2020

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen. Dit zegt de…

Lees Verder »
waardig en trtos
Cultuursensitief werken in ouderenzorg doe je zo
30 juli 2020

Lees in de publicatie Kleurrijke Zorgverleners van Vilans hoe zorgverleners in een divers samengesteld team,…

Lees Verder »
publicatie
Woonzorginitiatieven versnellen door ontzorgen en risico’s verkleinen
29 juli 2020

Gemeenten staan voor forse uitdagingen om het tekort aan (betaalbare) seniorenwoningen op te lossen. Het model…

Lees Verder »
Krasse Knarrenhof zwolle
Mismatch tussen vraag en aanbod in ouderenhuisvesting
22 juli 2020

‘In deze coronatijd ervaren we allemaal hoe belangrijk de woning en woonomgeving is’, zegt Yvonne Witter van…

Lees Verder »
op het hek
Anders ontwerpen voor ouderen na Corona?
21 juli 2020

Het Corona virus is onverwacht onze samenleving binnengedrongen. Bij sommige mensen letterlijk in hun huizen.…

Lees Verder »
Woonzorgcentrum
Twee derde gemeenten heeft nog geen zorgvisie
20 juli 2020

Uit een nulmeting van de Taskforce Wonen en zorg blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om…

Lees Verder »
Inclusive health care
ARCH21 in het teken van gezondheid, zorg en welzijn
20 juli 2020

Volgende zomer vindt de vijfde editie plaats van ARCH; het congres dat architectuur/ontwerponderzoek verbindt…

Lees Verder »
Woonwensen senioren in kaart gebracht.
Studie naar woonprofielen: ‘Laat nadruk op eengezinshuis los’
15 juli 2020
Wat zijn woonwensen van senioren en welke vastgoedconcepten horen daar bij? Die vraag werd beantwoord met de…
Lees Verder »
Tekort aan ouderenwoningen dreigt
Onderzoek toont groot tekort aan geschikte ouderenwoningen
13 juli 2020
Uit een marktonderzoek van HEVO om de vraag en behoefte naar woningen voor ouderen en zorgvastgoed in kaart te…
Lees Verder »
op hek
Anders ontwerpen voor ouderen na Corona?
10 juli 2020

Het Corona virus is onverwacht onze samenleving binnengedrongen. Bij sommige mensen letterlijk in hun huizen.…

Lees Verder »
langer thuis
RIVM lanceert Monitor Langer Thuis 2019
9 juli 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 32 indicatoren uitgewerkt die zijn opgesteld…

Lees Verder »
o
‘Doe jezelf een plezier en verhuis op tijd’
8 juli 2020

In de centrale hal van wooncomplex Elisabeth Otter-Knoll hangen kleurige kraanvogels. Petra Donker, directeur…

Lees Verder »
rvo
Kom maar op met de aanvragen!
8 juli 2020

Frank van der Voort van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft er zin in. Tijdens het webinar…

Lees Verder »
zoveel mogelijk geluk
Leven met dementie met zoveel mogelijk geluksmomenten
7 juli 2020

‘Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als jij en ik. Zij hebben alleen moeite met het invullen van de…

Lees Verder »
kees
Met jong en oud kijken door de intergenerationele bril
7 juli 2020

Jongeren en oudere komen elkaar niet altijd tegen. Soms zijn er sterke familiebanden. Maar op het…

Lees Verder »
kleiner
Prettige fysieke leefomgeving essentieel voor leven met dementie
6 juli 2020

Tjitske Zuidema van Buro Hagelslag gaat het in dit blog hebben over hoe de prettige fysieke leefomgeving…

Lees Verder »
hd
Ontwerpen voor de gebruiker
6 juli 2020

HD architecten is een eigen label binnen HD Groep en meer dan een onderdeel van HD. Het is een zelfstandig team…

Lees Verder »
d
2000 ouderenwoningen erbij in Amsterdam
3 juli 2020

De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken…

Lees Verder »
park
Gemeenschappelijk wonen heeft vele voordelen
3 juli 2020

Met het sluiten van de verzorgingshuizen en het langer thuis wonen van ouderen is er behoefte om het gat tussen…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.