Het leeft in Hoge Veer Bastion

hoge veer

De gebouwde omgeving is van invloed op de mensen die er gebruik van maken. Dat heeft Peter Woerdeman, senior adviseur bij Hevo, gedurende zijn loopbaan en in zijn eigen leven bij zorg om oudere familieleden ervaren. Daarom is hij zo enthousiast over Hoge Veer Bastion in het historische  Geertruidenberg. Het kersverse gebouw is mensgericht en draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid. Geluk en welzijn staan voorop in dit gebouw, gelegen aan de Donge.  

Nieuwbouw
Het oude Hoge Veer voldeed niet meer aan de eisen en was niet toekomstbestendig. De zorgzwaarte van de bewoners nam toe. Renovatie was niet aan de orde en dus is gekozen voor nieuwbouw. De toenmalige eigenaar, corporatie WSG, had geen middelen en de corporatie die het bezit overnam, moest zich houden aan de wet- en regelgeving en kon niet investeren in activiteiten die te ver van de core-business af lagen. Hoge Veer Bastion bestaat uit twee delen, waarvan één deel van de corporatie is met 50 sociale huurwoningen. Het gebouw wordt verder als één geheel gezien.

Droom
De bestuurder van zorgorganisatie Het Hoge Veer, Menko Konings, droomde van een  woonzorgcentrum voor ouderen die zelfstandig willen wonen en waar ook mensen met diverse zorgbehoeften kunnen wonen. Daar is samenwerking voor nodig. Dus zocht de zorgorganisatie contact met Hevo. En daarna met de gemeente, die een belangrijke regierol kan vervullen in de wereld van wonen en zorg. ‘In het begin was de gemeente minder betrokken doordat er nog geen visie op wonen en zorg was. Wij hebben samen een visie op zorg gemaakt. Die visie was voor de gemeente een mooie onderligger om met andere zorgorganisaties en corporaties het gesprek over de opgave aan te gaan. Toen is er vrij snel een goede gemeentelijke visie op zorg gekomen en een beeld van de toekomstige zorgbehoefte geschetst’, vertelt Peter.

Overdekte straat
Er is een mix van verschillende typen appartementen voor een mix aan bewoners. Mensen hoeven niet meer te verhuizen, ook niet als ze zwaardere zorg nodig hebben. In totaal zijn er 72 wooneenheden, waarvan 60 voor mensen met een Wlz-indicatie. 48 woningen betreffen royale driekamerappartementen. Voor mensen met dementie zijn in totaal vier woongroepen met in totaal 24 studio’s beschikbaar. Zij wonen in een wat meer beschermde setting. Er zijn daar leefcirkels geïntroduceerd. Peter vindt het fijn dat er genoeg buitenruimte is. ‘De woongroepen komen uit op een soort overdekte ‘straat’. Dat pakt in de praktijk goed uit. Mensen kunnen rondlopen. Er zijn diverse plekken gemaakt waar wat te beleven is en waar mensen kunnen zitten.’

Financiering
Hevo heeft de financiële businesscase gemaakt en is toen de boer op gegaan. ‘We hebben in eerste instantie gesproken met institutionele beleggers. De rendementseisen lagen in die tijd hoog en het was niet te matchen met de maximaal beschikbare huur. Toen hebben we contact opgenomen met de bank. Daar was de interesse snel gewekt. De behoefte aan een dergelijk woon- zorgcomplex was en is goed, er was geen vrees voor leegstand. De bank wilde investeren als we een deel van dit project geborgd konden krijgen bij het waarborgfonds. Het duurde al met al enige tijd om de financiering rond te krijgen. Daarna is het snel gegaan.’

Ruimte
In het oude gebouw waren de kamers van bewoners met somatische beperkingen klein. Nu hebben zij een volwaardig driekamerappartement. ‘Het was spannend hoe het uit zou pakken. Eén bewoonster moest wennen dat ze met de rollator helemaal naar de badkamer moest lopen. Al gauw genoot ze van de ruimte.' Bewoners hebben een extra kamer voor hobby’s en logeés en hebben een volwaardige keuken. ‘Dat past bij de visie om mensen zo lang mogelijk de regie en zelfstandigheid te laten behouden. Een zoon of ander bezoek kan daar twee biefstukjes bereiden. Je wil de mogelijkheid bieden dat ouderen met indicatie verzorging krijgen maar ook de mogelijkheid hebben om zelf te koken of dat familie kan koken. Op die manier zijn familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers makkelijker te binden aan het wooncomplex. Dat is nodig om de toenemende personeelsschaarste het hoofd te bieden.'

Huishond
Goede huisvesting kan daar aan bijdragen. Zo heeft het complex een aantrekkelijk restaurant met een buffet. Het fungeert echt als ontmoetingsplek. Bewoners eten daardoor minder op hun kamer. Het personeel motiveert bewoners er gebruik van te maken en een vrijwilliger staan altijd paraat om een handje te helpen. De zorgorganisatie biedt vervoersdiensten aan voor mensen die naar de kerk, stamkroeg of club wil. Er is een grand café, een lounge, bibliotheek en een fitnesscentrum die ook toegankelijk is voor mensen uit de buurt. ‘Het moet er leven.’, zegt Peter. ‘Pianoconcerten, biljarten, filmavonden, er loopt een huishond rond. Het bruist aan alle kanten.’

ZorgSaamWonen Congres 
Hevo verzorgt een sessie over zorgcomplex Bastion op het ZorgSaamWonen Congres. Het congres vindt plaats op 9 december in de Buitensociëteit in Zwolle, en wordt mede-georganiseerd door provincie Overijssel. Aanmelden voor het ZorgSaamWonen Congres >>

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

regeling
Meer ontmoetingsruimten in woonvormen voor 55-plussers
3 december 2021

De vraag naar woonvormen voor 55-plussers verandert de komende jaren. Steeds meer ouderen willen geclusterd…

Lees Verder »
hofje limburg
Bewoners aan het roer bij Limburgs multicultureel Hofje
22 november 2021

Tijdens de stage van Chantal Saes in 2014 bij het Platform Allochtone Zorg (PAZ) in Limburg is het idee geboren…

Lees Verder »
rerer
Gemeenschappelijk wonen voor ouderen: sociaal, relevant en lucratief
16 november 2021

“Wie had gedacht dat een 16de-eeuwse traditie nog eens zou helpen om het tekort aan ouderenwoningen op te…

Lees Verder »
qoo
Samen werken aan bewustwording
9 november 2021

‘Hoezo? Ik ben toch nog geen 100!’, riep de 98-jarige bewoonster van het Augustanahof in Amsterdam naar een…

Lees Verder »
zsw logo
Samen de opgave aanpakken
5 november 2021

‘We hebben elkaar nodig om de opgave in het woonzorgdomein aan te kunnen.’ Dat is volgens Iris Boers,…

Lees Verder »
;[
Zorgorganisaties verschillend aan de slag met nieuwe woonzorgvormen
4 november 2021

De urgentie om wonen en zorg voor ouderen ingrijpend te veranderen is groot en voelbaar. Door de vergrijzing is…

Lees Verder »
rosa spierhuis
Wonen en samen een passie delen in het Rosa Spier Huis
3 november 2021

Samenwonen met gelijkgestemden, dat is mogelijk in het Rosa Spierhuis in Laren. Hier wonen (oud) kunstenaars en…

Lees Verder »
een tegen eenzaamheid
Podcast Eén tegen Eenzaamheid: ontwerpen voor ontmoeten
2 november 2021

Eén tegen Eenzaamheid publiceert podcasts over diverse zaken die raakvlakken hebben met het onderwerp…

Lees Verder »
nistelrode
'Hier kunnen we rustig oud worden'
30 oktober 2021

Gerrit en Wilma Vogels, beide zestigers, waren de eerste bewoners op Maksent in Nistelrode: op 4 januari 2020…

Lees Verder »
maksent
Van varkensboerderij tot sociaal woonerf
29 oktober 2021

"We kwamen door mijn moeder op het idee om het terrein van ons boerenbedrijf een andere bestemming te geven",…

Lees Verder »
hart van vathorst iets groter
ZorgSaamWonen Congres laat oplossingen zien voor wonen en zorg
28 oktober 2021

Er is een tekort aan betaalbare, passende woningen voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperkingen. Het…

Lees Verder »
diverse mensen bij elkaar
Save the date 27 januari - Symposium Van Nimby naar Wimby; (Be)Grip in de buurt
28 oktober 2021

Hoe kan de samenleving toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een hulpvraag? In de wijk, al dan niet…

Lees Verder »
congres
ZorgSaamWonen Congres ‘Lang zullen we wonen’, jij komt toch ook?
21 oktober 2021

Lang zullen we wonen! Dat is het thema wat centraal staat op het ZorgSaamWonen Congres, dat dit jaar…

Lees Verder »
dakloze jongere
Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren
19 oktober 2021

In Nederland zijn er 12.000 dak- en thuisloze jongeren.  In het voorjaar van 2020 deed het Stimuleringsfonds …

Lees Verder »
cover ZSW magazine 3
ZorgSaamWonen magazine Eenzaamheid en Wonen is live!
14 oktober 2021

Het derde magazine van ZorgSaamWonen is live. Het thema van dit magazine is Eenzaamheid en Wonen. In dit…

Lees Verder »
Open Rotterdam
Zo ziet leven in een Rotterdamse woongemeenschap eruit
11 oktober 2021

Samen Leven Samen Wonen is een zevendelige documentaireserie over collectief wonen, te zien op het platform…

Lees Verder »
rere
Publicatie: Inzichten in eenzaamheid
6 oktober 2021

In deze publicatie komen wetenschappers uit de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) aan het woord. Kort en…

Lees Verder »
erere
Nieuwe aanpak moet wachtlijsten ggz terugdringen
5 oktober 2021

De traditionele werkwijze en lange wachtlijsten in de ggz worden onhoudbaar. GGz-Breburg is een specialistische…

Lees Verder »
rere
Dit zijn de winnaars van de ZorgSaamWonen Award 2021
5 oktober 2021

Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst zijn de winnaars geworden van de ZorgSaamWonen Award…

Lees Verder »
zsw
Genomineerden ZorgSaamWonen Award bekend
30 september 2021

De zes genomineerde projecten van de ZorgSaamWonen Award 2021 zijn bekend. Er zijn drie genomineerden voor de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.