Housing apart together in Vlaanderen: happy’s, geen hippies

dgfg
©PhileDeprez0842

Peggy Totté, artistiek coördinator van Architectuurwijzer in Vlaanderen, heeft de tentoonstelling ‘Housing Apart Together’ opgezet. De tentoonstelling gaat over collectief wonen in heel Vlaanderen. ‘We proberen een realistisch beeld te geven over collectief wonen. De projecten zijn enorm divers. Je vindt ze in kleine dorpen en grote steden’, aldus Peggy.

Architectuurwijzer is een culturele architectuurvereniging die zich sinds een aantal jaar ook met collectief wonen bezighoudt. ‘Ik heb twee jaar lang onderzoek gedaan, veel projecten bezocht en diverse plannen bekeken. Als architect kijk ik naar de ruimtelijke kwaliteit.’ In steden is het noodzaak om alternatieve woonvormen te vinden. ‘Mensen willen in de stad blijven wonen, maar het is lastig een betaalbare woning te vinden. Dan moet je creatief zijn. Daar leent collectief wonen zich voor.’ Ook krijgen leegstaande gebouwen een nieuwe invulling met cohousing projecten. Peggy: ‘Het begijnhof in Hoogstraten is prachtig. Daar hebben bewoners een mooie woonplek gemaakt van een vervallen plek.’ Collectief wonen is niet per definitie goedkoper. ‘Je woont vaak wat kleiner, maar je krijgt er meer gemeenschappelijke ruimten voor terug. Ook de tuin is vaak groter. ‘Dan hebben mensen midden in een stad toch een relatief grote tuin.’

Goed nabuurschap
Bij het onderzoeksproject heeft Peggy een antropoloog, Ruth Soenen, betrokken om een andere blik te laten werpen op de plannen en projecten.’ Ruth heeft bewoners en architecten bevraagd en gekeken hoe mensen samen leven. Ruth waarschuwt ervoor dat buitenstaanders woongemeenschappen en andere vormen van collectief wonen soms als bedreigend ervaren. ‘Het gevaar is er dat buurtbewoners de bewoners van de woongemeenschappen zien als communes, als gesloten gemeenschappen. Terwijl het tegendeel vaak waar is.’ Ze zijn happy’s, geen hippies. Peggy ziet dat bewoners van collectief woonprojecten naar elkaar omkijken, elkaar helpen met praktische zaken en samen koken. Zij noemt dit ‘goed nabuurschap’. De contacten binnen een cohousingproject lopen vaak ook heel spontaan. Je kunt nooit iemands eenzaamheid oplossen, maar ontmoeting wordt wel makkelijker door deze woonprojecten. Bewoners voelen dat ze op anderen kunnen terugvallen voor heel praktische zaken, wat het leven uiteraard comfortabel maakt. Veel bewoners wonen prettig in collectieve woonvormen. Toch is het niet altijd even makkelijk. ‘Mensen onderschatten samenleven. Soms is professionele begeleiding nodig om goed samen te kunnen leven.’

Spontane contacten
Toch heeft Ruth wel een punt, vindt Peggy. ‘Bewoners zijn vaak sterk gefocust op de andere bewoners in hun project, maar hebben minder tijd voor contacten buiten hun woonproject.’ Zij adviseert architecten van woonprojecten om zodanig te bouwen dat toevallige, spontane, terloopse ontmoetingen tussen de bewoners van een woonproject en de buurt makkelijk wordt. ‘Dat kan zeker. Zorg ervoor dat dé buitenruimte publiek is en niet afgeschermd is. Zorg voor openheid aan de binnenzijde.’ Vooral bij wat grootschaligere projecten is er vaak een gezamenlijke binnentuin. ‘Dan is het mooi als deze publiek toegankelijk is. Dan is de woongemeenschap geen eiland in de wijk. En tegelijkertijd moet je ervoor waken dat het woonproject zelf genoeg privacy heeft. Je zet je eigen voordeur ook niet open.’ Trappen, galerijen en gangen zijn ook belangrijk voor de ontmoeting. Of de wasruimte. ‘Daar zijn spontane contacten mogelijk. Bewoners kunnen in een wasruimte elkaar beter leren kennen zonder opdringerig te zijn.’ In woonproject Brutopia in Brussel is daar goed over nagedacht. Daar is goed gekeken hoe mensen elkaar makkelijk kunnen tegenkomen. Zo ligt de wasruimte aan de tuin zodat mensen naar de tuin kunnen kijken en naar de spelende kinderen terwijl ze de was ophangen. ‘Het evenwicht tussen elkaar ontmoeten en elkaar ontlopen moet goed zijn’, aldus Ruth.

Wooncoöperaties
Peggy krijgt vaak vragen over wat de ideale groepsgrootte is. Volgens cohousingbegeleiders is 25 woningen een ideale grootte per project. Dan heb je – als je uitgaat van collectief wonen met  \ook gezinnen erbij- zo’n 80 tot 100 mensen in een groep. Maar Peggy gelooft sterk dat ook grotere groepen succesvol kunnen zijn. ‘Dan moet je het wel anders organiseren. In Zürich is daar veel ervaring mee.’ Hiertoe bieden de wooncoöperaties volgens Peggy veel kansen. ‘In een wooncoöperatie zijn bewoners wel betrokken als coöperant, maar het beheer van het gebouw wordt tegelijk professioneel gerund. In functie van een goed beheer vertrekt de coöperatie van een lange termijnvisie en streven zij naar kwalitatieve en duurzame gebouwen.’ Naast de sociale huisvestingsmaatschappijen en de projectontwikkelaars vindt zij de wooncoöperaties een belangrijke nieuwe speler op de Vlaamse woonmarkt. Zij passen goed in de huidige tijd. Om coöperaties en andere vormen van de grond te krijgen, is een stimulerende houding vanuit de overheid belangrijk. Peggy geeft vaak toelichting aan lokale besturen. ‘Dat vind ik belangrijk want zij kunnen een grondbeleid in functie van de wooncoöperaties voeren. Ze kunnen meer doen dan alleen vergunningen verstrekken.’ Er is nog een lange weg te gaan voor de collectieve woonprojecten en de wooncoöperaties, maar tentoonstellingen als deze helpen wel de rijkdom van de gerealiseerde projecten en plannen te laten zien.

https://www.housingaparttogether.be/nl/index

https://architectuurwijzer.be/

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Vergrijzing in beeld in drie Europese landen
10 augustus 2022

Nederlanders worden ouder en ouder, en dat heeft grote gevolgen. Om de pensioenen betaalbaar te houden, wordt…

Lees Verder »
Hofmakers doen een boekje open
8 augustus 2022

Begin deze zomer is het tweede Knarrenhof boek verschenen. Een vrolijk vormgegeven uitgave die de ins en outs…

Lees Verder »
Ontmoeten in de buurt
4 augustus 2022

De ZorgSaamwonen Award gaat dit jaar over ontmoeten in de openbare ruimte en heeft als titel: Buurtroutes…

Lees Verder »
Verminder eenzaamheid, begin bij jouw buurt!
2 augustus 2022

LSA bewoners werkte de afgelopen jaren aan het project Betrokken Buurten. Samen met zes bewonersinitiatieven is…

Lees Verder »
Een klein gebaar kan het verschil maken
1 augustus 2022

Het is weer vakantietijd. Veel mensen gaan een tijdje weg. En dat is heerlijk natuurlijk, maar voor sommige…

Lees Verder »
Langer Thuis Akkoord: filmpjes van inspirerende projecten
29 juli 2022

Vanuit het Langer Thuis Akkoord is de gemeente Rotterdam gestart met het maken van filmpjes van succesvolle en…

Lees Verder »
In een Waaranders-buurtschap kijk je naar elkaar om
27 juli 2022

Ter Steege Bouw Vastgoed uit Apeldoorn is gestart met de bouw van Hugo’s tuin. Hugo’s tuin is niet zomaar een…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Mick Loos en Victor de Kok
26 juli 2022

Het is alweer tijd voor een volgende editie van Geef me de Vijf. Voor deze editie is gesproken met Victor de…

Lees Verder »
Frisse zorggebouwen
25 juli 2022

Wim Verheul, installatie- en duurzaamheidadviseur bij bbn adviseurs, ontwikkelde de methode ‘Frisse…

Lees Verder »
Podcast over grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren
18 juli 2022

Vergrijzing en langer zelfstandig thuis vraagt nieuwe woonvormen. Het bouwen en ontwikkelen van woningen is…

Lees Verder »
BuurtWoongroep; creatief concept voor samenleven in de wijk
18 juli 2022
Onder de naam ‘de BuurtWoongroep’ heeft ontwerpbureau We Are Social Rebels in samenwerking met branchevereniging…
Lees Verder »
Passie in beeld
18 juli 2022

Fotograaf Peter van Beek luistert graag naar verhalen van mensen. En brengt deze in beeld. "Ik ben eigenlijk…

Lees Verder »
10 Zeeuwse Woonzorgparels bekendgemaakt
15 juli 2022

Dinsdag 12 juli is het eerste exemplaar van de brochure Zeeuwse Woonzorgparels uitgereikt. Projecten die…

Lees Verder »
Inspiratietool leefomgeving senioren
12 juli 2022

De woonomgeving van ouderen krijgt steeds meer aandacht. Ook in het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en…

Lees Verder »
De community als oplossing voor senioren?
12 juli 2022
"We hebben communities nodig om het langer zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken." Daarvan is Marian…
Lees Verder »
Jury ZorgSaamwonen Award 2022 bekend
7 juli 2022

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury voor de…

Lees Verder »
Bouwen voor mensen met dementie
7 juli 2022

Dementie is een snelgroeiende ziekte, 1 op de 5 mensen krijgt dementie en de meeste mensen met dementie wonen…

Lees Verder »
Zorgvastgoed.nl organiseert zorgvastgoed challenge
7 juli 2022

Het is geen nieuws dat er grote opgaven liggen om meer ouderenhuisvesting te realiseren. Er komen geen…

Lees Verder »
Wenkend perspectief - wonen, welzijn en zorg in 2040
6 juli 2022

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.