Succesvol werken aan een Dementievriendelijke Samenleving

demeti

In Noord-Brabant zijn in de afgelopen 10 jaar tijd bijna 60 gemeenten aan de slag gegaan om een Dementievriendelijke Gemeenschap te worden. Met steun van de provincie Brabant hebben Zet en de PGraad gemeenten begeleid en een programmatische en gestructureerde aanpak ontwikkeld.  De geleerde lessen en succesfactoren van deze in Brabant beproefde aanpak zijn gebundeld in een toegankelijke publicatie.

Lees hier de publicatie De Toekomst van Dementievriendelijke Gemeenschappen >>

Netwerk en maatwerk
Een dementievriendelijke gemeenschap start met het bouwen van een lokaal netwerk. Gemeente, sportclubs, welzijn, lokale Alzheimerafdelingen, vrijwilligers en ondernemers werken samen aan allerlei initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten vergroten. Het is altijd maatwerk. Als er plaatselijk al een netwerk is, kan dat uitgebouwd worden. In grote gemeenten is de start soms niet direct gemeente-breed maar op het niveau van een wijk of dorp.

Aan de slag met 10 doelstellingen
Het lokale netwerk gaat aan de slag vanuit 10 doelstellingen voor een dementievriendelijke gemeenschap. Een andere beeldvorming over dementie staat bovenaan. ‘Wég met het taboe!’ is een belangrijke oproep. Meer ontmoeting, beter contact tussen generaties, meer integratie en veiligheid. Mensen met dementie willen mee kunnen blijven doen in de samenleving. De doelstellingen zijn samengevat in een handige waaier.

Samen leren
De website dementievriendelijk.nl is de plek waar lokale netwerken kennis kunnen halen en delen. Er zijn veel tools en interventies ontwikkeld die lokale projecten kunnen gebruiken zoals een praatplaat met uitleg over het proces, het Impactspel om de meerwaarde inzichtelijk te maken en factsheets met cijfers en prognoses per gemeente in Noord-Brabant. 

Lessen en succesfactoren
‘Denk groot, begin klein’, dat is één van de geleerde lessen uit de Brabantse praktijk. ‘Formuleer een grote ambitie maar maak de stappen om deze te realiseren behapbaar.’ En werk volgens de 5 A’s is vervolgens één van de kritische succesfactoren. ‘Vorm een netwerk (Alliantie). Formuleer gezamenlijk een Ambitie en ga aan de slag. Stel samen een Agenda op, maak Afspraken en ga over tot Actie!’

Nu doorpakken
De publicatie eindigt met een oproep nu door te pakken. De urgentie is hoog. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren groeien. Voor heel Nederland wordt een verdubbeling verwacht van 256.000 in 2018 tot 540.000 in 2050. Het overgrote deel van de mensen met dementie woont thuis (>70%). De problematiek thuis wordt steeds zwaarder en de druk op de mantelzorgers neemt toe. Ook is het nu al moeilijk voldoende personeel te werven voor de zorg. De verwachting is dat dat de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Ook hebben gemeente te maken met een toenemende beroep op de Wmo.

Met alle kennis, tips en tools uit het programma Dementievriendelijk Brabant ligt er een stevige basis om mee te werken en de beweging naar een dementievriendelijke samenleving groter te maken. Daarbij gaat het niet alleen over het sociaal domein. Een dementievriendelijke samenleving vraagt om een bredere aanpak waarbij ook domeinen als Wonen, Economie en Ruimtelijke Ordening betrokken worden.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.