Veilig Prettig Thuis in de wijk

prettig thuis in de wijk

Ouderen vinden veiligheid belangrijk bij het langer thuis wonen, zo staat in de 'meetlat' opgesteld door ouderenplatform BeterOud. Toch ondernemen ouderen zelf weinig actie om hun huis veiliger te maken. Vanuit de bewustwordingscampagne ‘Lang zult u wonen’ is onderzoek gedaan in hoeverre mensen zich voorbereiden op het zelfstandig blijven wonen.

Uit onderzoek onder ruim 3.000 mensen van 55 jaar en ouder blijkt dat 85 procent rekening houdt met het langer zelfstandig thuis wonen maar dat 68 procent van de ondervraagden geen actie onderneemt om veiliger of comfortabeler te wonen. Het 'rekening houden met’ leidt volgens de onderzoekers dus niet tot het ondernemen van actie. Er is een kloof tussen denken en doen. 

Mensen in actie 

Corporatie BrabantWonen en zorgorganisatie BrabantZorg lukt het om mensen in actie te krijgen. Zij zochten naar een manier om mensen in de wijk te informeren over veiligheid. Zeker nu mensen langer zelfstandig blijven wonen is het belangrijk dat zij dit zo prettig en veilig mogelijk kunnen doen, vinden beide organisaties. Een stukje bewustwording hoort daar dan bij. Samen met andere organisaties zoals de brandweer, het welzijnswerk, zorgorganisaties en corporatie Mooiland hebben ze een programma ontwikkeld om voorlichting te geven over domotica, veiligheid, valpreventie en voeding. Het gaat om informeren en bewustwording. 

Veilig Prettig Thuis 

De organisaties startten drie jaar geleden het project ‘Prettig Thuis', dat sinds een jaar ‘Veilig Prettig Thuis’ heet. Want veiligheid is een thema waar mensen toenemende belangstelling voor hebben. "Eenvoud is onze kracht", zegt Ad Sterkens van BrabantWonen. "We blijven dichtbij de mensen. We hebben niets te verkopen maar willen bijdragen aan bewustwording. Mensen hebben er écht iets aan. Laagdrempelige informatie met praktische tips en veel interactie. We werken samen met verschillende organisaties zonder aan de identiteit van hen te komen, aldus Bernadette Hoefs van BrabantZorg. Ad licht toe: "We werken samen met gesloten beurzen, de organiserende partij, bijvoorbeeld KBO, wijkraad, wijkstichting, dorpsraad, zorgcoöperatie, nodigt haar achterban uit en regelt de locatie en een kopje koffie. Wij leggen de verbinding met deskundige gastsprekers, verzorgen de flyers en de uitnodiging." 

Try-out presentatie 

Voordat de presentatie beschikbaar is voor de doelgroep, wordt er een try-out verzorgd voor de organiserende partijen om de presentatie op inhoud te beoordelen en de wijze waarop de presentatie wordt ontvangen. "Op deze manier zijn wij er zeker van dat de informatie aansluit bij de behoefte van de luisteraars. Zo gaven we een try-out van een presentatie over voeding. Toen vroeg iemand van de dorpsraad welke vitamines hij precies mist als hij kant-en-klaarmaaltijden at. Dat vonden we een goede vraag, die hebben we toegevoegd aan de presentatie. Veel mensen bleken zich dat inderdaad af te vragen." 

Brandveiligheid 

Brandveiligheid is ook zo’n onderwerp waar mensen vragen over hebben. Niek van Boven, accountmanager risicobeheersing brandweer Brabant Noord en een aantal collega’s van hem verzorgen de presentaties over brandveiligheid. "Brand is vooral te wijten aan menselijk gedrag. Voorkomen, dat is onze boodschap. Dus geen mobieltjes ‘s nachts opladen. Ook vat synthetische kleding nog wel eens vlam tijdens het koken. Wij adviseren ouderen, die bijvoorbeeld slecht ter been zijn om een draadloze rookmelder ook bij de buren te plaatsen", aldus Niek. De bezoekers doen regelmatig echt iets met de adviezen die ze horen op de bijeenkomsten. "Mensen spreken elkaar er op aan. Dan zeggen ze inderdaad tegen de buurman dat hij ook een rookmelder moet plaatsen en dat ze elkaar zo kunnen helpen." 

Top drie 

Bernadette: "De meeste mensen willen voorlichting over inbraakpreventie, brandpreventie en valpreventie. Dat is wel de top-drie. Maar we laten de mensen zelf aangeven waar zij voorlichting over willen. Zoals over veiligheid in de buurt, het leefbaar maken van de woonomgeving." Ad vult aan: "Er kwam ook een vraag over wat er gebeurt als iemand geheugenverlies krijgt. Samen met het Alzheimercafé hebben we een presentatie gemaakt over dit thema. En dan ingestoken op de buurt: dus wat kun je doen als je buurman vergeetachtig wordt of beginnende dementie heeft." Juist over die voorfase van dementie is weinig bekend, vinden zowel Ad als Bernadette. 

Mensen bij elkaar brengen 

"We geven ook voorlichting in zorglocaties van BrabantZorg. Op die manier brengen we mensen van aanleunwoningen en mensen die in een woonzorgcomplex wonen bij elkaar. Dat werpt vruchten af want mensen komen elkaar daarna weer op straat of elders tegen en kennen elkaar dan. Het mes snijdt aan vele kanten. Dit project sluit helemaal aan bij de beleidsvisie van BrabantZorg en BrabantWonen waarin staat dat we mensen in hun vitaliteit willen stimuleren." Ad en Bernadette gaan nog wel even door met dit project. "We stoppen pas als het niet meer nodig is." 

Compliment 

"Het allermooiste compliment dat we krijgen is als mensen zeggen en dat doen ze regelmatig 'we hebben niet het idee dat we naar een presentatie hebben geluisterd maar we hadden een gezellige middag en hebben ook nog wat geleerd'." En volgens Ad en Bernadet ondernemen mensen vaak actie om het huis aan te passen. Het project helpt om de kloof tussen denken en doen te verkleinen. 


Dit artikel is verschenen in Stedebouw en Architectuur Bouw en Zorg 2019. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in de bibliotheek

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

rere
Call for papers: Wonen en zorg verbinden voor kwetsbaren met zorgvraag
27 juli 2021

Een inclusieve samenleving vraagt een (woon)omgeving die inspeelt op de behoeften van kwetsbare mensen of…

Lees Verder »
foto hart van vathorst
Vijf jaar ontmoeting in Hart van Vathorst
27 juli 2021

Hart van Vathorst vierde in maart 2021 haar vijfjarig bestaan. Op een zonnige vrijdag bezoeken we, als…

Lees Verder »
ere
Ruimte maken voor ontmoeting: buurt als sociale leefomgeving
21 juli 2021

Betekenisvolle ontmoetingen komen niet zomaar tot stand. Om ervoor open te staan moet je je ergens ‘thuis’…

Lees Verder »
ere
Wonen en zorg als je wereld onvoorspelbaar is
20 juli 2021

Triade is een zorgorganisatie voor Flevoland en omgeving met voorzieningen voor gehandicaptenzorg en…

Lees Verder »
rtrt
Mooiste woonzorgcentrum van Nederland in monumentaal klooster
15 juli 2021

Het transformeren van een monumentaal pand vraagt om een precieze en specialistische aanpak. Want hoe maak je…

Lees Verder »
rtr
Buurtterras in Amersfoort verbindt bewoners en professionals
14 juli 2021

Toen stadsgeograaf en zelfstandig onderzoeker Erik van Marissing in Amersfoort kwam wonen, kende hij niemand.…

Lees Verder »
Foto: Peter van Beek
Samen oud worden in een Thuishuis
12 juli 2021

‘Dat is toch niets voor mij’, dacht Enny (59) toen haar dochter haar wees op het Thuishuis in Woerden. De…

Lees Verder »
ere
Turkse en Marokkaanse migrantenouderen kampen met eenzaamheid
9 juli 2021

Eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse migrantenouderen is veel hoger dan onder Nederlandse ouderen. Eerder…

Lees Verder »
rtr
Passende zorg voor ouderen thuis
8 juli 2021

Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die…

Lees Verder »
rtrt
Gestippeld wonen: de ideale woonvorm?
1 juli 2021

‘Dit is de ideale woonvorm voor ouderen’, zegt Bep van der Lit (83). Zij woont al 13 jaar in woongroep Terwijde…

Lees Verder »
tyt
Hoe architectuur het leven met dementie draaglijker kan maken
29 juni 2021

Zelfstandig wonen met dementie. Het is zelfs met alle geavanceerde technieken nog steeds een lastige opgave.…

Lees Verder »
rere
Pionier in hart en nieren
29 juni 2021

‘Hoe lang kan ik hier blijven wonen?’ Dat vraagt de 84-jarige Johanna Liese zich regelmatig af. Ze woont in een…

Lees Verder »
rtrt
Kleinschalig wonen met zorg in Flevoland
28 juni 2021

Amado is een Spaans en Portugees woord dat onder meer ‘geliefd’ en ‘dierbaar’ betekent. Dat vindt Marga…

Lees Verder »
rere
ZorgSaamWonen #1 2021
24 juni 2021

Het eerste magazine van dit jaar is een feit. In het magazine lees je onder andere hoe vastgoed een bijdrage…

Lees Verder »
fdfd
ZorgSaamWonen lanceert magazine Wonen met dementie
21 juni 2021

Het is tijd voor verandering. Dat zegt Francien van de Ven, manager op Ouderenlandgoed Grootenhout en naar…

Lees Verder »
rtr
Verbinden om welzijn te vergroten
14 juni 2021

Verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie, dat is wat Pauline van der Zee, coördinator Welzijn …

Lees Verder »
we
Hoe samenwerking bijdraagt aan de leefbaarheid in wijken
10 juni 2021

Samenwerking tussen lokale partijen kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Hoe? Dat…

Lees Verder »
r3re
Amadeushuis: wonen in je eigen ritme
7 juni 2021

In het Amadeushuis in Bergambacht maken medewerkers en bewoners gebruik van de kracht van muziek. Eric van der…

Lees Verder »
rtrt
ActiZ en Dutch Design Foundation gaan samenwerking aan
4 juni 2021

ActiZ en Dutch Design Foundation roepen ontwerpers op om samen actief aan de slag te gaan met het…

Lees Verder »
ere
Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief
3 juni 2021

Het sociale netwerk Buurtcirkel verbindt mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar. De…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.