Zeeuwse Zorgcoöperatie Anna Zorgt bouwt aan leefbaarheid

sjoelen

‘Voor iedereen een leven lang aangenaam wonen in Sint-Annaland’ zo luidt de slogan van de Zeeuwse zorgcoöperatie Anna zorgt. Hilde Wielaard is er sinds drie jaar bij betrokken. Zij vervult daar met veel plezier en passie de rol van dorpsondersteuner. ‘Onze huisarts merkte op dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis moesten blijven wonen en stelde dat er steeds meer mensen tussen wal en schip zouden vallen of vereenzamen. Hoe kunnen we dat voor zijn? Daarnaast was er een aantal inwoners die zich actief wilden gaan inzetten om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden. Deze partijen kwamen bij elkaar en samen zijn deze inwoners gaan nadenken over een mogelijke oplossing. Zij hebben inwonersavonden en gesprekstafels georganiseerd voor alle inwoners. Zij hebben ideeën en wensen opgehaald. Inwoners bleken behoefte te hebben aan diverse diensten, op het gebied van begeleiding, vervoer en klussen.

Kracht van burgers
Zo is een aanbod ontstaan: Anna Beweegt, Anna Klust, Anna Organiseert, Anna Winkelt, Anna Begeleidt en Anna Bezoekt.  Ze zochten er een passende organisatievorm bij. Een coöperatie was het meest geschikt. Zo is de zorgcoöperatie ontstaan.’ Het dorp kent 1380 huishoudens en bijna de helft is lid van de coöperatie. Leden betalen 2,50 euro per maand als hij of zij alleen woont. Een huishouden betaalt 3,50 euro. De bewoners hebben de naam bedacht. Het logo heeft de kleuren van het dorp. Een helpende hand en een hart zijn symbolen die in het logo zijn terug te vinden. De kinderen van de basisscholen hebben aan het ontwerp meegeholpen. Dat kenmerkt de sfeer van de coöperatie: de kracht van de burgers komt goed naar voren!

Digipunt
De afgelopen jaren hebben verschillende proeftuinen plaatsgevonden. Hilde: ‘Vanuit het innovatiefonds van het SWVO Samenwerkingsverband Oosterschelde is er een bedrag beschikbaar gesteld voor een proeftuin van drie jaar. Er zijn twee coördinatoren, of liever gezegd dorpsondersteuners aangesteld om dit geheel te ondersteunen en te coördineren. Maar ook om projecten op te zetten. Binnen de proeftuin hebben we onder andere het project laaggeletterdheid gedraaid. Daar is een Postcafé en een Digipunt uit ontstaan.’ Dat is nog niet alles. We hebben koffieochtenden georganiseerd om mensen op laagdrempelige wijze bij elkaar brengen. Deze vinden nog altijd wekelijks plaats. ‘We hebben mantelzorgers ondersteund door hen een luisterend oor bieden en te ondersteunen bij praktische zaken. We hebben bewust de jonge mantelzorgers opgezocht want die zijn vaak onzichtbaar.’ Ook hebben we vrijwilligers opgeleid met vaardigheden om inwoners met dementie en hun naasten goed te kunnen begeleiden.

Signalen
Verder is de coöperatie bezig met het opzetten van een dorpsloket waar iedere inwoner, jong en oud, met vragen terecht kan.  ‘We willen dan het eerste aanspreekpunt zijn en werken dan samen met andere organisaties, zoals maatschappelijk werk. Nu al functioneert het zorgloket van Anna Zorgt goed maar we willen het verbreden. Het Dorpsloket is laagdrempelig en geeft ruimte voor ontmoeting. Naast het verder ontwikkelen van het Dorpsloket willen we in de toekomst graag een vorm van dagbesteding opzetten voor mensen die nog geen indicatie nodig hebben maar waar het welzijn in het gedrang komt. Zoals mensen die eenzaam zijn. ‘We zitten - als vrijwilligersorganisatie - samen met de gemeente, huisarts, zorg- en welzijnsorganisaties in een overleg ‘Samen op één lijn’ genoemd. Dat heeft meerwaarde want we kunnen onze signalen kwijt. Ook kunnen we een aanvullend aanbod ontwikkelen als we horen waar professionals niet aan toe komen.’  

Erwtensoep
Hilde en haar collega doen het werk niet alleen: 150 vrijwilligers zijn actief.  Die zijn ook nodig. Er is iedere maand wel een activiteit voor leden. Zo zijn ze met een groep van zestig leden naar Parijs gegaan. Ook vinden er uitjes in eigen land plaats, zoals een bezoek aan de Keukenhof, concerten van André Rieu, de havens van Rotterdam. ‘In coronatijd hebben we alternatieven bedacht, zoals het uitdelen van erwtensoep aan alle leden. Zeventig vrijwilligers hebben 400 liter erwtensoep huis aan huis uitgedeeld. In het voorjaar hebben we een bloemetje en smoothies rondgebracht.’ De coöperatie heeft telkens gekeken naar wat wel kan. De telefoonlijn bleek een groot succes. ‘We hebben gedurende de lockdown alle zeventigplussers gebeld om te kijken waar er behoefte aan was. De helft van hen gaf aan dat ze het fijn vonden om regelmatig een belletje te krijgen. Dat hebben we gedaan.’

Mondkapjes
Toen de huisarts Adriaan van den Berge voorspelde dat er een tekort aan beschermingsmateriaal zou komen heeft de zorgcoöperatie de handschoen opgepakt en een oproep gedaan. Binnen twee dagen waren zeventig vrijwilligers beschikbaar en hebben ze samen 5000 mondkapjes gemaakt en 300 schorten voor o.a. de gehandicaptenzorg. Later kwamen die ook beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Tholen tegen kostprijs. ‘We hebben ons niet in de discussie gemengd die toen in alle hevigheid oplaaide over nut en noodzaak van het mondkapje. Achteraf bezien hebben we toen de goede keuze gemaakt. Dat getuigt van de kracht van de gemeenschap, van de flexibiliteit om vanuit het niets met elkaar iets kleins of groters te doen.’ De grootste zorg van Hilde is de continuïteit. Ze zou graag structurele financiering zien. ‘We proberen onze impact te laten zien. Dat we die maken, dat weet ik zeker. We drukken met onze initiatieven de hoog oplopende zorgkosten door creatief te zijn, aandacht te schenken mede dankzij onze vele vrijwilligers.’

www.anna-zorgt.nl/

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.